tisdag 16 juli 2019


Femte söndagen efter Trefaldighet – Apostladagen

THUMA MINA SOMANDLA
är sången som vill smitta oss alla denna söndag (se Sv Ps 584). Men vi har kanske svårt med ”sydafrikanskan” och säger hellre på ren svenska som Jesaja i dagens GT-text: HERRE, SÄND MIG! Det är apostlarnas dag denna söndag. Tillsammans med dem går vi ut för att ”göra folk till lärjungar” och göra folk av dem som vill vara lärjungar. Gud, ditt folk är vandringsfolket! Före går HERREN med segerns baner!

 1. Dagens GT-text är från Jesaja 6:1-8. Läs och BE-grunda den texten i din egen bibel. Där hör du en fråga:
Vem skall jag sända?
Kanske hör du att den frågan är riktad till dig. Du undrar ”duger jag till det? Hur blir man duglig?” Du hittar svaret hos Jesaja.
Vi träffar Jesaja i början av hans bok. Han har tydligen varit ute på en ”predikoresa”. Han har sagt många kloka saker. Han berättar för folk om Guds nåd. Blodröda synder kan bli snövita (1:18). Han uppmanar folket att gå med i fredsrörelsen och smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårds-knivar (2:4). Han går till rätta med folkets synder. Han är inte nådig mot ”Sions döttrar”. De spelar med ögonen, de trippar och pinglar och är fångade av fåfänga. Sista klädmodet hittar du i deras garderob (läs Jes 3:16-23). Jesaja går också till rätta med männen. Han kallar dem hjältar. ”De är hjältar i att dricka vin”. De skryter och skrävlar i fyllan. De kallar det onda gott och det goda ont, de gör mörker till ljus … de är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka (läs 5:20-33).
Man undrar om Jesaja varit i Sverige och lärt sig. Jesaja kunde precis som vi se hur dumma och dåliga alla andra är. Media hjälper oss ju mycket med det. Våra vackra, duktiga politiker går före med ont exempel. Ett stort folknöje är ”DREV”. Vi är ju dessutom så kloka så att vi plockat bort både Gud och Jesus och Anden.
Ty om det är sant det som sägs om dem vore det alldeles förskräckligt. Vi skulle få se det Jesaja såg när han en gång gick till kyrkan i Jerusalem. Klarar nerverna av det? Läs fortsättningen om du vågar.
Jesaja slinker in i kyrkan. Han har inte några större förväntningar. Samme gamle präst som mumlar en massa böner, samma gamla kantor som trampar i klaveret. Och en massa suckianer som sover sött i halvdunklet.
  Men plötsligt händer det något: Ett bländande ljussken! En himmelsk seraf-sång! Ett brus av heligt jubel! En utstrålning från den himmelska tronen! Jag såg Herren, berättar Jesaja efteråt. Han sitter på en hög och upphöjd tron. Jesaja ser honom bara ett ögonblick. Men det var hans livs viktigaste ögonblick.
    Mina ögon har sett Konungen. Herren Sebaot. Att se in i någons ögon som ser på en med kärlek, ömhet och smärta kan vara svårt. Jesaja får se in i Guds smärta, men det klarar han inte. Han känner sig genomskådad, genomavslöjad av Kärleken. Nu är det inte längre de andra som är ruttna, falska och smutsiga. Jesaja ropar ut: Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar.
   Att med egna ögon få se honom som är HELIG, HELIG, HELIG måste vara förskräckligt. Ingen kan se Gud och leva (2 Mos 33:20).
Förskräckligt eftersom Gud är så hel, så full av skönhet, så fylld av kärlek och godhet och äkthet. Men jag är så halv, trasig, oäkta.
Precis som Jesaja fick en beröring av altarets eld, så behöver vi de ständigt återkommande mötena med honom, som "rör vid oss med händerna som korset bar". 
Lägg märke till att det ärFAR  som möter oss  trasiga och smutsiga med sin helande och renande kärlek. Han gör det för att han vill något med våra liv. Han vill göra oss till budbärare. Därute finns människor som gråter, som är i nöd. Den fråga Jesaja fick får också vi: Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare? Jesaja svarar: Här är jag, sänd mig!
Vad svarar du och jag? Kanske
Thuma mina somandla …

 1. Dagens epistel är från Första Petrus 2:4-10. Har du dator går du till bibelskolan.com (den som ingen dator har han får gå till grannen rar). Där möter dig en bibelguide som vandrar med dig genom denna text. Den finns i Bengts återvändsgränd/adresslista 7. Du hamnar i många OASER I ÖKNEN, där du får vila ut, hämta kraft och upptäcka att det inte är klokt vad klok du blir! Dagens text fortsätter med budskapet ”Gå ut

KYRKANS FOLK
hittar sin plats och sin uppgift

       1. Vi fogas samma till Kyrkans folk 2:4-5a 
       Kom till honom, den levande stenen, förkastad av   
       människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er 
       själva som levande stenar byggas upp till ett andligt  hus. Tryck här


       2. Kyrkans folk får en tillsammansuppgift 2:5b
       … ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga  

       offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus  
       Kristus. Tryck här

       3. Kyrkans folk hittar grundtryggheten 2:6-8
Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Tryck här

4. Kyrkans folk får veta vad de är.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Tryck här

Och kyrkans folk gnolar och trallar och sjunger och jublar Sv Ps 584:

Thuma mina somandla …

 1. Dagens evangelium är från Matteus 16:1-20. Läs och BE-grunda den i din Bibel. Budskapet är:
När du förstår vem JAG ÄR är
kan JAG ÄR tala om vem DU ÄR.

Första gången Jesus och lärjungarna träffats, hade han sagt de nästan elektriska orden till dem: Följ mig! Då hade de brutit upp och lämnat allt. Han börjar inte med att fråga dem och oss om vi tror på allt vad Bibeln säger eller om vi är skötsamma och snälla. Han bara säger Följ mig! 
   Nu, tre år senare, kommer de till Cesarea Filippi. Där ställer Jesus en fråga till dem. Vem säger folket att jag är? Då hade de räknat upp alla kändisar, de kom på. Också på den tiden var man intresserade av kändisar. Jesus är en profet. Jesus en stor man. Jesus är en ny Elia. 
   Men när Jesus sedan frågar: Vem säger ni att jag är? då blir det först alldeles tyst. Ingen säger något. De ser på varandra. Då tar en av dem, en som hette Simon Jonasson, ett steg fram, ser på Jesus och säger DU ÄR Messias, den levande Gudens son...
Vilken bekännelse! Du är Messias, den som vi läst om i skrifterna och längtat efter och hoppats på och bett om. Du är den mannen! Du är Messias, den smorde, Kristus. Du kommer från den levande Guden. Du är Himmelen som landat på jorden. Du är JAG ÄR – JHVH – VÄGEN, SANINGEN OCH LIVET.
   När Simon Jonasson sagt sitt DU ÄR till Jesus, säger Jesus sitt DU ÄR till Simon. Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka. 
  Denne svage, impulsive, vacklige Simon blir en klippa. Jesus ser vad han kan göra med honom. Med OSS! Han, den enkle fiskaren, som förmodligen slutat som gammal pensionerad fiskargubbe vid Gennesarets sjö om Jesus inte kommit i hans väg, denne Simon utnämns till en klippa i kyrkan, han blir en apostel. Han slutar sina dagar som den förste påven i Rom. Vilken klassresa!
Tänk på detta. Vi är ofta så osäkra på vem vi är. Vi har så många mörka och dumma tankar om oss själva. När jag hittar bekännelsen till Jesus då kan Jesus tala om för mig vem jag är. Han kan göra något vettigt av våra liv. Han hjälper var och en av oss med vårt dåliga självförtroende. Det sunda självförtroendet hittar jag, när jag hör ihop med Jesus. Han säger sitt Du är till oss. Du är mitt barn, du är min älskade son, dotter. Och du kan svara: "Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det …."
Det är många som inte vill vara med i kyrkan. Men Jesus vill vara med i kyrkan. I allra högsta grad vill han vara med. Ordet Kyrka, på grekiska kyriakä, betyder “det som hör Herren till”. Blicken riktas med detta ord på HERREN KRISTUS. Han är kyrkans centralgestalt, kyrkans riktmärke och kraftkälla. Jesus finns i sin kyrka och låter himmelrikets livsström rulla emot oss. Vi får andas in kraft, himmel, glädje, lovsång, salighet. Jesus, som dog för alla, vill förmedla helande och upprättelse till syndare över hela jorden. Den vill nå till alla, eftersom Gud vill att alla skall blir frälsta. Den heliga kyrkan är 
  EN ENDA, HELIG ALLMÄNNELIG (= katolsk) och APOSTOLISK KYRKA.
  
I Kyrkan finns livets krafter. Dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Dödens krafter är som en borg, som stänger in oss och låser in oss bakom sina portar. Ibland känner vi av dessa krafter. Det är som om de vill kväva oss. Men i kyrkan finns himmelrikets nycklar. Där finns lösningar på våra låsningar. Vi hör befrielsens ord i AVLÖSNINGEN- du är löst, du är fri. Ja, frälst genom honom, lycklig och fri …
Och kyrkans folk ropar där de går ut bland skogar, berg och dalar och städer och byar: Kom och se vad Herren gjort. Nej, inte bara ropar. De gnolar, trallar, sjunger och jublar med ord från Sv Ps 584:

Thuma mina somandla

I den kören brummar med häpen glädje
Bengt Pleijel 92+
måndag 8 juli 2019


Fjärde söndagen efter Trefaldighet

ATT INTE DÖMA
är det befriande budskapet till oss denna söndag. Det finns bättre metoder att komma till rätta med andra människors galenskaper och elakheter än att svara med samma mynt, kasta sten på dem och gå med i drevet …
Vi lever FARLIGT då vi gör som alla andra, snokar, ser och bekänner andras synder.
Vi kan få leva SALIGT. Hur då?

 1. Se in i Guds Fadershjärta
Läs och BE-grunda Sakarja 7:8-10
Herrens ord kom till Sakarja. Han sade:  
Så säger Herren Sebaot: ”Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.”

Den gamle Sakarja berättar för oss att Herrens ord kom till honom. Precis som Herrens ord kommer till oss, då vi öppnar våra hjärtan för Bibelns ord. Genom det som Herren säger får vi blicka in i Guds Fadershjärta. Hjärtat är i Bibeln säte för tanke och handling. Gud ser nöden och vill göra något åt den. Han har ”mod i barm”. Känslorna sitter i magen.
Hör vad han säger: ”Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra.”
Vilken omsorg, vilken nöd, vilken kärlek han har för de människor som han sänder i vår väg. Stanna till här. Tänk efter om du ser ett ansikte bakom dessa ord: änkan … den faderlöse … invandraren … den fattige.
Behöver du en attityd-förändring? Fäll rättfärdiga domar … visa varandra kärlek … barmhärtighet … förtryck inte.
   Stanna till och tala med Herren om det som nu dyker upp i dina tankar

 1. Gud slår vakt om vårt människovärde.
Läs och BE-grunda Romarbrevet 14:11-14
Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.
Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er i stället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar det som orent blir det orent.
Paulus ställer oss inför den levande Herren, han som säger: Så sant jag lever! En utstrålning av liv, härlighet, kärlek slår emot oss. Vi bländas, slår ned ögonen. Vi faller ned inför tronen ty varje knä skall böja sig. Vi lyftes upp genom den himmelska lovsången. Varje tunga skall prisa Gud …
Vi hör ett budskap från tronen som nog får oss att darra: Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Ja, en gång skall vi få göra räkenskap för våra liv. Gud räknar med oss. Han slår vakt om vårt människovärde!!!
Ett djur som bär sig illa åt ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Därför slår yttersta domen vakt om vårt människovärde.
Och varje gång jag bekänner min synd, slår jag själv vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Ute i världen kan man tala mycket om synd (helst andras synd). I kyrkan har vi fått den unika möjligheten att berätta för alla om hur man blir av med synden! Jesus har tagit de yttersta konsekvenserna av vår synd. Det skedde på Golgata.
Vid korset bekänner vi vår synd. Jesus bär bort allt det som smutsat ned och gjort oss omänskliga. När vi blivit överraskade av denna kärlek, vill vi gärna överraska andra med den. Paulus säger: Vi dömer inte längre varandra. Vi lägger inte något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.
Jag får en ny syn på tingen. Ingenting är orent i sig självt. Det orena finns i våra hjärtan (jfr Titus1:15, och Mark 7:23).
Men om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9). Men om vi bråkar om oväsentligheter kan vi göra vår broder eller syster i tron väldigt illa. Jag oroar dem i onödan. Och jag själv ramlar då ut ur kärlekens kraftfält – lever inte längre i kärleken, och kan då bli orsaken till att den som Kristus lidit döden för går förlorad. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat, säger Paulus. Ett ord att ta med hem …
 1. Jesus stryker två streck över vår synd.
Läs och BE-grunda i din Bibel Johannes 8:1-11
Plötsligt händer något på tempelområdet i Jerusalem. Man hör upprörda röster. Någon skriker, gråter. En klunga människor kommer. I mitten en kvinna. Man drar henne i håret. Man vrider hennes armar, slår henne. Vi ser hur hon ramlar. Man släpar henne fram.
Vad har hänt? Jo, denna kvinna har begått äktenskapsbrott. Man kommer på henne när hon just håller på. På bar gärning. Mannen som begått äktenskapsbrott med henne har tydligen smitit undan. Karlar är duktiga att hitta gömställen då det osar hett.
Men innan vi nu tar itu med kvinnan ska vi stanna till och fråga hur vi ska ta itu med karlen om vi träffar på honom. Vad tycker ni? Ska vi stena honom? Men vem av oss ska kasta första stenen? Ska vi skälla ut honom? Han skulle nog behöva det. Men tänk om han svarar: ”Ska du säga. Jag vet nog något om dig som ingen annan vet …”
Nu finns bara kvinnan kvar. Och nu ska man döma henne. Hon har gjort vad man kallade en galenskap i Israel (5 Mos 22:21, Bibel 1917). Så allvarligt tog Mose lag på en sådan synd att den som gjort den inte längre fick vara med bland Guds folk. Hon skulle stötas ut ur folket. Hon fick inte leva längre. Två bra saker gjorde man nu: 
1. De tog Guds lag på allvar. Det är allvarligt att bryta mot Guds bud. Kärlekens Gud har givit oss kärlekens bud som skyddsräcken omkring det ömtåliga människolivet. Buden är Faderns kupade händer omkring oss. Skyddsräcket är inte till för att stänga in oss, utan för att stänga ute det som vill förstöra våra liv. Om man hoppar över rutschar man utför. Något inom oss dör. Vi rör vid dödens krafter när vi struntar i livets bud. Många i vårt land mår inte bra. Kanske man kan hitta en orsak här.
2. De tog den här kvinnan till Jesus. Så ska vi göra när vi träffar på en människa som begått synd, lever fel eller kommit snett. Ta med henne till Jesus. Be för henne. Försök få henne med till kyrkan. Det är mycket som kan hända där. Vi hittar en ny melodi. Inte dödens melodi utan livets. Och vi hittar den tillsammans med många andra. 
Men vad ville männen egentligen?
De ville sätta Jesus på prov. De ville inte ha bort kvinnan. De vill ha bort Jesus. De ville få något att anklaga honom för. I Johannes 8:59 står det att de vill stena Jesus
Om Jesus säger: ”Stena henne”, kunde man anklaga honom för romarna, ty bara de kunde avkunna dödsdom. Om Jesus säger: ”Fria henne!” kunde man anklaga honom för att inte ta Moses lag på allvar.
Vad gör Jesus? 
Först säger han ingenting. En lång stund är det alldeles tyst. Men han gör något. Han böjer sig ned, skriver med fingret på marken. Vad skriver han?  De bibelsprängda fariseerna började kanske tänka på Jeremia 17:13. De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden
Varför svarar inte Jesus?  Han bara sitter där och ritar.  De upprepar sin fråga?
Då säger JesusDen av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne. Vilket fantastiskt svar! Jesus ändrar varken på Roms eller Moses lag. Han säger till dem att stena henne. Gör det! Lyft era händer och kasta stenen. Men den ska börja som är utan synd. Den som själv aldrig begått äktenskapsbrott. Den som är ren i sina tankar, han börjar. Vad händer? Männen sänker sina händer, slår ned sina blickar. De troppar av, den ene efter den andre. De gamle gick först. Störst självkännedom. Känner sig genomskådade..
När alla är borta ser Jesus upp. Kvinnan står kvar. Hon ensam är kvar inför Jesus. Jesus kunde kastat den första stenen. Han var utan synd. Men han gör inte det. Han frågarKvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sade: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
Vilken kärlek! Men inte en kärlek som slätar över. Vi möter inte en hygglig snällhet när vi kommer inför Jesus. Han säger aldrig att det inte spelar någon roll hur vi lever. När vi syndar mot sjätte budet och mot femte och mot sjunde och mot åttonde, är vi inne på dödens område.
Vår enda räddning är att få stanna kvar med den här kvinnan inför Jesus. Stå vid hennes sida och bara vara där inför Jesus. När vi är där inför Jesus förstår vi att Jesus inte kommit för att döma. Han har kommit för att rädda och upprätta och hjälpa oss till en ny start. Jesus stryker inte ett streck över vårt förflutna. Vi måste läsa denna text tillsammans med allt som sägs om Jesus i hela Nya Testamentet. Han stryker inte ETT streck. Jesus stryker TVÅ STRECK - korsets två bjälkar. Jesus dör i vårt ställe och han tar in vår synd i sina sårmärkta händer. Och bär bort …
Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli.

RECEPT
för den som blivit sårad, förnedrad, tillknycklad av andra och har svårt att glömma och förlåta och vandra vidare …  Läs Jesu ”annorlundaexempel” i 1 Petrus 2:21-26.
En utläggning finns i ”Oaser i öknen” på bibelskolan.com/ Bengts återvändsgränd:
Vandring 18 - vi får vandra i Jesu fotspår. Tryck här . 
Vandring 19 - vi får leva med den gode Herden. Tryck här 
Det finns fler skatter att upptäcka i i dagens texter i boken SÅNGPOSTILLAN. Årg 2 sid 287. På bibelskolan.com tryck här.

Och med Jeremiaordet i våra hjärtan
tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan

”rullatorerar” vi vidare i Jesu namn.
Bengt Pleijel 92+
måndag 1 juli 2019


Inför tredje söndagen efter Trefaldighet

FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
är söndagens tema. Vi har kommit till ”de förlorades söndag”. Alla texterna handlar om förlorade som söks upp och förs hem. ”Jesus är ute och söker. Vem skall han finna idag? Vem skall idag honom svara: Herre, du ser: här är jag” (Sv. Psalm 225:1).

Vem är förlorad och återfunnen?
 1. DEN FÖRLORADE SONEN OCH DOTTERN.
Jesus berättar om ”Den förlorade Sonen som kom hem” i Lukas 15. Det är den mest berömda texten denna söndag. I den skymtar vi också hans präktige bror. Som kanske var ännu mer förlorad! Eftersom vi lever i jämlikhetens tider tar vi idag också med en dotter. Det lär även finnas förlorade döttrar …
Ville du vandra med mig som guide genom denna text, se Sångpostillan årg 3 sid 299, datorn tryck här. Se också dagens texter i årg 2, sid 280, datorn tryck här.

 1. ABRAHAM
Dagens texter börjar med Abraham. BE-grunda Jesaja 51:1-3.
Var Abraham förlorad ? Gud säger: ”Jag kallade honom när han ännu var ensam, och jag välsignade och förökade honom”.
Abraham växte upp i staden Ur, en rik stad. Där bodde man bra i fina tegelhus med centralvärme och rinnande vatten (säger de som vet). En hednisk stad där man hade många gudar och dunkla, ockulta seder. Gud drog honom ur staden UR.
Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.  Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade (1 Mos 12:1f).

Det är mycket som kan hända om Herren får ta tag i dig och mig och några till. Ruiner får tröst och öken blir trädgård och du blir glad. Jesaja skriver: Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik  Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne, tacksägelse och lovsångsljud (Jes 51:3).
 1. Syndaren som vänder om.
BE-grunda dagens evangelium från Lukas 15:8-10
Jesus säger: Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig! Jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Jesus berättar om tanten med slanten för att vi ska förstå Guds kärlek till oss. Hon har tio silvermynt men tappar ett. Säkert var hon mycket fattig. Ett silvermynt var ungefär en dagsinkomst för en arbetare på den tiden. Att förlora ett mynt var mycket kännbart. Men det var kanske något mer med detta silvermynt, som gjorde att hon blev så glad när hon fann det att hon ställde till kalas i sitt hem. En del menar att det var en del av brudsmycket. Hon tappar tecknet på sitt människovärde.  Därför börjar hon leta intensivt. Hon tänder en lampa. Börjar sopa, dammsuga och leta i alla vrår. 
Vad Jesus vill ha sagt är detta: Sådan är Guds faderskärlek. Gud är inte likgiltig om någon kommer bort från honom. Han engagerar alla känslor i sökandet. 
När Gud hittar någon, som kommit bort, så gläder han sig som herden som hittar fåret och lägger det på sina axlar. Gud gläder sig som tanten med slanten, hon som ställer till med dambjudning och säger till dem: Gläd er med mig.  Lägg märke till att både herden och tanten letar efter det borttappade tills de hittar det (Lukas 15:4).  
Men också änglarna är engagerade i vad som händer i vår kyrka. Jesus säger: Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig.  Här är det fråga om "heavens angels". De sitter och kikar genom molnen. Vad händer där nere i vår församling? Änglarna kanske skakar på huvudet, suckar, gråter. Vad egotrippade de är, människorna därnere på jorden. Fattar de inte hur mycket roligare det blir, då man vänder om? Orsaken till att det ibland kan kännas lite tråkigt i kyrkan beror kanske på att ingen vänder om (?). Men om bara en vänder om bryter jublet löst i änglakören. Och änglarnas glädje är smittosam. Den får kyrkan att vibrera.  
Ja, det är mycket som kan hända då Guds folk bryter upp från sina inlåsta positioner och tappat krampen omkring sitt eget JAG. De börjar upptäcka Guds nåd som en gåva som sätter dem i rörelse mot dem som har svårt att hitta hem.
Vem är förlorad och återfunnen? Vi har fått tre svar. Nu kommer vi till det mest känsliga och personliga av alla svar:
 1. 0ckså er …
Läs och BE-grunda dagens epistel från Efesierbrevet 2:1-10

Också er som var döda …
Paulus talar om den andliga döden. Man kan vara död även om man har rosor på kinden och solsken i blick. Död för det viktigaste av allt: Livet med Gud, själva Livskällan.
Det låter otäckt. Men låt oss säga det rakt på sak: Utan Gud är man död! Vi dör genom överträdelser och synder. Kärlekens Gud har satt Kärlekens bud omkring det ömtåliga människolivet. Genom ÖVER-TRÄDELSER träder man över skyddsräcket och rutschar utför. Genom våra SYNDER går det SÖNDER.
Ni som var döda …. Ni levde i dem! Ni vandrade i dem (Bibel 1917). Ni kände er hemma i dem. Fann er till rätta med dem. Ni gjorde precis som alla andra. Stack inte av från mängden. Levde som folk gör mest. Ni följde inte Jesus. Men VEM följde ni då? Ni följde

Härskaren över luftens välde ..
Det är djävulen som här åsyftas. Han är lika osynlig som luften. Men han finns. Är verksam i olydnadens barn. Om jag kastar loss från Gud blir jag inte fri. Jag blir syndens slav, säger Jesus (Joh 8:34 Fb). Jag kommer in i ett beroendeförhållande till dunkla makter. De förvillar mig, lurar mig att leva förljuget och själviskt och tar livsglädjen ifrån mig.
Detta gäller oss alla! Bland dem var vi alla en gång. Vi var där. Och vi blev Olydnadens barn och Vredens barn! Där skulle vi stannat om Gud inte reagerat så häftigt. Gud blir vred! Guds vrede är Guds kärleks reaktion mot ondskan. Det gör ont i Gud när han ser hur hans barn vänder ryggen till honom och miss-handlar både miljö och medmänniskor. Guds gåtfulla vrede visar sig i Guds gåtfulla kärlek. Guds smärta ser vi i Golgata kors – Guds räddningsaktion! Där händer det otroliga: Er har Gud gjort levande!

Men …
Det finns ett MEN här. Det är inte alldeles hopplöst för olydnadens, syndens och vredens barn. Gud har gripit in! Inte därför att vi är så bra och så värda att älskas. Det enda skälet till att Gud gripit in är att han är rik på barmhärtighet. Genom sin överväldigande rika nåd har det hänt något och kan det hända något i våra liv. Vad då?

Gud har gjort oss levande med Kristus
Det är en vanlig tanke att det som hände med Kristus upprepas i den kristnes liv. 
De kristna får lida med Kristus – Rom 8:17  
är korsfästa med Kristus – Rom 6:6, Gal 2:19  
har dött med Kristus – Rom 6:5, Fil 3:10  
är begravda med Kristus – Rom 6:4 
är uppväckta med Kristus – Rom 6:4 
får leva med Kristus – Rom 6:8 
blir förhärligade med Kristus – Rom 8:17…
han har satt oss med honom i den himmelska världen - Ef 5:6.


I kommande tider …
Vi som genom dopet och tron är ”inkorporerade” i Kristi kropp får redan nu del i hans himmelska liv för att han i kommande tider skall visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Han ger oss sin godhet nu för att få ge den ännu mycket mer i himmelen.

Av nåd är ni frälsta
genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

AV NÅD - av Guds överraskande godhet mot dem som inte förtjänat det.
FRÄLSTA - befriade, förlösta från Synden till att leva ett nytt liv.
GENOM TRON - genom att förtrösta, lita på, umgås för-TRO-ligt med honom
HANS VERK är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar …

Gud uppfann oss människor. Han skapade oss i Kristus. Där hittar vi meningen med våra liv. Tillsammans med Jesus ska vi göra goda gärningar. Gud har förberett dem åt oss. Längs vår vardagsväg ligger mängder av goda gärningar utströdda. Det
gäller för oss att se dem, plocka upp dem, utföra dem. VANDRA I DEM. Tillsammans med Jesus …

Postludium
Det är inte bara dåligt folk som kan gå förlorade. Fint folk, som kungar, gjorde vad ont var i Guds ögon. Apostlar förnekar, förråder, sviker … det lär finnas präster som …
Syskon, om någon ändå visar sig begå en överträdelse, så ska ni som är andliga milt visa honom till rätta. Men gör det ödmjukt, och se till att du själv inte blir frestad. Bär varandras bördor … (Gal 6:1-2. NU-bibeln).
David var en fin kung, men en stor syndare. Ju högre upp man kommer desto större bli fallet. Han berättar vad som hände honom (se Psalt 40:2-4, Bibel 1917). Hans recept får du nu som "by-heart"-ord att ha med dig om detta skulle hända dig.

Stadigt förbidade jag Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta; han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skola många se och varda häpna och skola förtrösta på Herren.

Med många häpna hälsningar
Bengt Pleijel 92+måndag 24 juni 2019


Inför andra söndagen efter Trefaldighet

Guds rike
är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande
sjunger Paulus i Rom 14:7. Han har upptäckt detta. Han fick leva så rikt. Han skriver till oss för att hjälpa oss hitta det. Han gör det särskilt denna söndag som har temat KALLELSEN TILL GUDS RIKE.
Det finns en möjlighet för oss att hitta en RÄTT FÄRD genom livet, där vi får FRID med Gud och FRED med varandra. Och hittar en GLÄDJE som aldrig tar slut. Och hjälparen som hjälper oss med detta heter DEN HELIGE ANDE.
Därför bjuder Anden in oss i sin verkstad – kyrkan. Ordet kyrka, kyriakä, betyder ”det som hör Herren till”. Men kyrkan, församlingen, är inte Guds rike. Den är ”förgården”. Där reses ”sittarfolket” upp och rustas för vandring vidare på vägen med honom som är Vägen. Kyrkan är ”Närhälsan” där vi får sårbehandling, vita miner, vägledning och ”Himmel-rikets nycklar” (Matt 16:19). Nycklarna låser upp dörrar.
När jag kommer ut ur mitt instängda liv börjar det bli riktigt spännande. Jag får dubbelt medborgarskap. Medborgare genom födsel i Sveriges rike, där jag lever gott på min pension. Medborgare genom dopet och tron i Guds rike, där jag lever himmelrikt.
Jag träffade en gammal präst på Västkusten som fått veta att himmelriket fortfarande har nycklar, men att man numera mer och mer gått över till kod-systemet. Himlakoden lyder så här, och går att sjunga:

A – är Anden som ger liv. BE - arbeta det du läst.
SE - vad Jesus gör för dig. GE - åt andra vad du fått
A – är Anden som ger liv
Läs och BE-grunda dagens GT-text från 5 Mos 7:6-9

Guds rike är … glädje i den helige Ande. När Kung Jesus håller sitt trontal och ger sin regeringsförklaring i Lukas 4:18 ff börjar han med de orden: Helig Ande är över mig. Blir du nyfiken på vad han vill göra för dig läsa hela trontalet …
Det är den helige Ande, som ger liv. Utan Ande blir Bibelns tankar bara åsikter som ger värk i huvudet. Koppla på Andens himmEL-kraft så får du insikter som ger glädje i hjärtat. Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. När dina ord öppnas ger de liv. Himmelska hemligheter ligger och väntar på att du skall upptäcka dem. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning (2 Tim 3:16). Detta är sagt om den del av bibeln vi kallar Gamla Testamentet. Vi tycker att mycket där är svårfattligt. Men det är vår värld också. Men både i Bibelns och i vår värld handlar Gud. Han handlade med Israel - detta gåtfulla och av många föraktade folk. Han vill handla genom oss i vår bråkiga och knepiga värld. Genom Israel ville Gud välsigna oss och alla andra folk. Gud börjar med Abraham. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade (läs 1 Mos 12:1–3). Genom dopet och tron når denna välsignelse oss (Läs Gal 3:26-29).
När du kopplar på Anden kan detta hända med dig: Du blir brinnande i hjärtat (Luk 24:32).


BE - arbeta det du läst.
BE-arbeta dagens GT-text från 5 Mos 7:6-9

En jord-brukare bearbetar jorden. Han harvar, plöjer, sår, skördar och bakar bullar … En ord-brukare läser, lyssnar, gräver, tänker och upptäcker hur saligt det är att umgås med Herren …
Och då händer det. Ett nytt skapelseunder i hjärtat. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6).
När Gud vill lösa världens problem, letar han efter redskap. Han hittar ett litet, oansenligt folk. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er (5 Mos 7:7–8).
Gud väljer Israel för att han i Israel skall låta en frälsare födas genom vilken han ville rädda världen. Därför anförtror han dem sitt ord. De fick löften om välsignelser.
När Gud idag väljer redskap tar han inte alltid de skickligaste. Men dem han väljer gör han skickliga. Vad då till? Inte att spela herrar. Sådant kan vi av oss själva. Han gör dem skickliga att vara tjänare (Läs 2 Kor 3:1–6). Skall vi kunna förmedla något av Guds evangelium måste vi som Jesus stiga ned och komma nedifrån.
Detta rika liv hittar in i oss när vi BE-arbetar det vi läst. Där ligger välsignelser som väntar att bli upptäckta och mottagna av oss.


SE - vad Jesus gör för dig
Läs och BE-grunda i din Bibel episteltexten från Rom 8:28-30.
 1. Jesus tar hand om vår framtid.
Allt samverkar till det bästa. Gud hjälper på allt sätt dem som älskar honom att nå det goda. Han tar hand om vår framtid. Före går Herren med segerns banér (Sv Ps 59:2).
 1. Jesus känner oss sedan länge.
Dem som han i förväg har känt som sina ... Han har utvalt oss i honom före världens skapelse (Ef 1:4). Han har länge längtat efter oss. När vi vänder om till honom händer detta:
 1. Jesus omformar oss.
Kungen har bestämt att vi ska vara kungens barn. Och därför vill han att alla hans barn skall likna Sonen. En omformning måste därför ske. Vi skall formas efter hans Sons bild. Vi skolas till prinsar och prinsessor.
 1. Jesus kallar på oss.
Han sitter inte bara och tänker på oss i himlen och drömmer om oss. Han griper in Han kallar genom evangelium. Han ropar på människan så som han ropade på Adam: Var är du? Och han letar rätt på henne och drar henne in i sin kärlek.
 1. Jesus ger kungakläder åt kungabarnen
Dem han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Genom Jesu försoning har redan rättfärdighetens kläder blivit tillverkade, ja, skräddarsydda åt var och en (Läs Luk 15:22).
 1. Jesus förhärligar oss
Dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det som vi en gång fullkomligt skall få se, det får vi nu i tro ta emot. Låt ditt hjärta fyllas av förtröstan, glädje, stolthet, jubel över allt detta som kommer att hända med dig.


GE - åt andra vad du fått.
Läs och BE-grunda i din Bibel Johannes 1:35-46.

Du kommer nu in i den stora GE- rörelsen. Fadern ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Du dras i mässan in i denna rörelse – FÖR DIG! FÖR DIG! Utanför kyrkdörren väntar människor som behöver mycken kärlek. Gå ut! Ge ut! Det lär du av människor du nu möter i dagens text.
Johannes Döparen ser Jesus komma och säger ”Där är Guds lamm”. Han är den som ersätter alla offer och som kan både rena och rädda oss. Därför får vi be: o Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
  Två Johanneslärjungar hör vad Johannes säger och följer efter Jesus och får följa med honom hem. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Och du och jag smyger oss efter och får träffa Jesus en hel dag …
 Andreas var en av de två. Han är alldeles överväldigad. Han skyndar till sin bror Simon och ropar: VI HAR FUNNIT MESSIAS! Ge åt andra vad du fått! När Andreas sedan kommer till Jesus med sin bror Simon Johannesson då ser Jesus på Simon och säger ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas (det betyder Petrus). Jesus ser på den begåvade, opålitlige Simon med sina möjligheter. Av honom kan Jesus forma en klippa. Han ser dig och mig vet vad han kan göra med oss.
Filippos hittas av Jesus själv och får uppmaningen Följ mig. Han gör så och kommer full av glädje till
Natanael och berättar om vad han funnit. Följ med och se. Natanael får ett Jesus-möte. Läs Johannes 1:43-51.
Det som de har sett och vi har anat att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande det ber vi om: Låt ditt rike komma.

Ty ditt är riket
Din är makten
Din är äran
i evighet.
Amen

Det finns mer att få i boken Sångpostillan årg 2, sid 272 och - om du har dator - i bibelskolan.com tryck här. Den är inspelad och går att lyssna till, om du trycker på här när du kommer där,
säger i gemensam framtidsglädje

Bengt Pleijel 92+Skriva ut