måndag 5 november 2018


Inför tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet

DEN YTTERSTA TIDEN
kommer på söndag! Det är söndagens tema. Denna värld har sin början. Den kommer att få sitt slut. Vi börjar ana att det skall bli så. Utan bra klimat ingen mat. Utan EL går allting fel. Vi förorenar och fördärvar. Förstör luft och smutsar vatten. Det sista programmet för Fråga Lund i år skrämde upp oss. ”Tänk om en asteroid, 10 km stor, far emot oss med en fart av 30 km i sekunden och med en sprängkraft av 7 miljoner Hiroshiabomber”, sa Gabriella. Ingen munter tanke! Men det händer så sällan. Vart hundra miljonte år. Men alla applåderade och många glada skratt hördes.
Vad säger Jesus om detta? Vad får Jesu vänner för råd?
Jesus kommer i dagens texter med tankar som kan verka skrämmande. De talar om stridslarm och krig, om svält och jordbävningar, om hat och motstånd, om bedragare och kalla hjärtan. Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Här skall inte lämnas sten på sten. ”Hela rasket ska rivas”. Vi suckar.
Men det är inte bara vi som suckar. Vi vet ju att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas (Läs Rom 8:18-22). Men där människor ser all framtid i svart, får Jesu vänner se något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Inte dödsrosslingar. Jesus säger i dagens evangelium att det är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13).

Låt oss lyssna till dagens texter.
  1. Bered dig att möta din Gud! Läs Amos 4:12-13
Så bered dig att möta din Gud, Israel. För se, han som formar bergen och skapar vinden och förkunnar sina tankar för människan, han som gör gryningen till mörker och går fram över jordens höjder – Herren Gud Sebaot är hans namn.

Bered dig att möta din Gud. Känner du honom? Det är Fader vår i himlen. Amos säger att han förkunnar sina tankar för människan, Herren vet vilka tankar han har. Han råder över berg och vindar, över mörker och ljus. Och han vill att du skall få veta vad han tänker. Lägg märke till att det finns vissa villkor för att du ska finna hans tankar:
 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren (Jeremia 29:11-14).
På söndag är det FARS DAG! Bered dig att möta FAR då. Det händer i mässan. Fader vår som är himmelen låter oss få höra pulsslagen från Fars hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG! Himmelen landar!
En del människor har svårt med ordet ”fader”, därför att deras egen pappa och starka män har skymt Fadern. Om pappa var sträng och hård tänker man sig Gud sådan. Om pappa var frånvarande, sällan brydde sig om sina barn, kan man tro att Gud är en som inte bryr sig. ”Vem är det som går och går och alltid kommer till dörren? Svar: Pappa!” Precis som pappa, är Gud opålitlig och nyckfull. Ja, så kan man tänka om Gud om man vänder ryggen till honom.
Men om du vänder om ser du honom. Du lär känna honom. Han är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  (2 Kor 1:3). Från Fadern har allt som kallas far i himlen och på jorden sitt namn (Läs Ef 3:14-21). Gud är den ”egentlige fadern”. Och alla andra som kallas fader har detta namn efter honom, inte tvärtom. När fäder vänder om kan kontakten med Gud göra fäder färgstarka.
I nästa text hjälper Johannes oss att upptäcka Far!

  1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Läs första Johannesbrevet 2:28-3:3
Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.  Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

Förbli i honom! I hans kraftfält. I hans kärlek. Förbli där, som grenen förblir i vinträdet. Där blommar du och bär frukt. Du får något gott från Jesus att bjuda på. Förbli i honom. Och gläd er i Herren alltid. Varje tid. Varje nu. Just nu! Du dras in i DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN. Sköt dig själv och sköt varandra!
Bered dig att möta honom. Vi lever nu mellan Jesu första och hans andra ankomst. Första gången kom han för att borttaga synderna och ge oss nytt liv. Andra gången för att borttaga benådade syndare från jorden och ta hem dem till sitt rike. Hans rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Vi får redan nu häpna och förundras och säga med den gamle Johannes (omkring 91 år):
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!

Det är Fadern, vår Herre Jesu Kristi Fader, som bevisat den. Vi får kallas Guds barn. I det uttrycket ligger en ocean av nåd - Guds barn! Här hittar vi vårt verkliga värde. Vi är den himmelske Konungens barn. Prinsar och prinsessor av Himmelriket! Något större går det inte att bli. Upptäck evangeliets lyftkraft!
MEN! När vårt förhållande till Fadern ändras, så ändras människors attityd mot oss. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Världen begriper sig inte på den som tror på Jesus. De fattar ingenting av vad som hänt. ”O liv som blev tänt i kristtrognas bröst dig har världen ej känt (Sv Ps 258:1). Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud (Kol 3:3). Om du förblir i honom får du veta vad du skall bli!
Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

  1. Jesu framtidsråd. Läs Matteus 24:3-14 i din Bibel eller psalmbok
Vad är det som händer? Jesu vänner undrar och frågar ”när och hur och varför”?
Den nuvarande skapelsen har drabbats av en grundskada. Den är dömd att ge plats för något nytt. Vi lever i en fallen värld och mänskligheten är inte i stånd att  lösa sina egna problem. Syndernas sopberg sväller och luktar … Man har avskedat världens störste sophämtare. Ni vet, han som kan ta bort synder ...
Men det vi får är tre framtidsråd:

  1. Se till att ingen bedrar er!
Gå inte på vad som helst. Pröva budskap du får höra. Bedragare drar dig bort från Herren. Be om klarsynthet. ”Öppnade ögon, Herre mig giv”! Läs Ef 1:17 ff - det finns så mycket mer att upptäcka.

  1. Se till att ni inte skall bli skrämda!
Mose tröstade uppskrämda landsmän på Sinai berg. Frukta Herren så behöver ni inte bli rädda (2 Mos 20:18-21). Dina rädslor för människor och makter försvinner när du får en stor fruktan för Gud. Du blir mer beroende av vad Gud säger än vad människor säger. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Att frukta och älska Gud är att räkna med Gud, vara beroende av Gud, söka sig till honom. Leva inför honom. Umgås med honom. Av honom tar jag emot Livet och inför honom har jag ansvar för det. Det han vill är att alla människor ska bli frälsta och hitta sitt hemland i himlen. Därför …

  1. Se till att förkunna evangelium!
Jesus säger: detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.
   Förkunna först för ditt eget hjärta. Det som består då allting förgår är GUDS ORD. Himmel och jord ska förgå men mina ord skall inte förgå. Har du hans ord i hjärtat (by heart) har du himmelen där redan nu. Där människor ser all framtid i svart, ser och hör Guds folk något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Inte dödsrosslingar. Jesus säger: Det är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13). Berätta detta …
O högsta tröst i all vår nöd, 
tag bort vår fruktan, var vårt stöd.
Hjälp oss i vår svaghet att bedja vaka, 
nu och i den stund när vi den bittra död skall smaka.
O GUD, FÖRBARMA DIG
(Sv Ps 362:4).

Den 24 (25) söndagen efter Trefaldighet har bara en årgång. Predikan finns i boken SÅNGPOSTILLAN ÅRG 3 sid 461. På bibelskolan.com samma predikan i alla årgångarna. Årgång 1 tryck här.

Låt oss bereda oss att möta vår FAR!
Bengt Pleijel 91+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut