måndag 20 maj 2019


inför Bönsöndagen

Herre, lär oss att be …
Så bad Jesu lärjungar då, och så får Jesu lärjungar be nu. Vi behöver få hjälp med att andas in himmelrikets livsluft. Spännande rikedomar ligger och väntar på att bli upptäckta. Bönsöndagen vill smitta årets 365 dagar att bli böndagar.
När vi ber knäpper vi våra händer och blundar. Känns tryggt. Hjälper oss att bli samlade. Men Jesus blundar inte. Han ”lyfter blicken mot himlen” när han ber (Joh 17:1). Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19).
Även om vi blundar kan vi engagera hjärtats ögon (Ef 1:18) och hjärtats öron (Sv Ps 81:3). Och kroppens händer. Ja, pröva att göra som du sjunger – ”Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus” (Sv Ps 238:1). När jag lyfter mina händer tappar jag mitt eget och blir beredd att ta emot vad Far vill ge
Bön är inte ett sätt att tvinga Gud att göra vad vi vill. Det är inte heller ett sätt att tvinga oss att göra det Han vill. Det är ett sätt att få honom att göra vad Han vill. Genom bönen ger vi Gud tillfälle att ge oss det han vill ge. I bönen möter vi FAR, vår käre himmelske Far, alla goda gåvors givare.

FAR FINNS och färgar fäder
BE-grunda Jeremia 29:11-14
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.  För jag ska låta er finna mig, säger Herren

En del reagerar negativt mot ordet FADER. Om man vänder ryggen åt Gud kan man ha framför sig knepiga män man mött - pappa, läraren, chefen, maktmänniskor … hårda, opålitliga, stränga jordiska fäder. De ger färg åt GUD. Är FAR i himlen sådan? Men Gud har inte skapat oss med ögon i nacken. När vi VÄNDER OM står FAR där. Han ser på oss med kärlek. Han som heter JAG ÄR kan hjälpa mig med min självbild när han säger DU ÄR …
Vår FADER ger färg åt fäder: Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom, (läs om far i Psalt 103). FAR liknar sig själv ibland som en MOR (Jes 49:15, 66:13). Far, som startat den stora GE-rörelsen då han gav oss sin Son, han fortsätter att ge och ge och ge.
I dag möter vi Jeremia, som säger att Far vill ge oss en framtid och ett hopp. Studenterna sjunger om att ”den ljusnande framtid är vår”. Media ger aktuell rapport om att den mörknande framtid bli svår.
Kanske vår nutid ligger i Babel. Israels folk levde där i fångenskap. Staden styrdes av den grymme despoten Nebukadnessar. ”Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion” (Psalt 137:1).
Men Gud tänkte på dem. Han såg deras nöd. Han lät Jeremia skriva ett brev till dem om en framtid och ett hopp. En kopia har skickats till oss. Lever svensk kristenhet i Babel? Ja, i kyrkopolitisk fångenskap, säger en del. I andlig undernäring, säger andra. Våra barn växer upp till andliga analfabeter. Vuxna sover.
Far i himlen ser hur det står till. Far vill ge oss både en framtid och ett hopp. Därför sänder Han Jeremia till oss, som säger att vi hittar ”Guds framtid” om vi ber, söker, har förväntningar. Men Far tvingar inte sina gåvor på oss. Han vill veta om vi verkligen vill ha. Jesus säger: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas (Lukas 11:9-10).
När dörren öppnas finner vi att det är sant som Britt G sjunger i Sv Ps 285:1
Det finns djup i Herrens godhet …
och en framtid full av sång.

FAR HÖR och vi får svar
Be-grunda Johannes första brev 5:13-15.
Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.  Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.  Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.
Johannes skriver sitt evangelium för att vi skall TRO (Joh 20:31). Han skriver sina brev för att vi skall VETA - ni ska veta att ni har evigt liv. Ett tjugotal gånger finns ordet veta i hans brev. Jag behöver veta vad jag skall svara på mina frågor: Är jag kristen? Är jag ett Guds barn? Johannes skriver sitt brev för att de som tror på Jesus skall komma till visshet i sin tro. Och Far vill att hans barn skall känna att han älskar dem. Därför uppmanas vi att lägga hans ord på vårt hjärta. "By heart!" Då kommer ordet in i blodomloppet och påverkar hela vår kropp. Ja, det stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matt 12:34).
Lägg också märke till ordet vi: vi vet, vi ber, vi har det, vår bön …
Gud vill att vi kommer samman i bön. Det finns många löften om bönhörelse där två eller tre ber i Jesu namn (Matt 18:19-20). Tillsammans upptäcker vi att bönesvaret ligger inpackat på det himmelska postkontoret. Vi behöver bara ”hem-ta” (= ta hem) paketet. Där finns den stora gåvan: den helige Ande.

FAR SER och SÄNDER HJÄLPAREN.
Be-grunda Lukas 11:5-13 i din bibel.
Jesus berättar om den gång du får oväntat besök. Men du har ingenting att ge dem. Det är tomt i skafferiet, tomt i kylskåpet, tomt i frysboxen. Gästernas magar är också tomma. Du kilar över till grannen och bultar på dörren. Han har gått och lagt sig med barnen i sängen – alla de elva små trollen. Även om du förstår att grannen suckar över att ha blivit väckt, går han så småningom upp och förser dig med allt du behöver för din nattliga supé. Han är din verklige vän.
Lika ivrigt får vi komma till Far och be. Han sover inte. Han älskar att ge och ta oss med i den stora GE-rörelsen. Det han allra helst vill ge är helig Ande åt dem som ber honom. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord (Rom 8:26).
Anden hjälper dig med dig själv. Du anar vad Jesus menar då han säger: Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte Fadern i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom. När du upptäcker hur fångad du är i dig själv och hur mycket som är styggt och missmodigt och själviskt inne i dig, då behöver du hjälparen den helige Ande. 
"Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör
och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör.
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl "(Sv. Ps 52:1)

VI BER och FAR GER
BE-GRUNDA LUKAS 11: 1-4 i din bibel.
Lär oss att be, säger lärjungar i alla tider till Jesus. Jesus lär oss bönen Fader vår. Den finns i Matteus 6:9-13 och i Lukas 11:1-4. När vi ber den tillsammans låter vi orden skölja igenom oss. När vi ber den enskilt kan vi stanna länge vid varje bön. Många rikedomar öppnar sig då för oss. Några ”igångsättningstankar” finns i Sångpostillan, årg 2, sid 228, tryck här. Och ännu fler tankar i Nyfikenhetsvandring 54 - ”Kyrkans folk lever i bön”, tryck här.


LÅTOM OSS BEDJA!
Jag kommer nu inför dig, VÅR FAR I HIMLEN, inte i mitt eget namn, inte därför att jag har lyckats och inte behöver skämmas inför Dig. Jag kommer därför att du säger att du älskar mig genom Jesus. Jag kommer i hans namn, i förtröstan på honom, tillsammans med honom, ty genom Honom kan vi nalkas Fadern i en enda Ande. Du är min Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! 
Och inte bara min Far. Du är VÅR FAR som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Tack för de många som finns i ordet vår. Tack för att vi får lyfta upp varandra i din fadersfamn och se på varandra med din kärlek och dina möjligheter. Ty du SOM ÄR I HIMMELEN sträcker i dopet ned dina två händer – Sonen och Anden – till oss. Dopbeviset undertecknar du med DITT NAMN. När vi åkallar ditt namn hittar vi vår plats i DITT RIKE som är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Ja, Far, hjälp oss att först av allt söka ditt rike.
LÅT DITT RIKE KOMMA till oss, till våra hem, våra vänner, vårt land …
Låt din goda VILJA SKE på vår jord och i vår bygd ty då kommer vi ana himlen på jorden. Du vill att alla skall bli frälsta och att alla frälsta ska arbeta på sin frälsning varje dag. Ja, visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den.

Tack gode Gud för maten. Du GER OSS IDAG DET BRÖD VI BEHÖVER. Du befriar oss för bekymren för dagen som kommer. Genom Livets bröd i ord och sakrament får vi kraft och mod att vandra på vägen med VÄGEN.
LED OSS bort från synd och ondska och in i ditt rike där vi får säga:
FÖRLÅT OSS! Tack för att vi får leva i din förlåtelse. Hjälp oss att våga se vår egen synd och bekänna den. Hjälp oss alla att hitta förlåtelsens glädje och förlåta varandra såsom du har förlåtit oss.
FRÄLS OSS från den Ondes onda ondo. När frestelserna kommer hjälp oss då att stå emot i Andens kraft. När prövningarna kommer överge oss då inte.
Allt det vi bett om överlämnar vi nu i vår Fars goda händer. Vi stiger ned från tronen, lämnar över makten och äran till dig, vår Far, och sjunger med hela den himmelska härskaran och med allt ditt folk sången om att

RIKET ÄR DITT OCH MAKTEN OCH ÄRAN
I EVIGHET. AMEN

I bönens gemenskap och i lovsångens glädje
Bengt Pleijel 92+
måndag 13 maj 2019Inför femte söndagen i Påsktiden

ATT VÄXA I TRO
får vi lära oss på söndag. Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen … Så stod det i Psaltaren 71:21 (Bibel 1917). Denna psalm hade till överskrift ”En gammal mans bön”. Detta att växa i tro, att få mogna och fördjupas och göra nya upptäckter i sitt trosliv upphör inte med nya åldersrekord. Och att åldras är inte bara ett manligt privilegium. I jämlikhetens tidsålder får även fröknar och fruar vara med på den resan. Folkbibelns överskrift är nu ”bön om hjälp i ålderdomen”. Och vers 21 lyder: Föröka du min storhet och trösta mig igen.
Men växandet kan vara smärtsamt. Och att åldras. Det kan ta emot att behöva ta emot. Man kan få växtvärk. Behöver tröst.
När vi var små och fick ont gick vi till mor och grät. Hon gav tröst, tår-tork och jod. När vi blir gamla går vi till Far, han som är vår Far och vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. (2 Kor 1:3-4).
Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen.
Föröka min storhet och trösta mig igen.

Genom himmelska kontakter får vi umgås med fint folk - personlig relation med Honom som vet vem han är: JAG ÄR vinstocken. Han talar om för oss vem vi är: Ni är grenarna. I den gemenskapen bär vi rik frukt. Ett rikt liv, ett liv med mening i.
Det betyder: Jag slipper gå där och sucka, stöna och klaga över mig ”usle mask och vandringsman på tunga levnadsvägen”. Vi sjöng så i gamla psalmboken (Ps 273:4) Britt G. ändrade ordalydelsen i Sv Ps 546:4. Se efter, om du är nyfiken. Själv har jag ändrat ”ett litet fattigt barn jag är” till: Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.
Ett kungabarn! Barn till en himmelsk kung! Vi upptäcker vår storhet och vågar vara små utan att få mindervärdeskänslor.
Vi växer då vi låter oss dras in i Guds kärlek. TRO stavas BEROENDE. Far tar oss med till växthus och grönområden i sin kyrka och församling, där vi får näring, omsorg, värme. Vi upptäcker hur god Herren är. Vi börja sjunga med i änglakören. Söndagens latinska namn är Cantáte, som betyder sjung. Sjung till Herrens ära en ny sång (Psalt 98:1). 
Ha förväntningar på detta då vi nu får vandra tillsammans genom söndagens texter. Först möter vi vår Herre Jesu Kristi Far, som talar till oss genom profeten Hosea. Lyssna in budskapet i Hosea 14:5-9. Där får vi veta att

VISSNA FÅR VÄXA
Far vill det. Han säger:
Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem generöst, för min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dagg för Israel, han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Hans skott ska breda ut sig, han ska bli som olivträdet i skönhet, han ska dofta som Libanon. De som bor i hans skugga ska återvända. De ska odla säd igen och grönska som vinstockar. Hans namn ska vara som Libanons vin. Efraim, vad har jag mer med avgudar att göra? Jag ska svara honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress, hos mig finner du din frukt.

Hoseas bok är boken om ”den lidande kärleken”. Hosea berättar om sitt olyckliga äktenskap. Hoseas äktenskap får illustrera Guds olyckliga kärlek till sitt folk.
 Hosea ser nöden hos sitt folk. Inte bara ser. Han får gåvan att ställa diagnos, avslöja orsaken: synden. Genom synder går det sönder. EL-kontakten till Far bryts. Allt blir så mörkt, kallt, tråkigt och visset.
Hosea ser hur Gud reagerar mot orättvisor, kärlekslöshet, lögner och annat ont vi har för oss. Han talar om Guds vrede. Guds vrede är kärlekens reaktion mot ondskan. Gud är inte LIK-giltig. Han LIV-"givig". Därför berättar han för Hosea hur han själv reagerar: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8).
På Golgata kors ser vi hur Gud tar itu med ondskan och vänder död till liv.
”… vattnet blodet som går fram från ditt hjärta, o Guds lamm,
låt det bli en dubbel bot för min synd och lagens hot” (Sv P 230:1)

Vi behöver få kontakt med det hjärtat. Vi mår ju inte bra fast vi har det så bra. Psykisk ohälsa. Larmrapporter skakar oss. Granar gråter. Humlor slutar surra. Bi-sysslare blir arbetslösa. Vi får svårt att på Midsommarafton hitta sju vackra blommor.
Ett fattas dig, sa Jesus till den rike ynglingen. EN fattas dig kanske han säger till oss – JESUS! Genom honom bevisar Far sin kärlek (Rom 5:8).
Gud ser, Gud vet, Gud reagerar, Gud hjälper. Hoseas bok är nedskriven och bevarad för att vi ska förstå att Gud har recept på hur dåligt kan bli bra och hur vissna kan få växa. Gud vill, skriver Hosea. Vad då? Läs texten långsamt. Smaka på dessa ord: Bota …  älska dem av hjärtat …  Jag skall bli som dagg …  blomstra som en lilja …  prakt …  doft …  grönskande cypress
Han vill göra allt för att vi skall få växa i tro, hopp och kärlek. Vill du? När du säger ”Ske din vilja” kommer en ny chans:

VISSNA FÅR VÄXA
I nästa text får vi veta att ”själ som var bunden, trött och tom” kan bli

FRI, MODIG OCH HET
BE-grunda första Johannes brev 3:18-24
Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,  och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.

Johannes själavårdar oss. Han berättar för oss att vi kan få FRIMODIGHET INFÖR GUD. Han har tydligen mött människor som kallar sig kristna men ändå är ofria och låsta och bundna av vad människor ska säga och tycka. De (vi) pratar om kärlek. ”Det är så synd om dem” … Men det blir bara ord och fraser. Munnen pratar. Men händerna vilar. Kärleken har kallnat. Vi känner oss fördömda och misslyckade. Man borde som en god kristen vara fri, modig och het. Men man är bunden och trött och tom. Och ljum och stum och dum …
Men nu kommer kärlekens apostel på besök till oss. Han skäller inte ut oss. Kära barn, skriver han. Kärlekens apostel riktar sig med hjärtats hela värme till oss. Och han drar in sig själv i denna kärlekens rörelse. Låt OSS älska...
Vår himmelske Far startade en gång den stora GE-rörelsen. Han gav sin Son till oss. Sonen ger sitt liv. I Mässan dras vi in i denna rörelse: FÖR DIG utgiven. FÖR DIG utgjutet. Utanför kyrkdörren väntar ”bundna, trötta och tomma” på att någon ska hjälpa dem in i denna kärleksvärme och kärleksrörelse.
Johannes talar om ”hans bud”: Detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Men hans BUD är inte LAG-bud. De är erbjudande. Ett BUD-skap om Fars lösningar på våra låsningar. Vår himmelske Fader, vårt dops Gud, sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande och drar oss in i Sanningens kraftfält – i Kristus.
Här får vi veta två ting: 
1) Han tar hand om gårdagarna: Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus (Rom 8:1). 
2) Han tar hand om framtiden. det vet vi av Anden som han gett oss.
Där – i Kristus – händer något överraskande med oss. Själ som var ”bunden och trött och tom och ljum och stum och dum” frihet och glädje får. Johannes talar om nya erfarenheter av bönen: Vad vi än ber om, det får vi av honom. Och i kraftfältet I KRISTUS kommer också erfarenheten om att bli

FRI, MODIG OCH HET.
Idag får vi också träffa kärlekens apostel Johannes där han bor på adress Johannes evangelium 15. Dagens text är vers 10-15. Läs hela kapitel 15 i din Bibel. Du får växtkraft av det friska livet i den underbara trädgården i Kristus. Där får du

VÄXA – BLOMMA – DOFTA - BÄRA FRUKT
Johannes 15 handlar om vinstocken och grenarna. Ett huvudord är bli kvar, förbli. Elva gånger står det så. Bli kvar i Jesus. Bli kvar, dröj kvar, stanna kvar. Sluta flåsa fram i din kristendom. Slappna av vid kraftkällan.
Meningen är att vi skall bära frukt. Därför måste grenen förbli i trädet. Och frukten måste få tid att mogna …
Johannes vill hjälpa oss att stanna till, få mogna. Det händer något när vi blir kvar i detta kraftfält. Kraftfältet flyttar in i oss. När vi umgås med evangelium flyttar evangelium in i oss. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Vi hittar en meningsfylld uppgift, ett rikt liv. Jesu rika liv strömmar igenom oss.
Men utan Jesus ett fattigt liv. Och futtigt. Jag tar mitt liv i egna händer och försöker spela herre själv. Då blir det ingen äkta frukt. Endast rollspel och förställning och hyckleri. Påhängd julgransfrukt. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus.
Det som är utmärkande för en bagare är att han finns i ett bageri. Det som är utmärkande för en bibliotekarie är att han finns i ett bibliotek. Det som är utmärkande för en kristen är att han är i Kristus.  Vi är ju döpta in i Kristus, vi ska leva där i trons kraftfält. Ta emot Jesu liv så att du har något från honom att ge. Där växer Andens frukt som inte är ett resultat av mina ansträngningar och duktigheter. De är ett resultat av vad Anden fått göra i mitt liv.
Så gå nu in i den underbara trädgården som heter i Kristus. Ägna dig där en stund åt kognitiv beteendeterapi. Paulus rekommenderar det i Rom 12:2. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Andas ut dina dumma, trötta, bittra tankar. Andas in doften av vår och salighet och tröst och glädje som du hittar i Johannes 15.
Du mår bra av det. Och människor omkring dig blir glada.
Ditt böneliv förnyas, säger Jesus i Johannes 15:7. Men om det skall vi tala mer om i Bönsöndagens himmelska söndagsgodis om en vecka.
Det finns fler friska dofter i Sångpostillan årg 2 sid 220, har du dator se bibelskolan.com tryck här. På bibelskolan.com finns också Nyfikenhetsvandring 56 som handlar om Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.
Människor blir glada, får vita miner, när du serverar fruktfat …

Ja låt oss uppmuntra oss själva och varandra att få
VÄXA – BLOMMA – DOFTA - BÄRA FRUKT

Bengt Pleijel 92+

tisdag 7 maj 2019


Inför fjärde söndagen i Påsktiden

VÄGEN TILL LIVET

får vi nu vandra på. Lägg märke till: Vi lever inte efter Påsk. Vi lever i PÅSKTIDEN! Glad Påsk varje dag! ”Livet vann dess namn är Jesus!” (Sv Ps 153:1). Nu får vi sjunga om ”den härliga lott att få leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:3). Söndagens latinska namn är ”Jubilate” - Höj jubel till Gud alla länder (Psalt 66:1).
  Man kan vända ryggen åt allt som har med Gud och
 Jesus att göra och slå dövörat till. Då missar man en massa. Och medmänniskor suckar när de möter ”satsa på dig själv-människan”. Och du själv mår ju inte så bra … Men om dagens texter får ”trösta, lära, förmana och varna oss” dras vi in den stora, friska påsk-glädjen.
Först träffar vi idag

 1. JESUS SYRAK
Läs och be-grunda Jesus Syraks vishet 28:3-7                    

Om en människa bär på agg mot en annan, hur kan hon då kräva läkedom av Herren? Hon visar ingen nåd mot sin med människa, men när hon själv har syndat tar hon till böner! Hon bär på agg, hon som själv är dödlig - vem skall då ge försoning för hennes synder? Tänk på livets slut och hata inte mer; minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa; minns förbundet med den Högste och glöm andras fel.

Jesu Syraks barnbarn skrev ned farfars tankar och gjorde en bok av dem – ”Jesus Syraks vishet”. Boken finns nu att läsa i de s.k. apokryferna. I Bibel 2000 finns de i slutet av Gamla Testamentet. Apokryferna (= de dolda, gömda) räknas inte till Bibeln, men, säger Luther, de är goda och nyttiga att läsa. Precis som vi nu har bibeln + en massa vandringar, utläggningar, postillor och söndagsgodis. Goda och nyttiga. Om de öppnar bibeln för oss!
Jesu Syraks bok har 51 kapitel. Omkring 1.500 verser (jag kan inte räkna dem alla). Vi får nu fem verser att be-grunda. Jesus Syrak hjälper oss att se upp för sådant som får oss att snubbla och ramla på vägen såsom att bära på agg, var oförsonlig, vred, tanklös m.m. En god och nyttig läsning! 
Läs de fem verserna. Låt dem predika för dig själv. Vad vill han säga oss? Vad stänger vägen till LIVET? Hur vill han ”trösta, lära, förmana och varna oss”?
Nu får vi lyssna till

 1. JESU KRISTI APOSTEL.
Läs och be-grunda andra Korinthierbrevet 4:16-18

Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Vi får tre uppmuntringar:
 1. GE INTE UPP!
Det är lätt att ge upp när vår yttre människa bryts ned. Det vet jag som skriver detta - ”en tjugotalist från förra millenniet”. Kroppskrafter ersätts av kropps-svagheter. Ser illa, hör illa, går illa … minnen gömmer sig i den senila vilan. Vad människor heter tar 37 sekunder att komma på. Benen vägrar att dansa tango. Men pekfingrarna fortsätter dansa vals. På dator-tangenter! 
 Därför: Jag ger inte upp! Himmelsk söndagsgodisproduktion fortsätter.
 1. VET OM ATT DU ÄR VIKTIG!
Paulus talar om vår nöd. Den kan vara tung. Lägger jag den i vågskålen sjunker den ned. ”Det är så synd om mig!” Jag är för viktig …
Men något händer ”von oben”. Jesus går ned i den andra vågskålen. Då går min vågskål upp med allt mitt - skuld, nöd, trassligheter och trasigheter. Jag lyftes upp och in i Guds obegripliga kärlek. Jag hör en röst: ”Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och älskad av mig” (Jes 43:4). Viktig här och nu! Jag öppnar ögonen och upptäcker en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Jag öppnar öronen och hör ett brus av lovsång. Jubilate!

 1. LYFT BLICKEN
Ja, vi gör som Jesu Kristi apostel säger: Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ha det som god vana innan prövningarna prövar dig.
Profeten Daniel ger oss den erfarenheten. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra (Läs Daniel 6, särskilt vers 10-11).


Nu får vi lyssna till
 1. JESUS KRISTUS.
Läs och be-grunda Johannes evangelium 14:-1-14 i din egen bibel.
Jesus gör tre viktiga saker med oss:

 1. JESUS TAR OSS IN I FRISKHUSET! Läs Joh 14:1-3.
På jorden har vi sjukhus. Vi kallar dem lasarett och namnet påminner om Lasarus som blev friskförklarad av Jesus (Joh. 11:43-44). Jesus har ”friskhus”. De har många rum, säger han. Hans kyrka på jorden är mottagningsrum, där Jesus tar emot sårade, ledsna, smutsiga och ”den som var bunden och trött och tom”. En del blir friskförklarade, lämnar rullatorn och går med i vandringsfolket. Andra förs vidare till det himmelska friskhuset.
Jesus är specialist på hjärtbesvär. Han säger: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är mycket som oroar hjärtat – stress, bekymmer, syndiga tankar … För att bota och hela drar Jesus oss in i korsets kraftfält. Där lär vi oss tro på Gud och tro på Jesus. Titta på ordet Tro. Se korset med tvärbjälken överst:
Tro = ro vid Jesu kors.
”… och här ett saligt byte sker: du tar vår skuld, din frid du ger” (Sv Ps 73:2). Ta in korset i krisen = krisTen. I Guds kyrka – friskhuset på jorden – kan vi få vård och omsorg. Kanske hjärttransplantation. (Läs Hesekiel 36:26 ff). Vi får mediciner – tre matskedar bibelord varje dag. Bönens Ande hjälper oss att andas lugnt. I nattvarden slår våra hjärtan friska slag i takt med Faderns hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!

 1. JESUS TAR OSS MED BLAND VANDRINGSFOLKET. Läs Joh 14:4-6
Vi ser att Jesus umgås förtroligt med sina lärjungar. De frågar och Jesus svarar. När de vill veta vägen till Fadern svarar Jesus:
"Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Nu inbjuder han oss att vandra med på JESUSVÄGEN! Vi upptäcker att det är många som vandrar på den. De första kristna kallade sig ofta för ”Vägens folk”. ”Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går …” (Sv Ps 298).
Det kristna livet är en vandring. Vi är inte framme, inte färdigfrälsta, det finns mer att se, mer att lära, mer att glädjas åt, fler erfarenheter att mogna i …
Ensamma kristna blir ”mångsamma”. Vi hittar varandra. Barn i Guds familj. Lemmar i Kristi kropp. ”Kom vänner låt oss vandra som syskon hand i hand och glädjas åt varandra i detta främlingsland ..” (Sv Ps 615:5). Den gode Herden leder oss på rätta vägar (Psalt 23). Inte alltid på lätta! Men vi går inte ensamma. ”Du är med mig”! Därför är vägen övermåttan härlig. Och framför allt: Den leder ej bort men hem
Den gode Herden som leder oss är SANNINGEN. - Det grekiska ordet för sanning äralétheia – det som inte kan döljas. När Jesus drar oss in i sanningen, drar han oss bort från mörkret, bort från det förljugna, bort från alla livslögner och allt det vi blivit lurade på. Alla hyckleriets vackra slöjor slits av. Vi står där avslöjade … slår ned blicken, skäms. Vad händer sen? Blir vi utskällda? Paulus svarar i 2 Kor 3:16-18
När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.  Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Smaka på den texten! Berätta för dig själv vad som sker och hur vi dras in LIVET, in i det friska, äkta sunda livet. Jesus talar i dagens text vad som då händer …

 1. JESUS GER OSS PLATS I JUBILATE-KÖREN. Läs Johannes 14:7-16
”Jubilate” – är söndagens latinska namn. Höj jubel till Gud alla länder  (Psalt 66:1). Vi sjunger så. Men varför lyder inte länderna vad vi säger? De fortsätter att bråka och tråka och bomba och bränna … Och varför händer inte det som Jesus säger: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern.
Jo, i kristenheten idag händer större gärningar än på Jesu tid. I Asien, ja … I Afrika, ja ... På många håll, ja ... Men i Sverige? Kanske. Om inte: Varför? Har vi övergivit den första kärleken? Har han flyttat ljusastaken? (läs Joh Upp 2:1-7). Gäller inte hans ord: Jag är med er …????
Jo, hans ord gäller. Just nu håller han en predikan. Lyssna: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet! (Mark 1:15).
Jesus är med oss. Står alldeles bakom oss. När vi vänder om ser vi honom. Han berättar för oss varför vi kan göra gärningar som han. Precis som Jesus var beroende uppåt mot Fadern för allt vad han sa och gjorde, får vi vara beroende av Jesus.
Nu går Jesus till Fadern och från den himmelska tronen låter han detta hända:Den som tror på mig blir ni som ber. Den som tror placeras in i en bönegrupp. Jesus vill använda oss här på jorden som sin kropp. Vi tillsammans får utföra Jesu gärningar. Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra. Fadern utför sina gärningar genom Jesus. Jesus utför sina gärningar genom oss, som är hans kropp. Och i versen efter vår text kommer Hjälparen, den helige Ande. Himlen öppnas. Och vi sjunger med Guds änglar och med hela Jubilatekören:
Höj jubel till Gud alla länder …

I Påsktidens glädje
Bengt Pleijel 92+

Och vill du mig något träffas jag i boken Sångpostillan årg 2 sid 213 och på bibelskolan.com Har du dator tryck här
lördag 27 april 2019


Inför tredje söndagen i Påsktiden

DEN GODE HERDEN
får vi möta på ”den gode Herdens  söndag”. Den latinska benämningen är  Misericordias domini  –  efter inlednings-orden i dagens gamla introitus: Misericordias Domini in aeternamn cantábo = Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen (Psalt 89:2 Bibel 1917). Cordia betyder hjärta. Herren, den gode Herden, har hjärta för de ”miserabla”!
Förakta inte hans godhet, skriver Paulus i ett brev till svenskarna (Rom 2:3-4). Han vill något spännande, riktigt med våra liv: Guds godhet vill föra dig till omvändelse. Kom som du är. Men förbli inte som du är! Den gode Herden längtar efter att få kontakt med var och en av oss. Han vill göra oss till ”bundsförvanter”.
Ordet ”förbund” dyker upp i dagens texter. Ordet testamente betyder förbund. Vi talar om gamla och nya Testamentet. Men i Bibeln finns det fem förbund – Guds förbund med Noa, med Mose, med Abraham, med David och det nya förbundet med Messias. Alla fem omtalas i både Gamla och Nya Testamentet.
Förbundstecknet med Noa är regnbågen. När Gud ser regnbågen tänker han på sitt förbund som han gjort med hela mänskligheten (läs 1 Moa 9:16). ”Du är inte ensam under regnbågen” är budskapet också idag. Du möter Jesu Kristi Far och en massa syskon. Men observera: Guds regnbåge har sju färger: röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. Guds tal är sju. Inte sex! Heter din Gud SEX?
Vad som händer i Guds förbund, det kan David berätta om (Psalt 25:14-15) :
Herren är förtrolig med dem som vördar honom,
sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren, 
för han drar mina fötter ur nätet.

 1. DEN GODE HERDEN sluter ett fridsförbund med oss.
Be-grunda Hesekiel 34:23-31, ja, gärna hela kapitel 34 i din egen Bibel. Gud går till rätta med alla ohederliga herdar och fåraktiga lamm för att hjälpa dem (oss) hitta rätt i livet.

På bibelns tid ser man herdar, som vallar lamm och får och tröstar dem med ”käpp och stav” (Psalt 23). Vi har också herdar – kyrko-herdar - duktigt folk som styr, organiserar och älskar att ”klättra i samman-trädet”. Talar vi latin kallar vi dem ”pastor”.
En del är mycket goda herdar. Med ”käppen” – klubban – kan de slå ned ondskans vargar = varna och skydda oss mot djävulens försåt och list. Med ”staven” (som har en krökning i ena änden, jfr biskopsstaven) – fångar de upp lammungar - svaga människor i alla åldrar - som ramlat ned i bergsklyftan = ger själavård.
Vi upptäcker: Din käpp och stav, de tröstar mig. Och sedan fortsätter trösten då det dukas för oss ett bord … Glädjens Herre bjuder till fest …
Hesekiel går till rätta med herdarna och syftar på folkets ledare då och till alla som idag har ansvar för andra - lärare, föräldrar, politiker, pastorer, företagare och du…
Det finns falska herdar. De uppträder som stora egoister. Maktmänniskor! De sörjer bara för sig själva, tar liv, förskingrar. Men det finns också rätta och goda herdar. En rätt herde tar ansvar för andra, älskar, satsar allt, ja sitt eget liv för att hjälpa oss besvärliga, bräkande, fåraktiga, korkade, att mogna till att bli ”mänskliga människor på riktigt”.
För att vi ska förstå hur bra det kan bli målar Hesekiel ett framtidsporträtt av den gode Herden. Gud vill sluta ett FRIDSFÖRBUND med oss. Han kommer då att använda kung David som sitt redskap. Det är en profetia om Jesus, Davids son.
David blir nu Guds redskap. Inte för att han var vacker, duktig, framgångsrik med mycket mera. David var en stor syndare! Han begrep det inte själv. Precis som vi heller inte begriper det. När människor avslöjar oss är vår första reaktion alltid förnekelse - ”jag är oskyldig”.
Men Gud har profeter som han utrustar med helig Ande. Han sänder profeten Natan i kungens väg. Natan får vid flera tillfällen bära Guds bud till honom. Mest känt är det budskap han förmedlar sedan David arrangerat officeren Urias död, för att kunna äkta dennes hustru Batseba. När nu Natan talar med David i Andens kraft drabbas David av himmelsk klarsyn. David ser och bekänner sin synd. Läs Psalm 51. Nu kan Gud använda honom för sitt fridsförbund. Där sjunger vi Psalt 89:2 :
Jag  vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen 

 1. DEN GODE HERDEN möter oss i en måltid
Be-grunda Hebreerbrevet 13:20-21
Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.

Fridens Gud söker kontakt med oss. Han har något spännande att berätta för alla vilsna, trötta, oroliga, fåraktiga lammungar. Sitt förbund gör han känt för dem. Vi kom in i förbundet genom dopet och tron. Vi förnyas i förbundet i den heliga nattvarden. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er (Luk 22:20).
Jesus sitter inte i en fjärran himmel och tycker synd om oss. Han ser att det är synd i oss. Vi är i livsfara! Därför stiger han ned i vår skuld, i vårt lidandes djup och kämpar sig till döds mot ondskans djävulska makter. Han älskar oss tillbaka till Far.
Det är mycket som händer när vi förblir i förbundet, i det kraftfält, som Paulus kallar i Kristus. Där upptäcker vi Guds goda vilja med våra liv. Där fullkomnas vi i allt gott. Där finns glädjen som aldrig tar slut (Fil 4:4). Ingen fördömelse (Rom 8:1). Frälsningen en daglig fräls-vara. Vad skönt att få börja dagen med att duscha i nåden! Vi slipper plågas av prestationsångest och kånka på vår egen ära. Vi lämnar över äran och sjunger med änglarna (Luk 2:14)
Ära åt Gud i höjden,
och frid på jorden, bland människor som han älskar.

 1. DEN GODE HERDEN umgås personligt med oss
Be-grunda JOHANNES 10:11-16
Jesus säger: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.  Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

Nu hamnar vi i fårfållan – i det kraftält som heter i Kristus. Tryggare kan ingen vara än där. Kärlekens Gud har monterat kärlekens bud som skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Hoppar man över ramlar man utför. Och där finns ingenting att fästa sig vid.
Fårfållan – i Kristus - har också en grind, en dörr, en port, Gudsrikets säkerhetskontroll … JAG ÄR DÖRREN, säger Jesus.
Jesus hindrar ”vargen” att komma in, vargen som ser ut som en snäll vovve. Men lurar oss. Han längtar bara efter lammstek till middag.
Jesus hindrar oss att ta med både skryt och skräp. Våra medaljer och våra CV skapar avund och bitterhet hos andra. Våra dåligheter luktar illa, de förstör doften av salighet. I Guds rike finns ingen avund eller jämförelse. Alla är vackrast. Alla är älskade. Och vi hittar många friska överraskningar. Vi går in genom porten, häpnar … före går Herren och med oss går våra syskon …
När vi kommer in genom porten, grinden, börjar något helt nytt. Vi ser Jesus. Vi får umgås förtroligt med honom. Vi får tala med honom om allt. Vi lär känna honom. Och han lär känna oss. Ordet känna betyder mer än att vara bekant med. Det syftar på en djup, innerlig kärlek. Och detta nya, friska, spännande liv börjar NU på söndagen Misericordias domini  –  den gode Herdens söndag. Vi får djupkontakt med Herren, han som har hjärta för de ”miserabla”! Vi får ett nytt liv, en ny vilja som gör att också
jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen.
 1. DEN GODE HERDEN skriver brev till oss.
Be-grunda dagens psaltarpsalm - Psaltaren 23
Kära alla får och lamm!
Jag är din gode Herde.
När jag får vara din Herde kommer ingenting att fattas dig. Jag låter dig vila i min kärlek. Du får slappna av där och andas ut din sorg och saknad och andas in mitt liv, min hälsa, min friskhet.
Jag för dig till vatten där du finner ro. Kom till mig och drick. Min källa har vatten så det räcker. Kom till mig och du ska finna vila. Jag ger ny kraft och spänst åt dina trötta tankar. Jag upplivar din inre människa.
Jag leder dig på rätta vägar. Inte alltid på lätta vägar. Det vore inte bra för dig. Men jag hjälper dig att hitta en rätt färd genom livet. I dödsskuggans dal, i allt mörker och alla svårigheter som kan drabba dig är jag med dig. Jag ställer mig där hos dig. Sträck ut din hand. Med min käpp och stav och många andra resurser är jag hos dig med min tröst och kraft.
Jag bereder för dig ett bord där du tar emot mig i den heliga nattvardens kärleksmåltid. Där finner du vila i din sorg. Du får plocka tröstens och glädjens blommor ..
Jag smörjer ditt huvud med Andens olja och kröner dig till himmelrikets kungabarn. Jag låter din inre bägare, ditt hjärta, flöda över så att den fylls med liv och liv i överflöd. Gårdagarna tar jag hand om. När du ser dig tillbaka ser du endast de två vännerna Godhet och Nåd som följer dig. Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerlig!
Din Herde


och Herdens sekreterare - Bengt Pleijel 92 +  - sänder många hälsningar, och meddelar att det finns mer att upptäcka i Sångpostillan årg 2, sid 207 och på bibelskolan.com tryck härSkriva ut