onsdag 10 september 2014

inför trettonde söndagen efter Trefaldighet

KÄRA GULDGRÄVARE!

Lyckönskningar till ny utnämning! Jag har fått uppdrag från högsta ort, Himmelrikets Konung, att meddela dig detta. Han säger:

Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem. 
Detta är lagen och profeterna.

Denna gyllene regel är söndagens text från Matteus 7:12. Kort text. Men vilket rikt innehåll! Det finns mycket guld att vaska fram ur gyllene regeln. Sträck på dig Guldgrävare. Nu får du böja dig ned och gräva guld. Du kommer att bli himmelrik!

Det finns fyra ord i denna korta text som du bör lägga märke till. Först det som sägs sist:

Detta är lagen och profeterna.
Gyllene regeln är inte en sammanfattning av ”Jesu enkla lära”. Liknade formuleringar kan man hitta hos både romare och rabbiner, kineser och buddhister. Jesus säger att denna regel är en sammanfattning av Gamla Testamentet – lagen och profeterna. Många tycker att Gamla Testamentet är en svår bok. Men Emmausvandrarna fick brinnande hjärtan när de lyssnade till budskapet från den boken (se Luk 24:32). Och vi får glada hjärtan, ty har ni tänkt på att när vi sjunger bibelord så kommer de flesta texterna från Gamla Testamentet? Den boken kan tydligen få isklumpen i våra hjärtan att smälta och våra ack-suck att förvandlas till tack-gnol.

Du undrar kanske över vad du ska med allt detta guld till, som du får gräva fram? Skall du stoppa ned dem i madrassen? Eller ge dem till...

människorna.
De finns där mitt i Gyllene regeln. De är dina nästor, dina medmänniskor. En del underbara, andra underliga. En del ger dig glädje i hjärtat. Andra ger dig värk i huvudet. Några har placerat sig i magen. Gud sänder dem i din väg därför att han längtar så intensivt efter att få göra dem glada. Han ser hur de går där, instängda i sig själva. De deppar och lever så fattigt. Gud letar efter glädjens budbärare. Han frågar: Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare (se Jes 6:8). Kanske du är den som svarar: Här är jag, sänd mig! Och Han sänder dig till dem, med många guldklimpar som du hittat i gyllene regeln. Älska din nästa såsom dig själv. Lev dig in i den andres situation. Handla så mot henne som om du var i hennes kläder. Självkärlek är en spännande idéspruta i våra liv.

Varför vill du lyda Honom? Jo....

därför ...
Titta på det ordet. Det står först i Gyllene regeln om du läser grundtexten, Bibel 1917 eller Folkbibeln. Bibel 2000 har missat detta ord. Därför, allt vad ni vill ...
Varför hoppar vi inte över det. Jo, därför att den gyllene regeln hänger ihop med det föregående. En Jesu lärjunge skall likna Far (se Matt 5:48). Far är generös. Han ger det som är gott åt dem som ber honom, står det i Matt 7:11. I Lukas 11:13 (Fb) står det att er himmelske Fader ger den helige Ande åt dem som ber honom.
Startpunkten för all vår kärlek till våra nästor är den himmelske Fadern. Han slösar sin kärlek över onda och goda. Solen och regnet kommer över både ateister och kyrkfolk. En kristen vill likna far. Och just den far som Jesus gjort känd för oss, Han som älskar syndaren och vill leta rätt på den som gått vilse. En kristens kallelse är inte att imitera värden och göra som alla andra. Vår uppgift är att likna Fadern. Och när han ger oss sin helige Ande drar han oss in i Jesu kraftfält, där vi börjar längta efter att vara fullkomliga som vår Fader är fullkomlig (Matt 5:48).
Om du nu undrar över hur man kan bli så perfekt och fullkomlig, kan du få veta det om du går med i guldgrävarnas fackförbund som har årsmöte just nu och där man samtalar om dessa frågor. Adress: Se nedan ...
Ännu ett ord i Gyllene regeln vill visa oss på något mycket viktigt. Det är ordet...

Ni
Två gånger står det ordet: vad ni vill ... det skall ni göra.
Ibland ser jag tårar i ordet Ni. Det fångar upp den smärta och nöd som många känner inför kyrkans och kristenhetens situation. Ordet NI har splittrats upp i många JAG. Säg det på engelska och du känner hur ont det gör: I ... AJ ... JAG. Vi lever i en tid då det är ute med NI och inne med I. Satsa på dig själv. Jag har nog av mitt. Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. När vi kommer samman till gudstjänst kommer kanske många. Vi är bekanta med varandra. Men känner vi varandra? Vi är ensamma tillsammans! Vi känner oss som LAGOMICEA-församlingen (Joh Upp 3:14-22). Kärleken kallnar. Lite värme finns kanske. Men det känns så stumt och så ljumt.
Några eldsjälar finns dock kvar. Men de är så besvärliga. De stör stämningen. De ropar: ”Så här kan det inte fortsätta. Ett fattas oss! Mycket fattas oss!! EN fattas oss!!! Hör ni inte hur Jesus vill komma in i församlingen. Han står utanför kyrkporten och bultar. Öppna för Jesus!!!”
De rusar till dörren. Nyckeln brukar sitta på insidan. Men den är borta!!! Dörren går inte att öppna. Var är nyckeln? Vem har nyckeln? Vem har nyckelmakten?
Så småningom hittar de den. I prostens byxficka ...
När Jesus kommer in händer det. Han går in i ordet NI och förvandlar det till ett VI.
Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er (Matt 18:20).
Och så berättar han vad som nu skall hända:
”Lagen och profeterna” har gett er goda regler för livet. Men jag ger er LIV. Ni vill så mycket, men det händer så litet. Varför? Jo. utan mig kan ni ingenting göra. Men om ni förblir i mig och jag i er bär ni rik frukt (Joh 15:5). Ett rikt liv!
Och så säger Jesus dessa svindelord till oss Den som tror på mig skall göra gärningar som jag och ännu större. Hur går det till, undrar vi. Jo, jag går till Fadern, säger Jesus. När jag gick här på jorden var jag alltid beroende av Fadern. Jag sa ingenting och jag gjorde ingenting utan att ha kontakt med honom. Jag, som är Guds son, fick lära er som är Guds barn hur ni ska leva rikt. Den som tror på mig, säger Jesus, tar jag in i en bönegrupp. Den som tror blir ni som ber. Mitt ord ska ge er kraft och Hjälparen, min helige Ande skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Min tjänare Johannes har skrivit så tydligt om detta i Johannes 14:12-26.”
Jesus gjorde Gud synlig när han vandrade här på jorden (se Joh 1:18)
Vi gör Gud synlig när vi vandrar i hans kärlek här på jorden (se 1 Joh 4:11-12).
Detta är vad Lagen och profeterna och evangeliet om Jesus säger.

Med hälsning från guldgrävaren

Bengt Pleijel 87+


Guldgrävarna träffas
  1. på guldgrävarnas fackförbunds årsmöte på söndag kl 11. Adress: SÅNGPOSTILLAN, årgång 3, trettonde söndagen efter Trefaldighet, sid 381. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här
  2. har pilgrimsvandring tillsammans och samtalar då om vad man skall göra då man får det jobbigt med jobbiga människor. Studiematerial Nyfikenvandring 69 - ALLA DESSA NÄSTOR – bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd Tryck här.
  3. ÅH STIFTSGÅRD, som kallar alla guldgrävare till Bön och inspirationsdag för Bohuslän den 27 september på Åh stiftsgård. Anmälan senast 15 september till eva.lindhusen@telia.com (tel 070-3012759 kvällstid) som sänder program.
  4. på Bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook. Du får gärna skvätta både guld och godis omkring dig. Gratis. Av nåd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut