måndag 15 oktober 2018


Inför tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR 

vill denna söndag lära oss. Att hålla samman i samhället. Det känns aktuellt. Hur ska vi kunna lära oss det, vi som lever i denna ”satsa på dig själv - tiden”. När ensamma människor kommer samman blir det bråk och tråk. När ensamma människor bli ensamma blir de oerhört ensamma. Vi står inte ut med oss själva.
   På många sätt och jämfört med många andra länder, har vi det oförskämt bra i paradiset Sverige. Tänk efter vad många de är som gör att vi har det så bra. Räkna på hur många som lagar frukosten åt dig – kossor och bönder och arbetare och finanshajar och flypersonal och Gert och Lars i Ulvesunds ostbod.
   Men varför mår vi inte bra när vi har det så bra? En invandrare från Afganistan som fått asyl här, sa: "Varför klagar ni så mycket i paradiset Sverige?" Ja, varför?
   I Paradiset ringlade in en orm (1 Mos 3). Listig var han. Och prata svenska kunde han. Ni ska bli som Gud, sa han till oss. Satsa på dig själv. Bli idol! Anmäl dig till TV4:s idoltävling. (”Idol” betyder avgud). Du kan bli berömd. Kändis. Wow! Men när drömmarna spricker, ja, då finns ju mediciner …
   Eller pröva recepten från denna söndags texter. Denna söndag får vi tre texter om samhällen. Vi hör och ser hur Herren talar till sådana som saknar politisk makt. Vi dras in i Bibelns budskap till minoriteter om GUDS ANNORLUNDA-LIV. Vi får se på varandra med Herrens möjligheter.


Jeremia skriver till de deporterade i Babylon:
SE – BE- TANKA!

Läs 29:4-7

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

Jeremia, profeten, skriver brev till de deporterade judarna i Babel. Han har profeterat om en sjuttioårig fångenskap för folket. Jeremia var inte någon populär profet. När andra profeter talade om frid, talade Jeremia om strid. När andra talade om trygghet, talade Jeremia om fångenskap. Jeremia hade själv blivit tillfångatagen av judarna och förd till Egypten. Där dog han och blev begraven. Men hans budskap hade funnit väg genom öknarna och över bergen långt bort till Babylonien och hamnat hos Daniel. Gud hade sagt genom Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år (Jer 25:11-12, Daniel 9:2). Vi lär oss att 

SE VARANDRA!

Vi behöver varandra. Svårigheter kan få oss att upptäcka det. Precis som lemmarna i en kropp behöver varandra. Ensam är inte stark. Jeremia ger anvisningar om hur de som hamnat i Babel skall förhålla sig. Tillsammans ska de bygga hus och bo i dem. Tillsammans ska de plantera trädgårdar och äta deras frukt. De ska gifta sig och föda söner och döttrar. Tillsammans ska de söka den stads bästa, dit jag har fört er bort i fångenskap.

BE FÖR ANDRA!
Be för den till Herren, ty då det går den väl så går det också er väl. Genom bönen kopplar vi på kontakten med våra himmelska vänner. Vi får se hur det kan bli såsom i himlen där vi bor. Vi får be för vårt samhälle, adoptera politiker som bönebarn och hålla efter Hans Majestät JAG som gör oss blinda och besvärliga för andra

TANKA GUDS TANKAR!
Framtiden kan bjuda på kriser och krascher. Sjuttioårig fångenskap! Men Herren vet då något mer: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp (se Jeremia 29:10-13). 
   Gud vet! Men han vill att också vi skall veta. Därför får vi tanka Guds tankar. När dina ord öppnas ger de ljus (Psaltaren 119:130). Då händer det mycket. Du får ljus, kraft. Du häpnar. Aha! Friska upptäckter: det finns djup i Herrens godhet!


Paulus skriver till invandrare i Rom: Kärleksbomba!
Läs Rom 13:7-10 i din bibel.

De kristna i Rom var alla invandrare. De levde bland folk med många andra gudar och många osedliga seder. Precis som vi! Paulus ger nu råd till dem. Och till oss!! Vill du bli guidad, se sid 192-193 i boken ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL Gud. Finns också på bibelskolan.com tryck här. Du får en spännande och rolig uppgift: Kärleksbomba!


Matteus i skriver till folk i ockuperat land:
STRÄCK PÅ DIG KUNGABARN!
Läs Matteus 22:15-22

Fariseerna gjorde upp planer för att snärja Jesus genom något som han sade. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?"
   Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med." De räckte honom en denar, och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.
Judarna levde i ockuperat land. Romerska knektar marscherade på gatorna. Romerska ämbetsmän styrde. Man handlade med romerska mynt då man gick till ICA och Domus. Det romerska myntet bar en bild av kejsaren.
   Du ser honom som Den ärevördige Tiberius, den gudomlige Augustus son. Och du ser dig själv som förtryckt, misslyckad, ofri …
   Nu kommer Fariseerna – de frommaste av alla - och bildar allians med herodianerna, de mest romarvänliga av alla. De kommer till Jesus. De vill snärja honom, står det. De ställer en känslig fråga: Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?
   Frågan är sprängladdad.
   Om Jesus svarar JA har han gått med på att kejsaren är gudomlig och brutit mot första budet om ”inga andra gudar”. Om Jesus svarar NEJ, kan man anklaga honom för att vara upprorsmakare.
   Fariséerna vill pröva om Jesus är lydig mot Gud. Herodianerna vill pröva om Jesus är lydig mot staten. Finns vi med här? Frågan är väl kanske lite väl listig skjutjärnsjournalistik för oss vanliga. Men vi känner spänningen när vi ställs mellan olika val. Här var det fråga om man skulle lyda Gud eller staten. Det är många som klarar av både att slingra sig ur lydnaden för Gud och statens paragrafer.
   Nu står det att Jesus märker deras onda avsikt och kallar dem hycklare. Det kan vara farligt att komma Jesus för nära. Om man nu inte längtar efter att få komma till rätta också med de dåliga sidorna hos en själv. Där är Jesus bra på att hjälpa. Men Jesus är inte särskilt snäll. Han smickrar inte. Men han älskar oss så mycket att han kan tala klarspråk om vår falskhet: HYCKLARE! Klarar du av att höra det? Nu frågar Jesus efter ett mynt. Man räcker honom en denar. Han frågar efter vems bild och namn det är på myntet. Kejsarens, svarar de. Då ger Jesus dem detta svar på deras fråga: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.
   Staten skall få det som staten behöver. Det är en kristen människas förmån att vara en god medborgare, lyda lagarna, betala skatt, hålla hastighetsbegränsningen, sortera soporna, tjäna medmänniskor i samhället och verka för rättvisa, fred, försoning och god miljö på jorden. Fuska inte med deklarationen och färga inte pengarna svarta.
   Det romerska myntet visar Kejsarens bild. Framför Jesus står du och jag. Jesus ser en annan bild. Han ser människan skapad till Guds avbild. Du vet väl om att du är värdefull? ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet våra gode Fader kär, bär omsorg om oss här.” Sträck på dig, Kungabarn! Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jesaja 43:4). Och han längtar så efter dig: Stå upp min vän, du sköna, och kom. Du min duva bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt (Höga Visan 2:13-14). Alls mindervärdeskänslor bara ramlar. DU – DEN HIMMELSKE KONUNGENS BARN! Sträck på dig! Och du går ut och sprider ”Gudsbarnssmittan” till andra … 

21 söndagen efter Trefaldighet i Sångpostillan hittar du här.


Guds barns glädje
Bengt Pleijel 91+måndag 8 oktober 2018


Inför Tacksägelsedagen

LOVSÅNG
är temat på Tacksägelsedagen. Vi suckianer och gnällspikar dras in i kören ”TACK OCH LOV”.
Se på ordet TACK. Ibland avbildas korset som stora bokstaven T. Om man går med suckar, synd och alla ”ack” till Jesu kors, sker ett förvandlingsunder. Vi hittar ordet TACK! (kognitiv beteendeterapi för att tala enkelt). Paulus talar om det: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2, Bibel 2000).
Suck och gnäll och ack och usch är tyngder som drar mig neråt. När jag kommer med dem till korset står Jesus där beredd att ta bort dem. Fäst dina ögon på Jesus! Se Guds lamm. Tyngderna försvinner. Vi lyftes upp, får kika in bakom pärleporten, får träffa änglar, helgon och fromma från alla tider. De viskar till oss: ”O kom låt oss tillbedja!” (Sv Ps 122:1). Vi gör så. Och efteråt säger vi: ”Vi såg hans härlighet …”(Joh 1:14).
Man tackar Gud när man är glad över vad Gud gör och ger. ”Tack gode Gud för maten, Amen”. Man lovar Gud då man är glad över vad Gud är. Man ber inte om någonting. Man vill bara säga: ”Far, jag vill bara prisa dig och tala om hur underbar du är. Jag vill sluta att be om något. Jag vill bara tänka på din storhet och låta mitt hjärta fyllas av TACK OCH LOV! Bredvid oss står alla syskon i tron. Vi hittar Guds barns kära lek. Och bara häpnar … någon tar ton … en sång i Anden. Ett brus av kärlek …
Dagens texter hjälper oss att upptäcka detta. Och låt mig avslöja en hemlighet: Vi kommer att hitta ett bibelord som inte står i Bibeln. Du kan det utantill. Det ordet är en nyckel in till TILLBEDJANS-SALEN.

Första Krönikeboken 29:10-14
David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:
Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet! Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig.

Vi hamnar i ett stormöte. Massor av folk - ja, hela församlingen - står runt omkring kung David. Han har fått Guds uppdrag att planera ett tempelbygge. Hans son Salomo skall få bygga det. Men David får ta hand om budgeten. Han ordnar därför med ”den stora givardagen”. Folk kommer släpande med guld, silver, koppar, järn och ädla stenar (se 1 Krön. 29:1-9). Vilken kollekt! Bara guldvärdet var svindlande - 5000 talenter guld! - En talent väger 30 kg. Guldvärdet idag är 300 kr för 1 gram. Räkna ut hur stor kollekten skulle bli i kronor om du gav 5000 talenter guld.
Inte att undra över att David var lycklig. Han brister ut i en lovsång till Herren, ”vår fader Israels Gud”. Han smittar oss med denna lovsång. Du hittar nu bibelordet som inte står i bibeln. Du själv använder hans ord varje gång du ber Fader vår.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Bönen ”Fader vår” börjar i Bibeln med ”Fader” och slutar med ” fräls oss från ondo”. Men den slutar inte hos ”den onde”! Bönen slutar i lovsång, fritt formulerad men med förebild i Gamla Testamentet, bland annat från dagens text. Du hittar både riket och makten och härligheten där. Se efter! Nu tar Anden över och leder oss in i lovsång, tillbedjan, häpnad över Guds frälsning. Att detta händer med mig! #me too! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli”. Lägg nu märke till vad du ber. Du ber en överlåtelsebön:
RIKET ÄR DITT! Du, Fader, är på tronen. Du är chefen. Du styr. Du regerar över allt. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. DIN ÄR MAKTEN! Du, Fader, är större och starkare än alla ”makter”. Var med oss när vi får makt så att makten inte får makt över oss. DIN ÄR ÄRAN. Tack för att vi slipper bära på härligheten och äran. Den är för tung för oss (ära, härlighet – kabod - betyder tyngd). Endast du, Gud, klarar av att bära den. ”Det är Gud som all äran skall ha”. Du kallar oss att leva ett rikt liv. Himmel på jorden. När FRESTAREN lurar oss att rycka till oss riket, makten och äran, blir det tårar på jorden. Men vi överlåter oss till FRÄLSAREN och kan med glädje sjunga lovsången:

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Första Thessalonikerbrevet 5:16-24
Var alltid glada, be utan uppehåll  och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Nu inbjuder jag dig till ett ”bibellyssningsexperiment”.
  1. Läs texten. Fundera på: Vad är Guds vilja? Vad hindrar den viljan att ske?
  2. Läs texten högt så att båda ögonen ser och båda öronen hör
  3. Läs texten högt med slutna ögon. Texten har hamnat i hjärtat, "by heart".
  4. Upptäck att det som hamnar i hjärtat går in i blodomloppet och påverkar hela dig.
  5. Låt din mun uttrycka vad som händer. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
Du hittar TACK OCH LOV! Tillbedjan och befrielse ty …

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Lukas 17:11-19
På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" Han såg dem och sade till dem: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst  och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?" Och han sade till honom: "Res dig och gå. Din tro har frälst dig."
Jesus kallade sina första lärjungar med orden ”Följ mig”. De gjorde så och fick vara med om världshistoriens största äventyr. De växte i tro och förtröstan när de umgicks förtroligt med Jesus (Psaltaren 25:14). Idag kallar Herren på dig. Kom med i vandringsfolket. Vill du ha en guide gömmer sig en sådan i boken Sångpostillan årg 1 sid 507 och i bibelskolan.com tryck här.

Gud ditt folk är vandringsfolket. 
Själv du mitt ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker, 
när vår väg blir lång och svår ...
 (Sv Ps 298:1)

Jesus tar oss med till gränsmänniskorna. En del är samarier, andra galiléer. En del är gula, andra bruna, röda eller gröna. En del är svårälskade. Andra spetälska. ”Jag vill aldrig förhandla med dem”!
Men nu händer det något med de mest svårälskade. De möter Jesus. Han stannar, han lyssnar på deras rop ”Kyrie eleison”. Jesus har hjärta för de arma. De vill bli botade. Men Jesus varken ber eller berör dem. Han säger bara de underliga orden: Gå och visa er för prästerna.
På vägen dit händer det: Alla tio blir botade! Nio av dem går till prästerna som finns i Jerusalems tempel. De var dåtidens hälsonämnd. De skulle konstatera om de spetälska blivit botade.
Alla tio blev tacksamma. Nio ställde förmodligen till med tackfest. En gick inte med dem till prästerna. Han var samarier, en främling, och med en sådan kunde andra inte sammanträda. Men han gick till Jesus! Vilken härlig tacksamhet: Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Men Jesus undrar: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Den som vände tillbaka var en främling.
Fundera på detta: I Sverige får man gärna tro på Gud – helst om han är långt bortom rymder vida. Men om man tror på och vill följa Jesus … nej, då … Glädjens Herre får inte vara med på vårt kalas.
Men Jesus säger till den som vill följa honom: Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig! Häng med bland vandringsfolket. Hos dem får du fler och fler erfarenheter av vilken stor och underbar Herre vi har. Ja TACK OCH LOV för att riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.
Och nu hälsar jag er med den uppmaning som vi hörde då vi förr i världen – på den gamla goda tiden - gick till kyrkan och visade oss för prästerna. Jag var med då ty jag är en tjugotalist från förra millenniet.

TACKOM OCH LOVOM HERREN!

