måndag 20 januari 2020


inför tredje söndagen efter Trettondedagen

Jesus skapar tro
är budskapet till oss denna söndag. Även vi som tror eller tror att vi tror, behöver fördjupas i vår tro. ”Giv oss, Herre, av den tro…” som inte är bara åsikter och teologiska djuptankar utan också är en tro som sorgerna betvingar … som missmod icke hinner ... som bär oss under färden ... som härlig tröst i tvivlen har … som segrar över döden. Ida Granqvist, en gång missionär i Sydafrika, bad så och skrev ned sina tankar i Sv Ps 253.
TRO stavas BE-RO-ENDE.
BE - jag hittar tron i bönen. Eller kanske: tron hittar mig. Och gör något med mig. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem.
RO – jag kan slappna av, stressdemonen får inte tag i mig.
Jag lyssnar:
Till David: Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.
Till Far: Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat.
Till Jesus: De ord som jag har talat till er är Ande och liv.
ENDE – jag får djupkontakt med ”HERREN VÅR GUD, HERREN ÄR EN”. (5 Mos 6:4). Han är DEN ENDE - inga andra gudar göre sig besvär.
Men vi får träffa gudsmän, profeter och apostlar – och ibland också präster och predikanter och ovanligt vanliga människor, som kan dela med sig av sina erfarenheter av trons många rika hemligheter.

  1. Vi träffar general Naaman och profeten Elisa
Läs och BE-grunda dagens GT-text från andra Kungaboken 5:1-4, 9-15 i din Bibel. Men läs gärna hela kapitlet.
General Naaman var den arameiske kungens högste befälhavare. En duktig karl. En modig stridsman, som hade vunnit många segrar och hade stort anseende hos kungen i Aram. Men vad hjälper alla segrar när lepra-smittan angriper. Spetälskan gör den starke generalen svag. Kroppen bara ruttnar bort och kungens duktiga medicinalråd står alldeles handfallna
Men en liten judisk slavflicka, som man hittat och tillfångatagit i ett plundringståg, viskar en lösning i örat på fru Naaman: Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria! Då skulle han befria honom från hans spetälska.
Vilken social spännvid! Slavflickan berättar det för generalskan och generalskan för generalen och generalen för kungen.
Kungen i Aram uppmanar Naaman att resa till kungen i Israel och skriver själv ett rekommendationsbrev till Israels kung. Och Naaman reser och har med sig gåvor av ”silver och guld och högtidsdräkter”.
Så långt berättar dagens text i 2 Kung 5:1-4. Sedan hoppar texten till vers 9. I v 5-8 berättas det att generalen kommer till Israels kung och lämnar över brevet från kungen i Aram. Där blir det en politisk kollision, de missförstår varandra. Det brukar bli så när politiker träffas. Är du nyfiken läs v 5-8. Texten fortsätter sedan i v 9 och där blir en ny kollision. General kolliderar med profet.
Profeten heter Elisa. Han är Elias efterträdare. Han tar upp Elias fallna mantel och går in profetämbetet efter Elia (läs 2 Kung 2:11-14).
Vad som hände i kungens palats mellan generalen och Israels kung fick profeten Elisa veta. Han sänder bud till generalen och ber honom komma. Och han kommer. Generalen hade väntat sig en härlig bönestund med handpåläggning och healing och annat sådant. Men profeten gör inget sådant. Han skickar i väg generalen med receptet att bada och tvätta sig i Jordan sju gånger. Generalen blir vred. Alldeles rasande for han sin väg. Så behandlar man inte en general.
Men en slavflicka, en betjänt och en egendomlig profet får generalen att vända om. Ja, han vänder om, far till Jordan, doppar sig sju gånger. Hans hud läks och blir som ett barns. Efter detta börjar general Naaman tro på Gud.
Det började med dop i Jordan.

  1. Vi träffar aposteln Paulus
Läs och Be-grunda andra Korinthierbrevet 1:3-7
Vi stannar till vid en mening: Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Paulus skriver i 2 Kor 11:26 ff om de lidanden och svårigheter han haft därför att han följer Kristus.

Kristi lidanden flödar över!
Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken.

Hur stod han ut? Försök leva dig in i varje prövning som han talar om. Hur står du ut? Och hur står de många förföljda kristna idag ut därför att de vill följa Jesus?
Paulus sjunger om hemligheten i allt detta i dagens epistel från 2 Kor 1:3-7

Kristi tröst flödar över!
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden.

Paulus välsignar Gud. Han prisar honom. Han sjunger lovsång. Han gjorde det den gången han var bojad tillsammans med Silas. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem (Apg 16:25).
Det bor en lyftkraft i lovsången. Han får kontakt med vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud. Och han får kontakt med den helige Ande. Ordet tröst, paráklesis, är släkt med ordet parákletos, hjälparen, benämningen  på den helige Ande. Talar vi latin heter det advocatus = den man kallar på att stå vid ens sida.
TRO kan stavas BE-RO-ENDE. Men också FÖR-TRO-LIG (se Psalt 25:14). Sök kontakt med ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande. I alla prövningar och svårigheter är han TRO-fast. Ty urtidens Gud är nutidens Gud. En tillflykt (refug) är han och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Han ger tröst i överflöd. Inte bara snäll smekning på kinden, utan en kärlek som lyfter och bär.

Då händer det något inte bara med dig och mig. Utan också med dem vi möter. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud

I dina händer, Herre Gud, befaller jag min ande …

  1. Vi träffar kunglig minister.
Läs och BE-grunda Johannes evangelium 4:46-54 i din bibel.
Jesus kommer nu tillbaka till Kana i Galileen. Jesus har varit där förut. Han var med om bröllop där. Då hade han förvandlat vatten till vin. Nu är Jesus tillbaka i Kana. Och där skall det bli ett nytt under. Nu skall han förvandla sjukdom till liv.
I Kafernaum möter vi en man i kungens tjänst. Han är rik. Han är förnäm. Han är kunglig minister. Mannen reser runt med en tyngd i hjärtat. Hans son ligger sjuk. Ingen tillfällig sjukdom. Han har tydligen varit sjuk länge. Det blir bara värre och värre. Om ingenting händer kommer pojken snart att dö. Men ibland hjälper varken titlar eller aktier eller bankböcker eller euron.
Mannen får nu höra om Jesus. Jesus är tillbaka i Galileen. Han beger sig den tre mil långa vägen från Kafarnaum till Kana. Vad händer?

Nu ska vi inte rusa in i texten. Vi ska vandra in i den. Tillsammans med varandra och med ministern. Långsam BE-grundan. Och upptäcka vad TRO är, hur vi kommer till tro, lever i tro, växer och mognar i tro.
Vill du följa med träffas vi i boken SÅNGPOSTILLAN, årg 3, sid 91. Eller på adress bibelskolan.com. Tryck här så hamnar du där. Den som ingen dator har, kan gå till grannen rar, så kan ni läsa och lyssna tillsammans. Jag tror att det är det som kallas evangelisation. Predikan är inspelad. Du hör en gubbig röst. Och du hör Anne-Mette som läser text och leder lovsång. 

Ministern var miljöuppfostrad. Han tar inte bil eller buss eller moped. Han går de tre milen från Kafernaum till Kana. När gick du tre mil sist? Men vad gör man inte för sitt barn? Han skyndar till Jesus. "Kom ned, Jesus, till Kafarnaum förrän mitt barn dör. Du, Jesus, kan göra det som ingen läkare kan göra. Kom ned, lägg händerna på honom, be för honom". Vilken tro, vilken längtan, han sträcker sig mot Jesus. Han väntar allt från Jesus.  Och ändå hade han en liten tro. Det var en tro med många förbehåll. Där fanns många OM. Vi får se hur denna tro växer och fördjupas.
På vår vandring in i texten får vi se hur Herren leder inte bara den här mannen utan också oss djupare in i en tro och förtröstan som håller. Lägg märke till att efter många trossteg som mannen tar, står det: Han kom till tro liksom alla i hans hus!
Den tron påverkade hela familjen. ”Vad har hänt med pappa?”

Låt oss vandra tillsammans. Men ta det lite lugnt så att jag som går med rullator hinner med.

Bengt Pleijel 92+Skriva ut