måndag 15 oktober 2018


Inför tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR 

vill denna söndag lära oss. Att hålla samman i samhället. Det känns aktuellt. Hur ska vi kunna lära oss det, vi som lever i denna ”satsa på dig själv - tiden”. När ensamma människor kommer samman blir det bråk och tråk. När ensamma människor bli ensamma blir de oerhört ensamma. Vi står inte ut med oss själva.
   På många sätt och jämfört med många andra länder, har vi det oförskämt bra i paradiset Sverige. Tänk efter vad många de är som gör att vi har det så bra. Räkna på hur många som lagar frukosten åt dig – kossor och bönder och arbetare och finanshajar och flypersonal och Gert och Lars i Ulvesunds ostbod.
   Men varför mår vi inte bra när vi har det så bra? En invandrare från Afganistan som fått asyl här, sa: "Varför klagar ni så mycket i paradiset Sverige?" Ja, varför?
   I Paradiset ringlade in en orm (1 Mos 3). Listig var han. Och prata svenska kunde han. Ni ska bli som Gud, sa han till oss. Satsa på dig själv. Bli idol! Anmäl dig till TV4:s idoltävling. (”Idol” betyder avgud). Du kan bli berömd. Kändis. Wow! Men när drömmarna spricker, ja, då finns ju mediciner …
   Eller pröva recepten från denna söndags texter. Denna söndag får vi tre texter om samhällen. Vi hör och ser hur Herren talar till sådana som saknar politisk makt. Vi dras in i Bibelns budskap till minoriteter om GUDS ANNORLUNDA-LIV. Vi får se på varandra med Herrens möjligheter.


Jeremia skriver till de deporterade i Babylon:
SE – BE- TANKA!

Läs 29:4-7

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

Jeremia, profeten, skriver brev till de deporterade judarna i Babel. Han har profeterat om en sjuttioårig fångenskap för folket. Jeremia var inte någon populär profet. När andra profeter talade om frid, talade Jeremia om strid. När andra talade om trygghet, talade Jeremia om fångenskap. Jeremia hade själv blivit tillfångatagen av judarna och förd till Egypten. Där dog han och blev begraven. Men hans budskap hade funnit väg genom öknarna och över bergen långt bort till Babylonien och hamnat hos Daniel. Gud hade sagt genom Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år (Jer 25:11-12, Daniel 9:2). Vi lär oss att 

SE VARANDRA!

Vi behöver varandra. Svårigheter kan få oss att upptäcka det. Precis som lemmarna i en kropp behöver varandra. Ensam är inte stark. Jeremia ger anvisningar om hur de som hamnat i Babel skall förhålla sig. Tillsammans ska de bygga hus och bo i dem. Tillsammans ska de plantera trädgårdar och äta deras frukt. De ska gifta sig och föda söner och döttrar. Tillsammans ska de söka den stads bästa, dit jag har fört er bort i fångenskap.

BE FÖR ANDRA!
Be för den till Herren, ty då det går den väl så går det också er väl. Genom bönen kopplar vi på kontakten med våra himmelska vänner. Vi får se hur det kan bli såsom i himlen där vi bor. Vi får be för vårt samhälle, adoptera politiker som bönebarn och hålla efter Hans Majestät JAG som gör oss blinda och besvärliga för andra

TANKA GUDS TANKAR!
Framtiden kan bjuda på kriser och krascher. Sjuttioårig fångenskap! Men Herren vet då något mer: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp (se Jeremia 29:10-13). 
   Gud vet! Men han vill att också vi skall veta. Därför får vi tanka Guds tankar. När dina ord öppnas ger de ljus (Psaltaren 119:130). Då händer det mycket. Du får ljus, kraft. Du häpnar. Aha! Friska upptäckter: det finns djup i Herrens godhet!


Paulus skriver till invandrare i Rom: Kärleksbomba!
Läs Rom 13:7-10 i din bibel.

De kristna i Rom var alla invandrare. De levde bland folk med många andra gudar och många osedliga seder. Precis som vi! Paulus ger nu råd till dem. Och till oss!! Vill du bli guidad, se sid 192-193 i boken ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL Gud. Finns också på bibelskolan.com tryck här. Du får en spännande och rolig uppgift: Kärleksbomba!


Matteus i skriver till folk i ockuperat land:
STRÄCK PÅ DIG KUNGABARN!
Läs Matteus 22:15-22

Fariseerna gjorde upp planer för att snärja Jesus genom något som han sade. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?"
   Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med." De räckte honom en denar, och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.
Judarna levde i ockuperat land. Romerska knektar marscherade på gatorna. Romerska ämbetsmän styrde. Man handlade med romerska mynt då man gick till ICA och Domus. Det romerska myntet bar en bild av kejsaren.
   Du ser honom som Den ärevördige Tiberius, den gudomlige Augustus son. Och du ser dig själv som förtryckt, misslyckad, ofri …
   Nu kommer Fariseerna – de frommaste av alla - och bildar allians med herodianerna, de mest romarvänliga av alla. De kommer till Jesus. De vill snärja honom, står det. De ställer en känslig fråga: Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?
   Frågan är sprängladdad.
   Om Jesus svarar JA har han gått med på att kejsaren är gudomlig och brutit mot första budet om ”inga andra gudar”. Om Jesus svarar NEJ, kan man anklaga honom för att vara upprorsmakare.
   Fariséerna vill pröva om Jesus är lydig mot Gud. Herodianerna vill pröva om Jesus är lydig mot staten. Finns vi med här? Frågan är väl kanske lite väl listig skjutjärnsjournalistik för oss vanliga. Men vi känner spänningen när vi ställs mellan olika val. Här var det fråga om man skulle lyda Gud eller staten. Det är många som klarar av både att slingra sig ur lydnaden för Gud och statens paragrafer.
   Nu står det att Jesus märker deras onda avsikt och kallar dem hycklare. Det kan vara farligt att komma Jesus för nära. Om man nu inte längtar efter att få komma till rätta också med de dåliga sidorna hos en själv. Där är Jesus bra på att hjälpa. Men Jesus är inte särskilt snäll. Han smickrar inte. Men han älskar oss så mycket att han kan tala klarspråk om vår falskhet: HYCKLARE! Klarar du av att höra det? Nu frågar Jesus efter ett mynt. Man räcker honom en denar. Han frågar efter vems bild och namn det är på myntet. Kejsarens, svarar de. Då ger Jesus dem detta svar på deras fråga: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.
   Staten skall få det som staten behöver. Det är en kristen människas förmån att vara en god medborgare, lyda lagarna, betala skatt, hålla hastighetsbegränsningen, sortera soporna, tjäna medmänniskor i samhället och verka för rättvisa, fred, försoning och god miljö på jorden. Fuska inte med deklarationen och färga inte pengarna svarta.
   Det romerska myntet visar Kejsarens bild. Framför Jesus står du och jag. Jesus ser en annan bild. Han ser människan skapad till Guds avbild. Du vet väl om att du är värdefull? ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet våra gode Fader kär, bär omsorg om oss här.” Sträck på dig, Kungabarn! Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jesaja 43:4). Och han längtar så efter dig: Stå upp min vän, du sköna, och kom. Du min duva bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt (Höga Visan 2:13-14). Alls mindervärdeskänslor bara ramlar. DU – DEN HIMMELSKE KONUNGENS BARN! Sträck på dig! Och du går ut och sprider ”Gudsbarnssmittan” till andra … 

21 söndagen efter Trefaldighet i Sångpostillan hittar du här.


Guds barns glädje
Bengt Pleijel 91+måndag 8 oktober 2018


Inför Tacksägelsedagen

LOVSÅNG
är temat på Tacksägelsedagen. Vi suckianer och gnällspikar dras in i kören ”TACK OCH LOV”.
Se på ordet TACK. Ibland avbildas korset som stora bokstaven T. Om man går med suckar, synd och alla ”ack” till Jesu kors, sker ett förvandlingsunder. Vi hittar ordet TACK! (kognitiv beteendeterapi för att tala enkelt). Paulus talar om det: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2, Bibel 2000).
Suck och gnäll och ack och usch är tyngder som drar mig neråt. När jag kommer med dem till korset står Jesus där beredd att ta bort dem. Fäst dina ögon på Jesus! Se Guds lamm. Tyngderna försvinner. Vi lyftes upp, får kika in bakom pärleporten, får träffa änglar, helgon och fromma från alla tider. De viskar till oss: ”O kom låt oss tillbedja!” (Sv Ps 122:1). Vi gör så. Och efteråt säger vi: ”Vi såg hans härlighet …”(Joh 1:14).
Man tackar Gud när man är glad över vad Gud gör och ger. ”Tack gode Gud för maten, Amen”. Man lovar Gud då man är glad över vad Gud är. Man ber inte om någonting. Man vill bara säga: ”Far, jag vill bara prisa dig och tala om hur underbar du är. Jag vill sluta att be om något. Jag vill bara tänka på din storhet och låta mitt hjärta fyllas av TACK OCH LOV! Bredvid oss står alla syskon i tron. Vi hittar Guds barns kära lek. Och bara häpnar … någon tar ton … en sång i Anden. Ett brus av kärlek …
Dagens texter hjälper oss att upptäcka detta. Och låt mig avslöja en hemlighet: Vi kommer att hitta ett bibelord som inte står i Bibeln. Du kan det utantill. Det ordet är en nyckel in till TILLBEDJANS-SALEN.

Första Krönikeboken 29:10-14
David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:
Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet! Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig.

Vi hamnar i ett stormöte. Massor av folk - ja, hela församlingen - står runt omkring kung David. Han har fått Guds uppdrag att planera ett tempelbygge. Hans son Salomo skall få bygga det. Men David får ta hand om budgeten. Han ordnar därför med ”den stora givardagen”. Folk kommer släpande med guld, silver, koppar, järn och ädla stenar (se 1 Krön. 29:1-9). Vilken kollekt! Bara guldvärdet var svindlande - 5000 talenter guld! - En talent väger 30 kg. Guldvärdet idag är 300 kr för 1 gram. Räkna ut hur stor kollekten skulle bli i kronor om du gav 5000 talenter guld.
Inte att undra över att David var lycklig. Han brister ut i en lovsång till Herren, ”vår fader Israels Gud”. Han smittar oss med denna lovsång. Du hittar nu bibelordet som inte står i bibeln. Du själv använder hans ord varje gång du ber Fader vår.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Bönen ”Fader vår” börjar i Bibeln med ”Fader” och slutar med ” fräls oss från ondo”. Men den slutar inte hos ”den onde”! Bönen slutar i lovsång, fritt formulerad men med förebild i Gamla Testamentet, bland annat från dagens text. Du hittar både riket och makten och härligheten där. Se efter! Nu tar Anden över och leder oss in i lovsång, tillbedjan, häpnad över Guds frälsning. Att detta händer med mig! #me too! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli”. Lägg nu märke till vad du ber. Du ber en överlåtelsebön:
RIKET ÄR DITT! Du, Fader, är på tronen. Du är chefen. Du styr. Du regerar över allt. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. DIN ÄR MAKTEN! Du, Fader, är större och starkare än alla ”makter”. Var med oss när vi får makt så att makten inte får makt över oss. DIN ÄR ÄRAN. Tack för att vi slipper bära på härligheten och äran. Den är för tung för oss (ära, härlighet – kabod - betyder tyngd). Endast du, Gud, klarar av att bära den. ”Det är Gud som all äran skall ha”. Du kallar oss att leva ett rikt liv. Himmel på jorden. När FRESTAREN lurar oss att rycka till oss riket, makten och äran, blir det tårar på jorden. Men vi överlåter oss till FRÄLSAREN och kan med glädje sjunga lovsången:

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Första Thessalonikerbrevet 5:16-24
Var alltid glada, be utan uppehåll  och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Nu inbjuder jag dig till ett ”bibellyssningsexperiment”.
 1. Läs texten. Fundera på: Vad är Guds vilja? Vad hindrar den viljan att ske?
 2. Läs texten högt så att båda ögonen ser och båda öronen hör
 3. Läs texten högt med slutna ögon. Texten har hamnat i hjärtat, "by heart".
 4. Upptäck att det som hamnar i hjärtat går in i blodomloppet och påverkar hela dig.
 5. Låt din mun uttrycka vad som händer. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
Du hittar TACK OCH LOV! Tillbedjan och befrielse ty …

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Lukas 17:11-19
På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" Han såg dem och sade till dem: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst  och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?" Och han sade till honom: "Res dig och gå. Din tro har frälst dig."
Jesus kallade sina första lärjungar med orden ”Följ mig”. De gjorde så och fick vara med om världshistoriens största äventyr. De växte i tro och förtröstan när de umgicks förtroligt med Jesus (Psaltaren 25:14). Idag kallar Herren på dig. Kom med i vandringsfolket. Vill du ha en guide gömmer sig en sådan i boken Sångpostillan årg 1 sid 507 och i bibelskolan.com tryck här.

Gud ditt folk är vandringsfolket. 
Själv du mitt ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker, 
när vår väg blir lång och svår ...
 (Sv Ps 298:1)

Jesus tar oss med till gränsmänniskorna. En del är samarier, andra galiléer. En del är gula, andra bruna, röda eller gröna. En del är svårälskade. Andra spetälska. ”Jag vill aldrig förhandla med dem”!
Men nu händer det något med de mest svårälskade. De möter Jesus. Han stannar, han lyssnar på deras rop ”Kyrie eleison”. Jesus har hjärta för de arma. De vill bli botade. Men Jesus varken ber eller berör dem. Han säger bara de underliga orden: Gå och visa er för prästerna.
På vägen dit händer det: Alla tio blir botade! Nio av dem går till prästerna som finns i Jerusalems tempel. De var dåtidens hälsonämnd. De skulle konstatera om de spetälska blivit botade.
Alla tio blev tacksamma. Nio ställde förmodligen till med tackfest. En gick inte med dem till prästerna. Han var samarier, en främling, och med en sådan kunde andra inte sammanträda. Men han gick till Jesus! Vilken härlig tacksamhet: Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Men Jesus undrar: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Den som vände tillbaka var en främling.
Fundera på detta: I Sverige får man gärna tro på Gud – helst om han är långt bortom rymder vida. Men om man tror på och vill följa Jesus … nej, då … Glädjens Herre får inte vara med på vårt kalas.
Men Jesus säger till den som vill följa honom: Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig! Häng med bland vandringsfolket. Hos dem får du fler och fler erfarenheter av vilken stor och underbar Herre vi har. Ja TACK OCH LOV för att riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.
Och nu hälsar jag er med den uppmaning som vi hörde då vi förr i världen – på den gamla goda tiden - gick till kyrkan och visade oss för prästerna. Jag var med då ty jag är en tjugotalist från förra millenniet.

TACKOM OCH LOVOM HERREN!

Bengt Pleijel 91+tisdag 2 oktober 2018


Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet

TRONS KRAFT
kan vi få. Det är söndagens budskap. I texterna möter vi många som kan vittna om det – hedersmannen Noa och hans familj, Abel, Henok och en fattig änkefru. Hemligheten med dem är att de hittat strömbrytaren. Man kan ha fina åsikter om trons kraft men de blir inte insikter om jag inte trycker på kontakten. Ty då kommer ljus, kraft, värme, klarsyn …
En sådan kontakt kan vara ett bibelord, en psalm, sång. ”Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren”, (citat Annika Pleijel). Jag hittar den personliga relationen. Ty Herren vill umgås personligen med oss (Psalt 25:14-15).
Recept: När tankarna blir jobbiga, trötta, dumma … pröva att läsa (eller sjunga) ett bibelord eller sång. Idag får du detta ord – melodi Sv Ps 778. Du upptäcker: VILKEN KRAFTKRAFT!
I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.

 1. Vi möter först hedersmannen Noa.
Dagens GT-text är från Första Moseboken 6:13-22. Läs gärna hela Noa-berättelsen i kap 6-9 i din egen Bibel. Rapport från den tiden liknar Rapport idag. Varning: Texten innehåller skildringar som kan verka skrämmande.

GUDS SMÄRTA
Först får vi se in i Guds hjärta. Han var bedrövad i sitt hjärta (1 Mos 6:10). Han ser våld och ondska. Människor förstör Guds mening med livet. Man horar, hatar och gör varandra illa. Jorden är uppfylld av våld, v 11 – slagsmål, bråk. Föräldrar mot barn och barn mot föräldrar. Krig, våld, förtryck!
Varför studerar vi en sådan historia? Gå hem och läs D.D. – ”Dagens Dåligheter” - så förstår du. Det är samma värld. Samma historia. Det är vår värld och vår historia som beskrivs i dessa bibelns första kapitel. Den värld som Gud är tvungen att förstöra har redan förstört sig själv. Gud lider med sin skapade värld. Men han kan inte acceptera ondskan, som förstör hans värld.
Men Gud är inte en kall princip. Inte en kylig jurist, som en smula likgiltigt dömer världen till undergång. Gud är en person, som lever och engagerar sig i mänsklig problematik. Gud är full av vilja, full av känsla. Gud lider och Gud gråter.Gud blev bedrövad i sitt hjärta. Ja, det står att Gud ångrar att han skapat människorna (v 7). Han måste få bort ondskan genom att förstöra ondskan och allt som är smittat av den. Men han väntar i det längsta med detta. Måste hela rasket rivas?
Gud finner en man som lever rätt inför honom – Hedersmannen Noa. Han får bygga en räddningsbåt. Gud öppnar en väg och ängsliga hjärtan hittar jubelsång. Sjung: i min Gud ….

ARKEN
Noa får bygga en ark av goferträ. En väldig husbåt 150 m lång, 25 m bred, 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Den skall bara kunna flyta. Den är övertäckt och har tre våningar med många kamrar.
Det kan inte ha varit lätt för Noa att lyda Guds befallning. Tänk vad folk måste ha skrattat åt Noa. ”Gubben Noa är inte riktigt klok! Tänker bygga ett fartyg mitt på land”
Men Noa bryr sig inte om vad människor säger. Han ”gör i alla stycken vad Herren befallt”. Och därför måste han ta det ena trossteget efter det andra. Himlen är klarblå. Solen skiner. Inte en regndroppe har fallit på månader. Men Noa hamrar och spikar och svettas och hamrar …
Han bestryker sin väldiga husbåt med jordbeck utan och innan. När båten är färdig slår han sig inte till ro. Man ser hur han kommer släpande på det ena djuret efter det andra - kor och höns och hundar och lejon och kattor och maskar och apor … två par av varje. Och så gick han in i arken med hela sin familj, åtta personer. Noa gör i alla stycken som Herren har befallt. Hur orkade han? Han svarar: I min Gud …
Och så bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter (7:11-12)


GUDS FÖRBUND
Floden upphör så småningom, vattnet sjunker undan. En duva sänds ut och kommer tillbaka. En andra gång sänds den ut och kommer tillbaka med ett friskt olivlöv. En tredje gång sänds den ut men kommer inte tillbaka. Då förstår NOA att det är dags för honom att lämna arken.
   Det första Noa gör är att bygga ett altare åt Herren (1 Mos 8:3). Det första Gud gör när han kommer på torra land är att sluta förbund med Noa (1 Mos 9:8 ff). Noaförbundet gäller hela mänskligheten. Vi hör med i det förbundet. Gud vill ha oss till bundsförvanter. Vi hör ihop med Gud. Vi får umgås förtroligt med honom. När vi gör det talar han just om detta att vi är bundsförvanter (Psalt 25:14). Vid varje dop påminns vi om det (läs 1 Petrus 3:20-22). Och varje gång vi ser

GUDS REGNBÅGE
Ja, då påminns inte bara vi om detta utan också Gud: ”När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och allt levande varelser, allt liv på jorden (1 Mos 9:16). Och alla levande varelser sjunger om den stora hemligheten: I min Gud …
Guds regnbåge har sju färger (röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett). Sjutalet är Guds tal. Regnbågen sjunger i en sprakande färgsymfoni om vår käre himmelske Far. Men de som tar bort en färg får en gud som heter SEX! Men till dem hör inte du. Ty du sjunger: I min Gud …

 1. Vi träffar trons hjältar
Läs nu i din bibel eller psalmbok dagens epistel i Hebreerbrevet 11:1-7, och dagens evangelium i Markus 12:41-44. Du träffar människor som tryckt på strömbrytaren och där inte bara hittat trons kraft utan också blivit TRONS HJÄLTAR. De sjunger: I min Gud ..

Den första hjälten bär samma namn som du! Läs Hebr 11:1-3
Du vet hemligheten och har prövat den. Visserligen är det mycket du inte begriper. Men en inre övertygelse bor i dig, en inre visshet. Du har lyssnat till fäder och mödrar och deras djupa kunskap om livets hemligheter. Du har förstått att Livet sprungit fram från Guds hjärta. Och att både Jesus och Anden var med då. Ja, Jesus var med: I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom.
Också Anden var med. Anden ruvade som en fågel (duva) över skapelsen. Samme Far som en gång gav liv åt världen gav också liv åt ditt hjärta.  Den Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6). Och du bara häpnar och förundras och sjunger med glädje: I min Gud ….

Den andra hjälten är Abel Läs Hebr 11:4
1 Mos 4 berättar om Abel och hans bror Kain. Du vet vad som hände. Kain mördar sin bror. Kain jagas sedan av dåligt samvete. Rotlös och rastlös irrar han omkring. Synden är en makt som vi inte kan skaka av oss … Abel dör men hans liv talar till oss än idag om hur viktigt det är att ha sin tro, förtröstan och glädje ”i min Gud”.

Den tredje hjälten är Henok. Läs Hebr 11:5-6
Om Henok sägs att han vandrade med Gud i många år. Han inser att han inte klarar livet utan Gud. Han mognar i tro. Han växer i kärlek till Herren. Och får mer och mer erfarenhet av Herrens trofasthet. En dag då han var ute på vandring med Herren tog Herren hem honom till sig. Han vandrar rakt in i härligheten. Han går till paradis med sång: i min Gud …

Den fjärde hjälten är Noa. Läs Hebr 11:7. Du vet redan mycket om honom …

Den femte hjälten är en fattig änka - Läs Markus 12:41-44
Jesus ser då hon ger allt hon äger i kollekt. Och han lyfter den som andra ser ned på. Men vågar du stanna till hos henne? Vad skulle det betyda för dina aktier, madrassmiljoner och Picassotavlor?
Om du går till Sångpostillan årg 1, sid 416 (bibelskolan.com tryck här) träffar du inte bara henne utan också Jesus. De två hjälper dig att hitta DEN STORA HEMLIGHETEN med livet. Du lär dig sjunga av hjärtat och inre övertygelse:

I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.


I min Gud … i Kristus

Ja, låtom oss sjunga så
Bengt Pleijel 91+

måndag 24 september 2018


INFÖR DEN HELIGE MIKAELS DAG

”Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid”

Vi får sjunga så på söndag, (Sv Ps 483:5). ”Änglar, finns dom?”. Svar: Ja! De fyller himlen med lovsång. De uträttar Guds vilja på jorden. En av änglarna har fått ge namn åt denna söndag – Den helige Mikael. Mikael betyder ”Vem är som Gud?” Psalt 113 sjunger:
Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, bland sitt folks furstar. Han ger den ofruktsamma ett hem som en lycklig mor med barn. Halleluja!
Idag får vi lära känna änglar, kanske umgås med dem och lära oss vad de gör. Ja, kanske vi får lära oss tala ”ängelska”! Men kom då ihåg: om jag talar änglars språk men inte har kärlek … är jag ingenting (1 Kor 13:1-2). En som fick personlig hjälp av en ängel var Daniel. Det finns en hel bok om honom i Bibeln. Han lär oss att vi får vara

 1. I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER.
Läs Daniel 6.
Vers 16-22 är dagens gammaltestamentliga text. Vill du läsa den tillsammans med mig, så kan jag berätta för dig vad jag hittat. Jag har skrivit om det i boken I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER. Boken är utsåld men finns på bibelskolan.com. Bengts återvändsgränd - Se Adresslista 10 – vägsträcka 25-29. Tryck här. BE-GRUNDA LÅNGSAMT. Lura stressdemonen …
A – är Anden som ger liv. Be - arbeta det du läst. Se - vad Jesus gör för dig. Ge – åt andra vad du fått.

Daniel var hög ämbetsman hos kung Dareios i Babel. En övermåttan hög ande bodde i honom. Kungen har planer på att göra honom till statsminister. De andra ämbetsmännen blir avundsjuka och börjar intrigera. Politikergräl är ingen modern uppfinning! När Daniel får reda på detta, gjorde som han alltid hade gjort. Han går upp till sin bönekammare, öppnar fönstret och ber. Han söker Guds ansikte. Så gör han tre gånger om dagen. I Psaltaren 55:18 lär vi oss att be tre gånger om dagen: Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han skall höra min röstVilket bra recept för oss och våra duktiga politiker!!
Intrigerna fortsätter. Daniel hamnar i lejongropen. Där mår Daniel bra. Han ligger och sover i ett hörn i lejongropen. Kanske en liten lejonunge är hans huvudkudde. "Sött sover den som fruktar Gud". Jämför Psalt 57:3-5.
Daniel mår bra. Men Kungen mår inte bra. Han orkar inte äta och tål inga kvinnor. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig, och han kunde inte sova. Stackars karl!
Vad händer? Daniels bok berättar:
På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade: ”Daniel, du den levande Gudens tjänare! Har din Gud, som du ständigt dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?” Då svarade Daniel kungen: ”Må kungen leva för evigt! Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom, och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung.

 1. Här var mellan ljuset och mörkret en strid - Heavens mot hells!
Läs Johannes Upp 12:7-12
Det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
"Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."

Strid i himlen!!!Heavens angels mothells angels. Värme möter kyla. Våldsam urladdning. Blixt och dunder! ”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid …” (Sv Ps 146:2).
Men vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Lucifer heter han. Det betyder ljusbärare. Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv. Han ville själv sitta på tronen. Och han försöker lura oss att göra så. (Läs Jesaja 14:12 ff.). ”Ni skall bli som Gud” sa han till Adam och Eva (1 Mos 3:5). Han lockar idag med samma ord. Satsa på dig själv. Släng Guds bud. Skulle då Gud ha sagt? Bli NB (= normbefriad).
I himlen har den Onde varit med om himmelska gudstjänster, sjungit lovsånger, tillbedjan. Han älskade bokstaven O. Den ger en känsla av värme, tillbedjan, kärlek, hängivenhet. Han tyckte inte det var fel med tillbedjan. Men den riktades till fel person.
Satan knycker bokstaven O och använder den på sitt sätt. Han sätter o framför salighet. Då blir det osalighet. Frid blir ofrid. Lycklig blir olycklig. Vänlig blir ovänlig. O är den tommaste av bokstäver. Det snurrar bara runt och runt omkring tomheten. Allt som är fint och rätt och vackert vrider han till sin motsats. Allt vad den Onde gör är av OndO.
Men det blev reaktion i himlen. Gud reagerar mot att Satan sätter sig på domarsätet, leker gud och förgiftar atmosfären med att tjata om våra synder och dåligheter. Dag och natt anklagar han oss. Syndare tillhör mig, säger han. Jesus har ju sagt: Var och en som gör synd är syndens slav (Joh 8:34).
Mikael och hans änglar reagerar. En våldsam drabbning! De kastar ut den onde från himlen. Lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen.
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Det skulle kunna bli riktigt farligt att leva på jorden om det inte fanns bra MOT-medel mot Mörkret!

1. Ta på MOD-kläderna:
VAPENRUSTNINGEN ger mod att stå den Onde mot. (Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff).

DOPDRÄKTEN ger mod att komma vidare med Jesus (Kol 3:12 -17). Läs Himlakoden (sid 108-117).


2. LAMMETS BLOD - När blodet renar från synd tappar Satan greppet. Läs 1 Joh 1:9.

3. VITTNESBÖRDETS ORD - Kom ihåg Jesu recept i frestelsen (Matt 4:1-11): Tre gånger: Det är skrivet. Ha bibelord till hands. "Ett ord kan honom fälla" (Psalm 237:3).

4. Kraftfältet ”I KRISTUS” - Det är ”bunkern” som skyddar mot den Ondes Onda OndO! Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike 
(Kol. 1:13). Vi är döptain i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:26-27).   I dopets kraftfält – i Kristus - finns ingen fördömelse (Rom. 8:1. SFB.). Anklagelserna tystnar. Men utanför kraftfältet ”i Kristus” finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde jag så? Bakom dessa fördömande  tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Men …
”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid …” 
(Sv Ps 146:2). 
 1. DUBBELGLÄDJE: Seger på jorden … namn i himlen!
Läs Lukas 10:17-20:
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

Jesus har fler lärjungar än de tolv. Här nämns 70. Räknar man in dig och mig blir vi många. Jesus sänder ut oss två och två. Bra att vara två. En vittnar, den andre ber. Vi går iväg, undrande, bävande. Vi möter ondskans makter och djävulskap. Om Jesus ger oss gåvan att driva ut, tar man först på sig MOD-KLÄDERNA och säger sedan: ”Vi befaller er ondskans alla hantlangare, djävlar och demoner att ge vika I JESU NAMN!”. Vi kan då få se hur allt djävulskap och ondskans alla redskap avväpnas av Jesu makt. Vi tar emot ”dubbelglädjen” – först seger på jorden. Sedan en ännu större glädje: gläd er över att era namn är skrivna i himlen." Vårt hemland är himlen! (Fil 3:20, Bibel 2000). Vi tillhör Guds rike. Genom dopet och tron är vi mantalskrivna där. Vi är inte bortglömda: Våra namn är skrivna i Livets bok. Det finns en framtid när framtiden tar slut! Gläd dig med änglarna!
”Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid”

Tackom och lovom tillsammans!
Bengt Pleijel 91+
som påstår att det finns mer att upptäcka i boken Sångpostillan årg 1, sid 498, på bibelskolan.com
tryck här och att det blir gratis utdelning av MODKLÄDER om man på GAudete förlag (tryck här) köper boken Himlakoden (läs sid 108-117).
Vill man rekommendera HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS till någon är adressen på nätet: bengtpleijel.blogspot.com

Eller www.bibelskolan.com. När du kommer dit: rulla ned första sidan, där gömmer sig mycket godis. Passa på att göra en upptäcktsvandring på bibelskolan. Du blir som änglarna ”så himla glad!”


måndag 17 september 2018Inför Sjuttonde efter Trefaldighet

RIK INFÖR GUD 
kan var och en av oss bli, säger denna söndag. Förmögen på riktigt! Men det gäller att bli klarsynt. Man kan bli grundlurad. I den första texten hamnar vi på en dansbana, där allt snurrar runt med oss. I den andra luras vi av smarta finansvalpar. I den tredje hamnar vi hos en ögonläkare. Det börjar hända spännande saker när vi säger till honom: "Läk mitt öga att jag ser …" jag upptäcker, ser vad som kan göra livet så spännande rikt. Idag får du glädja din bibel att du där läser dagens texter.


1. KALVDANS - Läs Andra Moseboken 32:1-4 och 30-35
MOSE DRÖJER – FOLKET DANSAR - 32:1-4

RIK INFÖR GUD - det är denna söndags tema. Det kunde sägas om Israels folk. Gud hade slösat sin godhet och sina rikedomar över dem. Han hade räddat dem från slaveriet i Egypten och fört dem genom hav och öken till Sinais berg. Där får de vila ut. Och Mose får en fyrtiodagars semester uppe på berget där han får ta emot de tio budorden.
   Men efter triumfen kommer tragedin. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron. Varför dröjer Mose så länge? Och var finns Gud? De säger till Aron: Gör oss en gud som kan gå framför oss!
   Underligt nog går Aron med på det. Alla får lämna sina guldringar till Aron. Så gjuter han en guldkalv och alla ropar: Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten. Så börjar dansen kring guldkalven.
   Denna händelse räknas bland judarna som den största av alla synder. Långt större än syndafallet i 1 Mos 3. Här sker AVGUDADYRKAN AV GRÖVSTA SLAG! Och detta efter att Gud visat dem så stor kärlek. Han hade räddat dem från slaveri och utfört under som världen aldrig skådat. De har syndat på nåden. Mose säger till dem: Ni har begått en stor synd.

GUD REAGERAR - MOSE GRÅTER - 32:30-35
Gud reagerar med vrede. Guds vrede är kärlekens reaktion mot det onda vi gör. Gud blir upprörd. Han ser hur vi trampar på hans mening med liv. Han vet vad som händer när vi vänder ryggen åt honom. Ty då har vi framför oss andra gudar som lurar oss att dansa runt våra guldkalvar. Vi blir vimsiga av det.
   Mose reagerar med tårar. Han ser vad folk omkring honom har gjort. De har begått en stor synd. Han skäms. Han har en sådan omsorg om sitt folk att han säger att han vill bli struken ur Livets bok och att hans namn skall utplånas om det kan hjälpa dem. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.
   Jämför Paulus i Rom 9:1-3: jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.
   Vilken omsorg! Vilken kärlek! vilken nöd! Har vi bråkdelen av denna medkänsla. Vad säger vi om människor omkring oss? De är obotfärdiga. De får skylla sig själva. Eller säger jag: Släng ut mig ur din gemenskap om det kan hjälpa dem. Låt alla välsignelser gå från mig till dem. Utplåna mig ur livets bok, bara du vill föra min familj, mina barn, mina vänner till Kristus.
   När vi ber så får vi inte vad vi ber om. Gud tillåter inte att någon går bort från honom för att någon annan skall komma till honom. Det är bara en person som Gud tillät att han fick inta en annan människas plats. Det är JESUS. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53: 5). Han frälsar oss från mörkrets välde och för oss in i sitt rike (Kol 1:13).
   Där blir vi rika inför Gud. Himmelrika!


2. GUD ELLER VÄRLDEN. Läs första Johannes brev 2:15-17.

Johannes varnar oss i sitt kärleksbrev till oss för en farlig fiende som kallas ”världen”. Med ”världen” menas här inte den Guds skapelse med blommor och bin, töser och gossar och en massa annat fint, som vi bor i. Världen är här en idémakt, som suger in oss människor i sitt tänkesätt. Att älska världen är att ha sitt hjärta i det som är Gud emot. När världens ande är i mig älskar jag världen för att FÅ. Få del av dess njutningar, dess ära och glans. Om jag har mitt hjärta i världen kommer världen in i mitt hjärta. Men om Faderns kärlek är i mig så har jag en kraft inom mig – i mitt hjärta – att älska Guds förlorade söner och döttrar i världen. Älska dem bort från den onda makt som heter världen och som trollbinder dem. Antingen vill jag dela synden med syndaren. Eller också rädda syndaren från synden. Sker det blir vi båda rika inför Gud.


3. PENGAR ELLER LIVET. Läs Matteus 6:19-24.
Jesus talar med oss om SKATTER PÅ JORDEN.
   Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl, säger Jesus. Han gör det med stor kärlek till oss. Vad är det för farligt med det?
   De ger dålig försäkring. De små skadedjuren, mal och mask, går inte förbi de dyrbara mattorna. Om tjuvar tjuvar juveler, står man där sedan utfattig.
   De bländar våra ögon. Vi ser inte GRUNDSJUKAN!
   Grundsjukan är inte att vi äger en del ting och kanske gläder oss över dem. Grundsjukan är vårt dåliga självförtroende. Sakerna vi äger använder vi för att skapa lite större glans åt oss själva. Har jag finare titel än andra, en finare bil, finare betyg, finare saker, då blir jag uppfylld av mig själv. Jag är nånting. Grundsjukan i att vilja HA är att vilja VA'. Pengar, fina saker ger makt och inflytande. Folk är så dumma att de (vi?) kryper för en fin titel. Kan man skryta över att man känner en kändis så stiger man i både egna och andras ögon. Skatterna på jorden gör hjärtat ängsligt. Och kallt. Jag blir så lätt bunden, ängslig, självupptagen, dum … ”störst är den som tjänar mest”.

Jesus talar med oss om SKATTER I HIMLEN.
   Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
   Vi får samla skatter i himlen. Mitt hjärta, mitt inre, blir varmt och mjukt och klappar lyckligt av sådana skatter. Skatten, som vi ska samla i himlen, vad är det? Är det inte Jesus själv, hans ord, hans liv, hans kärlek. Två gånger i högmässan - när evangelietexten läses och när vi firar nattvard - uppmanas vi att upplyfta våra hjärtan ... Jag låter mig fyllas av hans ord, hans kärlek, hans liv. Bär jag detta i mitt inre har jag ett stycke av evigheten i mig. Jag förankrar mitt liv vid det som består, då allting annat förgår. Jag stannar till och får andas in den livsluft av bekymmersfrihet som Jesus förmedlar i Bergspredikan.
   Skatten i himlen är kanske också människor jag möter. Jag får upptäcka vilka skatter de är. När jag själv dragits in i Jesu kärlek får jag se dem med Jesu ögon.

Jesus talar med oss om ögonsjukdom, som vi behöver botas från. Läk mitt öga att jag ser!
   Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, säger Jesus först. En märklig bild. Ögat är ju inte en lampa som kastar ljus omkring mig eller in i mig.
   Men ögon kan tala. De kan smitta glädje, uppmuntran. De kan blixtra, hata, skapa "nedmuntran". De kan släppa in mörker, smuts och snusk. Jag blir alldeles blind för det viktigaste av allt: Att söka Gud. Jag tappar målet för mitt liv. Ögonen kan bli inkörsport för mycket dumt. Vi ser inte nöden omkring oss. Herre, när såg vi dig...?
   Vi behöver söka tid hos Ögonläkaren – Jesus heter han. ”Öppnade ögon, Herre mig giv”. ”Läk mitt öga att jag ser …” (Sv Ps 217:2). Jag blir klarsynt över att det finns makter som styr mitt liv:

Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mycket av den oro vi bär på inom oss beror på att det finns så många olika herrar och makter som sliter och rycker i oss. Det är svårt att gå balansgång och samtidigt se åt två håll. Vi ramlar sönder av det. Vi kommer in i tvivel. Och tvi-vel betyder att vi velar åt två håll. Men det finns EN som kan klara av oss och vårt liv och låta oss landa rätt på en plats där vi känner oss hemskt hemma och saligt HIMMELRIKA!

Vill du ha den hjälpen så säg det till honom:

Så tag då mina händer, och led du mig, 
att saligt hem jag länder, o Gud, till dig. 

Sedan räcker vi våra händer mot alla nuvarande och blivande himmelrika syskon och kan berätta för andra att HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS finns på adress: bengt.pleijel.blogspot.com. 
Sångpostillan på bibelskolan.com tryck här.

Bengt Pleijel 91+
måndag 10 september 2018


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!
Så lär oss Grundtvig sjunga denna söndags budskap om DÖDEN OCH LIVET (Sv Ps 258:2). Vi har kommit till HÖSTENS PÅSKDAG. Söndagen berättar om tre döda, som Jesus uppväcker: Lasaros, änkans son i Nain och Jairi dotter. Och allt pekar fram mot honom som besegrade döden på Golgata. ”Livet vann, dess namn är Jesus” (Sv ps 153:1). Vi får inte för alltid leva här men vi får för alltid leva med Jesus: O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!
 Kristi uppståndelse är något att bygga på, den personliga uppståndelsen genom tron något att leva i, den kommande stora uppståndelsen något att se fram emot.
Dagens texter tänder Livets ljus i världens mörker.

1. Profeten Jesaja demonstrerar en märklig uppfinning - Jesaja 26:19.
Vi ser hur den gamle profeten har ett frö i sin hand. Ett litet frö är en intressant uppfinning. Det ser litet, skrynkligt och dumt ut. Men det är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, doft och frukt.
Jesus liknar bibelord med frö. ”En såningsman gick ut för att så”. Bibelord är laddade med ”himmEL”. Bibelordet är levande och kraftigt (Hebr 4:12). Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,  så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:16-17).
Det händer något när det tas emot. När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:131). Vi föds på nytt (1 Petrus 1:29). ”Dig vare pris för Livets ord!” (Sv Ps 42:4).
I den gammaltestamentliga myllan stoppar nu Jesaja ned ett livets frö. Det är programmerat med budskap om vår framtid när framtiden en gång tar slut. När vi tar emot detta Livets ord hittar JUBLET in i oss, skriver Jesaja i dagens text.
Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade  (Jes 26:19).2. Paulus hjälper oss ta emot himmelsk kärlek i bräckliga kärl. 2 Kor 4:7-14
Denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er. Men vi har samma trons Ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag. Även vi tror, och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er.