Bengt Pleijel 91+tisdag 2 oktober 2018


Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet

TRONS KRAFT
kan vi få. Det är söndagens budskap. I texterna möter vi många som kan vittna om det – hedersmannen Noa och hans familj, Abel, Henok och en fattig änkefru. Hemligheten med dem är att de hittat strömbrytaren. Man kan ha fina åsikter om trons kraft men de blir inte insikter om jag inte trycker på kontakten. Ty då kommer ljus, kraft, värme, klarsyn …
En sådan kontakt kan vara ett bibelord, en psalm, sång. ”Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren”, (citat Annika Pleijel). Jag hittar den personliga relationen. Ty Herren vill umgås personligen med oss (Psalt 25:14-15).
Recept: När tankarna blir jobbiga, trötta, dumma … pröva att läsa (eller sjunga) ett bibelord eller sång. Idag får du detta ord – melodi Sv Ps 778. Du upptäcker: VILKEN KRAFTKRAFT!
I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.

  1. Vi möter först hedersmannen Noa.
Dagens GT-text är från Första Moseboken 6:13-22. Läs gärna hela Noa-berättelsen i kap 6-9 i din egen Bibel. Rapport från den tiden liknar Rapport idag. Varning: Texten innehåller skildringar som kan verka skrämmande.

GUDS SMÄRTA
Först får vi se in i Guds hjärta. Han var bedrövad i sitt hjärta (1 Mos 6:10). Han ser våld och ondska. Människor förstör Guds mening med livet. Man horar, hatar och gör varandra illa. Jorden är uppfylld av våld, v 11 – slagsmål, bråk. Föräldrar mot barn och barn mot föräldrar. Krig, våld, förtryck!
Varför studerar vi en sådan historia? Gå hem och läs D.D. – ”Dagens Dåligheter” - så förstår du. Det är samma värld. Samma historia. Det är vår värld och vår historia som beskrivs i dessa bibelns första kapitel. Den värld som Gud är tvungen att förstöra har redan förstört sig själv. Gud lider med sin skapade värld. Men han kan inte acceptera ondskan, som förstör hans värld.
Men Gud är inte en kall princip. Inte en kylig jurist, som en smula likgiltigt dömer världen till undergång. Gud är en person, som lever och engagerar sig i mänsklig problematik. Gud är full av vilja, full av känsla. Gud lider och Gud gråter.Gud blev bedrövad i sitt hjärta. Ja, det står att Gud ångrar att han skapat människorna (v 7). Han måste få bort ondskan genom att förstöra ondskan och allt som är smittat av den. Men han väntar i det längsta med detta. Måste hela rasket rivas?
Gud finner en man som lever rätt inför honom – Hedersmannen Noa. Han får bygga en räddningsbåt. Gud öppnar en väg och ängsliga hjärtan hittar jubelsång. Sjung: i min Gud ….

ARKEN
Noa får bygga en ark av goferträ. En väldig husbåt 150 m lång, 25 m bred, 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Den skall bara kunna flyta. Den är övertäckt och har tre våningar med många kamrar.
Det kan inte ha varit lätt för Noa att lyda Guds befallning. Tänk vad folk måste ha skrattat åt Noa. ”Gubben Noa är inte riktigt klok! Tänker bygga ett fartyg mitt på land”
Men Noa bryr sig inte om vad människor säger. Han ”gör i alla stycken vad Herren befallt”. Och därför måste han ta det ena trossteget efter det andra. Himlen är klarblå. Solen skiner. Inte en regndroppe har fallit på månader. Men Noa hamrar och spikar och svettas och hamrar …
Han bestryker sin väldiga husbåt med jordbeck utan och innan. När båten är färdig slår han sig inte till ro. Man ser hur han kommer släpande på det ena djuret efter det andra - kor och höns och hundar och lejon och kattor och maskar och apor … två par av varje. Och så gick han in i arken med hela sin familj, åtta personer. Noa gör i alla stycken som Herren har befallt. Hur orkade han? Han svarar: I min Gud …
Och så bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter (7:11-12)


GUDS FÖRBUND
Floden upphör så småningom, vattnet sjunker undan. En duva sänds ut och kommer tillbaka. En andra gång sänds den ut och kommer tillbaka med ett friskt olivlöv. En tredje gång sänds den ut men kommer inte tillbaka. Då förstår NOA att det är dags för honom att lämna arken.
   Det första Noa gör är att bygga ett altare åt Herren (1 Mos 8:3). Det första Gud gör när han kommer på torra land är att sluta förbund med Noa (1 Mos 9:8 ff). Noaförbundet gäller hela mänskligheten. Vi hör med i det förbundet. Gud vill ha oss till bundsförvanter. Vi hör ihop med Gud. Vi får umgås förtroligt med honom. När vi gör det talar han just om detta att vi är bundsförvanter (Psalt 25:14). Vid varje dop påminns vi om det (läs 1 Petrus 3:20-22). Och varje gång vi ser

GUDS REGNBÅGE
Ja, då påminns inte bara vi om detta utan också Gud: ”När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och allt levande varelser, allt liv på jorden (1 Mos 9:16). Och alla levande varelser sjunger om den stora hemligheten: I min Gud …
Guds regnbåge har sju färger (röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett). Sjutalet är Guds tal. Regnbågen sjunger i en sprakande färgsymfoni om vår käre himmelske Far. Men de som tar bort en färg får en gud som heter SEX! Men till dem hör inte du. Ty du sjunger: I min Gud …

  1. Vi träffar trons hjältar
Läs nu i din bibel eller psalmbok dagens epistel i Hebreerbrevet 11:1-7, och dagens evangelium i Markus 12:41-44. Du träffar människor som tryckt på strömbrytaren och där inte bara hittat trons kraft utan också blivit TRONS HJÄLTAR. De sjunger: I min Gud ..

Den första hjälten bär samma namn som du! Läs Hebr 11:1-3
Du vet hemligheten och har prövat den. Visserligen är det mycket du inte begriper. Men en inre övertygelse bor i dig, en inre visshet. Du har lyssnat till fäder och mödrar och deras djupa kunskap om livets hemligheter. Du har förstått att Livet sprungit fram från Guds hjärta. Och att både Jesus och Anden var med då. Ja, Jesus var med: I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom.
Också Anden var med. Anden ruvade som en fågel (duva) över skapelsen. Samme Far som en gång gav liv åt världen gav också liv åt ditt hjärta.  Den Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6). Och du bara häpnar och förundras och sjunger med glädje: I min Gud ….

Den andra hjälten är Abel Läs Hebr 11:4
1 Mos 4 berättar om Abel och hans bror Kain. Du vet vad som hände. Kain mördar sin bror. Kain jagas sedan av dåligt samvete. Rotlös och rastlös irrar han omkring. Synden är en makt som vi inte kan skaka av oss … Abel dör men hans liv talar till oss än idag om hur viktigt det är att ha sin tro, förtröstan och glädje ”i min Gud”.

Den tredje hjälten är Henok. Läs Hebr 11:5-6
Om Henok sägs att han vandrade med Gud i många år. Han inser att han inte klarar livet utan Gud. Han mognar i tro. Han växer i kärlek till Herren. Och får mer och mer erfarenhet av Herrens trofasthet. En dag då han var ute på vandring med Herren tog Herren hem honom till sig. Han vandrar rakt in i härligheten. Han går till paradis med sång: i min Gud …

Den fjärde hjälten är Noa. Läs Hebr 11:7. Du vet redan mycket om honom …

Den femte hjälten är en fattig änka - Läs Markus 12:41-44
Jesus ser då hon ger allt hon äger i kollekt. Och han lyfter den som andra ser ned på. Men vågar du stanna till hos henne? Vad skulle det betyda för dina aktier, madrassmiljoner och Picassotavlor?
Om du går till Sångpostillan årg 1, sid 416 (bibelskolan.com tryck här) träffar du inte bara henne utan också Jesus. De två hjälper dig att hitta DEN STORA HEMLIGHETEN med livet. Du lär dig sjunga av hjärtat och inre övertygelse:

I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.


I min Gud … i Kristus

Ja, låtom oss sjunga så
Bengt Pleijel 91+

Skriva ut