måndag 11 februari 2019


                Inför söndagen Septuagesima

Nåd och tjänst
är temat och melodin på söndag Septuagesima (den sjuttionde). Vi går nu in i den så kallade förfastan. Om ca 70 dagar är det Påsk. Vi får nu en tid då vi stannar till och får komma i fatt oss själva, och får en frisk syn på både vardag och arbete.
Smaka på de två orden NÅD och TJÄNST.
Vi har en TJÄNST, ett arbete, en uppgift. Vi förkovrar oss, tränar, utbildar oss. Folk omkring oss kanske upptäcker hur bra vi blir. Vi får beröm, löneförhöjning, medaljer. Men också inflytande och makt. En del ser då avundsjukt på oss, de jämför, blir bittra.  De märker hur stöddiga vi blir, självbelåtna och ”egofångade”. Atmosfären omkring oss känns instängd och unken.
Det är svårt att ändra på andra. Men går det att ändra på hans Majestät JAG? Försök …
Smaka på ordet NÅD. Låt ordet nåd stå före tjänst – NÅD OCH TJÄNST.
Du hittar ordet NÅD om du vänder dig om. Där står HERREN. Vad gör han där? Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig. Han verkar så glad över att få se dig. Allt blir så ljust. Det mörka, svåra och bittra förlorar sin makt. Om du sedan tar emot nåden, kärleken, godheten och sätter den före ordet TJÄNST kan det hända något både med dig och dina medarbetare: Du förändras. Och de förändras och förundras! Du ser på dem tillsammans med Herren och hans möjligheter. Intrigmakaren och skvallerkäringen blir ett möjligt helgon.
I denna söndags texter, ja, i hela Bibeln, träffar du människor som är knepiga, stöddiga och besvärliga. De liknar oss på många sätt. Det händer mycket i deras tjänst när HERRENS NÅD får lysa på dem. Vad som händer med dem gör det hoppfullt även för oss. Dagens texter lär oss det.

1. TROTSIG PROFET FÅR TRÖSTA 120 000.
Du träffar honom i dagens gammaltestamentliga text – Jonas 3:10-4:22. Men läs hela boken i din bibel, alla fyra kapitlen. Lägg märke till hur många gånger Jona säger ”men”. Det hans ”älsklings-trotsord”.
Bibeln är ju en mycket realistisk bok. Den skildrar oss människor sådana vi är. Den klär av oss och visar oss i all vår svaghet. Också Bibelns människor är mycket små. Vi får se felen hos de största för att vi inte skall fästa vår tro vid dem. Här i Jona bok får vi se en helt överraskande sida hos Jona, världshistoriens störste evangelist.
KAPITEL 1 handlar om en man som inte ville lyda Gud. Gud får nöd för människorna i staden Nineve och vill sända profeten Jona dit. Men Jona vill inte. I stället för att åka västerut till Nineve går han in på skeppskontoret i Jafo och beställer enkel biljett till Tarsis, så långt österut som möjligt. Men när han vänder ryggen åt nådens Gud blir allt så besvärligt – storm, intriger, bråk, man kastar Jona i havet Men Gud överger inte sin trotsige profet. Han ordnar med returbiljetten. En ”fiskliknande ubåt” fångar upp honom.
KAPITEL 2 handlar om en drunknande som ropar till Gud. Han ber psaltarpsalmer. Också vi kan råka illa ut, kanske hamna i ”buk-arrest”. Då kan det vara bra om vi bär med oss psalmer och bibelord "by heart". Oändlig nåd mig Herren gav … o Gud din nåd är bättre än liv …De ger tröstkraft!
I den stora fiskens buk ber Jona. Under bönen förstår han att han behövs i Nineve. Nådens Gud sänder honom och han lyder och far dit.
KAPITEL 3 låter oss komma in Nineve tillsammans med Jona. Livet är i full rullning. Man handlar och köper, knuffas och trängs, luras och fifflar, ropar och skriker. Man roar ihjäl sig för att inte dö av tråkighet. Frigjorda och förförda. Och vilsna! I Nineve bodde 120 000 människor som inte kunde skilja mellan höger och vänster (Jona 4:11). Förmodligen röstade de på L.
Genom allt detta går Jona. Han talar inte med någon. Men han ser sig omkring. Blicken är brinnande. Han hittar några lådor. Han stiger upp på dem och han ropar ut:Om fyrtio dagar skall Nineve bli förstört. Det märkliga är nu att stadens alla invånare, 120 000 människor (4:11), allt folket, folkets ledare, ja t.o.m. kungen vänder om. Världens mest lyckade evangelisationskampanj
Kapitel 4 är nog det svåraste i Jona bok. Jonas reaktion på Guds godhet var mycket märklig: Jona tog mycket illa vid sig, och han blev arg (4:1). Sur. På dåligt humör. Varför? Tänk er en predikant som fått i gång en väldig väckelse i en stad. Tusentals människor vänder om till Gud. Vilken väckelse! Men efteråt sitter evangelisten på hotellrummet och är sur över att det lyckades. Vem begriper?
Vi ser hur Jona brottas med Gud. Och hur Gud brottas med Jona. Det är som ett schackspel. Jona drar sitt MEN och Gud drar sitt MEN. Vem skall vinna spelet? Vem ska få sista ordet? Och finns vi med här?
Om du lever i ett förhållande till Gud som inte är rätt, så är livet det ena MEN efter det andra. I stället för att säga MEN ska vi lära oss att säga AMEN. Det betyder: Ja, ja det skall så ske. Våra MEN gör det svårt för oss och tar ifrån oss glädjen. Amen är ett ord som fyller oss med lovsång. Ordet MEN ställer in oss på nej-sidan. Ordet AMEN ställer in oss på ja-sidan. Och vi får se in i Guds stora nöd och smärta för dem som vänder honom ryggen. Och vi får se Guds plan.
Vill du veta mer om denna brottning är du välkommen till boken Sångpostillan årg 2 sid 109. Finns på www.bibelskolan.com tryck här.

2. STOR TEOLOG BLIR LITEN, NÄR NÅD KOMMER FÖRE TJÄNST.
Det är Saulus jag tänker på. En av Gamaliels bästa lärjungar. Begåvad. Initiativrik. Modig. Alla tänkte att Saulus skulle bli Gamaliels efterträdare. Professor, heders-doktor, kändis, stor teolog.
Han fick uppdraget att sätta stopp för Jesus-folket. Han gjorde det ordentligt. Han andades hot och mordlust mot dem. Försökte utplåna församlingen. Han berättar själv att han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät kasta dem i fängelse (se Apg 8:7, 9:1-2 22:4, 26:9-11). Den TJÄNST han hade gjorde folk rädda, och fick många att gråta. Men Gud satte stopp för det. Ställde sig i vägen för honom. Saulus bländades av ett starkt ljussken - Nådens ljus! Gud lät sitt ansikte lysa mot honom. NÅD kom nu före TJÄNST!
Saulus som fick sitt namn efter Israels förste kung – Saul – kallar sig nu PAULUS. Det betyder den lille. Om sig själv säger han att han är den minste av apostlar (1 Kor 15:9) och den största av syndare (1 Tim 1:15).
Är man minst kan man inte se ned på någon. Är man störst bland syndare vill man nog springa och gömma sig. Nådens ljussken förvandlade den store teologen, som skrämde livet ur folk, när NÅD kom före TJÄNST
Läs nu dagens epistel från FILIPPERBREVET 1:3-11 och upptäck hur där strömmar kärlek, ömhet, nåd, godhet och glädje.
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.
 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

3. ODUGLIGA TJÄNARES SALIGA LYCKA NÄR NÅD KOMMER FÖRE TJÄNST
Läs LUKAS 17:7-10
Jesus säger: Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords? Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.

Texten handlar om oss. Om någon av er … säger Jesus och berättar om hur förfärliga vi är. Maktmänniskor, kravmänniskor. Andra få slita och släpa och ställa upp. Vi säger sällan tack och ger beröm. Så går vi runt kring vårt stora JAG! Satsa på dig själv! Människor omkring oss tycker vi är besvärliga. Men vem bryr sig …
Och sedan säger han något som får håret att resa sig på oss och taggarna att sticka ut. Ni ska säga: Vi är ODUGLIGA TJÄNARE!
När Jante kommer och tittar överlägset på oss och säger:Du ska inte tro att du är något” då har vi lärt oss att svara: ”Du har alldeles rätt i vad du säger, Jante. Vi ska inte tro, vi ska VETA ATT VI ÄR NÅGOT!
Vi har inte vår identitet i vad vi gör utan vad vi är: Herrens tjänare … Guds utvalda, heliga och älskade (Kol 3:12). Guds älskade barn. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! (läs Joh 3:1-3).
Vi är HERRENS TJÄNARE! Vår Herre är en speciell herre som inte kan jämföras med världens herrar. Han har gjort sig själv till en tjänare / slav (Fil 2:7). Herren själv tjänar de odugliga tjänarna (Joh 13, fotatvagningen). Den oduglige tjänaren lever som hans Herre lever och följer honom som hans tjänare. Vi får dela hans liv.
Av sig själv är tjänaren oduglig, onyttig och värdelös. Men i Herrens tjänst lever han upp till sin natur och kallelse. Då blir han det han i grund och botten är och ska vara: MÄNNISKA!
När Herren utväljer redskap åt sig tar han inte alltid de dugligaste. Men dem han utväljer gör han dugliga. Först överraskar han dem med sin NÅD och kopplar in dem på det himmelska kraftnätet. Sedan sänder han dem i sin TJÄNST. Detta är de odugligas saliga lycka

anser er ödmjuke tjänare
Bengt Pleijel 92+
andlig tvilling med Bengt 91+

måndag 4 februari 2019


Inför femte söndagen efter Trettondedagen

SÅDD OCH SKÖRD
är temat för denna söndag. Vad man sår det får man skörda. Det är mycket som sås ut i våra liv och mycket som vi själva sår ut i andras. Fel sådd ger dålig skörd. Och då händer det så mycket tråkigt – elakheter, osämja, bitterhet, hat, tårar. Det smittar barn och efterkommande i tredje och fjärde led, säger Mose (2 Mos 19:5). Själasörjare, terapeuter och psykologer instämmer. Ska man förstå en människa får man gå tillbaka och se vad som hänt.
God sådd påverkar tusenden (2 Mos 19:6). Hur lär vi oss så ut godhetens frö och uppmuntrans frö och kärleksfrön som gör människor glada, goda och sunda?
SVAR: Ta emot HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS som inför varje söndag ger ”himliga hemligheter” som förvandlar våra suckiga HÅHÅNEJNEJ till HALLELUJA!
Vi får nu vandra genom tre ”bråkiga texter” som suddar ut våra ”tråkiga miner”.


BRÅKIG FÖRSAMLING FÅR HIMMELSK BERÖRING.
Be-grunda fjärde Moseboken 11:24-30
Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. När Anden nu vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer.
Två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andre Medad. Även över dem vilade Anden, för de var bland de uppskrivna men hade inte gått ut till tältet. Och de profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose: ”Eldad och Medad profeterar i lägret.” Josua, Nuns son, som hade varit Moses tjänare från sin ungdom, sade då: ”Mose, min herre, förbjud dem!” Men Mose sade till honom: ”Ivrar du för mig? Om ändå hela Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin Ande komma över dem!” Sedan gick Mose tillbaka till lägret med de äldste i Israel.

I 4 Moseboken 11:4-29 berättas det om hur jobbigt Mose hade det med folket. Folket knorrar och gråter och är besvärliga och Mose blir misslynt och klagar på Gud. Jag orkar inte bära hela folket själv, det är för tungt för mig (v 12). Mose ber att få slippa detta elände.
Då ger Gud tanken på delat ledarskap åt Mose. Mose ska inte ensam styra detta folk. Han får i uppdrag att utvälja sjuttio äldste. Och sedan berättas det om Guds närvaro som sänker sig ned över dessa sjuttio.
Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer (4 Mos 11:25)
Sedan berättas det om två av de äldste, Eldad och Medad, som inte hade brytt sig om att gå ut utan stannat kvar i lägret. Men Guds Ande letar rätt på dem. Anden kom över Medad så att han blev med. Och Eldad blev eldad av Andens eld. Och de profeterade.
En del blev upprörda när de hörde detta. ”Sådant har vi aldrig gjort förut i vår församling. Mose, förbjud dem detta!” Då svarar Mose:
Nitälskar du för mig? Om ändå allt Herrens folk blev profeter 
 genom att Herren lät sin Ande komma över dem! (Vers 29)

Vilken längtan i Mose! Låt Mose smitta dig med denna längtan. ”Om ändå min församling …”. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna (Joh Upp 3:7). Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva …  Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. (1 Kor 14:1.3).

BESVÄRLIGA BRÖDER PRÖVAS
Be-grunda Filipperbrevet 1:12-18
Jag vill att ni ska veta, bröder att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad, och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.
En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv, och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över.

Vi är kallade till att leva rikt tillsammans. Många löften om bönhörelse ges oss då vi ber tillsammans. Men detta liv är inte alldeles lätt. När vi kommer in i kristliga sammanhang och konfronteras med bråkiga syskon kan vi möta många prövningar av olika slag som Petrus uttrycker det (se 1 Petrus 1:6). Det som skakar dessa kristna som Paulus skriver till var två ting:

1. Ledaren, den store aposteln Paulus, blir fängslad. Han placeras bakom galler, behandlas som ett kriminalfall och förses med bojor. Hur ska det nu gå för den unga kyrkan? 
2.   När ledaren är borta dyker en massa småpåvar upp, maktmänniskor, som ställer till med bråk. De är avundsjuka, predikar med orena motiv, de gjorde det svårare för Paulus i hans fångenskap. 
   Prövningar av olika slag drabbar kristna. Gud överger dem inte. Gud vrider prövningarna till en välsignelse. När de ser hur Paulus tar dessa motgångar blir de själva stärkta i sin tro. Paulus skriver att det som hänt mig har fört evangeliet framåt. Och han skriver att de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut.
   Men vad säger Paulus om ”småpåvarna”, dessa ohelgade och omogna bråkmakare?  Han ser deras fel. Han tar in denna smärta i sig. Men han blir inte ensam om denna nöd. Han talar säkert med sin Herre om dem. Han ber mycket för dem.
  
Några verser före vår text berättar Paulus om sitt böneliv. Han säger att han ber för dem. Han bär dem i sitt hjärta (Fil.1:7). Han längtar efter dem med Kristi ömhet (v 8). Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag (v 9-10).
Paulus ser med Kristi ömhet på småpåvarna. Han ser att innehållet i deras predikningar handlar om Jesus. De predikar Kristus.Det gläder jag mig över, skriver han.
Recept för oss när det gäller de bråkiga och besvärliga: Låt ditt hjärta ta kontakt med Jesu hjärta. Tala med honom om dem. Försök se dem med Jesu möjligheter.
Bär demi ditt hjärta.  Och låt Paulus tankar landa där!

UNDRAREN BE-LÖNAS
Be-grunda Markus 9:38-41
Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – jag säger er sanningen: Han ska inte gå miste om sin lön.

ONDA ANDAR!!! ONDSKAN !!!
Ja, Bibeln säger att de finns. Media ger rapport. Vi väcks varje morgon av dagens dåligheter: ”Detta har hänt medan ni sov …!”
Vad är det för makter och krafter som styr oss, luras, förvillar, förstör? Bibeln ger dem namn: Fursten över luftens härsmakt … ondskas andemakter …  Beelsebul ….  djävulen, världen och vårt eget kött. Vågar du få veta vad ondskan kan ställa till med i en människas liv? Och vill du veta att Jesus kan befria? Läs Sebastian Staksets bok: BARA LJUSET KAN BESEGRA MÖRKRET

Jesus driver ut onda andar. Med Guds finger enligt Luk 11:20. Med Guds Ande enligt Matt 12:28. Och lärjungarna får fullmakt att göra det (Matt 10:1, jfr Markus 16:17).
Nu berättar dagens text att en som inte var Jesu lärjunge har sett hur Jesus gör. Han har stått på avstånd, beundrar ... Han vill göra som Jesus - driva ut onda andar.
Johannes som Jesus kallar ”Åskans son” (Mark 3:17), reagerar blixtsnabbt: Han säger stopp! Han vet hur farligt det kan vara att syssla med dessa krafter. Den som sysslar med elektricitet måste vara auktoriserad. Den som sysslar med exorcism (andeutdrivning) behöver kunskap, undervisning. Mörka krafter kan fånga, lura en människa. Och besätta henne!
Johannes går till Jesus och berättar. Jesus får ta hand om det. Jesu lärjungar då och Jesu lärjungar nu gör ofta sådant som är överilat, obetänksamt, dumt. Är ofta för snabba i omdömen om andra. Men Jesus ser ljuslågan där andra bara ser mörker, möjligheter där vi ser svårigheter. Han ser hur ”undraren”, som stått på avstånd och bara sett på, grips av längtan att få vara med. Han ser hjärtats längtan hos den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Han hör ropet: Får jag vara med? Jesus vill och kan - Han ska inte gå miste om sin lön.


PERSONLIGT
För en tid sedan råkade jag på min nittiotredje födelsedag fylla 92 år. Tack för alla goda, snälla, varma önskningar och ”grattisar”!
Många frågar: Hur står det till? Jag svarar: Jag känner mig ”gamal och tröt och tröghjärnad”. Dags att dra mig långsamt in i ”den senila vilan”. Därför slutar jag nu med tillverkning av Himmelskt söndagsgodis.

Som väl är har det dykt upp en ersättare.
… hen är en mycket god vän till mig.
… hen vill vara anonym. Jag får inte nämna namnet.
… hen gör som de nyvalda påvarna gör - tar ett namn från en föregångare men ändrar bara siffran.
… hen sänder nu tillsammans med mig en varm hälsning till er alla

Bengt Pleijel 92+


Skriva ut