tisdag 14 augusti 2018


Inför tolfte söndagen efter Trefaldighet.

FRIHETEN I KRISTUS
är söndagens glädjebud till oss. Den fria viljan kan vara så bunden! Bunden av mamma, släkten, partiet, kompisar… Men det är inte kört. Något kan hända om vi kopplar på himmEL. ”Den som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får, himmelriket är nära” (Ps 39:2). I dagens texter träffar vi låsta människor som blivit lösta… och idag får du läsa texterna i din egen Bibel. Himlakoden öppnar…

A – är Anden som ger liv, BE -arbeta det du läst
SE – vad Jesus gör för dig,  GE – till andra vad du fått

GT-text från Andra Moseboken 4:10-17. Läs från 2 Mos kapitel 1 och berätta för dig själv vad du läst.

 Så formas en frihetshjälte!
Vi möter Mose. Han är 80 år nu. Bakom honom ligger ett märkligt liv. Han föds av föräldrar som var slavar i Egypten. Han räddas och adopteras av prinsessan som tar hand om honom där han gungar omkring på Nilen i en papyruskorg. Och skriker så in i vassen! Han får bo i Faraos palats i 40 år och får lära sig hur man hittar där och hur man lever där. En viktig lärdom som han får nytta av längre fram i livet. Men under de åren brottas han med frågan: Vem är jag? Är jag slav eller prins? En tragisk konflikt händer då han en gång uppsöker sitt gamla slavfolk och får se hur en egyptier misshandlar en hebreisk slav. Mose blir upprörd, vred, kommer i slagsmål. Egyptiern dör. Mose – en mördare!
   Mose flyr ut öknen. I 40 år vandrar han omkring där. Han får lära sig hur man hittar i öknen och hur man lever där. En viktig lärdom som han får nytta av längre fram i livet. Prinsen som var född slav blir flykting i 40 år. Ensam! Såriga minnen sliter i honom. Är jag slav, prins, brottsling?
  Men i en öken kan mycket hända. Man hör inte slavarnas suckar och man påverkas inte av palatsfolkets rädslor och intriger. Mose flyr från Farao Men Far överger honom inte. Vår himmelske Far möter Mose vid den brinnande busken. Han säger till Mose: 
Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna. Så gå nu! Jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten (2 Mos 3:9-10).
Vilket hedersuppdrag! Vad stolt Mose borde bli. Folkledare! Befriare!
Men Mose ser det inte så. Han får stora skälvan. Jag kan inte… jag duger inte… vågar inte… jag har trögt målföre och en trög tunga…
Nu är detta nedskrivet för att vi ska spegla oss. Kan du känna igen dig här? Gud kallar dig till en uppgift, kanske att i något sammanhang säga något om din tro. Men du säger: Jag är ingen talare. Jag rodnar och stammar och får inte fram vad jag skall säga. Det bara låser sig för mig. Jag - en ”själ som var bunden och trött och tom…” Men Far ger sig inte…
Vad säger detta till oss? Är receptet för oss att komma UT I ÖKNEN? Där i stillheten hör jag rösten…
Far säger: Jag skall vara med dig. Jesus säger: Gå ut och gör… Jag är med er…
   Där i öknen kan stora saker hända… en gammal buske börjar brinna men brinner inte upp. En knepig gubbe och en misslyckad Miss känner något varmt i hjärtat. ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen (Luk 24:32). Sjung Sv Ps 45:2.
O vilken kärlek underbar sann, 
aldrig har någon älskat som.
  Frälst genom honom, lycklig och fri, 
vill jag hans egen evigt nu bli

Så förvandlas en terrorist!
Det är Paulus, f. Saulus, som åsyftas. Var han en terrorist? Ja, han gjorde sådant som Isis idag gör.Apg 8:3 berättar att han försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Apg 9:1 säger att Saulus andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar… I Apg 22:4 säger han att han förföljde dem ända till döds. I Apg 26:11 berättar han att han själv såg det som sin plikt att göra allt för att bekämpa Jesu nasaréns namn. Många av de heliga satte jag i fängelse… och när man ville avrätta dem röstade jag för det… jag tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer.

   Ja, Saulus gjorde sådant som Isis gör och har gjort i våra dagar. Saulus – en terrorist! Men Gud griper in! 
   Paulus berättar själv om det på många ställen. Bl a i dagens epistel från andra Korinthierbrevet 3:4-8. Läs också 1 Tim 1:12-17 och Apg 9:1 ff. Läs eftertänksamt, gärna högt så att båda öronen hör. När du läst: Tänk efter: vad skrev han? Hädaren, förföljaren, våldsmannen (1 Tim 1:12-17) blir bländad av Guds härlighet (Apg 9). Han förlorar synen. Men blir nu alldeles klarsynt. Han möter barmhärtighet. Förföljaren blev efterföljaren. Maktmänniskan blir tjänare. Den skarpsynte studenten som kunde avancerat till professor i Jerusalem, han erkänner att han inte kunnat tänka ut något på egen hand. Hade han blivit professor hade ingen känt till honom idag. Men vad Gud idag gör genom honom påverkar miljarder.
Paulus, den duktige, självmedvetne får en ny förmåga från Gud. Han, som såg var det var för fel med alla andra, får se sig själv som den störste av syndare. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Den hårde, kalle terroristen börjar sjunga lovsånger: Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen(1 Tim 1:17). Den forna glansen bleknar. Han har nu blivit bundsförvant med Jesus och får leva i förtroligt förhållande till honom (Psalt 25:14). Han har hittat en mycket större härlighet - Andens tjänst. Anden avslöjar slöjor (se nedan).
När Anden kommer händer det något med bokstäverna! Bokstäverna ligger där tysta när jag öppnar min bibel. Jag läser, men får inte ut något. Ibland hittar jag en vers som säger mig något. Vi ska älska… göra gott. Krav men inte kraft. Bokstäver utan Anden är dödande läsning. Men när Anden kommer blir det liv i bokstäverna. Det spritter till i dem. Orden öppnas. Vi dras in i texterna. Vi finns där. Och Anden finns där. Vi kan inte gömma oss bakom slöjor av förställning och att låtsas…
Vad händer då? Om det handlar fortsättningen av dagens text. Läs 2 Kor 3:16-18
Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort (vi avslöjas). Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Så förvandlas en terrorist!

Så förnyas förstockade.
Läs Markus 7:31-37 i din bibel och berätta sedan för dig själv vad du läst.

   Jag vet inte om folket i texten är förstockade. Men när Jesus vill bota den döve får de inte vara med. Jesus tar honom avsides. Varför? Vi vet inte. Var de bara nyfikna, sensationslystna? De skulle bara reagera på det underliga sätt på vilken Jesus botade. Varför stoppar Jesus fingrar i hans öron, varför spottar han och suckar? Och när undret sker bryr de sig inte om vad Jesus säger till dem. De fastnar i att bara stå där och häpna. Sensationslystna. Förstockade.
   Vi utnämner gärna andra till att vara förstockade. ”Dom där”. ”De ytliga”. I nästa kapitel - Markus 8:17 - är det lärjungarna – vi – som får höra hur Jesus suckar om oss: Äro edra hjärtan så förstockade? (Bibel 1917). Går vi sovande genom livet, dragande tunga timmerstockar?
   Men den döve förstår. Det är bara han som får veta vad Jesus gör. Fingrar i öron och spott. Underligt! Men inte underligt för den döve. Han hade säkerligen varit hos helbrägdagörare som gjort så. Jesus talar till den döve om att han vill bota honom, på ett språk som han förstår. Det första han hör är ordet Effata. Ordet betyder ”öppna dig”. Och då - genom Jesu ord händer det - ett helande, en förlösning, ett begripligt språk. Den döve hör, den stumme talar…
   Vad säger detta oss? Är det kanske vi som är både döva och stumma. Döva för Guds röst. Märkligt stumma när det gäller att vittna om vår tro. Andligt förstockade! Jesus behöver få ta oss avsides, beröra både öron, ögon, mun och hjärta. Andra ser och undrar: ”Vad har hänt med dem?” och svaret de får är: 
Allt Jesus har gjort är gott! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Och förstockade att förnyas! Och de och vi sjunger ur dagens Psaltarpsalm 145:13b – den vers som inte finns i äldre biblar men som man hittade för några år sen. Ett ”by-heart” ord!
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör….

Får du mersmak? Läs Sångpostillan, tolfte söndagen efter Trefaldighet, årg 1, sid 358. På bibelskolan.com tryck här. Där kan du också lyssna till Bengt Pleijel som predikar, Annika Pleijel som läser texten och Bodil Landgren som leder oss i dagens sång, som har världens bästa text. 

Påstår
Bengt Pleijel 91+
som också sprider ryktet att Himlakoden A- Be- Se- Ge finns att köpa på GAudete förlag, Helsingborg. www.gaudete.se. Tryck här.


måndag 6 augusti 2018


Inför elfte söndagen i Trefaldighet.

TRO OCH LIV
är söndagens budskap. Hur få TRO och LIV att fungera tillsammans? Det beror på var man hämtar EL-kraften. Om jag styrs av EL från himmEL eller kånkar fram i egen kraft? Är Jesus min KUNG eller är hans Majestät JAG regenten? Änglar som MikaEL och GabriEL får kraft från Guds himmEL. Så också vissa jordiska budbärare. Den som skriver detta - Bengt PleijEL - sänder nu till dig några EL-stötar så att du vaknar upp och kopplar på EL-kraften från honom som är VÄRLDENS LJUS. Då blir det mycket som klarnar för dig. Upptäck receptet från Himlakoden A - Be - Se - Ge:

A – är Anden som ger liv.
Be -arbeta det du läst
Se - vad Jesus gjort för dig
Ge – åt andra vad du fått.

Först kommer idag Jesaja som i 2:12-17 (Fb) berättar om
STOLTHETENS UPPGÅNG OCH FALL
 Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt, mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas, mot Libanons alla cedrar, de höga och upphöjda, och Bashans alla ekar, mot alla höga berg och alla stolta höjder mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsisskepp och alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen.

Vi får vara stolta!
Den stolte skall ha sin stolthet i Herren, skriver Paulus (1 Kor 1:31,Bibel 2000). ”Ett litet kungabarn jag är och stolt jag är för det… ”
Men den glädjen tappar vi när vi börjar malla och "märkla" oss. Jesaja målar bilden av oss som stora cedrar och stolta fartyg… Vi kliver upp på höga berg och sätter oss på höga hästar. Vi berömmer oss själva men bedömer och dömer alla andra… Människor omkring oss tycker vi är tröttsamma, när vi sätter oss på ”dumstolen”. De håller för näsan. Eget beröm luktar illa.
Nu säger Herren att han skall gå till rätta med oss. Han räknar med oss och därför ställer han till med räkenskap. Han vet att om vi klättrar för högt upp blir fallet en katastrof. Han plockar ned oss för att vi ska se upp. När vi har vår blick uppåt vänd mot Herren får vi se på oss själva och andra med hans möjligheter. Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbliva över dig (Jeremia 31:3). Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

MEN NU …
Det är Paulus som i Romarbrevet 3:21-28 (Fb) brister ut detta kraftiga MEN NU!
Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.  Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade.  I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 

Men nu …
Ja, nu kommer vändpunkten! Ordet ”men nu” är starkt betonat. Tidigare har Paulus avslöjat både judar och greker, romare och svenskar och sagt atthela världen står med skuld inför Gud. ”Jag har del i världens bortvändhet från Gud och är skyldig till mer ont än jag själv kan förstå…” Livets Gud, som anförtrott oss livet, har fått se hur vi fuskat sönder hans goda skapelse. Genom våra synder går det sönder. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.
MEN NU berättar Paulus om en ny förankring. Han berättar om vad Gud har gjort. Gud har en lösning på våra låsningar. Guds lösning är frälsningen.
Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad.    
Jag får rättfärdigheten som en gåva. Av nåd. Gratis! När Luther upptäckte det berättar han att det var som att gå in genom paradisets portar. Han fick en ljuständning i sitt liv. En aha-upplevelse! Det blev revolution för Luther och "renewal"  för oss! Wow!!!!
  Trots att alla syndat och saknar härligheten från Gud får vi stå som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Varför? Jo, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Nu förklarar Gud den rättfärdig som tror på Jesus.
När vi har vår blick vänd mot Herren får vi se på oss och andra med hans möjligheter. Det vi sett och tagit emot, får vi ge vidare till andra. Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.
TRO och LIV börjar fungera!

Lukas berättar i 18:1-14 om två män som går till kyrkan, där en
BRÖSTAR SIG och den andre SLÅR SIG FÖR BRÖSTET!
För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse:  "Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren.  Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.
Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig.  Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Två karlar går till kyrkan. Båda går dit för att be. Bra!
Den ene tackar Gud. Gud och han hade gjort honom skötsam och fin och lyckad. Han bröstar sig. Sväller inifrån. JAG, JAG, JAG… Han var inte så dålig som den där…
Den andre gråter. Han slår sig för sitt bröst. Dumma mig! sa han. Hur kunde jag vara så korkad?
  Han stammar fram en förlåtelsebön: Gud, förlåt en syndare som mig.  OBS! I Bibeln är uttrycket ”att slå sig för sitt bröst” en syndabekännelse!
Plötsligt dyker en tredje man upp i texten. Att möta den tredje mannen i texten är att få möta honom som säger Jag säger er... 
Han kan lösa oss från vårt stora JAG.
Han kan lösa från vårt ynkliga JAG.
Han kan lösa oss från lusten att för oss själva och andra tala om hur bra vi är.
Han kan lösa oss från lusten att för oss själva och andra tala om hur usla vi är.
Målsättningen för Jesus är att upphöja oss. Upprätta oss. Lyfta oss in i sin kärlek. In i sin helande närvaro. Ge oss ett sunt självförtroende.
På korset skedde denna befrielse. Han har friköpt oss, uttrycker Paulus det. Det ordet säger oss, att vi kommit in i något slags slaveri, slaveriet under Hans majestät JAG m. fl. Slaven behöver friköpas. Kristus gör det. Vi befrias. Vi behöver inte upphöja oss och tala om för Gud och alla människor hur vi lyckats. Vi får luta oss mot korset och bara låta oss genomströmmas av en kärlek som befriar, läker, helar, och upprättar. Kristus upphöjer oss. Vi får äta med Konungen vid hans himmelska bord. Vi kan gå ut i vår vardag, befriade och glada som den himmelske Konungens barn. Han ger oss ett nytt liv. Kom ihåg:
Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

Fler friska upptäckter finns i Sångpostillan årg 1. Boken sid 351. På bibelskolan.com, datorn: tryck här.

Boken HIMLAKODEN kan beställas på GAudete förlag, Helsingborg. www.gaudete.se. Tryck härI Herrens stolthet
Bengt Pleijel 91+tisdag 31 juli 2018


Inför tionde söndagen efter Trefaldighet

Välkommen tillbaka efter sommaruppehållet. Himmelskt söndags-godis dukas nu fram igen. Under sommaruppehållet har jag umgåtts med min gamle vän C. Mæster. Vi löste några av livets gåtor tillsammans och lärde oss både återvinning och nedvinning.


ÅTERVINNING
skedde av min bok från 1972 - ”Guds väldiga styrkas kraft” – en vandring genom Efesierbrevet. Den har nu förkortats och förenklats och är uppdelad på 57 ”tankställen”. Varje tankställe har en eller två bibelverser + några ”igångsättningstankar” som tar en minut att läsa igenom tyst, – tre minuter om man läser högt (pröva det!) och 24 timmar att begrunda. Bra för stressade människor att få hjälp att tanka dagens drivkraft - Guds tankar. Kristi kärlek driver mig, säger Paulus (2 Kor 5:14). Inte våra ”krampitioner”, som gör oss så besvikna på oss själva.

NEDVINNING
har det också blivit. Vi har hämtat ned den himmelska koden – den som öppnar ”Guds väldiga styrkas kraft”, och som får våra ögon att öppnas, våra hjärtan att bubbla och vår röst att sjunga. Vilken vinning! Koden går att sjunga på en Sound of Music-melodi. Boken heter nu

HIMLAKODEN  
A - Be- Se- Ge 

A – är Anden som ger liv.                                                  
Be –arbeta det du läst. 
Se - vad Jesus gör för dig.
Ge – till andra vad du fått /:/ 

Det händer något med oss om vi ber Hjälparen, den helige Ande, vara med. Om vi ”ordbrukare” be-arbetar orden, samtalar förTROligt med Jesus (Psalt 25:14) och upptäcker vad han vill ge och göra med oss, ja, då kan vi få så mycket att det blir över att ge åt andra. Med den koden kan vi gå in i alla bibeltexter. Och vi gör det denna tionde söndag efter Trefaldighet då...

NÅDENS GÅVOR 
vill hitta fram till oss. Dagens texter talar dock inte så mycket om nådegåvorna. De kommer i nästa årgång. Nu vill dagens texter hjälpa oss att hitta kraftkällorna, där nådegåvorna ligger redo att flytta till oss. Far drar oss in i den stora kärleksrörelsen mot den värld han skapat och älskar, ty han ser och lider med många som inte mår bra. Många vänder ryggen åt Far. De strömmar likt strömmingen med stimmet bort, ja, långt bort, där mörka makter bjuder på kriser och krascher och där man gråter med Väderleken som slutat att leka. 

...då möter Far som RUSTAR OCH RASTAR RESTEN. Våra hjärtan tar emot levande ord, som genom blodomloppet sätter hela vår kropp i rörelse. Vi får ögonsalva som gör oss klarsynta, vi får öron som hör vad Anden säger och våra händer räcker vi mot varandra och ger åt andra. Och vi hör hur hela vår kropp och själ gnolar, trallar och sjunger. A - är Anden som ger liv. Be - arbeta det du läst. Se - vad Jesus gör för dig. Ge - till andra vad du fått /:/

Nu tar oss söndagens texter in där ”Guds väldiga styrkas kraft” möter oss. Vi hör först hur Jesaja säger:
Välkomna till DEN UNDERBARA VINGÅRDEN! 
Läs i din Bibel Jesaja 27:2-6.

Vi möter HERREN som vattnar, sköter och vårdar den underbara vingården. Både dag och natt. Vi ser hur det växer, blommar och bära frukt. Det doftar himmel. Vi hör hur Jesaja sjunger sitt budskap. Och du gnolar med. Vi får en försmak av Guds rike, ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
   Denna text påminner oss om hur viktigt det är för oss med ”grönområden”, där vår inre människa får stanna till, lämna av skräp i komposthögen, vila ut, hämta kraft, tanka Jesu kärlek. Vad som sker med oss påverkar andra, ja hela världen fylls med frukt, säger Jesaja. HIMLAKODEN öppnar A- Be- Se- Ge.


Nu kommer Paulus och säger:
Välkommen till ANDLIG BODYBUILDING! 
Läs i din Bibel första Korinthierbrevet 12:1-26.

Det har hänt något stort med oss. Den helige Ande binder oss samman. ”Du gör oss till ett med varandra”. Ty i en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vi är tillsammans Kristi kropp!
   En gång gick Jesus kroppsligen omkring här på Jorden. Man såg honom i Kafernaum, i Jerusalem och Nasaret… Och där man såg honom blev Gud synlig (se Joh 1:18). Men ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid” (Sv Ps 39). Ty nu är vi Kristi kropp. Gud blir synlig när Jesu kärlek kommer i rörelse i oss (läs 1 Joh 4:11-13).
   Kyrkan är Kristi kropp. Kristus är huvudet. Vi är lemmarna. Vi är lemmar varandra till tjänst. Precis som lemmarna i en kropp hör ihop och samarbetar med varandra, så hör vi ihop. Vi är döpta att tillhöra en rik gemenskap. 

   Läs texten långsamt och begrunda:
1. Vilken fantastisk uppfinning en människokropp är!  
Vilken rik gemenskap i Kristi kropp! 
2. Alla lemmarna behövs. Alla är JÄM-OLIKA.
3. Vägen till större enhet är vägen mot centrum. Vid Jesu kors hittar vi varandra. Han förlöser oss att bli de roliga original som Gud ämnat oss att vara. Vi är alla olika. Vi är alla älskade. Där blir vi ”en massa syskon som tycker om varandra”.

Brödet som vi bryter är en delaktighet i Kristi kropp. 
Så är vi, fastän många, en enda kropp, 
ty alla får vi del av ett och samma bröd 


Nu kommer Johannes och säger:
Välkommen att bli TRÄDKRAMARE! 
Läs i din Bibel Johannes 15:1-9
Läs texten långsamt och begrundande.

1. Jesus som vet vem Han är - JAG ÄR VINSTOCKEN - han hjälper oss med vår självbild - NI ÄR GRENARNA. Vi hör ihop med Jesus och med varandra – NI är…
2. Frukten är Andens frukt - Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23). Frukten beror inte på att vi så snälla och duktiga. Den är resultatet av vad Anden får göra i oss och genom oss. 
3. Nyckelordet är FÖRBLI I MIG OCH JAG I ER. Då får vi leva ett rikt liv! 
4. Ett ”By heart” -ord: Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 
Alltså: Sluta vara en gammal träbock som bara lever för dig själv. Hitta din plats vi korset. Bli trädkramare. Sjung HIMLAKODENS SÅNG: Det finns många fler pärlor i dagens texter. Läs Sångpostillan, årg 1, sid 343, på nätet på bibelskolan.com tryck här,

Vill du studera nådegåvor finns en utläggning på bibelskolan.com. Se Bengts återvändsgränd/ adresslista 3 / Nyfikenhetsvandring 57. Tryck här.

Är du nyfiken på min bok HIMLAKODEN finns den att köpa på GAudete förlag, tryck här (140 kr +porto) 
Det är inte klokt vad visa vi kan bli!
Bengt Pleijel 91+onsdag 20 juni 2018


Mycket kära godissugna!
Enligt gammal, god tradition sedan ett år tillbaka kommer jag att vid denna tid besöka min gamle vän C. Mæster. Vi kommer att försöka lösa livets gåtor tillsammans. Det gör att det en tid framåt inte blir något söndagsgodis att dela ut.
    Om Gud vill och datorn inte gått sönder och om ”om” inte ställer till något dumt,  återkommer jag med himmelskt söndagsgodis den 5 augusti. Då lastat med Nådens gåvor!
  Ha en skön sommar och leta efter gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol! Och smaka HIMMELSKT SOMMARGODIS! Till din hjälp kommer med detta brev några ”igångsättnings-tankar” till sommarens söndagstexter.
Bengt Pleijel 91+
------------------------------------------------------------------------------------------------------


23 juni – MIDSOMMARDAGEN
SKAPELSEN
TEXTER: 1 Mos 1:1-13 - Apg 14:15-17 - Johannes 1:1-5 - Psalt 104:1-13
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 481 och på bibelskolan.com, tryck här.
   Med hjälp av omkvädet på Sv Ps 11, får vi stanna i häpen förundran inför den store Gud som skapat denna snillrika och sköna värld och sjunga:
Då brister själen ut lovsångsljud: O store Gud, o store Gud/2/


24 Juni – DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG –
DEN HÖGSTES PROFET
TEXTER: Jesaja 49:1-2 - Apg 19:4 - Lukas 1:5-17 - Psalt 96
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 489 och på bibelskolan.com. tryck här

Temat är: ATT BLI STOR INFÖR HERREN. Du får umgås med Johannes Döparen och hans far Sakarias och andra som lärt sig leva inför Herren. Texten berättar om Sakarias, som gick i kyrkan och fick uppleva DET OVÄNTADE. Recept för oss: Gå till kyrkan och ha förväntningar på det oväntade! Och på den Väntade!!!
Kung Herodes spökar i bakgrunden och del andra som ville bli ”stora” – kändisar, maktmänniskor, folkkära… Om du umgås med dem måste du se upp så du inte ramlar ned. Vi lyckas få kontakt med Johannes Döparen. Vi intervjuar honom och får fyra råd till den som vill bli STOR INFÖR HERREN:
1. Var inte rädd för att ha det tråkigt, 2. Våga bli liten
3. Öppna dig för den Helige Ande, 4. Våga vara tuff.

Sjung in söndagens Sång i hjärtat.
Jesus vi prisar ditt namn /2/ Din är äran i evighet. Jesus, vi prisar ditt namn


1 juli - APOSTLADAGEN Femte söndagen efter Trefaldighet
SÄND MIG
TEXTER: Hesekiel 1:6-2:3, 8-10 - 1 Tim 1:12-17 - Lukas 5:1-11 - Psalt 40:6-12
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 307 och på bibelskolan.com. tryck här

Dagens tema ”Sänd mig”, sa Jesaja (Jes 6:8), sedan han häpet fått ta emot en rening från synden. ”Sänd mig” kunde Hesekiel säga sedan en andekraft visat honom hur illa det stod till med folket. I episteln får vi höra hur Gud sänder den störste av syndare… Vilken märklig Gud! Han kanske också kan sända den näst störste syndaren! Om du håller dig inom hörhåll för Herrens ord kan det hända att ”en andekraft” ger dig ett stort uppdrag. Gud sänder inte alltid de skickligaste, men den han sänder gör han skicklig för stort uppdrag.
THUMA MINA SOMANDLA 
(Sv Ps 584).


8 juli - SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
EFTERFÖLJELSE
TEXTER: 3 Mos 19:1-2, 13-18 – 1 Petrus 1:13-16 - Matteus 5:20-26 - Psalt 15
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 312 och på bibelskolan.com. tryck här

”Följ mig” sa Jesus till sina första lärjungar.”Följ mig”, säger han till oss. Inga inträdeskrav! Följ som du är! Sedan upptäcker du till din glädje att du inte behöver förbli som du är. Efterföljare följer, ser, hör, lär, förändras, häpnar… De får nytt liv och får lära sig leva ut nytt liv. De fäster sina ögon på Jesus. Då händer det att alla dumma ting smälter ner: smuts, synd, hyckleri, falskhet. Men i Jesu efterföljd får du se som han. Du får se nya möjligheter i ljuset av hans ära och makt. Bakom kärva förmaningar och stränga ord av Jesus, ligger hans stora omsorg och glödande kärlek till oss. Jesus blir upprörd då vi dödar livsmod och livsglädje hos varandra. Lägg märke till vad han säger om dem som sänder hot och hat omkring sig. Lägg också märke till Moses förmaningar och Petrus uppmaning att ta emot detta rika vi får om vi följer Jesus.
Fäst dina ögon på Jesus.
Alla ting runt omkring för du se som han 
i ljuset av hans ära och makt.


15 juli - KRISTI FÖRKLARINGS DAG
JESUS FÖRHÄRLIGAD
TEXTER: 2 Mos 24:12-18 - 2 Petrus 1:16-18 - Matteus 17:1-8 - Psalt 89:12-18
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 320 och på bibelskolan.com. tryck här

Ordet ”förklaring” har vi fått från tyskans ”Erklärung” och betyder ”utstrålning”. Det är ”Herrens härlighets dag”.
Mose fick se en utstrålning av ”Herrens härlighet” på berget. ”Molnet” är tecknet på Guds närvaro. Mose får möta Gud där. Josua får följa med. Mose utser honom senare som sin efterträdare. När andliga ledare skall utses är det bra om man väljer någon som fått personlig erfarenhet av Gud!
Matteus berättar om tre av Jesu lärjungar som får möta Mose, Elia och Jesus på Förklaringsberget. Ett lysande moln – tecknet på Guds närvaro – sänkte sig ned över dem.
Petrus, som var åskådare tillsammans med bröderna Jakob och Johannes, säger att detta inte var ”skickligt hopdiktade sagor”. Kristendomen är inte idéer utan verkliga fakta. Det Petrus hör är ett viktigt budskap till oss. Han hör Fars röst: Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje.
Far längtar efter att få dela den glädjen med oss,
HERRENS HÄRLIGHET SKALL BLI UPPENBARAD FÖR OSS


22 juli - ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
ANDLIG KLARSYN
TEXTER: Mika 3:5-8 - 1 Joh 4:1-6 – Matteus 7:15-21 - Psalt 119:30-35
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 328 och på bibelskolan.com. tryck här

Denna söndag vill hjälpa oss att bli klarsynta.  Vi behöver be om urskillningens gåva, för att kunna förstå och se vad det är som sker i det som sker. Gå inte på vad som helst som ser andligt ut. Ty det står en ständig kamp om oss. Tidningar, TV, böcker, människor utsätter oss för ständig påverkan, indoktrinering, propaganda. Affärsmän, politiker, reklamfolk, journalister, rörelser av olika slag vill styra våra tankar. Man vinklar TV-program. Man gömmer undan halva sanningen i tidningsartiklar. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar, lurar. Och allt detta gör oss osäkra: Vad ska vi tro?  Vi tror att vi är självständiga. Det är vi nog mycket mindre än vi tror. Vi behöver hjälp
   MIKA kommer först och berättar om den hjälp han fått. Han ser hur falska profeter för vilse. Han inte bara ser. Han gör något åt det. Han tar kontakt med himmelska kontakter. Han säger: Jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HERRENS Ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd (Mika 3:8 1917). Därför vågar han säga ifrån på skarpen. Vi behöver Hjälparen, den helige Ande!
JOHANNES – kärlekens apostel skriver ett varningens brev till oss. Äkta kärlek talar i klartext! Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud.
   JESUS fortsätter på samma tema: Akta er för de falska profeterna!. De klär ut sig i fårakläder. Men de är vargar som längtar efter fårstek. Akta er!  Bed Sv Ps 276:1.
Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. 
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig, 
Led mig till nådens och sanningens älv.


29 juli - NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
GODA FÖRVALTARE
TEXTER: 1 Mos 1:24-2:3 - 1 Petrus 4:7-11 - Matteus 25:14-30 - Psalt 8
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 335 och på bibelskolan.com. tryck här.

Vilken fin titel och stort uppdrag vi får idag: Vi utnämns till FÖRVALTARE.
MOSE tar oss med till skapelseberättelsen. Gud skapade människan och satte henne (man och kvinna) att tillsammans ta hand om denna jord.
PETRUS uppmanar oss att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.
MATTEUS låter oss få träffa en multimiljardär. Vi får förvalta hans förmögenhet, som han kallar talenter. En fick fem talenter, en annan två och en tredje en talent. En talent var ett viktmått på 30 kg. Tänk dig: En guldklimp på 30 kg!!! Kilovärdet på guld ca 200.000 kr. Hur klarade dessa tre detta? Hur skulle du klara att förvalta 5 talenter – en guldklimp på 150 kg och kilopris 200.000 kr pr kg.

Berätta det för mig då vi träffas efter 5 augusti!
God sommar önskar
Bengt Pleijel 91+

måndag 11 juni 2018


FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
är temat på tredje söndagen efter Trefaldighet. Vi har kommit till ”de förlorades lyckodag”. ”Jesus är ute och söker. Vem skall han finna idag?” (Sv Ps 225). Alla evangelietexterna är från Lukas 15, som handlar om hur förlorade kan bli återfunna, och bortvända kan bli hemvända och få kontakt med ”den återfunne Fadern”. Ty för många är det just Fadern som gått förlorad. Men Han har egentligen aldrig hållit sig borta från dem. De har bara inte sett honom. Gud har ju inte skapat oss med ögon i nacken. När de (vi) vänder om får de (vi) ögonkontakt med Fadern. Och då kan det börja hända spännande saker! ”Oändlig nåd mig Herren gav…” (Sv Ps 231:1) Dagens texter tar oss med på upptäcktsfärd. Ditt dops Gud är med!

ANDEN TALAR GENOM PROFETERNA. Lyssna till Mika 7:18-20
Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

Vi tror på den helige Ande… som har talat genom profeterna.
Vi säger så i den nicenska trosbekännelsen. Fadern ser vad som händer med hans barn – det går illa för dem därför att de gör illa. Därför sänder han profeter, som får tala dem till rätta och får dem att vända om till den Rätte.
Idag träffar vi en av dem - Mika, som på 700-talet f. Kr bor i sydriket Juda. Men han får också se vad som händer i Nordriket Israel. Mika får gå till rätta med folket. Han avslöjar falskhet och förtryck, lögner och lumpenhet. Han skälver av upprördhet när han talar om ledarna som ”för mitt folk vilse”, och om dem som ropar ”allt står väl till”.
Hur vågar han? Han berättar varför. Herren har utrustat honom med helig Ande. Han säger: jag är full av kraft, av Herrens Ande och rätt och styrka, för att förkunna för Jakob hans brott och för Israel hans synd (Mika 3:8). En förkunnelse i helig Ande har sprängkraft! Be för präst och församling - Sv Ps 161.
Mika avslöjar synden och ställer diagnosen – dödlig sjukdom! Men Mika får framför allt förkunna hälsa och friskt liv! Han skriver ut detta friskvårdsrecept: att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud (6:8).
Upptäck dagens text från Mika 7:18-20. Mika berättar om Far som förlåter och har sin glädje i nåd. Han kastar våra synder i havets djup (Obs! fiske förbjudet! Fiska inte upp bekända synder och gamla oförrätter). Längre fram förkunnar Mika om fridsriket (4:5ff), och om Messias som kommer från Betlehem (5:2). Receptet för att hitta detta befriande liv är VÄND OM! Alldeles bakom dig står ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande.

FADERN BEVISAR SIN KÄRLEK. Läs Romarbrevet 5:6-11 (Fb)
Medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

Fadern har lämnat ett bevis på sin kärlek: KORSET. Kristus dog…
Hurudana var vi då detta hände? Vi var svaga, hjälplöst förlorade, ogudaktiga, ja Guds fiender. Vi var som bebisar som inte kunde klara oss själva, syndare som hoppat över kärlekens skyddsräcke. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg (Jesaja 53:6). Men KORSET korsar våra planer. Fadern sänder sin Son. ”Han steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62:2).
Sådan är Gud. Gud älskar dig inte därför att du är så älskvärd, så trevlig, snäll och bra. Han älskar dig trots att du vänt honom ryggen, varit otacksam och blind för andras nöd och egenkär och smutsig och dum. Vilken märklig Gud! Han lider sig fram till oss. ”No other god has wounds”! Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
Vill du höra korsets kärleksförklaring just till dig, så gå till nattvarden och ta emot orden: Kristi kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet. Ja, Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
Korset är ett plustecken. Se på korset och säg: Jag vill inte leva på livets minussida. Jag vill följa Herren som går före med segerns banér. Han korsar våra planer och förvandlar våra minus till plus!
Teckna dig varje morgon med det heliga korsets tecken och säg med Sv Ps 175:3
Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona
mot frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda
ty där har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen.

GLÄDJENS HERRE BJUDER TILL FEST! Läs Lukas 15:1-7
Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem."
Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det?  Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.

Lukas presenterar först två olika grupper för oss: Först tullindrivare och syndare. De förra lurar oss på pengar. De senare hoppar över alla skacklar. Vi tycker inte om dem. Dåligt folk. Luktar illa.
Sedan fariséer och skriftlärda. De förra berömmer sig själva (se Lukas 18:11). De senare bedömer oss andra. Vi tycker inte om dem. De får oss att känna oss små, dumma och rädda.
MEN! Är detta våra förutfattade meningar om dem? Var de verkligen sådana? Har vi färdiga omdömen också om människor vi möter idag? Låser vi varandra genom dem? Fastnar jag i min egen dumma självbild? När vi tänker så,  överraskas vi av att Glädjens Herre kommer på besök. Vad ser han? Vad säger han? Vad gör han? Kommer han bara till ”fint folk”? Är han bara en gäst bland gästerna? Är glädjens herre HERREN?
Den där mannen tar emot syndare och äter med dem, sa man då. Det var en chock för många. Måltidsgemenskapen betydde väldigt mycket. Vi behöver erövra den igen!
När man kommer hem till mig och äter en måltid börjar vi med bordsbön. ”Glädjens Herre” är inte en tillfällig gäst. Vi ber så här:
       
Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag.
Gör envar till hedersgäst efter ditt behag.


Ingen får se ned på de andra. Alla blir stolta över att få sitta bredvid hedersgästen. Vi upptäcker nya sidor hos varandra. När vi upphöjer varandra ser vi hur Glädjens Herre uppmuntrar oss och gläder sig över vår gemenskap. De andra är inte längre ”fåraktiga”. De är får som får höra Glädjens Herre säga: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Och då händer något mer – HIMLEN öppnas över oss. Vi hör änglarna som börjar dansa och sjunga och tralla. Vi anar: Är detta sättet att få se hur det på jorden kan bli såsom i himlen? (Upptäck mer på bibelskolan.com tryck här. Eller boken Sångpostillan årg 1, sid 293).
Men vad händer med DE NITTIONIO som han lämnar i öknen? Många grubblar. Himmelskt Söndagsgodis vet. Kontakter…
Glädjens Herre lämnar dem i öknen. Men överger dem inte. Han överlåter dem till en gammal herde 91+. Han är gammal och trött, stöder sig själv på en käpp och en stav och tröstar fåren med dem. Med käppen drämmer han till den stygga vargen som längtar efter lammkotlett. Och med stavens krökta del fångar han upp lammungen som ramlat ned i bergsskrevan.
Men torra, tröttsamma dagar kommer. Öknen erövrar, ty gräset vissnar bort, blommor faller av, bäckar sinar och alla fåren (vi) törstar, flämtar, bråkar, bräker och frågar: ”Finns det inga oaser med levande vatten någonstans?” Då samlar den gamle herden fåren omkring sig och berättar: Jag har just fått ett SMS från Berit – hon som för moderfåren fram – Hon säger att det finns en Oas i Varberg 24-28 juli, (och ännu fler. Kontakta www.oasroelsen.se. Tryck här). Där får man veta att alla ord som Glädjens Herre säger är Ande och liv och där kan man köpa boken HIMLAKODEN, som öppnar hemligheterna i Guds väldiga styrkas kraft. GAudete förlag trycker den nu. GAudete betyder ”Gläd er!”. Och när du kommer till Oasen säger glädjens Herre: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får.

Och jag som skriver dessa rader säger
GAudete!
Bengt Pleijel 91+


Skriva ut