tisdag 15 augusti 2017Inför tionde söndagen efter TrefaldighetNÅDENS GÅVOR

är söndagens tema, som vill göra oss ”julaftonsnyfikna”. Hela Treenigheten står beredd att berätta om dessa gåvor. 
FADERNS GÅVOR finns i Romarbrevet 12:3-8
SONENS GÅVOR finns i Efesierbrevet 4:7ff
ANDENS GÅVOR finns i 1 Korinthierbrevet . 12:4-11
   Flera av söndagens texter koncentreras på Jesus och hur vi hör ihop med honom. Han är Guds största och viktigaste gåva till denna värld, som Gud älskar (Joh 3:16). Alla texterna hjälper oss att ha fokus på honom. När vi lever i hans kraftfält – i Kristus – hittar vi varandra. Vi upptäcker att det vi är som kristna, är vi tillsammans. Och där hittar vi också himmelsk utrustning.
   Dagens texter berättar först om härligt möte med

Josua 24:16-18 – Också vi vill tjäna Herren, vår Gud.
Folket svarade Josua: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”Josua samlar folket omkring sig. Han ser tillbaka på vad som hänt. Han berättar om vad HERREN gjort i i hans eget och i folkets liv. Och folket fattar ett gemensamt beslut. ”Tillsammans vill vi följa och tjäna Herren”. De säger därför NO till Onda avgudar och säger YES till Jeshuas gode GUD… Herren vår Gud, vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda v. 24.
   Vilket bra startord för oss. Vi längtar efter fördjupning, förnyelse, friskhet i vår församling. Vi hittar det när vi upptäcker tre ting:
  1. Vi blir inriktade mot Herren, vår Gud.
  2. Vi upptäcker ordet VI. Vi hör samman med fader VÅR. Vi lever i Kristi kropp, lemmar varandra till tjänst, grenar i samma vinstock, bräkande lamm i samma fårskock.
   3. Vi får förväntningar på Pingstens under...
   Ty i detta VI får vi utrustning, ”tillsammansgåvor” - Nådens gåvor. "Andens gåvor till oss dela och låt under bland oss ske…"
   Idag får vi med förundran tillsammans utropa:

Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud!

Lukas 9:46-48 ger oss nystart med Jesus!
Lärjungarna började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Texten är pinsam. Vi häpnar. Lärjungarna har just varit med om sin första nattvardsgång. Omedelbart efteråt börjar de gräla om vem som störst (bäst och vackrast). De borde skämmas!
   Men det är ju underbart att Bibeln berättar om hur man grälar och jämför sig! Bibeln är full av knepiga och underliga människor. Den berättar om dem därför att den berättar om oss. Vi känner igen oss. Poängen med bibelns människoskildring är inte att människorna där är så fantastiska. Poängen är: Vad fantastisk Gud är som kan använda sådana konstiga redskap. Det gör det genast lite mer hoppfullt för oss.
   Men ska han kunna använda oss som sina redskap, så måste först ett Pingstens under ske. Till Pingstens under hör att vårt stora stackars, lilla, duktiga, ömtåliga, trötta och tråkiga JAG, tas ned från tronen. En ballongfärd högt ovan människors problem och vardag gör att jag ser människor ovanifrån. Jag ser ned på dem, kanske föraktar dem. Men jag kan aldrig förändra en människa genom att förakta henne.
   Jesus steg ned i vår lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Jesus kallar oss till nystart. Vi vandrar med Jesus nedifrån. Vi får vända om och bli som barn. Barnen finns längst ned. De kan inte se ned på någon. Barnen är beroende av vuxna. Därför ser de uppåt. Och deras ögon tindrar. Någon kommer med presenter ..

Första Korinthierbrevet 12:4-11 - Utrustning
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

En nådegåva är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut, när vi lever ”i Kristi kropp”. De är ”tillsammansgåvor”. Sätt er någon gång i bönegruppen och läs listorna på nådegåvor och fundera över vilka gåvor ni har. Gåvan ges inte till dig för att du ska bli stor och märklig, utan för att du ska ha något från Gud att ge, så att din nästa blir upprättad. En människa berättade att hon en gång läste dessa gåvolistor och sedan sa: ”Denna gåva skulle jag vilja få ge”. Inte: denna gåva skulle jag vilja ha.
   Ett nyckelord för att förstå de andliga gåvorna finns i 1 Kor 14:1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. När du strävar efter att få kärlek till dem du möter, får du nöd för dem, du ser hur sårade de är, hur mycket de fått gå igenom i livet och du undrar då hur du ska kunna hjälpa dem. Dina egna duktigheter hjälper inte långt. Då sträcker du dig mot den utrustning Herren har i nådegåvorna. En nådegåva är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut när vi lever ”i Kristi kropp”, i gemenskapen omkring Kristus.

Är du nyfiken på nådegåvorna gå till www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 3 / nyfikenvandring 57, Kyrkans folk lever av himmelska gåvor. 
Tryck här.

Läs denna söndags långpredikan i Sångpostillan årg 3 sid 360, på bibelskolan.com 
Tryck här.

Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör
Och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör.
GJUT DIN ANDE, GJUT DIN ANDE ÖVER VARE TÖRSTIG SJÄL
OCH I ALLAS VÅRA HJÄRTAN NU DITT VERK FULLBORDAR VÄL

Låt den helga elden falla uti våra hjärtan så
Att den där må helt förbränna vad som finns av hö och strå
GJUT DIN ANDE …

Andens gåvor till oss dela och låt under bland oss ske.
Med din kraft de sjuka hela och din frälsning låt dem se.
GJUT DIN ANDE …
Sv Psalm 52Bengt Pleijel 90+

onsdag 9 augusti 2017Inför nionde söndagen efter Trefaldighet
Denna söndag vill hjälpa oss att på måndag få upptäcka glädjen i att vara

GODA FÖRVALTARE.

En sådan kan du bli. Och även jag. Om vi lyssnar inåt. Ty ”Gud ger oss uppdraget att förvalta hans skapelse”. Så ber vi i dagens kollektbön. Ingenting är vårt. Allting är Guds. Allt skall förvaltas i trohet mot Herren och i kärlek till våra medmänniskor. Vi har ansvar för det som Gud har anförtrott åt oss. Det vi har fått ger vi tillbaka till honom. David ber över kollekten till templet: Från dig kommer allt och ur din hand har vi gett det åt dig (1 Krön. 29:14). När vi ger tillbaka det vi fått, kan han förvandla det till något större än vad det är i våra händer.
   Men var beredd på chocker när du läser texterna idag.

Den gammaltestamentliga texten: Amos 8:4-7
   Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet! Ni säger: ”När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa de fattiga för pengar, och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.” Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort.

Vi får träffa profeten Amos. 2.300 år gammal är han. Han ser inte sig själv som profet. Han var inte med i profeternas fackförbund (7:14). Han presenterar sig som boskapsherde som lever av mullbärsfikon. Hemort är Tekoa, som ligger nära Betlehem i Juda. Men Herren har talat till honom. Han får vandra till Israel med ett kärvt budskap. Han själv är djupt skakad av det han ser och får säga.
   Han ser orättvisor. Han avslöjar hur de trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Han talar om utstuderad grymhet – man skar upp havande kvinnor (1:13). Man fifflar med pengar och fuskar med vågen. Vi möter den organiserade brottsligheten.

Amos är besvärlig. Man reagerar häftigt mot honom.”Dra åt Juda!”, sa man. ”Försvinn från Israel!”.
   Men Amos är sänd av den Gud som reagerar häftigt mot orättvisor, förtryck, bedrägerier. Och som registrerar vad han ser. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort. Jakobs stolthet är det land han givit sitt folk (se Psalt 47:5).

Vad har nu Amos med oss att göra? Vi kan också fråga: Vågar vi släppa in Amos i svensk kristenhet?
   Vad skulle han se av falskhet, hyckleri, fiffel? Skulle Amos gör mos av oss? Vad är det vi inte ser eller inte vågar eller vill se?
   Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen (Psalt 139:23-24).
   Förlåt OSS! Förlåt MIG!

Episteltexten från andra Timotheos 4:1-7
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

Håll huvudet kallt, var beredd att slita ont!
Paulus riktar det ordet till två slags förvaltare:

FÖRKUNNARNA - predikarna, som får förtroendet att förvalta Ordet. Jämför vad Paulus här säger till dem med löftet som prästkandidaterna ger vid prästvigningen: ”...allt detta lovar jag inför den allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen för ögonen, att redligt och samvetsgrant med Guds nåd och hjälp efterkomma”.
   Bli stilla inför dessa ord: förkunna ordet … i tid och otid …vederlägg … tillrättavisa ( = visa till den Rätte...), vädja … håll huvudet kallt, var beredd att slita ont… fullfölj din tjänst.
   Hör vad Anden säger till dig!

LYSSNARNA – som fått förtroendet att förvalta Ordet i sina liv. Öva dig i att be-grunda Ordet.
   Bed om beskydd för förkunnarna. Det finns makter som längtar efter präststek till söndags-middag. ”Slå herden och hjorden förskingras”. Be om beskydd för dig själv.
Men håll huvudet kallt, var beredd att slita ont.

Evangelietexten från Lukas 16:1-13
Unna dig glädjen att läsa denna text i din egen Bibel. 
Gärna med ”ljus-pil-frågetecken-metoden”:
LJUS
 – fick du en ”aha-upplevelse”? Något klarnade.
  blev du träffad?
???  Något du inte begrep.

Denna text anses vara en av de mest svårpredikade som finns i evangelieboken. Det anser inte du, om du läser Sångpostillan.
   Det hände nämligen något då jag för några år sedan slet och brottades med denna text. Jag tog kontakt med de personer som finns i texten och intervjuade och frågade dem. Om du undrar hur jag kunde det, svarar jag: Ställ inte så svåra frågor!
   Jag träffade den rike mannen. En multimiljardär, avundad av många, älskad av Skatteverket, uppskattad av finansministern. Ja, också hans förvaltare, denne finurlige förskingrare. Jag hade allvarliga samtal med dem båda.
   En annan rik man dyker också upp. Han var ännu rikare. Han var ”himmelrik”. Han startade en förvaltarkurs. Den kan också du gå om du vill.
   I finanskretsar finns ju också smarta affärsjurister och advokater. En sådan träffar du i Sångpostillan. Han hjälper oss reda ut knepiga frågor. Advokaten heter Mr Parakletos.
   Det som anses svårt att förstå i texten är det beröm som den finurlige förvaltarförskingraren får. Vem berömmer? En del översättningar säger att det var att ”hans herre (d.v.s den rike mannen) berömde den ohederlige förvaltaren för att han handlat klokt”. Han hade inte gjort rätt, med det var klokt. Smart.
   Bibel 2000 säger att HERREN berömde honom. Det syftar på Jesus. Skulle Jesus berömma fifflaren?
   Nu får du glädjen att leta rätt på svaret i Sångpostillan årg 3, sid 352. Sångpostillan är slutsåld men finns på ”nätet”, tryck här.

Den där ”förvaltarskolan” som det talades om, tänker jag besöka. Kanske träffas vi där.

Bengt Pleijel 90+
måndag 31 juli 2017

Inför åttonde söndagen efter Trefaldighet

ANDLIG KLARSYN

är gåvan till oss denna söndag. Behöver du den?
   Är man blind, ser man ingenting. Blundar man ser man inte heller. Om man går sovande genom livet är man ovetande om mycket. Man kan vara bländad av ”världens strålkastare”. Man kan vara ”förblindad av Världens gud”. Då ser man inte ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (läs om det i 2 Kor 4:4ff ).
   Andlig klarsyn. Den gåvan kan du få. Jesus räcker den åt dig. Man han tvingar dig inte att ta emot. Han ställer ”Bartimaios-frågan”: Vad vill du att jag skall göra för dig? Svara: Herre, gör så att jag kan se. (Mark 10:51). Ja, ”öppnade ögon, Herre, mig giv”(Sv.Ps 45:1). Ge mig klarsyn så att jag kan se och förstå vad som sker i det som sker. När du så ofta möter mig i små händelser och i små människor – trötta, hungriga, låsta, gnälliga - hjälp mig att se dig i dem (Matt 25:35 ff). Jesus vill hjälpa, trösta, muntra upp dem genom oss. Är du blind för andras nöd, därför att du inte vågar ta tag i din egen?

Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker. 
Där jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig. 
(Sv Ps.217:2)

   Det är mycket som kan hända, då vi får tid hos ögonläkaren Jesus. Folk undrar: ”Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har du sett för att få sånt ljus?” Du vet svaret. Du har mött ögonläkaren. Han har gjort så att du ser bra ut …
   Nu går vi in i söndagens texter. Först möter vi profeten Jeremia. Han läser högt för oss ur sin bok, Han talar om falsk gudsdyrkan om lögner, hyckleri, förtryck… Kan det ha något att säga oss? Lyssna!

Jeremia 7:1-7
Detta ord kom till Jeremia från Herren: Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap: Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel”. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

   Jeremia är inte särskilt snäll idag. Han hör vad vi säger och ser hur vi lever. Det yttre är bra. Templet är vackert. Nyrestaurerat. Finanserna goda. Prästerna predikar så vackert om att vi är värdefulla och viktiga här och nu. Våra anställda är professionella! Våra musiker är mästare! Ungdomsledarna så roliga. Allt står väl till, allt står väl till, säger man.
   Men den kärve Jeremia skriver i kapitlet efter dagens text: Men allt står inte väl till (Jer 8:11 Fb).). Han avslöjar oss: Lögnaktigt tal! Hyckleri! Förtryck! Oskyldigt blod flyter! Idoldyrkan …
   Allt detta skadar er (Bibel 2000). Det leder er själva till olycka (Fb 7:6). Det drar åt… ja, ni vet.
   Men det är inte alldeles kört för oss. Herren säger till oss: Ändra ert liv och era gärningar, så skall jag bo bland er… Han vill något med våra liv om vi släpper in honom där.

Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds Son emot, tro evangelium. 
HIMMELRIKET ÄR NÄRA 
(Sv Ps 8:3)

   

I nästa text möter vi Paulus. Det tycks handla om nystart i livet som vi kan få. Och vad som händer när vi släpper in Jesus. Kan det ha något att säga oss? Lyssna!

Romarbrevet 8:14-17
Alla som leds av ande från Gud (Guds Ande) är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

   Gud sände sin Son till oss. Han var tydligen så glad över det att han ville ha fler barn. När den helige Ande får ta hand om oss blir vi genom dopet och tron (Gal 3:26-29) Guds barn, säger Fb. Vi – män och kvinnor – blir Guds söner, säger Bibel 2000. Om någon kvinna protesterar mot det, kan vi tala om att i himlen – vid bröllopsmåltiden, blir vi – män och kvinnor – bruden. Gläd dig…!
   Men här är vi söner! Söner i Sonen! Gud sänder söner ut till den värld han älskar. Vår uppgift är att tillsammans med Jesus lida fram hans kärlek. Vi delar hans lidanden.
   Vår uppgift är också att som Sonen göra Gud synlig! Ingen har sett Gud! Men Gud blir synlig genom Sonen, står det i Joh 1:18. Han står Faderns hjärta närmast. Han kom för att tala om för oss att är Fadern barm-hjärt-ig (har hjärta för de arma). Gud blir synlig då hans kärlek vibrerar i och genom oss, hans söner, står det i 1 Joh 4:11-12).
   Vi är Guds barn, Guds söner. Vi får leva i ett personligt förhållande till Far. Vi kan ropa: Abba! Far! Vi har en rik Far, tillsammans med Jesus är vi arvingar. Vi blir ”himmelrika”! Och kan då förmedla JESUS till andra. Om vi ”tar salighetssaken på allvar” kan nästor få ”salighetssaken på glädje”!
   
   I nästa text möter vi Jesus. Han som är VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET tar nu med oss genom PORTEN på VÄGEN TILL LIVET. Vi får erfarenhet av det sanna, äkta, friska liv, som vi får ta emot och får förkunna och leva ut här på jorden… Lyssna!

Matteus 7:13-14
Jesus säger till oss:
Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

   Det finns två vägar, bara två. En av dem leder till Livet.
   Han som är Livet ser nu på dig och säger: Följ mig!
   Det finns en port, en pärleport. Just nu öppnar Han den så att du kan komma in.
   Men vad nu då! Varför är den så trång? Jag försöker klämma mig igenom. Men jag fastnar…
   Säkerhetskontroll! Dina vapen, dina giftigheter får du inte ta med.
   Dina sopsäckar med minnen från lågstora dar, får du inte heller ta med.
   Dina medaljer, som berättar om din märklighet, släng dem!
   Dina rikedomar – guldtackor och annat får du lämna. S:t Per säger att man har tillräckligt med gatstenar i himlen.
   SYNDIGHET och STÖDDIGHET fastnar i den trånga porten. Men förlåtes om den bekänns.
   Vänd om och bli som barn. I Guds rike får vi inte se ned på varandra. Blir vi barn ser vi upp till varandra och upphöjer varandra. Vänder vi om och blir som barn, tar HAN som heter VÄGEN med oss på DEN SMALA VÄGEN. Den är smal – där finns plats bara för Jesus och dig. Han går med dig och umgås för-TRO-ligt med dig.

   Vill du veta mer om detta, leta rätt på en LÅNG-predikan över denna korta text i SÅNG-Postillan, årg 3 sid 344, på www.bibelskolan.com tryck här.
   Episteltexten över Romarbrevet 8:14-17 kan du vandra en stund igenom om du är en lycklig ägare av min bok ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, sid 112. (Gaudete förlag, klicka här).

Leta rätt på den smala vägen. Den är som skogsstigen. När du går där fram går Jesus bredvid dig. Personlig relation. Du andas ut och andas in. Hälsan kryper in i kroppen. Det friska livet når dig. Du välsignar alla som bad dig dra åt skogen …

Kanske vi möts efteråt!
Bengt Pleijel 90+

måndag 19 juni 2017HIMMELSKT SOMMARGODIS

Till
alla snälla, stygga, dumma, besvärliga, söta barn i alla åldrar + DIG och alla andra KÄRA SOMMARGÄSTER!

Himmelskt söndagsgodis går nu in i en skapande paus! Dvs laddar upp för skapande av himmelska kraftöverraskningar för kommande höst. Om Gud vill, datorn inte gått sönder och om än klappar hjärtat med friska slag, blir det åter leverans av Himmelskt söndagsgodis i augusti. Jag kommer i sommar att ta kontakt med en gammal vän, som jag inte träffat sedan min pension 1992: C Mæster. Vi kommer att lösa livets gåtor tillsammans. Resultat av dessa begrundningar kommer senare.
Hoppas att du också får en fin, frisk och rik sommar!

Men vad gör du om det blixtrar och åskar och regnets kalla, friska skurar susar och du småfryser och uschar dig? Två förslag:

1. DÅ BRISTER SJÄLEN UT I LOVSÅNGSLJUD,
O STORE GUD , O STORE GUD! se Sv Ps 11:2.
Om vi inte får vatten från ovan, får vi inte vatten från nedan.
Och du får inget morgonkaffe.

2. DÅ ÖPPNAR DU SJÄLEN FÖR HIMMELSKT SOMMARGODIS!!!
Om vi inte får levande vatten för själen, sprider vi ökentorkans suckiga tråkighet till alla. Men om du vrider på kranen till strömmar av levande vatten och bälgar i dig VATTEN FRÅN OVAN, och låter själen smaka på HIMMELSKT SOMMARGODIS, då kan det hända att folk häpnar, undrar ”Vad har hänt med den? Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har de sett för att få sånt ljus?”

Men vad gör du om solen skiner, vattnet friskar, och vinden smeker kinden?
Då gäller samma förslag som ovan: Själen brister och själen öppnar sig!

Nu får du förslag på var du kan hitta detta friska och spännande liv. Varje söndag som kommer förmedlar HIMMELSKT SOMMARGODIS om detta. Jag hänvisar till några KÄLLOR, där du kan ösa upp friskhet och vita miner och till några SKATTKAMRAR, där du kan gå in och hitta skatter som gör dig så himla glad. Jag pekar var du kan GRÄVA!
Jag hänvisar till bibelskolan.com - här förkortad till BSC
Jag hänvisar till SÅNGPOSTILLAN, ÅRGÅNG 3 – här förkortad till SP3

Du vet väl om att man kan följa bibelskolan.com på mobilen via mobilens webbläsare.
 Då har du BSC och SP3 som i en liten ask. Och du kan ta fram den och läsa den var som helst och när som helst. Om du inte vet hur man hittar den, fråga någon som vet, t.ex en femteklassare, de är så smarta…

Sommaren börjar den 23 juni med

MIDSOMMARAFTON.
Då reser vi Midsommarstång, luktar på blommor och slår runt med sju vackra flickor. Min nuvarande flickvän – fröken Rulla Thor – tycker jag är för gammal (och för klumpig) för sådant nöjesliv. Jag får leta upp min korkek, lukta på blommor och trona på minnen då från Åh-stora dar, då vi reste stången på gamla fotbollsplan. Det var på den tiden då pojkar och flickor var artiga mot varandra – ”nig du så bockar jag” – och vi förstummades av varandras skönhet – ”jag kan inte säga hur vacker du är”. Och vi sjöng ”små konfirmanderna, små konfirmanderna är lustiga att se, ej öron, ej öron men munnar hava de – bla, bla. bla…” Ja, det var då det. Men nu är det nu.
Jag hör hur sommarvinden susar en sång om

HIMMELSKT SOMMARGODIS
som delas ut gratis under sex helgdagar framåt, till dem som vill gräva fram skatter i dagens texter.

24 Juni - Midsommardagen – SKAPELSEN 1 Mos 9:8-17 - När Gud ser regnbågens färger tänker han på sitt förbund med dig? Vad tänker du på?
Kol 1:21-23 - Det kan bli något riktigt av dig, påstår Paulus.
Mark 6:30-44 – Vi får några semesterdagar med Jesus. Vad händer?
Hjälp till svar, se SP3 sid 497, och BSC tryck här

25 Juni - Den helige Johannes Döparens dag - DEN HÖGSTES PROFET
Jes 42: 5-9 - Gud tar dig vid handen, står det. Då händer det mycket med dig! Vad då?
Apg 10:37-38 - Här får du veta varför det hände så mycket gott genom Jesus.
Lukas 1:67-80 - Du får lyssna till en andefylld predikan. SP3 sid 504, BSC här

2 Juli - Tredje söndagen efter Trefaldighet - FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
Jes 66:12-14 - Jesaja berättar hur vi kan få tröst, glädje, nytt liv , friskhet och blir gungade på knäet.
1 Petr 5:5-11 - Det finns hjälp att få när det bli jobbigt.
Se Oaser i öknen, BSC tryck här.
Luk 15:11-32 ­- en far har två älsklingsbarn … en av dem är du! SP3 sid 299, BSC tryck här.

9 Juli - Fjärde söndagen efter Trefaldighet – ATT INTE DÖMA
Hes 18:30-32 - Hesekiel rekommenderar U-sväng som lösning på våra problem.
Gal:6-1-7 - ger recept på hur vi ska behandla vän ”som ramlat dit”.
Luk 6:36-42 - Domstol blir dumstol om du sätter dig på den.
Fadern lär dig att ha hjärta för de arma.
SP3 sid 315, BSC tryck här


12-15 juli, OASMÖTE I UMEÅ, 
"Här är jag - sänd mig!"
Info hittar du här.

16 Juli – Femte söndagen efter Trefaldighet, Apostladagen - SÄND MIG
Jeremia 1:4-10 - Herren letar efter redskap att sända.
Säg inte: Jag är för ung, för gammal, för dum …
Han BERÖR DIG – BEFALLER DIG – BEGÅVAR DIG.
Du säger: SÄND MIG.
Rom 16:1-7 - Paulus berättar om sina MED- och BED-arbetare. Han ber för dem, bär dem i sitt hjärta …
Markus 3:7-19– Massmöte – Kraftgärningar - Reaktioner. Apostlar utnämns.
De lär oss gå på fyra B:n. SP3 sid 323, BSC tryck här.


23 Juli - Sjätte söndagen efter Trefaldighet – EFTERFÖLJELSE
1 Kung 19:19-21 – Elia kastar mantel på Elisha,
som kallas att bli Elias efterföljare som profet.
Elisha följer, men först sedan han varit på pappas begravning
1 Kor 9:19-26 - fri och oberoende av alla för att åtminstone rädda några...
Luk 9:51-62 - Motstånd, kamp, besvikelser, bomb ifrån himlen, förbud.
????? rätas ut i SP3 sid 333, och BSC tryck här25- 29 juli, 
OASMÖTE I VARBERG, 
”När allt hopp var ute hoppades de ändå och trodde”
Info hittar du här.

30 juli – Kristi förklarings dag – JESUS FÖRHERRLIGAD

2 Mos 40:34-38 - Moln och eld och HERRENS HÄRLIGHET
Upp 1:9-18 – Hänryckning på Herrens dag – sju församlingar DÅ berörs. Och vår församling NU(?).
Lukas 9:28-36 - När Jesus blir förherrligad är det bra att vi är med.
SP3 sid 339, BSC tryck här.

När den blomstertid nu kommer, kan det hända att du träffar på många människoblommor som slokar och känner sig vissna.
Om du inte klarar av att trösta och muntra kan du be Sv Ps 199:4

O Jesu, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta, som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår. 

Med önskan om god sommar
med måne och sol,
vatten och vind,
blommor och barn och
HIMMELSKT SOMMARGODIS!


Bengt Pleijel 90+tisdag 13 juni 2017Inför första söndagen efter Trefaldighet – DOPETS SÖNDAG.

GLAD JAG STÄDSE VILL BEKÄNNA
JAG ÄR DÖPT …

Så sjöng Johan Alfred för oss år 1910 (J.A. Eklund, biskop i Karlstad, Sv Ps 69:1). Är du nyfiken på hur en biskop kan bli så glad, häng med på denna söndags upptäcktsvandring i dopglädjen.
   Den startar som en kärleksrörelse mot dig redan i tidernas begynnelse. Ditt dops Gud var engagerad i dig redan då. Förr än världens grund var lagd har han utvalt oss, påstår Paulus i Ef 1:4. Ja, det är mycket som händer då …
   FADERN är där. Han talar skaparord. Världen springer fram ur Guds skaparhand. Varde ljus!
   SONEN är med . Fadern talar i begynnelsen. Det kan också översättas ”i Begynnaren”. Genom honom har allt blivit till (Joh 1:3, Kol 1:16, Hebr 1:2).
   ANDEN är också med. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2). Här skildras urtidskaos - ”öde, tom, mörker, djupet”. Kaos är det oordnade, det livshindrande, virrvarret, oredan. Men över urtidskaos svävar Guds Ande. Motsats till kaos är kosmos. Kosmos betyder ordning. Det kan också betyda världen. Där Guds Ande är, blir det ordning och reda i världen. Det är Anden som gör levande (Joh 6:63).
   Men också över nutidskaos svävar Guds Ande. Är det inte kusliga kaosmakter vi upplever i dessa dagar? Vi undrar: Vad är det som håller på att ske? Riken mot riken, krig och kriser, bomber och granater, hot och hat, oordning och oreda. Våra duktiga politiker står villrådiga. Våra fina ungdomar fular ned sig. Kyrkans folk i Lagomicea har somnat. Hela världen skakas av våldsamma skakningar. Plötsligt vaknar alla yrvaket upp.. Vad händer? Hur kan det finnas en kärleksfull gud….? Det drar åt helvete med oss…

Från Nicaea hör vi en sång, en hoppets sång i nicenska trosbekännelsen. En motrörelse är på väg:
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse
Här är motrörelsen som sätter stopp för SYNDERNAS FÖRFÖRELSE, SYNDERNAS FÖRNEDRING, SYNDERNAS FÖRTVIVLAN …
   Ingen tycker om att höra om synd. Men alla älskar att tala om den – om andras synder. Media rapporterar varje dag om syndare som syndar och får många att gråta. Genom våra synder går det sönder för oss. Synden smittar som obola genom beröring. Dödlig smitta – vi förlorar livsglädjen. Synden skadar och dödar barn och efterkommande som kärnkraftsavfall, om man inte får bort den och förvarar den. Synden binder och förblindar och låser och fångar oss och förslavar oss. ”Jag kan inte fatta att jag har blivit sån här!” Jag arma människa!
   Denna söndag berättar om motrörelsen – ett enda dop till syndernas förlåtelse. Där finns Livet. Ty där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet. Media meddelar hur dåligt det är. Kyrkans uppgift är att tala om hur bra det kan bli.
   Vi kan lära oss mycket om detta genom denna söndags texter och genom de människor vi träffar och umgås med där.

1. Vi träffar hedersmannen Noa i första Moseboken 7:11-23.
   Vi finner Noa idag i en märklig husbåt, som han själv snickrat ihop - 150 m lång, 25 m bred och 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Överst finns en öppning för ljuset. Noa sitter där med sin familj, åtta personer. Från andra utrymmen hör vi ett väldigt bräkande och kacklande och muande från en massa djur som han tagit med sig. Utanför tjuter stormar. Skyfall skvalar. Regn piskar. Båten gungar och kränger. Men familjen tycks ta det lugnt och må bra. Vad är det som händer? Och varför?
   Det har hänt något förfärligt med den vackra och ljuvliga värld Gud skapat. 1 Mos 6:5-6 berättar:
Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.
   Ondskan börjar i människors hjärtan (Jfr Matt 15:19). Det gör ont i Guds hjärta, när han ser hur mycket ont människorna tänker ut i sina hjärtan. Han låter världen dränkas i ett väldigt reningsbad. Men allt är inte slut då. Världen får en nystart. Gud har barmhärtighet – hjärta för de arma.
   När Petrus läser detta ser han en förebild för oss i dopet. Ty på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet (Läs 1 Petrus 3:18-22). Det finns en livbåt också för oss. Livbåten heter I KRISTUS. Paulus uttrycker det så här: Vi har döpts in i Kristus ... för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet (Rom 6:3-4). Dopet räddar…
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse 

2. Vi umgås med en etiopisk finansminister i Apostlagärningarna 8:26-39.
   Diakonen Filippos och vi träffar nu finansministern från Etiopien. Han sitter och läser i en bok - inte taxeringskalendern utan profeten Jesajas bok. Han läser om lammet som förs bort till att slaktas. Den helige Ande ger Filippos tanken att inleda ett samtal med mannen. Han frågar: Förstår du vad du läser? Vi dras in i samtalet. Anden är med. Bibelordet som ligger där stumt, tyst, obegripligt, får plötsligt liv. Vi dras in i Golgatadramat. Jesus kallar detta drama för ett dop – Jag måste genomgå ett dop… (Luk 12:50). Vi sjunger om det i Sv ps 378:4

Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad…

Vårt dop blir en nystart därför att vi där möter och förenas med Lammet som tar bort synder och ger nytt liv. Genom dopet är vi inkopplade på Golgata. Där finns el-kraft att tillgå och levande vatten att dricka. Att leva i sitt dop är att dagligen vrida på strömbrytaren - den himmelska kontakten - för att få värme och ljus, och dagligen vrida på vattenkranen för att syndens smuts skall renas och törst släckas. Dopet en daglig nystart! Därför sjunger vi glädjesången från Nicaea:
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse 

3. Vi undervisas av vägarbetaren Johannes i Matteus 3:11-12
   Vi möter den kärve Johannes, han som banar en väg i vår öken så att vi hittar fram till Jesus. Han berättar för oss att det är skillnad mellan det dop han själv döper med och det dop Jesus döper oss med. Johannes döper för att vi ska få göra en U-sväng, en helt-om-marsch. Jesus döper i helig Ande och eld. Elden skall förtära skräpet i våra liv. Anden skall fylla oss med kärlek, inre drivkraft, glädje.
   Han har kastskoveln i handen, och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Säden måste tröskas. Agnarna måste skiljas från vetet. Vad är agnarna i våra liv? Det är det ytliga, allt det vi klär ut oss i, våra fikonlöv, vårt hyckleri, det oärliga, det vi smusslat med. Innanför agnarna finns säden, det friska livet. För att agnarna ska komma bort måste de först skakas loss. Skakningarna i våra liv kan bli något gott. Agnarna samlas sedan upp och kastas i elden.
   Det är inte vi som ska kastas i elden. Bara agnarna. Men om vi vill ha kvar agnarna, det ytliga och smutsiga i våra liv, får vi brännskador, när elden börjar brinna i agnarna. Men efter detta eldsprov kommer den helige Ande som strömmar av levande vatten, med en ny friskhet, en ny glädje, en ny kraft. Johannes Döparen säger att det är två ting Jesus gör: 1) han tar bort synder 2) han döper i helig Ande (Joh 1:29 och 33, Fb).
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse.

En som blev glad över sitt dop var biskop J.A. Eklund. J.A. sa JA när man frågade honom: ”Vill du förbli i denna tro och visa den i kärlek till Gud och dina medmänniskor?” Ja, sa han, jag städse vill bekänna, jag är döpt… Vad svarar du?

Vill du bli ”dopglädjeupptäckare”?
Häng då med i dessa vandringar om dopet i bibelskolan.com

1. Sångpostillan årg 3, Första söndagen efter Trefaldighet, tryck här. Boken sid 286

2. Vattenstämpelns hemlighet – en bok om dopet. Se Bengts återvändsgränd, adresslista 5. Tryck här

3. Oaser i öknen – Petrus första brev. Se Bengts återvändsgränd, adresslista 7, Tjugoåttonde oasen, kap 3:21.22 ”där vi lär oss leva i dopet”.Tryck här

4. Nyfikenvandring 52, Kyrkans folk lever i dopet. Tryck här

5. ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, en vandring genom Romarbrevet. Finns nu på bibelskolan. Tryck här. Kapitel 6 handlar om dopet.

I gemensam glädje
Bengt Pleijel 90+måndag 5 juni 2017


Inför heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen

Ett brus av glädje, en lovsång från både änglar och människor når oss idag på Heliga Trefaldighets dag. Vi dras in i kören av ”änglar i mångtusental och en festgemenskap och församling av förstfödda” (Hebr12:22-23). Vi stämmer in i deras tillbedjan och sjunger med i sången till

GUD – FADER, SON OCH HELIG ANDE

Många psalmer och hymner och andliga sånger sjunger och spelar i mångas hjärtan på det temat till Herrens ära (se Ef 5:18). På denna söndag - som också har namnet MISSIONSDAGEN – sänder vi ut en lovsångssmitta till folk som vandrar i mörker, i en trött och ledsen värld:

Helga Treenighet, som ej av skiften vet, eviga ljus,
bjud genom vågors svall, starkt som basuners skall, 
vida kring världen all ditt ”Varde ljus!”

Men hur rätar vi krokiga tankar om ”tre i en och en i tre”? (Sv Ps 338:1).
   Jag fick svar på den frågan av en god vän, som i alla år stått mig mycket nära. Han läste upp för mig vad han skrivit i en bok som heter Innersidan: 


   "Läran om Guds treenighet är inte till för att plåga våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan … vi kan aldrig på mänskligt språk helt uttrycka vad Gud är. Vårt språk är för fattigt och vår hjärna är för liten och Gud är för stor. Guds treenighet är ett mysterium – en hemlighet. Vi kan aldrig förstå det helt. Så om du inte begriper så mycket av detta så har du begripit något mycket väsentligt. Men det man inte begriper med sin hjärna kan man begripa med sitt hjärta. Det gjorde de första kristna.
   När man i den första kristna kyrkan frågade: 'Är det en Gud eller tre gudar vi tror på?' fick man till svar: FADERN har två händer. SONEN och DEN HELIGE ANDE. Fadern sträcker ned dessa händer mot jorden för att gripa tag i oss och lyfta oss upp till sig och sluta oss in i sin fadersfamn."

Denna tanke om Fadern som med sina två händer, Sonen och den helige Ande, kan man få från Mose som skrivit ett SMS till oss om detta. (SMS= Som Mose Säger): En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (1 Mos 33:27). En tillflykt, på franska refug, ett kärleksmöte mitt i all stress och vardagsröra. Där prövar vi receptet på ordet BEGRIPA: BE och du blir GRIPEN.
   Nu går vi in i dagens texter på upptäcktsfärd i detta ämne. Läs texterna i din Bibel.

1. Första Moseboken 18:1-8 – men läs gärna hela kapitlet – berättar om hur den TREENIGE möter oss i en festmåltid.
   Abraham har tagit en siesta i Mamres terebintlund. Det är den hetaste timmen på dagen. Plötsligt dyker tre män upp. Abraham vaknar upp ur middagsslummern, tar emot dem, ber dem stanna på en måltid. Han engagerar en tjänare att slakta gödkalv och grilla den. Fru Sara får baka bröd av tre seamått fint mjöl (36 liter!). Sara är nittio år (nittiåringar är ofta piggt folk). Själv letar Abraham rätt på gräddmjölk att dricka.
   Dagens text slutar med vers 8. I fortsättningen får vi höra ett intressant samtal. De tre männen talar om för Abraham att Sara ska få barn. Den gamla damen skall föda en son. Sara som hörde det, bara log. Strunt-prat! Herren hörde det och sa: Skulle något vara omöjligt för HERREN?
   När man i kyrkan har läst denna text har man hört ett budskap om Treenigheten. I vers 2 är de tre. I vers 13 är de en. En av de mest berömda ryska ikonmålarna, Andrej Rubljov, gjorde på 1400-talet en ikon av denna händelse och kallade den ”Den gammaltestamentliga Treenigheten" (googla på Andrej Rubljov om du vill se).
   HERREN – den Treenige - möter också oss. Kanske på den hetaste timmen på dagen, då det går varmgång på ”hjärnkontoret” och vi är som mest trötta, uppgivna och suckiga. Vid detta möte kan framtiden få ett ansikte. Glädjens Herre vänder sitt ansikte mot oss, ser oss och vi ser honom. Vi anar och förstår detta: Skulle något vara omöjligt för HERREN! I en festmåltid av bröd och vin får vi ett budskap om LIV! Precis som Abraham fick.


2. Apostlagärningarna 4:5-12 – läs gärna hela kapitel 3 och 4 – berättar om modiga Petrus och Johannes då de ställs inför rätta.
   I föregående kapitel berättas om hur Petrus och Johannes botar en lam man i Jesu namn. Mannen får ”styrka i sina ben”. Han hoppar och prisar Gud. Och folket som ser detta reagerar. De fylls av ”förskräckelse och förundran”. De blir ”utom sig av häpnad”. Men många prisar Gud. Petrus tar då till orda, förklarar och berättar om Livets furste, Jesus, som gett honom full hälsa (läs om detta i Apg 3).
   Men där är några som inte blir så glada - Stora Rådets folk. De blir upprörda över att apostlarna undervisar folket. Folket dras till dem. Det blir massomvändelse. På Pingstdagen tre tusen, några dar senare fem tusen, som kommer till tro på Jesus (Apg 4:4). De låter fängsla Petrus och Johannes och de ställs inför rätta inför Stora Rådet, (ett dåtidens domkapitel). De frågar: ”Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?” De vill undersöka vilka värderingar de har.
   Petrus svarar. Han fylls av den helige Ande och berättar om Jesus. Undret hade skett i hans namn. Denne man som ni föraktar och har korsfäst, har Gud uppväckt från döden. Och så säger han något som ger dem stora skälvan:

Hos ingen annan finns frälsningen,
och under himlen finns inget annat namn 
som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Detta ord kan än idag både förarga och skapa glädje.
   FÖRARGELSE: Hur ska det då gå med hottentotter bushmän och ateisten Jansson?
   GLÄDJE: Vi befrias från andras åsiktsförtryck. Slutar slitas mellan alla tokiga åsikter som finns. Det finns en väg till befrielse, förnyelse, upprättelse. "...den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son” (Sv Ps 303:1). Hittar man den dras man in i denna Missionsdagens kärleksrörelse som kan nå både hottentotter, bushmän och ateisten Jansson.
   Stora Rådets folk blir alldeles rådlösa. Petrus och Johannes står där. Trygga, frimodiga. Dessa två ”olärda män ur folket”, gör dem svarslösa. De överlägger med varandra. ”Vad ska vi göra med dessa människor?” De släpper dem, men ger dem talförbud.
   Men Petrus och Johannes svarar dem: Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Kan du hålla tyst?

3. Johannes 11:18-27 – läs gärna hela kapitlet 11 - där vi möter HERREN vår Gud… Fadern, som ser ned så djupt.
   Det står så i dagens psaltarpsalm, Psalt 113. Hela Treenigheten är engagerad hos oss när vi läser dagens evangelium och upptäcker att vi finns där.
   Lasaros har dött. Stor sorg i Betania. Maria och Marta är uppgivna. Också vi kan ibland råka in i situationer då allting svartnar för ögonen och vi förtvivlar.
   Men då kan någonting hända! 

1. Vi möter Herren, vår Gud, vår käre himmelske Fader.
   Systrarna sänder bud till Jesus. Jesus dröjer i två dar att bege sig till Betania. Varför tar han inte taxi med en gång och skyndar dit? Svar: Jesus gör ingenting utan först ha kontakt med Fadern. Jesus ber.
   Jesus ser vår nöd och hjälpa kan. Han engagerar Fadern och hela den himmelska världen, i din problematik. Räddning är på väg! (se Joh 5:19-20, 14:10-11).
  Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt… Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:6-7).

2. Vi möter HERREN JESUS KRISTUS.
   Jesus kommer till Betania. Vi ser hans reaktion vid Lasaros grav... han gråter, han blir djupt rörd och skakad i sin ande (Joh 11:33). Jesus ser systrarnas nöd och hjälpa kan. Ett ord av makt från Jesus och Lasaros kommer ut ur graven. Jesus ser vår nöd och ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup”. Han älskar oss tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2) Ett ord av makt når oss och LIVET strömmar in i oss.

3. Vi möter den helige Ande, HERREN OCH LIVGIVAREN.
   Jesus säger till Maria och oss: Jag är uppståndelsen och Livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Joh 11:25). Maria kan inte tro det. Luther kan inte tro det. Han säger ärligt: Jag kan inte tro… Vi har svårt att smälta vad Jesus säger. Men då kommer den helige Ande och ger mig tron. Jag vågar säga: ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).
   Du inbjudes nu till långsam vandring och djup begrundan av dessa himmelska hemligheter. Mötesplats: Sångpostillan, årg 3, sid 279. På bibelskolan tryck här. Läs Vandring 3 om Treenigheten, tryck här

Med många glada hälsningar från din guide i Sångpostillan och Himmelskt söndagsgodis

Bengt Pleijel 90+
tisdag 30 maj 2017Inför Pingsthelgen

Välkommen att fira Pingst. I tre dagar! Något händer …
PINGSTDAGEN - En stormvind i Jerusalem
ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen, till jordens yttersta gräns.
NATIONALDAGEN 6 JUNI - Guds folk samlas till bön om Andens vårvindar friska över Sverige.

PINGSTDAGEN - En stormvind i Jerusalem
Lärjungarna är samlade till bönemöte i Jerusalem. Maria, Jesu bröder och några kvinnor är med bland dem. De ber. De väntar på vad som skall hända. Stora förväntningar. Men ändå ...
   Plötsligt hörs från himlen ett dån som en stormvind och det fyllde hela huset där de satt.
   Stormvind! Dån från himlen! Tungor av eld! Lärjungar – fyllda av Anden! Människor strömmar dit, nyfikna, undrande … De ser hur elden lyser över apostlarna, det lyser omkring dem, det lyser i dem. De hade aldrig sett så lyckliga och glada människor förut, så trygga, så trosvissa.
   De predikar så att alla begriper. Och de berättar. Inte om saliga, ljuvliga känslor. De talar om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. De tycks ha tappat intresset för sig själva.
   Det blir reaktioner. Lärjungarna fyllda av Ande. Människor som strömmar till fyllda av häpnad och förundran. Förvirrade, osäkra, frågande. Är man osäker vill man fråga, vill ha en förklaring. Eller en bortförklaring. De börjar skämta, gyckla, säger hånfullt: De har supit sig fulla. En vanlig reaktion då ”det där med Gud” kommer för nära.
   Och vi undrar, frågar, ber: ”upplys mig helige Ande, så att jag kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då” (Sv Ps 646:4).
   Kanske inte exakt som då. Men en storm skakar om oss, gör oss helvakna. ”Nådens helge Ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar” Sv Ps 265:2. En eld, ett himmelskt ljussken, som gör oss klarsynta.”O salighet och fruktan, när Anden kommer när. O nåderika tuktan, o eld som allt förtär” (Sv Ps 162:2).

Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?" (1 Kung 19:11-13)

När Anden är å färde vill han något med dig. Han frågar efter DIG…
   Han stämmer träff med dig på härligt Pingstmöte i bibelskolan.com /se, VANDRINGAR /Vandring 47, klicka här. Se också SÅNGPOSTILLAN ÅRG. 2, boken sid 253, bibelskolan tryck här. Om du törstar efter Ande, liv och kraft finns recept i Johannes evangelium 7:37-39, se SÅNGPOSTILLAN årg 3, sid 272, bibelskolan tryck här

ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen.
Denna dag är inte röd i almanackan. Men den finns i psalmboken. Du och många andra saknar den. Temat är ”Andens vind över världen”. Det som hände på pingst i Jerusalem vill blåsa in friskhet både i Hemmaboda och i Uddevalla. Och i ditt liv! Jesus säger: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). När den helige Ande drabbar dig flyttar ditt intresse från ditt stora, märkliga JAG till människor omkring dig och människor i världen. Apostlarna fastnade inte i saliga gudsnjutningar. De begav sig ut till världens ände. De satte som ”skor på sina fötter villigheten att gå med budskapet om shalom” – fred, frid, det äkta, friska livet (Ef 6:15).
   På Annandag Pingst får vi höra Pastor Petrus predika (Apg 2:36-41. Men läs gärna från vers 14). Petrus förklarar för frågande människor vad som är innebörden i det som hänt. Han säger att Joel har profeterat om denna händelse(Joel 2:28-32). När Gud utgjuter sin Ande då händer att

1. Könsgränserna upphävs. Både söner och döttrar får Guds Ande.
2. Generationsgränserna upphävs. Både gamla män och unga män får Guds Ande. Gubbarna får något drömmande i blicken och ynglingar ser syner. Gud varken pensionerar eller kasserar.
3. De sociala gränserna upphävs. Inte bara rika får Guds Ande. Tjänarna och tjänarinnorna. Socialgrupp fyra och fem utrustas med helig Ande.

Jämlikheten är vår tids uppfinning! Men JÄMOLIKHETEN har alltid funnits i Guds hjärta. Lika värde – men roligt olika.

Pastor Petrus fortsätter sedan att predika. Han talar om Jesus. Han talar om hans död och uppståndelse. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Sedan säger Petrus något som skakade om alla som hörde: Denne Jesus har ni korsfäst. Ni har mördat Messias!
   Får man en anklagelse brukar den första reaktionen alltid vara förnekelse. Jag är oskyldig. Men de som hörde Petrus blev träffade. De fick ett styng i hjärtat. De blev alldeles förkrossade. De frågar Petrus och apostlarna: Bröder, vad skall vi göra? De måste har känt en värme från Petrus, hans ord brann av Ande och kärlek. Petrus har talat som en broder till bröder. Kanske grät han fram sitt budskap.
   Profeten Mika säger: Jag är full av kraft, av Herrens Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd (Mika 3:8).
   Det är mycket spännande som kan hända då Guds Ande får vara med. Det som är sjukt och smutsigt kan bli avslöjat, friskt och rent. ”Oss ock ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Helige Ande, hör oss (Sv Ps 161:1).

NATIONALDAGEN 6 JUNI 
Guds folk samlas till bön för Sverige.
Vi behöver vårvindar friska över gamla Sverige. Vi är glada över vårt land. Vad mycket fint, vackert och roligt här finns. Tänk efter! Du kan duscha i rent dricksvatten varje morgon. Du kan koka kaffe och läsa Sångpostillan på nätet. Du kan åka buss och flyga i luften och leka och motionera. Och tänk att tåget gick i rätt tid idag ... 
   Fortsätt räkna upp ”lyckligheter”.
   Men vi vet. Många mår inte bra fast vi har det så bra. Familjetragedier …. Skottlossning i Biskopsgården … tonåringen orkade inte leva … vi bekänner duktigt andras synder … vi har vår glädje i orättfärdigheten … har du hört? …. samhället så sårbart … allt kan krascha i morgon … vi bor i ett avkristnat land … Jesus får inte vara med … våra barn växer upp som andliga analfabeter …
   Fortsätt räkna upp ”dåligheter”.
   Vi ser inte, förstår inte vilken nöd här är. Men folk i andra länder ser den och talar om den. I Kongo samlades man till bön i 9 timmar för Sverige, berättar facebook. De såg vår nöd. Och de bad... Och Jesus ser den. ”Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man”.

TUNG OCH KVALFULL VILAR HELA SVERIGES NÖD PÅ JESU HJÄRTA
OCH HAN KALLAR OSS ATT DELA DENNA BÖRDAS TYNGD OCH SMÄRTA.
EJ ATT DELA GLÄDJEN BARA UTAN LIDANDET TILLIKA.
VI SOM VILJA KRISTNA VARA MÅ VI INTE KRISTUS SVIKA
( jfr sv Ps 102:1)

Tänk igenom böneämnen. Adoptera som bönebarn en minister i regeringen, en riksdagsman, en journalist, biskopen i ditt stift, en församlingsherde, några barn, ungdomar. Skola, vård och omsorg. Lärare, sjukvårdare, poliser, TV m.fl. Har du svårt att formulera dig, pröva Jesus-bönen:

Herre Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över

Vi lyfter in bönebarnen i hans barmhärtighet. Det ordet betyder att han har ”hjärta för de arma”.

I gemensam nöd för och tacksamhet över Sverige
Bengt Pleijel 90+