Denna skatt …
Paulus berättar om ett nytt skapelseunder i verserna före vår text. Han säger att ”den här tidsålderns gud” (djävulen) har förblindat de otroendes sinnen”. De ser inte ”ljuset som strålar ut från evangeliet om Guds härlighet”. De lever i mörker. De är i samma situation som i skapelsens begynnelse: ”mörker var över djupet”. Men Gud sade: ”Varde ljus!” och det vart ljus (1 Mos: 1:1-3).
Men nu kommer ett nytt skapelseunder. De sker i oss. Ett ”big-bang” i hjärtat! Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus” (2 Kr 4:6). Denna skatt har vi i lerkärl.
Lerkärlet är vi bräckliga, sköra, kantstötta människokärl. Paulus berättar om vad som hänt: vi är trängda, rådvilla förföljda, nerslagna. Men inte uppgivna, instängda, rådlösa, övergivna eller utslagna. Gud använder dessa kärl. Tomma kärl kan fyllas med Guds kärlek. Den väldiga kraften som är Guds gör att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Genom lerkärlets sprickor lyser Jesu liv fram.
På mitt hemaltare har jag ett lerkärl. Det är kantstött, har sprickor … Men i lerkärlet tänder jag ett värmeljus. Det är för mig en påminnelse att om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus genom oss måste det komma inifrån!

3. Läs Johannes 11
Lura stressdemonen. Varva ned. Andas ut. Läs hela kapitlet. Ty
i detta kapitel får du veta hur både Lasaros och du får LIV!
Till den döde Lasaros säger Jesus: Lasaros kom ut! Lyssna nu noga. Han säger det också till oss: Kom ut ur ditt instängda liv, där allt kännas så dött, kallt och ödsligt. Jesus kan ge oss ett nytt liv. Vi föds på nytt. Övergår från döden till Livet! Livets Herre ger oss uppdrag i Livets tjänst.
Texterna finns på olika söndagar i kyrkoåret. Du stannar till, funderar, långsamt och begrundande, svarar på frågor jag ställer. För fler svar hänvisas till Sångpostillans vandringar i bok eller på www.bibelskolan.com.

Förkortningar: SP = boken Sångpostillan, årg 1, 2 , 3.
B-com = Bibelskolan.com

Läs Johannes 11:1-7,   20 e. Tref. 2 årg.  SP 2 sid 407, B-com tryck här

Vi som frågar får upptäcka att vi är med i svaret
Vi lär känna Lasaros och hans systrar Marta och Maria. Jesus var mycket fäst vid dem. Dem? Finns du med bland ”dem”? Beskriv den kärlekens hängivenhet som Maria en gång visade. Hur lär vi känna Jesus? Och hur får han lära känna oss? Hur blir man fäst vid honom och med oss? (Psalt 25:14-15).
Nu händer att Lasaros blir sjuk. Systrarna sänder bud till Jesus? Men Jesus dröjer. Har detta hänt i ditt liv? Någon blev sjuk, du bad till Jesus. Ingenting hände. Varför dröjer Jesus? Du kan kanske hitta ett svar i Johannes 5:19-20. Fortsättningen visar att Jesus inte glömt bort att svara.. Han svarar och låter oss vara med i svaret! Därför säger han till oss: Låt oss gå tillbaka till Judeen!
Vad händer där?

Läs Johannes 11:18-27,   Hel Tref dag årg 3.  SP 3 sid 279, B-com tryck här.

Vi möter honom som heter JAG ÄR, som vet vem DU ÄR!
Lasaros dör. Jesus dröjer. Men är på väg. Han har fått klarsignal från Far (se SP 3 sid 283).
Vad gör Marta? Och vad gör Maria?
Vad säger Jesus? Vad menar han då han säger JAG ÄR,  om sig själv?
Lägg märke till att Marta är den första som säger DU ÄR, om Jesus. Vem är Jesus? Och Jesus är den som vet vem DU ÄR! Guds barn …
   När Marta får tala in den tron i oss händer det något inne i oss. Det börjar sjunga: O härliga lott …
   Hur talar vi in den starka tron hos varandra?

Läs Johannes 11:28-44, 16 e Tref årg 1 – SP 1 sid 401. B-com tryck här

I dagens text förstår du att Mästaren är här och kallar på dig!
Marta säger så till Maria. Och till dig!!! Mästaren är här och kallar på dig! Han vill dig … ”jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig” (Sv Ps 646:5). Lägg märke till att
 1. Jesus lyssnar på Marias och dina tvivel Du lär känna Jesus på riktigt. Han gråter … han blir upprörd … skakad i sitt innersta. Han är inte en Gud långt bortom rymder vida. Han stiger ned i vår skuld, i vår nöd. ”Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig” (Sv Ps 217:2).
 2. Jesus talar ord med makt. ”Lasaros kom ut”. Det han säger sker. Du är med i detta drama. Du får en uppgift: Ta bort stenen – vad finns det för hinder? Gör honom fri och låt honom gå - han behöver själavård, bli löst från låsningar och fri från bindningar. Hur tar vi hand om ”nyfödingar” i kyrkan?

Läs Johannes 11:46-57,  5 i Fastan årg 1,  SP1 sid 168,    B-com tryck här

Här får du veta vad som kan hända sedan du kommit till tro.
 1. Många kommer till tro på Jesus därför att de SER vad som sker. Vill du och de fortsätta att följa honom och fördjupas i tron måste ni HÖRA ordet. Ögats tro försvinner i hjärnan. Örats tro går till hjärtat och in i blodet och påverkar hela vår varelse och får rösten att sjunga: O härliga lott …
 2. Du kan möta maktmänniskor som säger: Makten är min! De vill döda både Jesus, Lasaros och dig.
 3. Du lyssnar till Ordet. Jesus måste dö för att vi skall få leva. I gudstjänsten får en Överste ett profetiskt tilltal: Det sker för att samla och förena Guds skingrade barn. Du sjunger med Guds lilla barnaskara:

O HÄRLIGA LOTT
ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!


I höstens påskglädje
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut