söndag 26 juni 2022

inför söndagarna i juli årg 2

          
   Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis och Sångpostillan för söndagarna i juli, med utgångspunkt från andra årgångens texter:


3 söndagen efter Trefaldighet

Söndagsgodis

Sångpostillan


4 söndagen efter Trefaldighet

Söndagsgodis

Sångpostillan


Apostladagen

Söndagsgodis

Sångpostillan


6 söndagen efter Trefaldighet

Söndagsgodis

Sångpostillan


Kristi förklarings dag

Söndagsgodis

Sångpostillan-------------------------


I Skattkammaren på bibelskolan.com 
finns även många andra skrifter av Bengt Pleijel


Skriva ut