fredag 28 april 2017

Inför fjärde söndagen i Påsktiden.

Välkommen med bland Vägens folk (Apg 24:14) som vandrar tillsammans med Vägen (Joh 14:6) på

VÄGEN TILL LIVET.

Det är söndagens tema. Söndagens latinska namn är Jubilate. Den hette så förr efter dagens gamla introitus: Jubilate Deo omnis terra = ”Höj jubel till Gud alla länder”, (ur Psalt 66:1, 117:1 m.fl). Det är vandringssången för Vägens folk. Den är tonsatt i Taizé och finns i psalm 680 – ”Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn”.
   Jag har fått en del problem med den sången. Inga länder bryr sig om vad jag säger. Länderna bara fortsätter att bråka och gnälla sina jämmerlika låtar. Nu har jag fått lära mig att om man vill förändra världen så skall man börja med sig själv. Därför sjunger jag: ”Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn”. Hjärtat är vårt inre rum. Det kan vara fullt av det som är fult – bitterhet, skryt, skräp, hot och hat. Det som händer i hjärtat påverkar genom blodet hela kroppen Det finns EN som kan ta bort dumheter, synd och skräp och sånt och läka hjärtats sår. Ja, du vet väl vem? Om vi ger det till Honom kan vi ta emot vad han ger: Dessa ord, som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta … (Läs 5 Mos 6:4-9). Hans ord är bröd för själen. Laddat med välsignelser. Föder fram lovsång. Vi vandrar in i dagens texter med denna sång. Sjung:

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

Onward christian soldiers! Framåt marsch!
Andra Moseboken13:20-22 (FB) ger oss marschordern på VÄGEN TILL LIVET!
Israeliterna bröt upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten.

De bröt upp från Suckot. Vi bryter upp från suckarnas dal, fördärvets grop (se Psalt 40), där vi snurrar runt om oss själva och fastnar i problemgyttjan.
   De slog läger i Etam. Vi vilar upp på gröna ängar. Både de och vi får närkontakt med HERREN. Han möter dem i moln och eld, tecknen på hans gudomliga närvaro. Han möter oss i Ordets ljus och sakramentens tröst (Sv Ps 369:2).
   De går över gränsen och startar vandringen mot frihetens land. Molnstoden gick framför dem om dagen och eldstoden om natten. Herrens närvaro omsluter dem.
   Vi går ut ur ”vårt fängelse av rädslans stenar” och lägger av ”vår fångdräkt av vårt eget knutna jag” (Sv Ps 289:3). Vi tar på oss ”ljusets rustning”, vi ”iklär oss Herren Jesus Kristus” (Rom 13:11-14). Vi sluter upp med vandringsfolket, vandrar fram på vägen till livet och sjunger med i Jubilate-sången.

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

Muntra ned eller bygga upp?
I första Thessalonikerbrevet 5:9-11(FB) ställer Paulus oss inför vägskäl på Livets väg.
Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Drabbas av vrede eller vinna frälsning? Dö eller leva?Muntra ned eller bygga upp?
   Det finns många vägskäl på Livets väg. Kärlekens Gud tvingar inte på oss sina lösningar. Det finns makter och krafter som lurar, förblindar, förleder oss. Satan dig nåden ej unnar! Men Gud vill att alla skall bli frälsta. Men vill du? Hela Treenigheten är engagerad i dig!


  Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, 
Frälsarn klappar på. Han ömmar för ditt väl,
Nådens helge Ande vill störa din sömn. 
Salig är du om du vaknar (Sv Ps 265:5).

När du vaknar upp händer det något. Dina ögon öppnas. Du blir plötsligt alldeles klarsynt.

1. Du anar Guds vrede!
   Guds vrede är Guds kärlek som kämpar mot ondskan. Gud är inte likgiltig för hur vi lever. Han reagerar intensivt mot kärlekslöshet och förljugenhet, att vi trampar på varandra, sprider hot och hat, får varandra att gråta. Gud reagerar, precis som människor idag reagerar och demonstrerar mot korruption och orättvisor. Guds vrede leder till vredesdomen. Vi har ansvar för hur vi lever och vi skall en gång få avlägga räkenskap. Den yttersta rättvisan skipas. När du då ropar ”Herre, förbarma dig” öppnas dina ögon och

2. Du ser Guds kärlek! 

Jesus för världen givit sitt liv: 
öppnade ögon Herre mig giv. 
Mig att förlossa offrar hans sig, 
då han på korset dör ock för mig” 
(Sv Ps 45:1).

Detta ingår i Guds plan för dig. Han har bestämt det, säger Paulus. Vi skall vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. ”O döm oss, Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är”. (Sv Ps 289:4).

3. Du förstår Guds mening med ditt liv.
   Paulus uttrycker det så här: vi ska leva med honom…. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Alltså: Muntra upp och inte muntra ned! Bygga upp – inte riva ned.
   Du hittar detta nya liv i Kristus. Du får leva med honom.
  Engagera nu din fantasi och låt Jesu kärlek inspirera dig att se vad detta betyder för ditt umgänge med andra. Och låt dina öron hör hur du sjunger in detta budskap i ditt hjärta i Jubilate-sången

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

FÖRFÄRLIGHET förvandlas till FÖRHÄRLIGHET PÅ LIVETS VÄG
skriver Johannes i Johannes 13:31-35(FB)
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

Vi befinner oss i salen, där Jesus instiftar nattvarden. Allt är så stilla där. Men utanför skockar sig orosmolnen. Jesus har fiender som kommer att slå till hårt. Judas har just underhandlat med dem och kommit överens med dem om en summa pengar för att förråda Jesus. Han sitter med i salen i övre våningen. Han får ta emot det brödstycke Jesus räcker honom. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. När Judas hade gått ut sade Jesus: Nu är Människosonen förhärligad.... (Joh 13:30-31)
   Det var natt. Mänsklighetens mörkaste natt, förfärlighetens natt, då ondskans makter gaddar sig samman för att förgöra Guds son. Men i detta mörker tänds nu ett ljus, Jesu härlighet. Johannes berättar i Joh 1:14,16: Vi såg hans härlighet … han var full av nåd och sanning …. Av hans fullhet har vi alla fått med nåd och åter nåd.
   Detta möter oss i en måltid av bröd och vin Det finns olika namn på denna måltid.
1. NATTVARDEN, därför att den instiftades den natt då Jesus blev förrådd ”Då var det som ljus i natten bröt in”. Ljuset lyser i mörkret. Det mörka, det svåra, vår förfärlighet tappar greppet om oss. Vi får se Jesu härlighet. Natten går över i morgon…
2. BRÖDSBRYTELSEN. ”Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd”. Vi kommer in i Guds kärleksrörelse mot andra. Vi hittar en ny glädje - Ge-glädjen. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.
3. EUKARISTI. Tacksägelsen. Himlen öppnar sig, vi stämmer in i lovsången med alla Herrens trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran i en jublande EUKARISTI – lovsång, jubilate.

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.


Från mitt hjärta till ditt, 
Bengt Pleijel 90+

Vad sägs om hemligt möte – du och jag och vi?
Träffpunkt: Sångpostillan, årg 1, boken sid 250. bibelskolan.com tryck här. Där kan du träffa mig i Bengts återvändsgränd. Det är han som går med rullator ...

Lägg märke till kontrasten: och det var natt. ... Nu är Människosonen förhärligad....
Jubilatesång:

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.måndag 24 april 2017


Inför tredje söndagen i Påsktiden.

Välkomna ni alla - lammungar och fårskallar - till söndagen ”Misericordia Domini”, då vi får träffa

DEN GODE HERDEN

och får sjunga om ”Herrens nådegärningar” (= misericordia Domini” Psalt 89:2, FB). Cordia = hjärta. Fritt översatt: ”Herren har hjärta för de miserabla”. Jfr ”barmhärtighet”, från tyskans ”bei den armen Hertz = hjärta för de arma.
   Fyra personer hjälper oss att få kontakt med och sjunga om den gode Herden, han som bryr sig ….

1. Jeremia
som i Jeremia 23:3-8 målar ett profetiskt porträtt av Jesus, den gode Herden. Tag och läs!

2. Petrus
som i 1 Petrus 5:1-4 hjälper oss förstå både oss själva och vår PASTOR (herde, församlingsledare) och hur vi ska ta hand om och be för vår pastor. Genom dina böner får du uppdraget att ”herda herden”. Se närmare i bibelskolan.com - Oaser i öknen. OAS 36 - tryck här, Oas 37 - tryck här, Oas 38 - tryck här.
   När du läser om vad Herden gör med herdarna, upptäcker du ett budskap till dig själv. Herren vill ”herda” dig, förnya dig, fördjupa dig ….

3. Johannes
som i Johannes evangelium 10:22-30 tar oss med till Salomos pelargång i Jerusalems tempel, där det är tempelinvigningsfest. Jesus är där. Det är vinter. Jesus går omkring i Salomos pelargång. Folk undrar, ställer frågor. Plötsligt stannar han inför dig …
   Tempelinvigningsfesten var en stor och glad högtid som varade i åtta dagar. Det var en ljusfest till minne av det som hände år 164 f Kr. Då återinvigde Judas Mackabéus templet. Detta tempel hade orenats och de troende hade förnedrats under den grymme Antiokus Epífanes tid. Om honom talar Daniels bok i GT (se Daniel 11:21-35 i min bok ”I Guds händer vad som än händer”. Vägsträcka 44 tryck här.
   Epifanes betyder den lysande. Hans motståndare kallade honom Epimanes, det betyder galningen. Ty galen var han. Han lät utropa sig till gud. Ingen god gud - människor förföljs, barn slaktas inför mödrars ögon, om någon har en bibelrulle på sig, blev han avrättad. Antiokus förbjuder offren i templet och bygger altare åt hedniska gudar. Allt profaneras, man offrar svin i templet. Allt för att förnedra folket.
   Men mörkrets makter hade ingen chans. Antiokus besegras. Hoppets ljus tänds för folket. Därför firar man Tempelinvigningsfest.
   Men nu är det vinter, kallt, ruggigt och huttrigt. Jesus går där fram och tillbaka. Människor ställer kalla frågor till Jesus. Vem är du egentligen, Jesus?
   Vi känner igen oss. Vi fryser i själen och ryser inför allt ont vi hör och ser. Men plötsligt ser vi hur Jesus, som går fram och tillbaka, plötsligt stannar framför oss, ser oss, talar med oss. Då händer det något med oss. Vi hör, lyssnar, våra frusna hjärtan smälter, vi börjar gnola på en sång: Jag vill sjunga om min vän – Mitt i denna kalla, bråkiga och svårförståeliga värld möter vi den gode Herden, och som inte bara är Herden utan också Mästaren och Frälsaren. Han är också Vägen, Sanningen och Livet, och som kan ge både kraft och ljus och nåd. Sjung Sv Ps 472!
   Läs mer om detta i Sångpostillan, årg 1, boken sid 244. bibelskolan.com tryck här
   Men idag får vi också träffa

4. David
som i dagens psaltarpsalm - Psaltaren 23 – lär oss sjunga om DEN GODE HERDEN. Det är bibelns mest kända psaltarpsalm. Många kan den "by heart". Men låt oss fundera över vad den psalmen vill säga oss. Du får här några ”igångsättningstankar”. Men det finns mer att hitta! Psalmen har två delar:

1. HERDEN OCH HANS HJORD.
Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.


   Smaka nu på varje ord!
HERREN – ordet skrivs med stora bokstäver (Fb), Det är Han som för Mose presenterar sig som JAG ÄR – det heliga gudsnamnet. Det är han som i Nya Testamentet säger om sig själv: JAG ÄR den gode herden. (Joh 10:14).
ÄR – presens – gläd dig I HERREN alltid = all tid –varje tid – nu – just nu. Vänta inte till i morgon!
MIN - personlig relation. Herren är förtrolig med dem som vördar honom (Psalt 25:14).
JESUS ropar i sin svåraste nöd: Min Gud, Min Gud (Psalt 22:2 Markus 14:34) …
JESAJA har ett budskap från Herren till dig:  Jag har kallat dig vid namn, du är min (Jes 43:1).
TOMAS hjälper oss glädje-bekänna: Min Herre och min Gud!

HERDE - Han som vill "herda" dig har herdehjärta och gudomliga resurser för att "herda" dig
MIG SKALL INTET FATTAS – TÄNK TILL: Om det är mycket som fattas mig – vem är då min herde? Det är då inte bara ETT som fattas. Det är EN som fattas mig. Vänd om! Han står alldeles bakom dig och
HAN FÖR MIG TILL VATTEN DÄR JAG FINNER RO. HAN GER LIV ÅT MIN SJÄL
Du måste få vila innan du kan ila. Stressa av! Tänk på vilodagen så att du helgar den! Då tar han personlig kontakt och berättar om ditt dop (Sv Ps 386). Om du i ditt ökenliv TÖRSTAR – flämtar, ropar efter vatten, läs då Joh 7:37-38 i Bibel 1917: Om någon törstar, så komme han till mig och dricke…Han bjuder på strömmar av levande vatten. Du får gå från kraft till kraft. Du orkar gå med bland Vägens folk och möta ”osedda dagar med tröst”. Hur då? ”Oss följer ju Herden, vi känner hans röst” (Sv Ps 59:1).
HAN LEDER MIG PÅ RÄTTA VÄGAR FÖR SITT NAMNS SKULL
Inte alltid på lätta vägar. Men på rätta! Han har lovat det. Han har skrivit under sitt namn på det löftet. Mycket svårt kan hända. Det kan mörkna på vägen. Svartna för ögonen. Det onda, det mörka kan drabba mig. Jag hamnar i den mörkaste dal, dödsskuggans dal. Ser ingenting, förstår ingenting.
   Men mörkret är inte mörkt för honom (Psalt 139:12. Sv Ps 217). David vet att
OM JAG ÄN VANDRAR I DÖDSSKUGGANS DAL, FRUKTAR JAG INTET ONT, TY DU ÄR MED MIG. DIN KÄPP OCH STAV DE TRÖSTAR MIG. Varför behöver jag inte vara rädd? Svar: DU ÄR MED MIG. Herdens käpp och stav tröstar mig. Herden har en KÄPP, en klubba, som han drämmer till mot den stygga vargen som vill fånga lammet. Herden har en STAV med en klyka överst (jfr biskopsstaven). Den kunde han sträcka ned mot lammet som ramlat ner i bergsskrevan och dra upp det. För oss: Den gode Herden har resurser att rädda oss.
   Lägg märke till växlingen mellan HAN och DU. Först kommer flera HAN. Räkna! De berättar om vad Herden gör. Sedan byts HAN ut mot ett DU. Du upptäcker den personliga relationen. Kanske i din svåraste situation. ”När jag bäst behöver dig är du allra närmast mig”. DU är med mig!

2. VÄRLDEN OCH HANS GÄST.
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, ja, godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen

DU DUKAR FÖR MIG ETT BORD …
Herren är värd på festen. Inte en tillfällig gäst. Du är hedersgäst. Hemma ber vi bordsbönen så: ”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag”.
   Jesus bjuder på nattvardens fest. Där vill han bli ihågkommen: Gör det till min åminnelse!
I MINA FIENDERS ÅSYN
Jag behöver inte ängsligt fråga: Vad ska folk säga? ”Mina ögon ser alltid till Herren” (Psalt 25:15).
DU SMÖRJER MITT HUVUD MED OLJA.
Oljan är Andens redskap. När någon är sjuk (se Markus 6:13. Jakob 5:13). När du kröns till kungabarn – Andens olja är det yttre tecknet på att du hör ihop med Kristus, den Smorde.
DU LÅTER MIN BÄGARE FLÖDA ÖVER
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. (Rom 15:13). De himmelrika lever rikt!
GODHET OCH NÅD SKALL FÖLJA MIG I ALLA MINA LIVSDAGAR
Före går Herren med segerns baner (Sv Ps 59:2). Bakom mig – som skydd mot ”lågstora minnen” – låter han två vänner gå: GODHET och NÅD.
JAG SKALL FÅ BO I HERRENS HUS EVINNERLIGEN.
Hör hur han säger just till dig: Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerligen.

Vi träffas i fårskocken!
Bengt Pleijel 90+
tisdag 18 april 2017

INFÖR ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Välkommen till söndagen Quasimodogéniti! Lyckliga ägare av en psalmbok upptäcker att denna söndag har den underrubriken. Ordet betyder ”såsom nyfödda barn”, och syftar på 1 Petrus 2:2-3 såsom nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Detta var en uppmaning till dem som döptes på Påskdagen. Nu ska de lära sig att leva dopets rika liv. Och nu en uppmaning till oss. Vi får en nystart. Vi får nu leva påskglädjens nya liv. ”Låt mig växa till alltmer”. Tänk att få ”smaka Herrens godhet”!!!!! Vi får träffa tre viktiga personer som hjälper oss med detta. Först träffar vi

1. SAKARJA som läser för oss ur sin bok Sakarja 8:6-8.
   Han rätt gammal nu, Sakarja. Något över 2500 år. Äldre herrar har, som ni vet, ofta mycket klokt och gott att säga. Hans budskap till Guds folk då, ger hopp åt Guds folk nu. Guds folk då hade splittrats åt ”östern och västern”, säger han. Guds folk idag har blivit högervridna eller vänstervridna (eller som de flesta av oss: bara vridna). Men Herren säger genom Sakarja: Jag skall rädda mitt folk. Det omöjliga skall bli möjligt. Orden har blivit nedskrivna för vår skull. Något spännande kommer att hända också med oss. Helt om marsch! Gör en U-sväng. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Gå ut och gör alla lärjungar till folk! Gud vrider rätt det som gått snett därför att vi tagit lätt med det som är rätt. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud, säger Sakarja. Min Herre och min Gud! säger Tomas, Detta händer när Påskens budskap landar i oss: Jesus du har uppstått, nu är graven tom. Jag står där förundrad, o mysterium. (Sv Ps 359:2)
Nästa person som vill hjälpa oss är

2. PETRUS som läser för oss idag ur Första Petrusbrevet 1:3-9.
   På www.bibelskolan.com finns en vandring genom Petrus första brev. (Leta rätt på VANDRINGAR). Från början kallade jag denna vandring ”LEV I PETRUS första brev”. Sedan ändrades titeln till ”OASER I ÖKNEN”. Nu kan jag hälsa från Petrus att han idag vill gästa dig i din öken. Han visar på tre oaser där dagens text är utlagt.

TREDJE OASEN – vers 3-4 tryck här.
Där smittas du av ”lovsången till Fadern, som ge oss ett levande hopp”.

FJÄRDE OASEN – vers 5-7 tryck här
Där smittas du av ”lovsången till den helige Ande, som hjälper oss att mogna i tro”.

FEMTE OASEN - vers 8-9 tryck här
Där smittas du av ”lovsången till Jesus kärlek som låter oss bara bubbla över av glädje”.

När du hittat dessa tre oaser kommer det att spritta till i dina ben och välljud strömmar från strupen: Under sång och dans skall man säga: alla mina oaser äro i dig (jfr Psalt 87:7).
Och sedan, ja då längtar du till Varberg 25-29 juli. OAS-möte! Men först måste du få träffa

3. TOMAS
Hans apostelkollega Johannes berättar om honom. Läs Johannes 20:24-31. Vi får höra den djupaste, den största, den varmaste bekännelsen till Jesus i hela nya Testamentet, MIN HERRE OCH MIN GUD! Kristenhetens starkaste bekännelse kommer inte från Petrus, inte från Johannes, inte från Jakob. Den kommer från Tomas. Ingen har lyckats fånga upp en sådan varm, klar, frisk trosbekännelse som just Tomas. MIN HERRE OCH MIN GUD!
   Detta är nedskrivet för att också du skall hitta in i den varma bekännelsen. Ge dig därför tid att ta emot Tomas som din gäst en tid. Han träffas i Johannes 20:24-31, i Sångpostillan årg 3, sid 238 och bibelskolan.com tryck här. På Högmässan i din församling på söndag får du höra en fantastiskt bra predikan. Men har prästen som predikar hittat lika mycket som du, som förberett dig ordentligt? Du kan kanske få ett rikt samtal med din präst. Du får berätta. Och han får berätta.
   Det är mycket som kan hända när Påskbudskapet landar i våra liv. Det våras för kyrkan!

Snart alla ängar stå i skrud, 
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma. 
Så komme vår i Jesu namn,
I folkens liv, i kyrkans famn, 
till alla själars fromma. 

(Så skaldade Grundtvig år 1909, se Sv Ps 198:3).


NÅGRA BY-HEART-ord:

Jag skall rädda mitt folk

Såsom nyfödda barn skall ni längta efter 
den rena, andliga mjölken, 
för att växa genom den och bli räddade. 
Ni har ju fått smaka Herrens godhet.
1 Petrus 2:2-3 

Tomas säger till Jesus: 
Min Herre och min Gud.
Joh 20:28 

Jesus säger till Tomas: 
Du tror därför att du har sett mig. 
Saliga de som inte har sett men ändå tror.
Joh 20:29 

Också många tecken som inte har tagits med 
i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 
 Men dessa har upptecknats för att ni skall tro 
 att Jesus är Messias,Guds son, 
 och för att ni genom att tro 
skall ha liv i hans namn. 
Joh 20:30-31 

Gör gärna ett besök i bibelskolans skattkammare . Läs Nyfikenhetsvandring 33 (tryck här), som vandrar genom detta ord i trosbekännelsen: igen.

Vi hörs och ses IGEN! Deo volente (Jakob 4:15) ….

I påskens glädje
Bengt Peijel, 90+

måndag 10 april 2017

TV 16.org. 

För en tid sedan gjorde TV16 fem inspelningar där jag försökte svara på frågan: VARFÖR MÅSTE JESUS DÖ PÅ KORSET? Jag gav fem korsord som svar:

KORSORD 1 : FÖR ATT HAN ÄLSKAR DIG, tryck här.

KORSORD 2 : FÖR ATT GE DIG SKULDSANERING, tryck här.

KORSORD 3 : FÖR ATT DU SKALL FÅ ETT FRISKT HJÄRTA, tryck här.

KORSORD 4 : FÖR ATT HELA DINA SÅR, tryck här.

KORSORD 5: FÖR ATT VI SKALL FÅ BLI STOLTA, tryck här.


En rik helg med många stilla, stora, rika, starka upptäckter önskar er
Bengt Pleijel 90
+

onsdag 5 april 2017INFÖR STILLA VECKAN OCH STORA PÅSKEN
   Vi går nu in i den mest dramatiska tiden i kyrkoåret. Vi hör rop och skrik. Vi ser blod och tårar. Folkmassor som svänger hit och dit. Alla verkar oroliga. Vad är på gång? Vad händer? Och varför händer det som händer?
   Vi kallar denna vecka för STILLA VECKAN. Det händer något med oss om vi vågar vara stilla.

Så säger Herren, HERREN, Israels Helige:                    
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.   
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.

   Jesaja berättar vad som händer om vi inte vill. Han talar om jäkt och stor ensamhet. Men Herren väntar: Han längtar efter att få visa er nåd och visa er barmhärtighet.. Saliga är alla som vänta på honom. (Läs Jesaja 30:15-18)
   STILLA VECKAN kan bli RIKA VECKAN som leder oss in i den STORA PÅSKENS överraskningsglädje. På vår vandring in i denna vecka är evangelisten Markus vår guide. (Men ibland får Matteus komma till hjälp). Annandag Påsk återgår vi till tredje årgångens texter.


PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset.
   Texter: 2 Mos 13:6-10 Hebr. 2:14-18. Markus 11:1-11 Sångpostillan årgång 3. Boken sid 177, datorn tryck här.
… och de som gick före och de som gick efter ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår Fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!

SKÄRTORSDAG – Det nya förbundet.
Texter: 2 Mos 24:3-11, 1 Kor 10:16-17, Markus 14:12-26. Sångpostillan årgång 1. Boken sid 179, datorn tryck här.
   Nattvarden instiftas. Kallas eukaristin – Tacksägelsen. Hjälper oss till lovsång även under nöd. När de sjungit lovsången, gick de ut till Oljeberget (Mark 14:26). Lovsången var Psaltaren 113-118. I Psalt 118:13-14, Bibel 1917, står det: Man stöter mig hårdeligen för att jag skall falla, Men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning (melodi finns i Sångpostillan årg 1, sid 184.

LÅNGFREDAG del 1, Korset .
Texter: Jesaja 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Markus 15:21-41, Psalt 22. Sångpostillan årg 1. Boken sid 185, datorn tryck här.
   Dagens sång: Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Melodi: Sångpostillan sid 193.

LÅNGFREDAG del 2 – Jesu begravning och vår.
Texter: Matteus 27:57-66, Sångpostillan årgång 3. Boken sid 203, datorn tryck här.
… Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav, som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven ….


"När jag skall lämna världen, o lämna du ej mig,         
Och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.          
När ångest trycker anden i sista kampens nöd,          
Kom då och lossa banden, o Jesu för din död."           
(Sv Ps 144:6) 


PÅSKLÖRDAG – Nederstigen till dödsriket.
Texter: Jona 2, 1 Petrus 3:18-22. Matt 12:48-41, Psalt 139:1-12. Sångpostillan årg 3. Boken s 209, datorn tryck här.
Liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

PÅSKNATTEN – Genom död till liv
Texter: 2 Mos 14:10-16,21-22, Rom 6:3-11, Matteus 28:1-8 Sångpostillan sid 219, datorn tryck här.

"Faraos härar hann upp oss på stranden just som vi kommit till Pi Hahirot. 
Här mellan havet och hären i sanden dödsdömda stod vi vid klippornas fot.
En enda möjlighet, ljöd oss i ropet, vägen till havet, till döden i dopet. 
Halleluja! Halleluja!"                                                         
(Sv Ps 618:1)PÅSKDAGEN – Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!!!
Texter: 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21. Markus 16:1-14. Sångpostillan årg 1 Boken sid 197, datorn tryck här.
Ängeln sade till dem: Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått han är inte här, Se, här är platsen där han blev lagd…

"Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja,
han var död men se han lever, halleluja.
Dödens portar öppnar han, halleluja,
               nyckeln ligger i hans hand, halleluja".                  
(Sv Ps 153).


ANNANDAG PÅSK – Livet vann dess namn är Jesus.
Nu följer vi tredje årgångens läsningar: Jeremia 31:9-13, 1 Petrus 1:18-23, Joh 20:19-23, Psalt 16:6-11.
Sångpostillan årg 3, Boken sid 232, datorn tryck här.


"Dina ögon är fyllda av glädje. 
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus? "
(Sv Ps 154:3)

                                                                           
 Lärjungarna blev glada, när de såg Herren (Joh 20:20).
DJUPDYKNING OCH PÄRL-LETNING.
1. www.bibelskolan.com
Leta rätt på ”vandringar”. I Vandringar 24-34 (tryck här) går vi djupare ned i Trosbekännelsens ord ”Pinad under Pontius Pilatus – uppstånden igen ifrån de döda”. Där ligger välsignelser och väntar på att bli upptäckta av dig, Efter dessa vandringar kommer du att utropa med Petrus i 1 Petrus brev 1:3 :

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda


2. PSALMBOKEN.
Har du upptäckt Psalmboken? En verklig skattkammare. Vi träffar människor från olika tider, olika länder, olika traditioner som på olika sätt uttrycker sin tro och sin kärlek till HERREN. Läs och begrunda en psalm varje dag. Du kommer att häpna ofta över psalmbokens starka och märgfulla formuleringar. Repetera gärna de psalmer du en gång lärt dig "by heart". Då slutar hjärnan att rosta och hjärtat klappar varmt!
   Fastans och passionstidens psalmer finns på nr 95-145, 438-460, 738-739.
   Påsktidens psalmer finns på nr 146-157, 461-473, 740-743.


3. TV 1989
Under Påsken 1989 gjordes TV-inspelningar från Åh kyrka. Påskdagens gudstjänst kan du se här.


4. TV 16.org.
För en tid sedan gjorde TV16 fem inspelningar där jag försökte svara på frågan: VARFÖR MÅSTE JESUS DÖ PÅ KORSET? Jag gav fem korsord som svar:

KORSORD 1 : FÖR ATT HAN ÄLSKAR DIG, tryck här.
KORSORD 2 : FÖR ATT GE DIG SKULDSANERING, tryck här.
KORSORD 3 : FÖR ATT DU SKALL FÅ ETT FRISKT HJÄRTA, tryck här.

Dessa läggs ut under Stilla Veckan:
KORSORD 4 : FÖR ATT HELA DINA SÅR, tryck här.
KORSORD 5: FÖR ATT VI SKALL FÅ BLI STOLTA, tryck här.


Om det finns ett liv för mig efter Påsk, kan det hända att det kommer fler Himmelskt Söndagsgodis. Men nu tar jag paus till efter Påsk. Jag ska försöka leva som jag lär: Bli stilla! Må du leva så också, ty... 

så säger Herren, HERREN, Israels Helige: 
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. 
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka
En rik helg med många stilla, stora, rika, starka upptäckter önskar er
Bengt Pleijel 90+
måndag 27 mars 2017

Inför Femte söndagen i Fastan

FÖRSONAREN
är temat för denna söndag. Himmelen är engagerad i vad som händer på jorden. Gud vill att alla ska bli frälsta. Det är Guds nollvision. Han vill att det ska bli bra mellan Honom och oss. Men vi ville inte. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, (Jesaja 53:6). Vi har blivit som främlingar på en öde ö, instängda i våra problem. Syndens sund hindrar oss att komma därifrån. Någon måste komma utifrån för att rädda oss. Gud griper in. Han korsar våra planer. All vår skuld lade Herren på honom (Jesaja 53:6).
   Gud griper in, gång på gång. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt … (Hebr 1:1).
   I fjärde Moseboken 21:4-9 – dagens GT-text – berättas om en av många ingripande från Gud. Gud räddar från en ökenkatastrof på Moses tid. Där läser vi om

FÖREBILDEN
Gud ger denna order till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en stång; sedan må var och en som blivit ormstungen se på den, så skall han bli vid liv (4 Mos 21:8).
   Vi undrar vad den händelsen kan säga oss?
   Läs hela texten i din Bibel. Kärlekens Gud har gett folket sitt beskydd i Egypten och under uttåget från Egypten. Men på den fortsatta vandringen stöter de på många svårigheter. De gör då uppror mot Gud och anklagar honom. “Gud, varför har du fört oss upp ur Egypten? Varför har du låtit dessa svårigheter komma över oss?” Och de knorrar och knotar, suckar och talar mot Gud och emot Mose. Hur kan du tillåta att vi har det så svårt?
   Vad gör Gud då? Gud kan göra mycket. Men en sak klarar han inte. Kärleken kan inte tvinga oss att älska honom och inte tvinga på oss sina lösningar. Han vill inte vara diktator.
   Om han räcker oss handen men vi inte tar emot den eller vänder ryggen åt honom, vad gör då Gud? Han tar ifrån oss sitt beskydd!
   När skyddet är borta, då är det fritt fram för den Ondes onda ondska. Giftiga ormar kommer in, berättas det. Ormar som ringlar och slingrar och dansar ormdansen och hugger och sprutar in dödande gift i människorna.
   Att sända denna katastrof var enda möjligheten för Gud att få dem att stanna till. Nu förstår folket att de har syndat mot Herren. De säger till Mose: Vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Och så ber man Mose att han skall be till Herren för dem. Och Mose ber för folket.
   Gud säger: Jag skall ge er ett medel så att ni kan bli frälsta. Han ger order till Mose att göra en kopparorm. I flygande hast sätter Mose igång arbetet. Medan somliga gjuter kopparormen reser andra stång. Och sedan ilar budbärare genom lägret: ”Se på kopparormen!”
   Det var nog många som hånade ”inte kan det hjälpa!” Och de dog. Men alla som såg på ormen – ja, bara med ett öga! – fick leva. Vi ser människor krypa fram, dödligt sårade. En enda blick – fäst dina ögon …. och livet strömmar in i dem.

   Men lägg märke till: Gud tar inte bort ormarna, Ondskans representanter finns kvar. Men han ger ett medel så att de kan bli räddade.
   Här är FÖREBILDEN för det som skall hända på Golgata. I dagens evangelium hör vi hur Jesus säger; Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var en och en som tror på honom skall ha evigt liv (Joh 3:15).
   Människosonen måste upphöjas. När vi upphöjer Jesus händer det något med oss. Våra blickar stirrar inte nedåt på ondskans ständigt nya påhitt. Vi ser upp. Och vi ser uppåt på vår korsfäste Frälsare. Vi står där tillsammans och ser mot himlen och hör en röst: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Vi stämmer in i lovsången inför korset. Lovsången har en märklig lyftkraft. En läkande kraft. Den upphöjda ormen är läkarkårens logotyp.

Nu går vi vidare till DAGENS EPISTEL - Första Johannes brev 1:8-22. Där träffar vi

FÖRESPRÅKAREN
Läs texten i din Bibel. Och tänk till:
Man kan bedra sig själv. Grundlura sig själv. Säga: allt står väl till, allt står väl till. Och dock står inte allt väl till (Jeremia 8:11). Cancern finns i kroppen. Synden har slagit sig ned i själen. Men det är inte bara synd om mig. Det är synd i mig.
   Man kan bli räddad. Kroppen behöver en läkare. Och brottslingen en advokat.
”Frågar du vad namn han bär, Jesus Krist det är (jfr Sv Ps 237:1).
Jesus är läkaren, ty genom hans sår blir vi helade (1 Petrus 2:1-25).
Jesus är advokaten. Han är ”en som för vår talan” skriver Johannes. Bibel 1917 kallar honom ”Förespråkaren”. På grekiska ”parákleton”, på latin ”advocátus” = en som är kallad att stå vid vår sida.

   En underlig advokat! Han säger inte om dig och mig: han är oskyldig.
Han säger inte: han rår inte för att han gjorde så.
   Han säger inte som somliga advokater: Jag kan inte säga att den anklagade är oskyldig. Men jag anser att han redan lidit tillräckligt …
   Jesus säger: Jag, JAG, har lidit tillräckligt för honom ..
Jesus tar sig an vår sak hos Fadern genom att ta på sig vår synd och bära den bort .

O vilken kärlek, underbar sann! Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen, evigt nu bli (Sv Ps 45:2)


Nu går vi till DAGENS EVANGELIUM: Johannes evangelium 3:11-21. Läs och begrunda den texten i din egen bibel. Vi träffar där

FÖRSONAREN
I Johannes 3: 8-15 möter Jesus i ett nattligt samtal professorn och riksdagsmannen Nikodemus. Nikodemus undrar varför det händer så mycket med Jesus. Vad har du som inte jag har? Jesus berättar då om nyfödelse, dop och helig Ande. Det var ju det som hände vid Jesu dop i Jordan. Före dopet är det tyst om Jesus, inga under, inga dynamiska predikningar. Efter dopet, då Jesus invigs till sin frälsargärning, kommer mängder med händelser om botande, under, kraftord.
   Den lärde Nikodemus har svårt att hänga med. Ty det kan ingen genom egen begåvning, styrka eller kraft. Anden, hjälparen, måste få ta ledningen. Kanske Nikodemus anar något av Jesu hemlighet, då Jesus berättar om Kopparormen i öknen

I Johannes 3:16- 21 är det Johannes som reflekterar över vem Jesus är. Vi kommer nu till Bibelns mest citerade vers, Johannes 3:16.

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som tror på honom, icke skall gå förlorad utan äga evigt liv.

   Här är Guds motrörelse. Gud utger sin Son. Sonen ger sitt liv för att vi skall få leva. Genom dopet och tron, genom Ordets dynamiska kraft, genom Mässans pulsslag ”För dig! För dig!” dras vi in denna kärleksrörelse. Vi befrias från Lögnens fångenskap, den som lurar oss att leva i mörkret. Vi dras in Sanningen. Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bi uppenbart att han gör vad Gud vill. Guds vilja sker såsom i himlen i Mittboda församling.
Vill du dröja längre i Guds kärleksrörelse finns mer himmelska överraskningar i Sångpostillan årg 3, sid 168. I datorns bibelskolan.com tryck här

Eller i Festhögmässans långpredikan som jag höll 29 januari i Åh kyrka över dagens text – You Tube.com Bengt Pleijel, den Återfunne Fadern. Är du vid datorn, tryck här

Har du sett Korsorden på TV16.org där jag svarar på frågan ”Varför måste Jesus dö på korset”? Vi har fått två svar: 1. För att han älskar dig 

2. För att ge dig skuldsanering. Vi väntar på det tredje …

Vid Festhögmässan togs upp kollekt som delades mellan Åh Stiftsgård, Oasrörelsen och bibelskolan.com. Genom kollekten i kyrkan + gåvor som sänts in på postgiro blev summan över 50.000 kronor. VARMT TACK!

Vad givande det är att fylla 90! Varför får man bara fylla det en gång?

undrar
Bengt Pleijel 90+


tisdag 21 mars 2017

Inför Jungfru Marie Bebådelsedag.

GUDS MÄKTIGA VERK - GPS

är dagens tema. Är inte det något vi längtar efter? GUDS MÄKTIGA VERK, hans ingripande i våra knepiga situationer. När vi frågar så, får vi svar: GUDS MÄKTIGA VERK SKER GENOM GPS!
   GPS omtalas redan av profeten Jesaja. Han skriver: Vare sig du viker av till höger eller vänster så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: ”Här är vägen, vandra på den (Jes 30:21). Vill du hitta vägen till VÄGEN, kontakta GPS. Det betyder: Gods Powerful Spirit.
   När ambassadören från himlen kommer till Maria och bebådar, talar om för henne att hon skall föda Guds Son, så undrar Maria: HUR SKALL DETTA SKE? Och svaret hon får är GPS. "Gods Powerful Spirit", den helige Ande skall komma över dig och de Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:35 Fb). Då svarar Maria: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.
   Vill du vandra genom den texten, se adress nedan. Himmelskt söndagsgodis bjuder idag in dig på en poesikväll. Vi lyssnar till tre sångares sånger: De som sjunger är Hanna, Maria och Paulus. Först hör vi

HANNAS SÅNG finns i första Samuelsboken 2:1-10. Slå upp och läs!
   Hanna uttrycker sin lycka, glädje och tacksamhet över att ha fött en son. Hon hade bett mycket om det och gav därför sin son namnet Samuel, som betyder ”Gud hör bön”. Du kan lyssna till hennes sång i Första Samuelsboken 2:1-10. Den har stora likheter med Marias lovsång. Hannas lovsång hjälper Maria att hitta orden för sin lovsång. Precis som vi får hjälp av ”psalmer och hymner och andliga sånger” (Ef 5:18) när vi vill hitta ord som uttrycker vår glädje. Kopplar vi då också på GPS blir det himmelska vibrationer!

MARIAS SÅNG - Magnificat – står i Lukas 1:46-55.
Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min Frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga gärningar med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika har skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.Vi lyssnar till Marias sång. Och häpnar och förundras. Vilka starka ord! Gud gör verkligen stora ting! Vi undrar: Kan stora ting ske med oss? Hur hitta hennes glädje? ”O Maria, lär mig dina sånger!”(Sv Ps 481:4). Du får dessa svar:

1. Maria hjälper dig att upptäcka Andens kraft.
"Gods powerful Spirit" vill besöka och beröra också dig. Men lägg märke till att Anden ”vilar”. Lura stressdemonen. Ge dig tid med Andens kärleksstunder. Hör vad Anden säger i ditt liv genom Guds ord. Lyssna. Andas in ord av ande och av liv. Bed: ”Kom helige Ande!”

2. Maria hjälper dig att upptäcka Herrens storhet.

Anden hjälper dig att förstå Gud och upptäcka Herrens storhet. Du får säga som Maria: Han är Gud, min Frälsare. I alla svåra situationer får du fråga Hur skall detta ske? Hur skall jag klara av? Det svar du får är GPS!

3. Maria hjälper dig att upptäcka dig själv.
Maria som varit inför Gud, som heter JAG ÄR, hon säger: Jag är Herrens tjänarinna! Inte drottningen. Inte kändisen, idolen... Hon vet vem hon är. Enligt Bibel 1917 har hon hittat platsen för denna upptäckt: Min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Kontakten med JAG ÄR, hjälper mig att hitta mig själv. Du hittar den platsen när GPS drar dig in i dopets kraftfält: i Kristus. Där hittar du ”annorlundalivet”. Störst är den som tjänar mest …
   Utanför det kraftfältet tappar du ögonkontakten med Gud, du ser ned på andra, bedömer, kanske föraktar och förtrycker. Och allt blir så dumt.
   I kraftfältet i Kristus säger du: mina ögon ser alltid till Herren… och allt blir så rätt. Du upptäcker din storhet: Han som heter JAG ÄR säger till dig: DU ÄR mitt barn!
   Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn (1 Joh 3:1)

4. Maria hjälper dig att upptäcka sångarglädjen.
Maria lär dig sina sånger. Du får prisa Herrens storhet, du får sjunga, jubla som Maria. Marias och din sång är smittosam. Släkten undrar: Vad har hänt med den suckaren? Svar: Herren lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skola många se och varda häpna och skola förtrösta på Herren (Psalt 40:4, Bibel 1917). Många! Hela släkten. Alla släkter …

5. Maria hjälper dig att upptäcka Kärlekens Gud.
Maria hjälper oss att lära känna KÄRLEKENS GUD. Nu studsar vi! Vad är det Maria sjunger om när hon sjunger om Gud? Han verkar inte särskilt snäll. Stryker oss inte medhårs. Säger inte ”Du duger, du är bra som du är”. Maria sjunger om Guds revolution. Gud vänder upp och ned på allt: Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika har skickar han tomhänta bort.
   Kärlekens Gud älskar oss så mycket att han med kraft griper in mot orättvisor, förtryck, skattefiffel, härskarlater. T.o.m. hans majestät JAG, som sätter sig på tronen, störtas ned. Råd: Kliv ned från tronen innan det är för sent. Ställ dig bredvid Maria och upptäck vilken glädje det är att vara med bland dem som sjunger om Herrens storhet.

6. Maria hjälper dig att upptäcka ett framtidshopp.Maria ger oss det, ty Herren tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Det är sagt också till oss som är inympade på Israel-trädet och som genom dopet och tron är Abrahams barn. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet (Gal 3:26-29).


PAULUS SÅNG hör vi i Kolosserbrevet 1:15-20
Sonen är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

De som vet säger att dessa ord kommer från en urkristen sång.
Men vad vill Paulus säga oss med denna sång?

1. Jesus är med från början.
Han var med i uppfinnarverkstaden, där skogar och sjöar, grisar och myggor, rosor och akvileja, pojkar och flickor skapades. Och faktiskt tänkte han på just dig och mig just då. Se Ef 1:4.

2. Jesus är med oss nu.
Han är huvudet för kroppen. Han leder oss som lemmar i denna kropp att bli de roliga och originella original som vi är skapade till. Vi förstår inte alltid det. Ofta känner vi oss misslyckade, tomma som nollor. Jesus kan ta hand om nollor! Hela fullheten bor i honom, säger Paulus. Av hans fullhet, av hans rika liv, kan vi alla tomma nollor bli fyllda , säger Johannes (Joh 1:16). När Jesus kommer som nummer 1 i våra liv, får alla nollor sitt värde. Vilket värde blir detta?

1.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tillsammans är vi rätt dyrbara. Värdefulla! Men vad händer med nollorna om en nolla ställer sig före ettan? Noll och intet värde. Du får höra de jämmerlikas sucksång: ”Du vet väl om att du är värdelös, konstig si och så”. Det behöver inte bli så om vi utnyttjar GPS – Gods Powerful Spirit.

DET FINNS MÅNGA GPS-upptäckter i texterna på Jungfru Marie Bebådelsedag.
   Dagens evangelium i Lukas 1:26-38. Sångpostillan årg 1 , boken sid 474, bibelskolan.com tryck här

   Marias lovsång i Lukas:1:46-55, Sångpostillan årg 3, boken sid 491, bibelskolan.com tryck här

   Botanisera också bland bibelskolans vandringar. Vandring 23 handlar om ”Avlad av den helige Ande, född av Jungfrun Maria”. Datortryck här


Vi ses och hörs
Bengt Pleijel 90+