måndag 16 september 2019


Inför fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Enheten i Kristus
vill fjortonde söndagen efter Trefaldighet få oss att upptäcka. Vi får hjälp att bryta upp ur vår ensamhets isolering och förstå att det vi är som kristna, det är vi tillsammans. Enheten finns. Men vi får uppgiften att nå fram till den genom att bygga upp Kristi kropp  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet (Ef 4:11-13). Vårt gemensamma uppdrag heter ”bodybuilding”!
Vilken fantastisk bild: Vi är Kristi kropp! En gång såg man hur Jesus från Nasaret gick här fram – kroppsligen. Nu vill Jesus gå här fram än som i gången tid i Hemmaboda – där är vi tillsammans Kristi kropp.
När detta skrivs har jag vistats ett par veckor på pensionat NÄL i Vänersborg. Jag har blivit stomi-opererad. Läkaren som opererade mig var en gång min konfirmand. Efter operationen mådde jag som en nyopererad prins – trött, hjälplös och liten, men omgiven av hov-folket, en underbar sjukvårdspersonal – läkare, sköterskor och många andra. De skötte om mig, passade upp mig, ”muntrade” mig. Vilken fantastisk sjukvård vi har. Tack NÄL och särskilt tack till alla på avdelning 62 !!!
När jag låg där funderade jag mycket på min kropp. Vilken fantastisk uppfinning en kropp är. I 92 år har jag gått omkring som ett levande underverk. Må uppfinnaren BE-undras! Han har givit mig ”kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och ännu håller det vid liv” som Martin från 1500-talet lärt oss att säga.
Vi tillsammans är Kristi kropp. Jesus är huvudet. Vi är lemmarna. Vi är ”tillsam-mans-kristna” – grenar i samma vinstock, lamm och får i en gode Herdens hjord, lemmar i samma kropp. Ingen får leva bara för sig själv. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den (1 Kor 12:26).
Mitt i kroppen sitter hjärtat. Det tar emot drivmedlet. Dessa ord som jag idag ger er skall ni lägga på hjärtat. Hjärtat tar hand om ”by-heart-ord” och sänder genom blodet ut kraften till kroppens alla med-lemmar. Den påverkar händer, fötter, tår och fingrar och stiger så småningom upp till huvudet, ty ”vad hjärtat är fullt av det talar munnen”. Praise the Lord!
Nu kan det ta emot att ta emot detta budskap. Vi lever i en tid där man skall satsa på sig själv. Ingen ska bestämma över dig. Makar ska inte vara beroende av varandra. Föräldrar inte beroende av barn. Den listige ormen väser fram: bry er inte om vad Gud sagt. Ni skall bli som Gud. Ormens budskap skapar ensamheten. I dag ett stort problem. 1,7 miljoner svenskar lider av ensamhet, säger oss en rapport. I England har man tillsatt en ”ensamhets-minister". Enligt Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, finns det främst två orsaker till ensamheten: Individualism och samhällets bortvändhet från Gud. Har han rätt? Vem bryr sig när jag drabbas av psykisk och kroppslig ohälsa? Var finns kungabarnens hovfolk? Låt denna söndag ge dig nya och friska tankar.

  1. Gå in i kyrkans underjordiska verksamhet
Läs och Be-grunda Jesaja 11:10-19
Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Shinar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då ska Efraims avund upphöra och Juda fiender utrotas. Efraim ska inte avundas Juda, och Juda inte vara fiende till Efraim.

De folkslag som nämns här, är namn på folk som förnedrat Guds folk, krigat mot dem, tagit dem som slavar: Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar (Babel), Hamat och kustländerna. Varje namn är laddat av såriga minnen, tårar, vrede.
Men svårigheterna har inte bara kommit från främmande hednafolk. Brödrafolken Efraim (Israel) och Juda har gjort varandra illa, avundats varandra, bekämpat varandra. Men när Ishaijs ättling, Davids son – Jesus - höjer sitt fälttecken och lyfter sin hand, sker befrielse och läkedom. Avund och fiendskap upphör.
Lägg märke till detta: Vår enhet bygger inte på att vi försöker närma oss varandra utan att var och en närmar sig honom som är av Ishaijs rot och stam – Jesus från Nasaret, Davids son.
Jesus vill umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem (Psalt 25:14). Han älskar att tala om sitt förbund. Genom dopet och tron har vi blivit hans bundsförvanter. Vi hör ihop, säger han. Jag får veta att ”jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig ..” (646:4). Den uppgift han ger i vinträdet är inte just nu att vara grenen som blommar, väldoftar, beundras och bjuder på frukt. Han kallar oss att gå in i kyrkans underjordiska verksamhet – att vara rottråden … Jeremia berättar om det i Jeremia 17:7-8: ”Välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt.
Ni rottrådar: Samtala med varandra om den smutsiga rottrådens viktiga uppgift!
  1. Koppla på dina himmelska kontakter
Läs och BE-grunda Filipperbrevet 2:1-5
Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras.  Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Det var ett rikt liv man levde i Filippi.  Där fanns tröst, uppmuntran, kärlek och gemenskap i Anden. Där fanns ömhet, medkänsla och mycken glädje. Vilken fin församling! Men mitt i allt detta fina smög det sig in dess motsats. En del var kärleksfulla bara så länge de andra var det.  Några ville förverkliga sig själva. De stack upp och drevs av fåfänga. Man skröt och framhävde sig själv. Man såg ned på andra och ältade gärna deras fel. Ja, det var faktiskt mycket som inte var bra. Och vill vi veta mer om deras dåligheter kan vi fylla på med exempel på hur det är i Hemmaboda församling, ni vet församlingen, där vi själva bor …
   Frågan är vad aposteln Paulus skall säga då han kommer på visitation. Håller han en rejäl domedagspredikan, så att alla hukar sig och skäms? Ser han till att några kompetensutvecklade och professionella konfliktlösare från stiftskansliet sänds dit?
   Paulus gör något helt annat. Han ger dem nytt fokus. Koppla på dina himmelska kontakter. Se på Jesus, säger han. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
   Jesus gör V-tecknet. Han som var hos Gud ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup”. Han kommer till oss nedifrån. Gud upphöjer honom. Ger honom namnet över alla namn som är HERREN - JAG ÄR. Då händer det något med oss tillsammans: I Jesu namn ska alla knän böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära.

  1. Ta emot din nya titel: MINISTER! Och upptäck uppdraget.
Läs och BE-grunda Lukas 22:24-27
Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem.  Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare."

Lärjungarna har varit med om sin första nattvardsgång. De har blivit rejält omskakade av att Jesus säger att en av dem ska förråda honom. ”Inte är det väl jag?” hade de sagt. De hade fått vara med om att Jesus gjort den yngste tjänarens uppgift – att tvätta deras fötter. Han hade sagt att han med detta hade gett demett exempel för att ni skall göra som jag har gjort(Joh 13:15). Men omedelbart efteråt har de börjat gräla. Vem är störst, bäst och vackrast? Pinsamt. Skulle detta kunna hända oss?
Vem är det som lurar oss? Naturligtvis Djävulen. Hans namn betyder ju ”den som kastar isär”, splittrar, söndrar … Han tillåter oss gärna att vara lite religiösa, tala om kristna värderingar. Men när vi börjar umgås med Jesus, läsa om Jesus, sjunga om Jesus, gå till nattvarden blir han alldeles allergisk, rasande …
Den Onde vill göra mycket av ondo då vi varit nära Jesus. Är vi för nära sätter han ut bockfoten och vi faller. I stället för att ha fokus på Jesus även efter mötet med honom, luras vi att se på varandra: Vem är störst, bäst och vackrast? Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. 
Det är märkligt hur man i urkristendomen kunde berätta om de kristna ledarnas fel. Ty poängen med bibelns människor är inte att peka på hur stora de är. Utan hur stor Gud är som kan använda så svaga och småaktiga redskap i sin tjänst. Det gör det hoppfullt också för oss. Vilken mäktig Gud vi har!
Men vad säger nu Jesus till sina lärjungar då och sina lärjungar nu? Han ger oss nystart! Han utnämner oss till ANNORLUNDAFOLKET.Men med er är det annorlunda! Jesus utrustar oss att bli djärva, annorlunda, självständiga. Och framför allt: Jesus lär oss den himmelska matematiken. Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.  
Varför vill Jesus att vi ska bli så där små? Är man minst kan man inte se ned på någon. När vi vänder om och blir som barn, blir som den yngste, blir tjänaren, kan vi själva inte spela herrar över andra och förakta dem. Vi är ju själva längst ned. Vi kan bara se uppåt. Och där uppe sitter Jesus hos Fadern, Vi får ögonkontakt med honom. Genom oss kan Jesus utföra gärningar som är större än de han gjorde en gång (Joh 14:12). Han är HERREN – den som är störst av alla. Han möter oss som TJÄNAREN. Han arbetar nedifrån.
Alltså: Ta emot din nya titel: MINISTER! Det betyder tjänare. Och upptäck uppdraget: Gå in i kyrkans underjordiska verksamhet. Koppla på dina himmelska kontakter. Sprid himmelsk smitta där du går fram.

Uppmuntrande hälsningar från
Bengt Pleijel 92+

som träffas i boken Sångpostillan årg 2, sid 361 och på bibelskolan.com tryck här. Adressen till Himmelskt söndagsgodis är bengtpleijel.blogspot.com
Bjud på godis!Skriva ut