tisdag 20 november 2018


Inför Domssöndagen

KRISTI HERR-LIGHETS DAG
är innebörden i Domssöndagens budskap! Kyrkoåret börjar med att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. ”Gå Sion din konung att möta … strö palmer på väg för Messias … var glad …” (Sv Ps 108). Sedan kommer kyrkoårets alla söndagar. De ger oss erfarenhet av hur Far tar emot oss i ”Närhälsan” (= gudstjänsten) och ”genom Jesus ger oss nåd och finner på det bästa råd” (Sv Ps 42:1).
Kyrkoåret slutar med att Människosonen kommer i sin HERR-lighet. Då skall alla knän böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil .2:10-11).
Jesus är HERREN – JHVH – JAG ÄR - det är namnet över alla namn. Den som hjälpt oss att upptäcka det är den helige Ande ty ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande (1 Kor 12:3). Kom ihåg himlakoden som öppnar bibelns budskap för dig: A – är Anden som ger liv. BE –arbeta vad du läst SE- vad Jesus gör för dig GE- åt andra vad du fått.
Dagens texter riktar blicken framåt.

  1. Jesaja öppnar fönster mot Kristi HERR-lighets dag
Läs här Jesaja 65:17-19
Så säger Herren: Jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar! För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt eller klagan.
Föregående söndagar har lärt oss att de svårigheter, smärtor och katastrofer som går över världen är födslovåndor. Nya himlar och ny jord skall födas fram. Där hör man ingen gråt och klagan. Bara fröjd och jubel.
Jesaja öppnar nu fönster mot Kristi HERR-lighets dag.
Vi får nu ställa oss vid det fönstret. Öppna det. Andas in doft av salighet. Öppna ögon och öron och upptäcka Herrens möjligheter!

 Tag MOSE till förebild:
Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige (Läs Hebr 11:23-28).
   Tag DANIEL till förebild:
Mäktiga politiker intrigerar mot honom. Hur reagerar Daniel? Han gör det som han gjort varje dag. Han går upp i övervåningen, öppnar ett fönster mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra (läs Daniel 6:10).

  1. Petrus ger råd inför Kristi HERR-lighets dag.
Läs här Petrus andra brev 3:8-13
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!  Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Detta får ni inte glömma, skriver Petrus:
1. Om ”tusen år är som en dag” hände Golgatadramat i förrgår. Herren har inte vårt tidsmått Jesus seger på Golgata landar nu i våra liv.
2. Herren tröttnar inte på oss. Hans tålamod är större än vårt. Han längtar efter var och en av oss. Han väntar på att vi vänder oss helt om. Då hittar du den personliga kärleksrelationen - Läs Psaltaren 25:14. Han gör något bra av ditt liv!
3. Herrens dag kommer plötsligt. Vi väntar världs-katastrof: Himmel och jord skall förgås. Men SE vad Herren GER! ”Nya himlar och ny jord”.
4. Herrens dag kan vi påskynda – hör hur änglarna varje dag ropar – ”närmare Gud till dig”. Say NO till det Onda. Say Yes till Jesus!

Vi bereder oss för Kristi HERR-lighets dag.
Läs dagens text - denna starka, rika och delvis svårsmälta text - från Matteus 25:31-46 i Bibel eller Psalmbok. Läs den gärna tillsammans med Sångpostillan årg 1 sid 456 och som också finns på ”nätet” – bibelskolan.com tryck här. Där kan du också lyssna till text, predikan och sång. Fyra överraskningar väntar:

  1. Kungen överraskar med sin ankomst i Matteus 25:31-33.
Kristi HERR-lighets dag börjar med en himmelsk och en jordisk invasion. En storsamling av alla änglar och alla folk. Det kryllar av får och getter och några som kallas ”Herrens minsta syskon”. En som kallas både Människoson och Kung sätter sig på en tron.
Jesus är Människosonen, den som kommer från Guds värld och som bl.a Daniel berättar om i kapitel 7. Han är en människas son, Marias son, som levde ibland oss. Han, som skall proklamera domen, är den som levt ibland oss. Man kan inte anklaga Jesus för att inte känna till hur det är att vara människa.
Nu skall den stora rättvisan skipas. Det betyder att ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat och lurat Guds människobarn, får sin dom. Ingen får behandla människor hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på.
Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Två grupper av människor kommer fram. Lika självklart som en herde skiljer får och getter åt kommer Kungen att skilja de två grupperna åt - en grupp till höger och en till vänster. Kungen överraskar båda grupperna.
  1. Kungen överraskar ”kom till mig-människorna”!
Läs i din Bibel Matteus 25:34-40.
Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse …
Nyckeln till hela denna text är de orden: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.
De tar emot Faderns välsignelse - det rike som är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).  Ja, de har personlig relation med vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud, Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. (2 Kor 1:3-4).
De tar emot Faderns välsignelse och ger den vidare. Kristi kärlek driver dem. De kommer in i den stora GE-RÖRELSEN – ”ge åt andra vad du fått”. De hittar en ny livsstil: Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse (1 Petr. 3:9).     De förmedlar Faderns välsignelse till andra: de mättar de hungriga, klär de nakna, tröstar … De tänker inte på att det är något märkligt de gör. De har tappat bort intresset omkring sitt eget stora, stackars, tröttsamma jag. De stora stunderna var inte då ”ärat mitt namn flög över jorden”. Det var de gånger, då de fick se hur någon liten, sårad, trött, förtryckt medmänniska kunde resa på sig och ana Faderns välsignelse och Faderns kärlek.
  Människosonen som sitter på härlighetens tron förvånar dem med att sägaKom, ni som har fått min faders välsignelse. Av Herrens minsta syskon har de fått ta emot Faderns välsignelse dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

  1. Kungen överraskar ”gå bort från mig-människorna”.
Läs i din Bibel Matteus 25:41-44. Gör det!
Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar …
De människor Jesus har framför sig är alla Guds snillrika uppfinningar, skapade och ämnade att få leva ett rikt liv i det rike som är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). De fick höra budskapet: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet (Mark 1:15).
Eller fick de inte höra? Svek Kyrkan?
De vände ryggen åt allt detta. Framför dem väntade då mörka makter att ta hand om dem och de fick leva livat, i stället för leva LIVET! Det var roligt ett tag. Men sedan bara smuts och aska, tårar och leda …
Vad är den eviga elden? Är den Faderns kärlek, som vill brinna i mitt hjärta om jag tar emot den? Men som bränner och blir outhärdlig för den som inte tar emot den i hjärtats ”eldstad”. För den som inte älskar blir det direkta mötet med Guds kärlek ett helvete. Detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda (Joh 3:19). Men för den som lärt sig leva i och av Guds kärlek blir det himmel. 
Den eviga, förtärande elden var aldrig, aldrig ämnad åt någon människa. Den var ”beredd åt djävulen och hans änglar”! Guds sätt att göra upp med djävulskap och ondska. Men för dem som vill ta emot Guds kärlek blir det brinnande hjärtan, nytt liv, Guds barns glädjeupptäckt: Se vad Jesus gör för dig!

  1. Kungen överraskar ”gå ut till alla folk-människorna”.
Än räckes Guds frälsning! Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Till ELEVER! (Ordet elev betyder ”den som lyfts upp”, (jfr elevator = hiss). Evangeliet har en enorm lyftkraft. En Guds kraft till frälsning (Rom 1:16). Den får människor att resa sig upp! Ge en ny erfarenhet:
Brann inte våra hjärtan i oss 
när han talade med oss på vägen, 
när han öppnade Skrifterna för oss? 
(Luk 24:32):

Från hjärta till hjärta
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut