tisdag 17 januari 2017

Inför tredje söndagen efter Trettondedagen.

JESUS SKAPAR TRO

är söndagens tema. Han gör det genom händelser, bibliska berättelser, genom tragiska kriser som han vrider till välsignelser, genom människor – underliga som många eller underbara som du. Och framför allt händer det något genom att hans ord kommer i rörelse i våra liv. Vandra in i söndagens budskap och häpna över att det som han gjorde då, det vill han göra nu. I dagens texter ligger himmelska glädjesanningar som väntar på att bli upptäckta och mottagna av dig.
   Vi gör först en djupdykning i Gamla Testamentet. Jag unnar dig nu glädjen att ta fram din bibel och läsa texten där. 

Första texten är från
1. Andra Kungaboken 5:1-4, 9-15
Här träffar vi ELISHA – ett Herrens redskap genom vilken han skapar tro.
   Första Kungaboken handlar mycket om profeten Elia. Kapitel 18 handlar om DEN STORA TRIUMFEN på berget Karmel. Ockulta makter avslöjas och besegras. Kapitel 19 om DEN STORA TRAGEDIN – profeten går i däck, men upprättas. Han får tröst genom 7000 trosvänner och får utse en efterträdare.
   Elia träffar Elisha då denne går i sina vardagssysslor och plöjer med oxar. Elia får kasta sin mantel på honom som ett tecken på att han var kallad till profet (läs 1 Kung 19:19). Gud kallar ofta sådana människor till sin tjänst som han ser är trogna i sin vardag - Mose då han vaktade får, lärjungarna när de var ute och fiskade. Och när han ser dig, kanske han säger: ”Den mänskan kan jag nog göra något av”.
   Elia och Elisa arbetar en tid tillsammans. När tiden var inne får Elisha bevittna Elias märkliga himmelsfärd. Han fångar upp Elias mantel och kan sedan starta profetuppdraget i Elias ande och kraft. Jämför uttrycket "att plocka upp någons fallna mantel", (läs 2 Kung 2 och Sv Ps 268).
   Det händer mycket genom Elisha.
   Elisha är miljövän. När vattnet i Jeriko blir förgiftat hittar han en reningsmetod så att det blir sunt (2 Kung 2:19-22).
   Elisha är socialt engagerad. Han tar sig an både fattiga (2 Kung 4:1-7) och rika (2 Kung 4:8 ff). Han griper in och avhjälper en hungersnöd, som drabbat folket. ( 2 Kung 4:38). Uttrycket ”att kasta yxan i sjön” härrör från Elisha (läs 2 Kung 6:1ff). Elisha är den förste som använder ”mun-mot-mun-metoden” (2 Kung 4:32 ff).
   I dagens text från andra Kungaboken 5:1-4, 9-15 får han fint besök av general Naaman, en tapper man, och en rik man – men spetälsk! Inga läkare i hans land kunde bota. Men fru Naaman har ett hembiträde som berättar om en man i Israel som har helandets gåva. Naaman tror att det är kungen och far till honom och har med sig ”tio talenter silver, sex tusen siklar guld och tio högtidskläder”. Men Israels kung blev förskräckt, upprörd, rädd. ”Trodde general Naaman att han var Gud”? Det står att Israels kung blev så skakad att han rev sönder sina kläder.
   Ryktet om Naaman sprider sig i landet. Elisha får höra det. ”Låt honom komma till mig, så skall han erfara att en profet finns i Israel”. Generalen söker upp profeten. Han häpnar över mottagandet. Han hade väntat att profeten skulle bli smickrad över att få fint besök. Och kanske tänka att han skulle få ett stort arvode och bli utnämnd till hovprofet. Men Elisha går inte ut och bugar för honom. Han sitter kvar i sitt rum. Men skickar ut sin tjänare som säger till honom att gå i väg och tvätta sig sju gånger i Jordan, så skall hans kropp bli frisk. När Naaman hör det, blir han vred och vill fara hem. Generalen hade väntat sig ett annat uppförande. Men hans tjänare talar honom till rätta och får honom att doppa sig sju gånger i Jordan. Han blir frisk och häpnar över ”att undrens tid är ej förbi”.
   Vad lär vi oss av detta? Vill du vara ett Herrens redskap, så vet att skall något hända beror det inte på redskapet, utan på den som håller i redskapet. Herren kan göra stora ting även genom ett rätt så skröpligt redskap. Om redskapet rycker till sig äran försvinner både tron och kraften. Jesus säger: Hur ska ni kunna tro, när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? (Joh 5:44). Paulus säger: Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare (Gal 1:10). Om vi rycker till oss riket, makten och äran får människor omkring oss det svårt. Vi står i vägen för himmelskt ingripande. Därför slutar vi vår bön till vår Far i himlen med orden: DITT ÄR RIKET, DIN ÄR MAKTEN OCH ÄRAN, I EVIGHET. AMEN.

Den andra texten kommer från
2. Andra Korinthierbrevet 1:3-7.
Jag har skrivit ut den här. Lägg märke till understrykningarna och lägg märke till hur de tar ut dig ur din egen instängda värld. EGO-bubblan spricker. Vi behöver varandra.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden.

Tänk till vilken vers du ska ta med dig i veckan som ligger framför dig. Du lär dig den by heart. Då kommer den in i blodomloppet och påverkar både händer och fötter och ögon, öron, tår och fingrar. Den stiger åt huvudet, ty ”vad hjärtat är fullt av det talar munnen”. Du kommer in i den himmelska ”ge-rörelsen” - GE RÖST ÅT TRÖSTEN!

Den tredje texten kommer från
3. Johannesevangeliet 4:46-54
Slå upp och ”läsbegrunda” den.
   
Jesus skapar tro. Det är söndagens tema. Där Jesus går fram händer det mycket. Han stillar stormar, förvandlar vatten till vin, sjukdom till hälsa. Han upprättar och upprätar. Han kan göra något riktigt av våra liv. Om vi tar kontakt med honom!
   Jesus älskar personlig relation. Herren umgås förtroligt med den som vördar honom, sitt förbund gör han känt (Psalt 25:14).
   Har du funderat över varför han säger att vi bör söka gå den smala vägen? Det är därför att där finns bara plats för honom och för dig. Om du då undrar över hur han klarar av att umgås med jordens miljarder kristna så personligt, så är svaret: Det är hans problem. Inte ditt.
   I dagens text umgås Jesus med en kunglig ämbetsman (Joh 4:46-54). Denne gråter. Han har fått nöd för sin son. Ty ”nyckfull är lyckan till väsen och tycke. Sorgen tar säte i konungens barm, ofta ett bröst under kosteligt smycke gömmer sin oro och hemliga harm” (Sv Ps 268:2).
   Just nu träffar han det kungabarn som har samma namn och personnummer som du. Vad är din nöd?
   Vandra långsamt genom texten. Stanna till ibland. Tänk till. Var finns du? Vad säger Jesus till dig? Vad är din nöd som du nu får uttrycka i ord och tala med Jesus om?
   Det hände något med den kungliga ämbetsmannen. Något som påverkade hela hans familj. Ha förväntningar på Herren du också!

Vill du vandra genom texten tillsammans med en guide, så finns denne i Sångpostillan årg 3, sid. 91. Eller på bibelskolan.com tryck här.

Kom ihåg: det händer mycket då vi släpper krampen om riket, makten och äran!
Vår Fader som är i himlen. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen

Hör du rösten som ger röst åt trösten?

Bengt Pleijel 89+
måndag 9 januari 2017


Inför andra söndagen efter Trettondedagen

LIVETS KÄLLA
är temat, som porlar och sjunger i denna söndags texter. Friskt vatten! ”Här en källa rinner, säll den henne finner”. Så sjunger idag Sångpostillans begrundare i Sv ps 246.
   Livets källa finner vi allra längst ner. Jesus talar i Joh 7:37-38 om vad källan heter. Den heter JESUS. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram."
   För en del år sedan var temat för denna söndag: JESUS VISAR SIN HÄRLIGHET.
   Jesu härlighet ser vi längst upp, när vi ser upp. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det händer något med oss när det friska vattnet från Jesus-källan renar våra ögon så att vi får se Jesu härlighet. Vi ser och vi får - vad då? Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14-16).
   Jesuskällan är startpunkten för vår trosvandring. Sök först Jesus … Fäst dina öron på Jesus … Det händer mycket där Jesus går fram. I Kana förvandlar han vatten till vin (se Sångpostillan årg 1, sid 87, bibelskolan.com tryck här ). När vi går där och huttrar i vinterkylan och våra krokiga tankar frusit fast, kan detta hända: Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnet strömmar (Psalt 147:18).
   ”Guds källa har vatten till fyllest” skaldar Bo Setterlind (Sv ps 236). Han citerar Psalt 65:10. Men det har hänt mycket sedan Bo skrev så år 1978. Både i Bibel 2000 och Folkbibeln 2014 svämmar vattnet över. Källan har blivit en flod. Den räcker för dig, påstår Bo. Och – det är jag glad för – den räcker faktiskt också för mig.

Femte Moseboken 5:23-27
berättar om HÄRLIGHET SOM BRÄNNER OCH BRINNER
Mose säger: När ni hörde rösten ur mörkret, medan berget brann i eld, trädde ni fram till mig, alla huvudmän för era stammar samt era äldste. Och ni sade: "Se, Herren, vår Gud, har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden. I dag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. Varför skall vi nu dö? Denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi ytterligare får höra Herren, vår Guds, röst kommer vi att dö. För vem finns bland allt kött, som har hört den levande Gudens röst tala ur elden, som vi har gjort, och ändå blivit vid liv? Träd du fram och hör allt vad Herren, vår Gud, säger, och tala du till oss allt vad Herren, vår Gud, talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter.

Se, Herren, vår Gud, har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden, säger de på Mose tid. De blev skakade. Överallt i Bibeln, där det berättas om Guds påtagliga närvaro, blir människor rädda. Frukta inte! Var inte rädd! är det första änglar säger...
   Hur tänker du dig Gud? Folket på Mose tid mötte inte någon snäll mysgud. En sådan finns inte heller för folk i vår tid. Bibelns Gud, han som skapat världen, han som är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader – hurdan är han?
   Han är RÄTTFÄRDIG och har en glödande iver för att det skall gå rätt till i hans värld. Han möter ondskan med VREDE. Det betyder: Vreden är kärlekens vrede. Han reagerar intensivt när vi förstör hans värld, förfuskar meningen med livet och gör det svårt för varandra.
   Han är KÄRLEK. Korset är beviset på hans kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:8).
   Han HELIG, HELIG, HELIG. Han är hel, full av godhet, full av skönhet, full av friskhet. Och han längtar efter att dra in oss i detta friska liv. Jesaja, som innan han blev kallad att bli profet, gisslat både ”fruntimrens ytlighet” (läs Jesaja 3:16-23) och utropat många VE över ”gubbtimrens stöddighet” (läs Jesaja 5:18-22) han får själv komma inför den Gud som är HELIG, HELIG, HELIG. Nu utropar han ett VE över sig själv. Han ser med förfäran sin egen synd. Ve mig, jag förgås…
   Jesaja får nu möta elden. Den bränner bort synden. Men något mer händer. Den brinner till i hjärtat. Den usle blir profet (Jesaja 6: 1-8).
   Inför den Gud som är RÄTTFÄRDIG och KÄRLEK och HELIG, får vi komma i vördnad och häpnad. ”Tremendum et fashinosum”, sa man då man talade latin med varandra. Både förfäran och förundran. Fröjda er med bävan. Frukta och älska!
   Här finns både Jesajas ”ve mig, jag förgås”, och tant Linas ”o vilken kärlek, underbar sann”(Sv Ps 45:2). Både salighet och fruktan. ”O salighet och fruktan, när Anden kommer när, o nåderika tuktan, o eld som allt förtär” (Sv Ps 162:2).
   Denna stora eld kommer ju att förtära oss, är ropet vi hör i vår text. Det behöver inte gå så. Elden bränner bort synden, och brinner som en drivkraft i lyssnande hjärtan. Träd du fram och hör allt vad Herren, vår Gud, säger, och tala du till oss allt vad Herren, vår Gud, talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter."
   Och vi säger med Emmausvandrarna: Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss? (Luk 24:32).

Hebreerbrevet 2:9-10
berättar om Jesus, som stiger ned i vår förfärlighet för att föra oss till härlighet.
Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.

Här ser vi hur Han som är Ordet, stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud. Han lider döden för vår skull. ”Hans ansikte berättar om din smärta som han tagit in i sig var dag”. Han som är Ordet öser ur Ordets källor och talar in tröst hos de törstiga, kraft i de svaga och glädje i de ledsna.

Johannes 5:31-36
berättar om dem som vittnar om Jesus.
Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus.Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. De verk som Fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig.

Jesus vittnar ofta om sig själv. Vi hör hans många JAG ÄR - ord. Men det räcker inte, står det i 5 Mos 19:15. Det finns fler mycket trovärdiga vittnen.

FADERN vittnar om Jesus.
Han gör det i Jesu dop: Detta är min älskade Son. Han gör det på Förklaringsberget: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom (Matteus 3:17 och 17:5). Fadern visar oss Livets källa. Jesus är Ordet genom vilken Fadern kommer till tals med oss. De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv, Fadern är i mig (Joh 14:10). Därför är det som Jesus säger så fyllt av liv och kraft. Alla mina ord är ande och liv, säger Jesus. De är liv för var och en som finner dem och en läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:22).
   Recept: Ta tag i ett ord av Jesus. Bädda ned det i ditt inre. Tänk på det. Upprepa det. Vattna det med bön. Du kommer att få erfara något. Livet växer, blommar, doftar salighet och bär frukt. Genom Ordet får du ana Jesu närvaro. Han talar in sitt liv till dig. Du får se hans härlighet. Du möter honom som är fylld av nåd och sanning.

DOPFUNTEN vittnar om Jesus.
Funt betyder källa. Ordet funt har vi också i ordet fontän. Fontänen är källan som sprutar upp vatten. Vid dopfunten får du höra hur samma ord som FADERN riktade till Jesus, sägs till dig: Du är mitt älskade barn, min son, min dotter. En som upptäckte detta var Johannes: Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn … (Joh 1 brev 3:1).

JOHANNES DÖPAREN vittnar om Jesus.
Johannes säger två viktiga ting som Jesus kan göra i våra liv:
1. Han kan ta bort dina synder
2. Han kan döpa dig i helig Ande. Du kan få liv och liv i överflöd. (Läs Joh 1:29-34 och 10:10).

JESU UNDERBARA UNDER vittnar om Jesus.
Jesus gjorde många under. Han förvandlade vatten till vin, sjukdom till hälsa, död till liv. Många såg det och undrade. En del blev utom sig av häpnad (Mark 6:51). Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom (Matteus 8:27). I det nattliga samtal som Nikodemos hade med Jesus säger han: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du gör utan att Gud är med honom (Joh 3:2). Ja, hemligheten med de under som Jesus gör är att de är de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. De vittnar om att Fadern har sänt mig.

Är du nyfiken på underbara under, unna dig då att gå till Sångpostillan, årg 3 sid 84. På bibelskolan.com, tryck här. Där vid källan kanske vi tillsammans upptäcker:

Du Guds kärleks källa, du skall evigt välla,
evigt hälsosam skall din flod gå fram.


Bengt Pleijel 89+tisdag 3 januari 2017Inför Trettondedag Jul och söndagen efter Trettondedagen

Herrens härlighet skall bli uppenbarad för oss
är budskapet som vi får höra och kanske sjunga den 6 januari – Trettondedag Jul. Dagens latinska namn är EPIFANIA. Det betyder ”uppenbarelse”. Dagens tema är GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS. Gud uppenbarar sin härlighet i Kristus. Folk strömmade till Jesus för att hitta detta, berättar Lukas i dagens alternativtext (Luk 11:29-32).
   Det gjorde de då. Och vem vet, det kanske händer idag. Många vaknar yrvaket upp och undrar vad det är som sker. Världen skakar, kyrkan skakar. Vart är vi på väg? Vad händer med vårt folk, när vi avsatt Gud och gjort barn och ungdomar till andliga analfabeter? Utan Gud och utan hopp i världen, svarar Paulus i Ef 2:12.
   ”Det drar åt helvete” skriver prästen Ann Heberlein. 
Men en trotsig sång från Nyårsdagen gnolar fram i vårt minne: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Inte än!
   Ty det händer något på söndagen efter Trettondedagen, den 8 januari. Budskapet som vi då kan få sjunga är

Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad.
Dagens tema är JESU DOP. Vi får vara med om ett härligt möte vid Jordan. Hela den heliga Treenigheten har då samlats. Fadern talar. Anden sänker sig ned. Jesus stiger ned i Jordans vatten. Innan Livet rinner ut i Dödens hav vänder han strömmen. Han fångar upp oss som så ofta bara glider med strömmen och glider bort i meningslöshet och död, och vimsar runt i livets karuseller. Jesus stoppar karusellen, han vänder strömmen. Livet får inte längre rinna ut i döden. Från Jordan går Jesus mot Golgota, som han också kallar för ett dop.

Det drar åt himlen!
Sångpostillans läsare får sjunga dagens sång:

"Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad.
Nya mänskor, Sonen lika, klädda i hans renhets skrud,
vill du dana av oss Gud. Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad". (Sv Ps 378:4)

Ja, det strömmar glädje och det strömmar folk och det strömmar vishet emot oss. Den heliga Treenighet sätter där igång en kärleksrörelse mot världen, som hjälper oss att hitta rätt i detta krångliga liv. Vi får vara med om att öka statistiken av visa och kloka män och kvinnor. Unna dig att låta dig dras med i den rörelsen...
   Under denna helg får vi träffar många som bryter upp från fångenskap och låsningar i trender och cirkussnurr. Vi blir vandringsfolk, upptäckarfolk, nybyggarfolk, annorlunda folk. Genom de fagra riken på jorden går vi till paradis med sång.
   Vi får sällskap med visa karlar från Österns länder (hur många var de tre vise männen?). Vi träffar den vise Salomo och drottningen av Saba, som söker sig till honom för att själv bli vis. Vi träffar folk från Nineve (dagens Mosul) som till Jonas förvåning inte bara hör hans predikan utan också gör som han säger. De omvänder sig (läs Jona 3). Dagens Psaltarpsalm 72:10-15 berättar om hur kungar från Tarshish, från Saba och Seba lämnar sina maktpositioner för att komma och hylla en annan konung, ja ni vet väl vem?
   Tillsammans med alla dessa visa och kloka människor får vi räta på våra krokiga ryggar och lyfta vår händer och bara låta glädjen ta ton och kärleken strömma igenom oss. VI HAR FUNNIT MESSIAS! (Joh 1:41,45). Den stolte skall ha sin stolthet i Herren (1 Kor, 31, jfr Jerema 9:23-24). Sträck på dig!

Som förberedelse behöver du kanske studera några reseskildringar och biografier. Vill du träffa vise män finns de i Sångpostillan, Trettondedag Jul, årg 1 sid 73, bibelskolan.com tryck här

Vill du träffa drottningen av Saba, Kung Salomo och Jesus, träffas de i Sångpostillan årg 3 sid 74, bibelskolan.com tryck här

Vill du förbereda dig för det härliga mötet vid Jordan gå då till Sångpostillan, Första söndagen efter Trettondedagen årg 3 sid 78, bibelskolan.com tryck här

Var beredd på vishetsupptäckter!
Bengt Pleijel 89+


tisdag 27 december 2016Inför Nyårsdagen 2017
ETT GOTT NYTT ÅR

önskar vi varandra. Gott blir det I JESU NAMN, säger Nyårsdagens tema. Och HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS letar fram ett löfte som profeten Jeremia förmedlar till oss från Herren i 29:11 - Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

FRAMTID OCH HOPP! Vilken Nyårsgåva!! Den är sänd från ovan. Vill du ha den? Vår himmelske Fader berättar hur vi kan hitta den och ta emot den: Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

I detta sökande får vi idag sällskap med tre personer som hjälper oss att våga gå in i framtiden – Jeremia, Petrus och Johannes. Vi hittar dem i dagens texter.

1. Jeremia berättar hur suck-ianer kan bli tack-ianer.
Läs Klagovisorna 3:2-26. Jeremia antas vara den anonyme författaren.
Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren .
Den här texten brukade vi förr sjunga med dessa ord:
Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. 
Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut.
Den är ny varje morgon, ny varje afton. 
Stor är din trofasthet, o Gud. 
Stor är din trofasthet. 

Vilken fin nyårsgåva för år 2017! Och absolut ingen klagovisa. Men det intressanta med denna text från Klagovisorna är vad som står före. Där möter vi ”suckianen”. Fullständigt nergången. Deprimerad. Bitter. Besviken. Full av självömkan. Jag är en man som har prövat elände, säger han. "Livet har farit hårt fram med mig. Det är som att dricka malört och tugga stenar. Människor skrattar åt mig. Livslusten och livskraften har alldeles runnit ur mig. Jag vet inte mer vad lycka är".
   Och vems fel är nu detta? Det är HANS fel! Vi ser hur han knyter näven uppåt. Dessa han bara forsar ur honom. Han hinner med tjugoen han i de sexton första verserna.
   Men så händer det något. En enda gång byter han ut ordet han mot ett du. Du förkastade min själ och tog bort min frid (Klag 3:17 Bibel 2017). Men denna enda gång räcker tydligen för den himmelska världen att nå fram till honom. Denna gudomliga närvaro ger honom kraft att ropa ut en bön: Tänk på mitt elände och min husvillhet, på malörten och giftet! Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig (v 19).
   Han ropar ut sin nöd. Gråter fram den. Han öppnar på locket och tömmer ur sig sitt elände. Det bara rinner ur honom: Bitterhet, självömkan, besvikelser, ja, allt det negativa som åren lagrat inom honom.
   Det märkliga är att nu får han allt det här ur sig. Tidigare har dessa tankar bara åkt karusell inom honom. Den gudomlige "sophämtaren" är alldeles tydligt hos honom. Han ropar ut sin nöd till honom som kan ta bort den. Han själv vill inte längre ha kvar dessa tankar som bara bryter ned.
   Han gör ett tankebyte. Han får kraft att göra ett viljebeslut: Men detta vill jag tänka på… Nu tar han in Guds tankar i sig. Han fyller sig med ord som är ande och liv. Hör bara: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss … Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren
   Han gör ett ordbyte. Han byter ut ordet HAN mot ordet DU. Upptäcker den stora hemligheten. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14).
   Suckianen blir tackian! Han har hittat något spännande som gör honom så glad: Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar …


2. Petrus berättar hur dåligheter modell 2016 kan bli möjligheter 2017.
Läs Apostlagärningarna 10:42-43.
Petrus säger: Herren Jesus gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.

Två glada nyheter: 
1. Domaren gör upp med våra dumheter
Jesus skall komma tillbaka för att döma. Det skall ske i härlighet, säger den nicenska trosbekännelsen. Då ska den yttersta rättvisan skipas. Det gamla årets dåligheter, ondska och djävulskap får sin dom. 2016 får inte förfölja oss under 2017. Vår förfärlighet besegras av Jesu härlighet. 

2. Syndare kan få syndernas förlåtelse!
Där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet. Upptäck den glädjen redan nu. Bekänn din synd: Förlåt MIG! Förlåt OSS! Unna dig en stilla stund med Jesus … Petrus berättar i 1 Petrus 2:21-25 hur bra vi kan få det hos Jesus. Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.


3. Johannes berättar om fyra nyårsgåvor vi får för år 2017
Läs Johannes 2:23-25
Många kom till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus han sig inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.

Jesus vet allt om dig. Och bryr sig ändå om dig. I denna korta text hittar Johannes (med hjälp av den helige Ande och Sångpostillans författare) fyra nyårsgåvor som hjälper dig att orientera dig under år 2017.


1. KODEN.
Många kom till tro på hans namn … Där hittar du koden. Fem bokstäver: J E S U S
   Ibland händer att du står inför stängda dörrar. Begriper ingenting, förstår ingenting, fastnar… Knappar du in dessa fem bokstäver hör du ett kärleksklick och en röst som säger: ”Var god stig in, porten är öppen”. Du upptäcker vad som hände när folk på den tiden hittade den koden. De såg hur det friska livet strömmade in i människor. Folk rätade på krökta ryggar, de fick livsmodet tillbaka, ögonen började lysa när de såg de tecken han gjorde. Koden J E S U S betyder Herren frälser. Han räddar, Han låser upp för oss. Det friska livet öppnar sig. Det blir såsom i himlen på jorden. Himlar anamma!

2. KORSET
Vi behöver korset för att klara av oss själva.
Den människa du egentligen har mest besvär med har samma namn och personnummer som du. ”Vem begriper sig på mig?” Svar: Jesus visste av sig själv vad som fanns i människan.
   Människor kan avslöja mig. Och kanske förakta mig.
Jesus kan avslöja mig. Men föraktar inte. Jesus vet allt om mig. "Nobody knows hur trubbligt" jag har det, ingen utom Jesus. Till Jesus får du komma sådan du är. Men du får inte förbli den du är. Jesus älskar att få utföra sitt yrke: att frälsa, rädda, förvandla dig till det roliga, äkta original som Gud skapat dig till.
   
Vi behöver korset för att klara av varandra. 
Det står i texten att Jesus kände dem alla. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Men du vet inte det. Du är för snabb i dina omdömen. Du begriper dig inte på dem. Men korset hjälper dig med det. Paulus berättar på ett ställe att när han varit vid korset och förstått vad korset betydde för honom själv, så får han en ny syn på människor omkring sig. Han skriver: Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis (2 Kor 5:16). Vi kan se vad som kan hända om Jesus får ta hand om den människan. Ett möjligt helgon!

3. KOMPASSEN
Du behöver en kompass för att hitta rätt i denna snåriga värld. I kompassen finns en kompassnål. Kompassnålen svänger hit och dit, när du rusar och rasar och reser och roar och oroar dig. När vi är stilla ser vi hur kompassnålen blir stilla och pekar mot kraftfältet i norr. När vi är stilla ser vi hur vårt livs kompassnål blir stilla och pekar mot kraftfältet I KRISTUS. Vi hittar rätt.
Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15)

4. KONTAKTEN.
Ibland blir det alldeles mörkt i ditt liv. Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. (Jes 50:11). Han hjälper sig att hitta kontakterna. Vrid, tryck, peta på dem. Då händer ljusundret: Varde ljus! Ljus strömmar ut från Livets ord, dopets bad och nådens bord. Vill du hitta mer om detta ställer gärna guiden från Sångpostillan upp. I boken Sångpostillan årg 3 sid 51. I bibelskolan.com tryck här

Det finns välsignelseöverraskningar som ligger och väntar på att bli upptäckta av dig år 2017, hälsar

Bengt Pleijel 89+
måndag 19 december 2016Inför Julhelgen 2016

Nu är det jul igen

och jag önskar er alla att ni denna jul får bli riktigt ”himla glada”. För det kan man bli om man smakar på himmelskt söndagsgodis.
   Men låtom oss inte förakta jul med jorde-godis. Tomten gör så gott han kan för att vi åtminstone en dag på året skall vara riktigt snälla mot varandra. Han talar gärna om ”snällhetens återkomst”. Så försök hänga med. Njut av den goda maten (med försiktighet så att du kan få fortsätta beundra din goda karaktär). Gläd er över de dyrbara klappar ni får. Det är bättre att ge klappar till varandra än klappa till varandra. En som är glad över presenter vi köper och ger är Magdalena A. Ty blir det prassel i momskassan blir det glädje i mumskassen som Vård, Skola och Omsorg får. Ja, hon ”uppskattar” oss mycket.
   I Sverige kallar man högtiden för jul. Ingen vet riktigt vad det betyder. Många andra länder har namn som luktar Betlehem och doftar rosor (se Sv Ps 113). På engelska heter den Christmas – Kristusmässa. På Tyska Weihnacht – den vigda, heliga natten. På franska Noêl (födelse). Julen är en Jesus-fest. Och vi önskar varandra:
   God Jul - Merry Christmas - Fröhliche Weinachten - Pozdravlyayusprazdmiken Rozhdrestua.

   I Sverige börjar julen i november och når sin höjdpunkt på Julafton då vi dansar och leker med tomtar. Då får alla snälla barn gåvor. Men julen är inte slut med denna afton. Fortsättning följer. Julen varar än till tjugondedag Knut. Det är alldeles sant. Under den tiden får vi se hur trötta, slitna, besvikna barn i alla åldrar, alla de som inte orkat vara snälla, smyger sig ut till Betlehem. De som ”gått i väggen” hittar en dörr. De går in genom den. De hör hur ett barn i krubban viskar: ”kom till mig, ni som misslyckats med att vara snälla, så skall jag ge….”
   Många har förväntningar på jul. Maria och Josef har det. Och herdarna. Vi hittar profeter och kungar som har det (Luk 10:24), och änglar (se 1 Petr 1:10-12). Barn i Ljungskile och Stockholm har det. Vi intervjuar några av dem nu.
   Först träffar vi den gamle JESAJA. Han berättar att han flera hundra år innan Jesusbarnet föddes fick se vad som skulle hända. Läs och BE-grunda Jesaja 9:2-7.
   Jesaja ser att något ska hända i kungafamiljen. Är det hos vår kung det ska hända eller är det längre fram, undrar han. Jesaja vet inte, men han tar oss med i tillbedjan. Det som skall hända blir närvarande nu hos Jesaja och hos oss: Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Vi får tillsammans med Jesaja smaka på hans namn: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste (9:6 Fb). De namnen ger oss förväntningar, hopp.
   Ja, något stort ska ske därför att det finns en Gud i himlen, som ser sina barns nöd och vill gripa in. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Guds kärlek brinner. Han älskar med nit, iver, lidelse. När han griper in, blir det jubel, glädje – man dansar och sjunger som under skördetiden, man rätar på ryggen som då okets bördor lyfts av och segern förkunnas över Midjan. Ja, det blir så när murar faller som i Berlin 9 november 1989, och som kan hända med de murar som är oss emellan, där vi genom gallren ser på varann (Sv Ps 289:3) om Herrens Sebaots nitälskan får drabba oss.
   När Jesus föds i Betlehem går det som en häpenhet genom himlarymderna. Änglarna håller andan. Ett barn föds i Betlehems krubba.. Vi undrar. En ängel håller då världshistoriens första julpredikan. En predikan i tre delar:

1. Var inte rädda.
När det här med Gud kommer riktigt nära uppstår ofta fruktan. Det första som himmelska budbärare måste säga är detta: Var inte rädda!

2. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Där rädslan försvinner, kommer kärleken och glädjen in. Glädjen gäller tydligen inte bara herdarna utan allt folket då och alla folk nu (se Matt 28:19).

3. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Den himmelske predikanten är tydligen mycket noga med att vi ska veta vem det är som föds:

FRÄLSAREN = den som räddar oss och hjälper oss att bli av med skuld och skam
MESSIAS = den Smorde, som är utrustad med helig Ande och kraft. Där han går fram skall de ödmjuka känna en allt större glädje i Herren. De lär sig lyssna. De får öppnade ögon. Fattiga blir himmelrika (Jes 29:18-19).
HERREN = han bär det heliga Gudsnamnet, namnet över alla namn. Gud blir människa! Gud i nattens timmar! Tecknet på detta är ett nyfött barn, som är lindat och ligger i en krubba.

Efter denna julpredikan blir det körsång. Den himmelska kören sjunger: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” Den himmelska världen fylls av lovsång, därför att då man lämnar över äran åt Gud. fylls jorden av fred. Dem som Gud har utvalt får nåd. Utvalda är de, som behöver hans nåd. De får fred med Gud. De får det rätt ställt med Gud, ett nytt förhållande, en kärleksrelation. Det är inte en ny religion som kommer till oss utan en ny relation. Varje gång någon tar emot detta öppnas himlen, och det blir glädje bland Guds änglar (Lukas 15:7,10).
   Vi hör, vi häpnar och vi fattar ett viktigt beslut: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett.
   Vår himmelske Fader sitter inte denna julnatt i en fjärran himmel och har det skönt, medan hans barn här på jorden har det svårt. Gud är inte ointresserad av mänskliga problem. Nej, Gud lider med sin olyckliga värld. Det gör ont i Guds fadershjärta varje gång hans barn får det svårt, precis som det gör ont i en mamma eller pappa då de ser hur deras barn går vilse och råkar illa ut. Så intensivt lider Gud med denna värld och med alla dess vilsegångna och vilseförda barn att han gör något högst oväntat. Vad gör han?
   Gud kommer till oss i detta barn! Gud blir människa! Gud i vår nöd! Gud i vår synd! Barnet som ligger och gråter i foderspiltan är Gud. Gud har lagt sig som ett barn vid människans bröst och utlämnat sig i människans våld. Nu kan något nytt kan hända i våra liv.
   Vi ber med Martin Luther i Sv.Ps 125 vers 13, så som den ursprungligen löd:
  "Ack, Herre Jesus, hör min röst: Red dig en krubba i mitt bröst.
   Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro."

   Min inre värld – inte bara som ett bråkigt Betlehem.
   Min inre värld - också som ett stall, där det finns smuts och spindelnät och skräp lite varstans, där det finns får som bräker och oxar som bråkar, och dumma tankar som plågar och minnen som gör så ont.
   Mitt in i denna värld vill Jesus komma. Han vill föda in sitt liv i oss. Han vill rena oss inifrån och fylla oss med kärlek. I Betlehem, som betyder brödhus, ger han oss Livets bröd
   Detta Betlehem är inte långt borta.
   Låt oss nu gå till Betlehem och ta emot det som där ges. Smyg dig fram till barnet i krubban. Böj dig ned där. Luta trons trötta panna mot krubban. Lägg ned ditt egen nöd där. Tala med Jesus om det som är din nöd och din synd.
   Lyssna in budskapet från Betlehem i djupet av ditt inre: En frälsare har fötts åt er. Hör pulsslagen från Guds fadershjärta: Kristi kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet.

   Men plötsligt händer det något. Vi störs i dessa djupfromma tankar. Det knackar och bultar och ringer på dörren. Det kommer julgäster. Klockan är 15 på julafton. In kommer Lady och Lufsen, Kalle och Ferdinand och några till. Lite senare kommer Karl Bertil Jonsson, han som tog från de rika och gav åt de fattiga. Sist kommer hans ömma moder, som får sista ordet: ”Det var en välsignad jul”. Och hon fick något religiöst i blicken. Ty detta hände då man firade julen till minne av Jesu Kristi födelse.
   Vad gör vi med dem? Det kan jag svara på, ty något märkligt hände hos mig för ett par dar sen. En äldre herre med vitt skägg och vitt hår sätter sig på en stol i mitt hem och berättar att han brukade bjuda hem alla dessa ”klockan 15-gäster” till sig. Han sätter sig ned med dem runt granen och berättar för dem …
   Ja, du kan du både få se och få höra vad som sas. Bröderna Karlsson var med och filmade. Om Du trycker här: Julhälsning från Bengt Pleijel , får du vara med om VÄRLDSPREMIÄR på denna unika händelse.
   Av Karl Bertil Jonsson, som tog från de rika och gav åt de fattiga, lär du dig att TA EMOT från din RIKE Frälsare, och får då något att ge åt kärleksfattiga vänner omkring dig. De kommer att bli himmelrika! Och ”himla glada”. Eller arga, se Annandag Jul.

Till sist några BE-grundningstips från Sångpostillan (SP) och från bibelskolan.com (BS) :
Julevangeliet enligt Lukas 2:1-20. SP årg 1 sid 38. BS tryck här
Julevangeliet enligt Johannes, 1:1-14. SP årg 2, sid 33. BS tryck här
Julevangeliet enligt Matteus 1:18-25. SP årg 3 , sid 32. BS tryck här

ANNANDAG JUL – DEN HELIGE STEFANOS DAG -kommer dan efter, med ett chockbudskap: FRID möts av STRID! Vi möter martyrerna, trons vittnen. När de vittnar om Guds kärlek möts de av motstånd, hat, förföljelser. ”Ni har fått nåden att – ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull (Fil 1:29). Allt liv lides fram. Dagens texter i SP årg 3, sid 38. BS tryck här.


   När du möter motstånd – läs Stefanos bön i Apg 7:54- 8:1. När förföljelse bryter ut mot församlingen, läs och bed Apg 4:23-31.
  Ja, låt oss denna jul gå till Betlehem och se och ta emot det som där har skett.

Det är då det blir en rIktigt GOD JUL!

Bengt Pleijel 89+tisdag 13 december 2016

Inför fjärde söndagen i Advent

Denna söndag – den fjärde i Advent – tänder vi fyra ljus, Och vi lär oss att säga

AMEN

   Vad betyder det? frågar Martin, vår vän från 1500-talet i lilla katekesen och svarar själv: ”Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske”. Nils Bolander, känd förkunnare, domprost och sedan biskop i Lund, lär ha sagt: ”Den enda väckelse som finns i kyrkan är då prästen säger Amen. Då vaknar alla”.
   Vilket fantastiskt ord – Amen – som kan få hela församlingen att vakna upp. Och vilket kraftord att bära med sig från gudstjänsten. Om man inte kommer ihåg något från den goda predikan, kan man ändå bära med sig ett ord hem under veckan: Amen!
   Hos oss är ordet Amen ett ”slutord”. När prästen är slut och inte har mer att säga i predikan säger han Amen. Men i Bibeln är det inte prästen som säger det utan folket. Sedan David pratat färdigt säger han till sist i 1 Krön 16:36: ”Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet!"
Och allt folket sade: "Amen!" och prisade Herren
   Psaltaren 106 slutar med orden: Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet! Och allt folket skall säga: Amen! Halleluja. Här förstår vi att ordet ”Amen – ja,ja, det skall så ske” är kusin med ordet ”HalleluJAAA”!
   I Bibeln är ordet Amen ett startord. Jesus säger det ofta: Amen, amen säger jag er. Bibeln översätter ordet Amen med ”sannerligen”. I Joh Upp 3:14 kallas Jesus själv för Amen: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Och sedan får vi höra hur Amen talar både allvar och tröst till församlingen ”Lagomicea”.

I dagens texter kommer tre ”AMEN-budbärare” som får oss att stanna till och lyssna. 

Först kommer JESAJA
med goda nyheter om seger, räddning och tröst. Jesaja berättar om att en budbärare är på väg till oss. Stegen är ljuvliga! Han har något viktigt att säga till oss, som tycker att mycket är bedrövligt. Grundvalarna skakas. Kyrka på rutinens brant. Men nederlag och krasch får inte sista ordet. Varför då?
   HERREN är på väg. Han har inte glömt bort oss. Något händer när hans händer får beröra oss. Herren återlöser sitt folk. ”Den som var bunden trött och tom, frihet och glädje får” (Sv Ps 39:2). "Din Gud är konung!" Ruinerna brister ut i jubel.

   Läs Jesaja 52:7-10. BE-grunda. Säg ditt AMEN!
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning.

Efter Jesaja kommer en annan ”Amen-bärare”. Det är PAULUS.
    Paulus berättar i episteltexten om att alla Guds löften i Gamla Testamentet strålar samman i Jesus. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära .(2 Kor 1:20). Löftena har fått sitt ja genom Jesus. Jesus sa ja till Gud när Gud ville sända honom till oss. Paulus har något att säga oss som så ofta velar mellan ja och nej, och som hellre säger men, och inte Amen. Lägg märke till att det som hjälper honom med detta är god kontakt med Hjälparen, den helige Ande

Läs 2 Korinthierbrevet 1:17-22. BE-grunda. Säg ditt AMEN!
Var jag då tanklös när jag tog det beslutet? Eller tar jag mina beslut som jag själv finner bäst, så att mitt "ja, ja" också är ett "nej, nej" ? Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej. Guds Son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er – jag och Silvanus och Timoteus – han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen , för att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan.

Efter Jesaja och Paulus kommer dagens viktigaste ”Amen-bärare”. Det är
JUNGFRU MARIA, HERRENS MODER.

   Dr Lukas ha träffat Maria och hon har berättat för honom vad som hänt. Maria har berättat om hur ängeln kom till henne och sa att hon skall bli mor till Guds Son. Maria häpnar och undrar hur det skall gå till. Hon får det svar som vi får då vi undrar över hur vi ska klara av omöjliga situationer. Och ”hur ska det där med Jesus” bli levande för mig? Det svar Maria får, det får vi:
Den Helige Ande skall komma över dig och den Högstes kraft från ska vila över dig
   Maria svarar AMEN! Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. När ängeln lämnat Maria skyndar hon över bergen till Juda bergsbygd där hon träffar sin släkting Elisabet.
   Nu är det inte bara Maria och Elisabet som träffas. Det är första gången Jesus och Johannes Döparen gör det. Jesus är i Marias mage och Johannes i Elisabets. När Maria, som bar Jesus, möter Elisabet, spritter Johannes till av fröjd i Elisabet, och Elisabet, fylld av helig Ande ropar: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig?
   Maria är den som allra tydligast hjälper oss att säga AMEN, JA JA DET SKALL SÅ SKE!
   Maria är HERRENS TJÄNARINNA, alla tjänares och tjänarinnors stora föredöme. När hon tar emot Jesus i sitt liv får Jesus i henne förmedla helig Ande till Elisabet och Johannes. Så med oss! Då vi tar emot Jesus som vår Frälsare och Herre, får vi något stort och rikt att förmedla.

Maria är HERRENS MODER!
   Martin, vår gamle vän från 1500-talet, säger: ”Bland hela mänskosläktet är Maria ensam upphöjd över alla, ojämförlig med andra. Hennes ära innefattas i två ord: om man kallar henne GUDS MODER så kan ingen säga något större om henne eller till henne.”
   Och nu skyndar Maria idag mot oss över alla berg och hinder som gör att vi inte ser Guds verklighet.
   Hon hjälper oss att säga vår AMEN till att bli Herrens tjänare. Därför att den helige Ande har kommit över henne kan hon inte låta bli annat än att sjunga lovsång till den Gud som vänt sin blick till sin tjänarinnas ringhet (Lukas 1:48). Maria sjunger lovsånger därför att den helige Ande har visat henne källorna och öppnat hennes ögon för de stora ting som den Mäktige gör med henne och hela mänskligheten. Och hon vill smitta ned oss med den glädjen.

Läs om Maria i Lukas 1:26-56. Dagens text står i vers 39-45. BE-grunda. Säg ditt AMEN!

Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse."

Låt oss till sist slänga alla NEJ-suckar i sopnedkastet och sjunga ”Amen-sången” med varandra och alla änglar:

Amen, lovsången och härligheten, 
visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften 
tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.
(Joh Upp 7:11-12)

I Marias glädje

Bengt Pleijel 89+
som gärna guidar er genom denna fjärde söndag i Advent i Sångpostillan, årg 3, sid 27 eller på adress bibelskolan.com tryck här. Se också vandring 23 ”avlad av den helige Ande, född av Jungfrun Maria” tryck här.

måndag 5 december 2016

Inför Tredje söndagen i Advent

Denna söndag följer vi tredje årgångens läsningar. Vi får lyssna till vad Herren säger till oss genom Jesaja 40:1-8, och genom Paulus i Galaterbrevet 3:21-29, och genom Johannes Döparen i Lukas 3:1-15. I alla texter får vi upptäcka

ÖKENVÄLSIGNELSER

   Vi är inte så förtjusta i öknen. Vi traskar fram i vårt vardagsenahanda. Livet känns som öken. Torrt, gråtråkigt, upp och ned. Trött i tanken och skoskav i själen. Det är så synd om mig. Jag suckar mig fram bland jämmerlika suckianer. Och jag undrar: Ska det va' så här?
   Om livet i öknen inte är så bra, så är livet i Babel är inte heller så bra. Storstad, jäkt, stress, kollisioner, babbel. Mitt huvud känns så tungt.

Drag ut från Babel, ropar Jesaja (Jes 48:20).

Jag skall föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta, säger Herren till oss genom Hosea (2:14).

Herren har något på sitt hjärta som han vill säga till vårt hjärta. Först sänder han till oss...

1. JESAJA – läs Jesaja 40:1-8
   Genom Jesaja talar han i vers 1-2 in nytt mod i de modlösa, tröst till de ledsna, syndernas förlåtelse till för-krossade. De som hör och tar emot kan sedan sjunga ”frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli” .
   Detta budskap når oss inte i stress-Babel. För mycket buller och bång. Mer uppkopplade på hen i mobilen än på Fader vår i himlen. Jag måste ut i öknens stillhet.

En röst ropar i öknen
(v 3 Fb).
   Vad ropar den till oss? Vi får en livsuppgift: Bli vägarbetare! Bered väg för Herren! Vad är det för berg och dalar, skräp och bråte, som hindrar människor att se Herren och ta emot honom. När hindren är borta och vägen byggd kan Herrens härlighet uppenbaras (v 5). Och människor som ser och tar emot blir upprätade och upprättade.

Jesaja ger också predikohjälp till prästen, som grubblar över Vad skall jag predika? (v 6).
   Han ska berätta för folket att människan är som gräset (v 6). OBS! Inte gräslig. Men GRÄS-LIK!
   I sommarpsalmen sjunger vi att allt kött är hö. Det låter lite visset. Men människan är som gräset. Det är något mycket fint. Det blommar, ger doft, skönhet och glädje. Det är fyllt av härlighet. Människan hör precis som gräset till Guds geniala skapelseverk.
   Men även den vackraste blomma vissnar ner och dör. Gräset torkar bort. Blommorna faller av. Och varje människa dör. Men det som består då allting annat förgår, det är Herrens ord. Bär vi hans ord och löfte i oss hör vi med till det som består i evighet (v 8, jfr 1 Petrus 1:24f). Livet slutar inte i öken. Den slutar i välsignelser,
   Om vad Guds ord kan göra i oss berättar idag Paulus i episteln.

2. PAULUS – läs Galaterbrevet 3:21-29
   Det Gud säger leder och driver oss in i det kraftfält som heter I KRISTUS.
   Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham, arvtagare efter löftet (v 26-29 Bibel 2000).

I KRISTUS – det är oasen i vår öken. Och vilka ökenvälsignelser! Vi hittar djupgemenskap med både Jesus och med varandra. Vi hittar släktingar som vi aldrig anat att vi haft. Abraham hör dit. Vi är avkomlingar och arvtagare till Abraham. Vi tillhör familjen Ibrahimovic.

I KRISTUS - där strömmar kärlekskällan med friskt liv emot oss varje dag. Där tappar fördömelsen sitt grepp om oss (se Rom 8:1). Där tar glädjen aldrig slut. Gläd er I HERREN alltid – all tid, varje tid, just nu. Där får ”vägarbetarna” vila ut, hämta kraft och inspiration.
   Vilka ökenvälsignelser! Och fler väntar på att bli upptäckta av oss. Vi träffar i dagens evangelium...

3. JOHANNES DÖPAREN – läs Lukas 3:1-15
   Lukas börjar med att berätta om hur Gud vill komma till tals med oss. Och då går han förbi kejsare och kändisar, filosofer och professorer ( ”en professor har sagt…”). Nej - Guds ord kom till Johannes!
   Kan ni se Guds humor i detta? Vi bländas av det som lyser och glimmar. Men Guds största gärningar sker inte där. Den sker i ringheten. Gud börjar nedifrån.
   Rakt emot oss dyker plötsligt en underlig ökenfigur fram. Johannes heter han och döparen kallas han. Han verkar kärv. Han är klädd i kamelhårsmantel och lädergördel - (verkar sticksigt!) Han äter konstig mat: Gräshoppor och vildhonung! En underlig figur. Vi kan inte ta med honom på nobelfesten.
   Johannes kommer inte till oss som en snäll jultomte. När Johannes kommer emot oss ser vi hans ögon. Blicken är som en brinnande eld. Han säger: "Du går åt fel håll. Vänd om! Det är inte alls synd om dig, det är synd i dig. Bered en väg för Herran”!
   Ja, Johannes är inte bara kärv. Han är också djärv. Han stryker oss inte medhårs. Han avslöjar oss. Sätter fingret på ömma punkter. När folket kommer till honom i stora skaror säger han inte vänligt: ”Känn er välkomna till vår högmässa idag Hoppas ni skall trivas…”
   Han säger de förskräckliga orden: ”Huggormsyngel”. Ni är Djävulens barn. Han talar om rutten frukt och om vrede och om träd som måste huggas bort och kastas i elden.
   Man kan undra över varför folk stannar kvar hos Johannes. Varför tog de inte första bussturen tillbaka till Jerusalem? Hade Johannes varit präst i Svenska Kyrkan hade han blivit utköpt och avsatt och avkragad.
   Men folk stannar kvar. De förstår att Johannes egentligen vill dem väl. Det anar att kärlekens eld som brinner i hans ögon inte bara talar om hur dåligt det är. Han vill tala om hur bra det kan bli. Ty det finns något mer i hans ögon. En ny vision. En syn. Han ser vad som kan hända i öknen när Jesus får komma in i våra liv och ge oss sitt liv. Johannes fick visionen från Jesaja: Ja, Herren skall förbarma sig över Sion, han skall förbarma sig över alla dess ruiner. Han gör dess öken lik ett Eden och dess hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud (läs Jes 51:3-6).
   Därför stannar de kvar och vågar fråga: Vad skall vi då göra? De säger som människor säger efter det att Petrus predikan på Pingstdagen hade gett dem ett styng i hjärtat: Bröder vad skall vi göra?
   Johannes ger själavård och råd. ”Jag känner en som kan ta hand om skräpet i ert liv. Och som kan bota skoskav i själen. Jag mötte honom vid Jordan. Han kan ta bort synder. Han är världens bäste sophämtare. Låt mig hjälpa er till honom. Se Guds lamm som borttager världens synder.
   Också Petrus ger själavård och råd. På frågan Bröder vad skall vi göra? svarar Petrus "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva (Apg 2:38).

Något kan tydligen hända i vår öken! Vad då?

ÖKENVÄLSIGNELSER!


En välsignad julförberedelsetid
önskas er alla av

Bengt Pleijel 89+
er guide genom tredje söndagen i Advent, Sångpostillan årg 3. Boken sid 21 - slutsåld på förlaget, men finns på
bibelskolan.com tryck här.