måndag 29 oktober 2018

Inför Allhelgonahelgen

O HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA … 
är upptäckten vi kan få under Allhelgonahelgen. Jesus vandrade omkring, står det i kapitlet före saligprisningarna (Matt 4:23). Han predikar evangeliet om riket. Han stannar till hos de sjuka, trötta, förvärkta, föraktade … Helande, friska krafter strömmar ut från honom. Många ( + du och jag) står nu upp och följer med på hans vandring. Många helgon i vardande! Vet: alla helgon är inte döda. Alla döda är inte helgon.
   Nu skall vi i två helger - Alla Helgons dag, lördag 3 nov. och Alla själars dag, söndag 4 nov. - gå på vandring med Jesus. Vi stannar till vid sex rastställen och får känna doften av salighet i sex texter. Ta med bibel eller psalmbok och läs texterna där.


Rastställe 1, Jesaja 49:8-10, LÄS!
Gammaltestamentlig läsning på Alla Helgons dag. 

På vägen möter många upp. Först träffar vi en gammal profet – Jesaja heter han. 2300 år är han. Äldre herrar har ofta något klokt att säga. Ja, han har ett budskap från Herren just till dig. Lyssna inåt: KOM UT! VISA ER! säger han både till dig och andra som sitter där instängda i sig själva och suckar, stönar, klagar, törstar och hungrar efter liv med mening i. Lyssna! Vad vill han göra med dig och ge till dig? Kom med på vår vandring! Tillsammans får vi upptäcka hur saligt det är …


Rastställe 2, Uppenbarelseboken 7:9-17, LÄS!
Epistel-läsning på Alla Helgons dag. 

Vandrare behöver ibland stanna till, vila, hämta kraft. Hitta en skapande paus. Därför går vi in i kyrkan. Det är mycket som händer. Vi går in, slår oss ned, nickar åt andra. De är inte fler än att de går att räkna. Klockan ringer. Några vitklädda finns längst fram, ser ut som änglar. Vi ser en halv altarring.
   När vi sitter där i högmässan tycker vi kanske att det inte händer så mycket. Vår inre människa har inte riktigt vaknat. Vi suckar. Vi prövar på att be ... ”Kom helige Ande”. Då händer det!!! Det är Anden som ger liv. Orgeln tar ton, brusar! Högmässan drar in oss i DRAMAT OM GUDS NÄRVARO.
   Johannes ser och uppmanar oss att se! Vi anar, vi ser, vi hör …  Himlen öppnas. Kyrkan fylls. En stor skara som ingen kan räkna. Änglar, helgon, Herrens trogna från alla tider, folk från alla världens hörn samlas. De kommer ur den stora nöden. Någon torkar deras tårar. De har hittat ett nytt liv. Vi hör ett brus av lovsång. Vi sjunger med i ”Amen-sången”.

Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.

Vi har hittat Herden! Eller är det Herden som hittat oss? Herden leder oss till livets vattenkällor. Vi får vila för att kunna ila. Han leder oss vidare. På rätta vägar! Inte alltid lätta …  (Psalt 23).
(läs DRAMAT OM GUDS NÄRVARO på bibelskolan.com. Nyfikenvandring 68, tryck här).


Rastställe 3, Matteus 5:1-12, LÄS!
Evangelium på Alla Helgons dag.

På vår vandring med Jesus får vi nu följa med honom upp på Bergspredikans berg. Han ser lärjungarna och han ser dig i folkskarorna. Han sätter sig. När han predikar vill han tala i ögonhöjd. Vad ser han? Inte en samling lyckliga människor. Framför honom finns samhällets olycksbarn – fattiga, hungriga, föraktade, förföljda, med mycken oförlöst gråt i sina hjärtan.
   Jesus kallar inte dessa i egna ögon misslyckade för lyckliga. Det skulle kännas som hån. Jesus säger: SALIGA! Ett oerhört starkt ord! Det har en lyftkraft i sig. Jag svävar på molnen. Lyfts upp, kanske inte till ”sjunde himlen” men ändå åt det hållet ... 
   Lycklig blir jag för vad jag gör och lyckats med. Salig blir jag för vad Jesus gör i mig. Jesus förmedlar himmelrikets salighet till dem som han har omkring sig på Bergspredikans berg. De är tomma på allt eget men mottagliga för vad Jesus ger. Himmelrikets salighet och glädje landar i deras liv.
   Lägg märke till detta: Bergspredikan börjar med att Jesus lägger himmelrikets salighet i de fattigas hjärtan. När de sedan vandrar vidare genom bergspredikan får de ösa ur denna skatt och ge vidare till de besvärliga och svårälskade människor som kommer i deras väg. När du varit hos Jesus går du ut tillsammans med Jesus. Jesus ger åt dig för att du skall ”ge åt andra vad du fått”. Det finns mer att få. Och mer att ge. Läs SÅNGPOSTILLAN årg 1, sid 513. På bibelskolan.com tryck här


Rastställe 4, Hesekiel 37:12-14, LÄS!
Gammaltestamentlig läsning på Alla Själars dag.

Bibeln berättar mycket om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. På vår vandring stannar vi nu till hos profeten Hesekiel. Han berättar om vad Gud vill göra i våra liv. Han vill ge oss sin Ande. Det är Anden som ger liv. Han vill ge oss liv så att vi kan umgås förtroligt med honom (Psalt 25:14), och ta emot det han vill ge: Liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Han vill fortsätta med sina gärningar med oss också på andra sidan graven, säger Hesekiel. Stanna till hos honom. Du växer och mognar i din tro på Herren och får ta emot hans kärleksgärningar i ditt liv. Ni ska inse att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren.
”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång” (Sv Ps 285).


Rastställe 5, Uppenbarelseboken 22:1-5, LÄS!
Epistel-läsning på Alla Själars dag

Nu tar Jesus dig vid handen. Han leder dig till Pärleporten. Du får kika in. Häpnar. Himmelens hemligheter avslöjas för dig. Du hör bruset av flodens friska, kristallklara vatten. Du ser träd som ger frukt och löv som ger läkedom. Inget mörker, ingen förbannelse, inga tårar mer. Ett brus av lovsång och tillbedjan.
   När andra ser på dig häpnar de. De ser vad du inte ser: ett namn är skrivet på din panna. Du har fått himmelens högsta utmärkelse! Du som här på jorden kunde sjunga: ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet vår gode Fader kär, bär omsorg om oss här” – du får nu veta: Kungabarnet har utnämnts till kung!


Rastställe 6, Lukas 12:4-7, LÄS!
Evangelium på Alla Själars dag. 

LÅT ER INTE SKRÄMMAS!
Jesus säger: Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Vad menar han? Det enda dessa stygga människor kan göra är att mörda mig. Men sedan kan de inte göra något mer eller något värre. Är det någon som fattar?
   Kanske Jesus menar så här: De kan döda dig. Det är allt de kan göra. De kan döda din kropp, men de kan inte ta ifrån dig Livet. Livet med stort L. Det liv som "tänts i kristtrognas bröst" (Sv Psalm 258:1), Jesu liv i dig, det du fick i dopet och tagit emot i tro. När de dödar din kropp får de vara redskapet som hjälper dig till himlen lite tidigare. De trodde att de gjorde dig illa, men de gjorde i stället något riktigt bra för dig. Låt dig alltså inte skrämmas av vad människor kan säga om dig eller göra mot dig.

VET VEM DU SKA VARA RÄDD FÖR!
Sedan säger Jesus: Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner er i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.
   Vem syftar Jesus på? Det är EN vi ska vara rädda för: DEN ONDE! Han luras, smyger sig på oss, han ”lägger snaran där du minst förmodar faran”. Han vill ha sällskap med oss till sitt rike. Därför ber vi dagligen: Fräls oss från DEN ONDE! Honom skall ni frukta, säger Jesus. Och därför tar vi emot ljusets rustning av Jesus så att vi får mod att stå den Onde emot (Ef 6:10 ff).

ATT FRUKTA OCH ÄLSKA GUD!
Dina rädslor för människor och makter försvinner när du får en stor fruktan för Gud. Du blir mer beroende av vad Gud säger, än vad människor säger. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Och fruktan för Gud - det är denna heliga bävan för Gud, för honom som är helig, helig, helig och ändå älskar mig och bara längtar efter att få dra mig in i sin kärlek. Att frukta och älska Gud är att räkna med Gud, vara beroende av Gud, söka sig till honom. Leva inför honom. Umgås med honom. Av honom tar jag emot Livet och inför honom har jag ansvar för det. Det han vill är att alla människor ska bli frälsta och hitta sitt hemland i himlen. Han har en sådan längtan efter dig. Han vet allt om dig, din sorg, dina tårar, dina oupptäckta resurser …  Han vet hur många hårstrån du har. Och hur mycket du väger, ty du är så ”värdefull, viktig här och nu”. Det vet du väl om? Vad rikt vi kan få leva!! Och …
O HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA … 


Saliga hälsningar till alla helgon i vardande

Bengt Pleijel 91+
som påstår att det finns mer att hitta i denna text.
Läs Sångpostillan årg 1, sid 513-527 (femton sidor),
eller bibelskolan.com tryck här
Himmelskt söndagsgodis: bengtpleijel.blogspot.comInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut