måndag 11 november 2019


Inför söndag före Domssöndag 2019

VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är uppmaningen vi får på denna söndag före Domssöndagen. Det är något fantastiskt och spännande som väntar oss. Och som vi hittar om vi gnuggar sömnen ur ögonen och håller oss vakna. Sv Psalm 490:1 sjunger om det:
"Guds Son en gång i morgonglans skall åter komma hit 
och alla ängslans skuggor flyr och världen fylls av liv.
Han är densamme som han var men klädd härlighet.
Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem."

Brudgummen kommer. Bruden får göra sig redo. Festen väntar.
Har du någon gång undrat över varför vår himmelske Far skapade människan. Svar: Far hade redan en Son. Nu letar han efter en brud till sin son. Jesus är brudgummen och alla som i tro och kärlek vill höra ihop med Jesus är bruden. Gläd dig du Kristi brud! Jesus är nu på väg för att hem-ta bruden till rikets bröllopssal. Men för att komma in till festen måste vi lämna det vi fastnat i och som fastnat i oss. Varje rike har en säkerhetskontroll. Guds rikes säkerhetskontroll heter:

DEN TRÅNGA PORTEN!
In i Guds rike får vi inte ta med SKRYT och SKRÄP. Högmod och medaljer, avund och jämförelse, bitterhet och besvikelser, aktier och guldtackor, ja allt det som fördunklar våra sinnen av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer (Luk 21:34), allt det får vi lämna. Den trånga porten är befrielsens port.
Många bär uppståndelsekorset om halsen som en påminnelse om det. Jesu kors är tomt. Men i öppningen ser vi konturerna av Jesu kropp. ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in”. Jag kan komma in – men utan bagage.

1. GUDS FRÄLSNING ÄR PÅ VÄG!
Läs och BE-grunda söndagens GT:text från Jesaja 51:4-6 (SFB)
Hör på mig, du mitt folk, lyssna till mig, du mitt folkslag, för från mig ska undervisning gå ut. Jag ska sätta min rätt till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. och se på jorden därnere, för himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Men min frälsning ska bestå för evigt, min rättfärdighet ska inte brytas ner.

GUDS ARMAR
Gud vill med sina armar lära oss leva Gudsrikets liv redan nu. Gud vill sända och tända ljusord också i vårt mörker. Han vill att vi skall se att hans rättfärdighet är nära. Han vill hjälpa oss att hitta en rätt färd genom livet. Mina armar ska döma folken. Döma betyder här vägleda. Hans hjälp är på väg. Hans mäktiga arm vill skipa rätt.
   Femte Moseboken 33:27 säger att hans armar skall ordna detta. Urtidens Gud är nutidens Gud som sträcker ned sina två arbetshänder – Sonen och den helige Ande - som skall vrida rätt det som gått snett, därför att vi människor tagit det lätt med det som är rätt. Stanna därför här och …

LYSSNA OCH HÖR NOGA PÅ!
Herren vill komma till tals med sitt folk Israel och till dem som genom dopet och tron blivit Abrahams barn (Gal 3:26-29). Dit hör ”kustländernas folk” (Bibel 2000 talar om fjärran länder). Herren syftar nog på oss i fjällhöga nord. Han vill oss! Stanna här! och lyssna! Hör noga på! Vad vill Han?
   Herren vill tända ett ljus i vårt och världens mörker. Det är det ljuset som den gamle Symeon ser när han tar Jesusbarnet i sin famn. Då profeterar han om att detta barn skall bli ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet åt ditt folk Israel (Luk 2:32). Gud vill tända ljusord också i vårt mörker. Han vill att vi skall se att hans rättfärdighet nalkas. Han vill hjälpa oss att hitta en rätt färd genom livet. Och han vill att vi redan nu skall hitta en ”framtidsförankring” – I Guds händer vad som än händer. Därför

LYFT ER BLICK MOT HIMLEN
Gud uppmanar oss genom Jesaja att rikta blicken åt två håll:
   SE mot HIMLEN! Med himlen menas här himlavalvet, universums stjärnevärldar och galaxer. Allt det skall lösas upp som rök.
   SE mot JORDEN! Något skakande skall hända med jorden. Jorden skall slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som mygg. När allt brakar samman och undergång och storkrasch rusar och rasar emot oss, känner vi oss små och ynkliga. Vi ropar och ber.
   På vår bön svarar Gud: min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet. Det finns alltså något som består då allting annat förgår. Himmel och jord skall förgå men mina ord skall inte förgå, säger Jesus (Luk 21:33). Vi vill inte och behöver inte vara ensamma då den mörknande framtiden blir svår. Får hans ljusord vara hos oss och i oss har vi något av himlen i oss. Därför stannar vi nu hos Jesus i vakan, väntan och bön.
   Den sista natten Jesus levde, tog han med sina lärjungar till Getsemane och sade till dem: Stanna här och vaka med mig, vaka och bed (Matt. 26:38). Vi går nu mot världens sista afton. Tillsammans med Jesus får vi vaka, vänta och be. Jesus vill hjälpa oss att vara beredda och resklara. Dagens Psaltarpsalm 139:5 drar oss in hans närvaro:
Du omsluter mig på alla sidor 
och håller mig i din hand 

2. PRÖVA ER SJÄLVA
Läs och Be-grunda dagens epistel 2 Kor 13:5-9 i din egen Bibel.
Paulus uppmanar oss till självprövning: Pröva er själva, säger han. Vanligtvis är vi mycket duktiga på att pröva andra. Vi ser rätt bra deras dumheter men blundar för våra.  Risken då är ju att vi hamnar i ett självbedrägeri.
Om vi inte är bra på att pröva oss själva, behöver vi be om hjälp med det: Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till, om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen (Psalt 139:23)
Det vi ska pröva enligt Bibel 2000 är om vi märker att Kristus Jesus finns hos er. Det vi ska pröva enligt Folkbibeln är om vi vet om att Kristus Jesus är i er

ÄR KRISTUS JESUS HOS ER?
Bibel 2000 ställer den frågan. Jesus har ju lovat att vara det: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:20).
Men tar vi emot honom? Vänder vi honom ryggen?  Får han vara den som binder oss samman i kärlek? Om ni har kärlek inbördes så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar (Joh 13:35). Johannes skriver i sitt kärleksbrev till oss: Mina älskade, om Gud så har älskat oss är också vi pliktiga att älska varandra (1 Joh 4:11-12). Guds kärlek blir synlig genom Kristi kropp. Och lemmarnas uppgift är att  göra denna kärlek synlig. Om vi gör det förblir Gud i oss. Kärleken kan endast förbli i oss om vi ger den vidare. Kärleken måste vara i rörelse. Den måste flöda, tas emot och ges ut. Ja, vi behöver stanna till och pröva hur det är med oss.

ÄR KRISTUS JESUS I ER?
Folkbibeln ställer den frågan. Också det ska vi pröva. Hur vet vi om han är det? Johannes svarar: Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss sin Ande (1 Joh 4:13, SFB). Anden ger oss visshet genom att vittna med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Vi är Guds barn för Jesu skull, säger Anden.
   Anden säger det till vår ande. Anden vittnar med vår ande. Han går in på djupplanet i våra liv, nedanför tankar och känslor och ger oss en visshet där, om att vi förblir i honom och han i oss. Har vi hans ord i oss, har vi i oss det som består, då allting annat förgår.
För att du inifrån ska förstå detta, gör på följande sätt: Tag ett bibelord som har talat till dig. Stoppa ned det som ett frö i hjärtat, ditt inre kärleksrum. Vattna det med bön. Upprepa det. Då tar den helige Ande hand om detta ord. Du märker hur ordet är laddat med liv, kraft och glädje. Jesus bor i dig!
Gläd er i Herren alltid
All tid - varje tid – just nu!

3.  VÄLKOMNA TILL BRÖLLOP! FESTEN KAN BÖRJA
Läs och BE-grunda bröllops inbjudan i Lukas 12:35-40 i din egen Bibel.
Du får först några råd om hur du skall förbereda dig för festen:
Fäst upp era kläder. Den långa livklädnaden hindrar rörelseförmågan. Ingenting ska få hindra oss att röra oss mot det himmelska målet. Upptäck vad det är och be: Lös mig från alla frestarens garn.
Håll lamporna brinnande genom närkontakt med den helige Ande – gjut din Ande över varje törstig själ att vi hittar både vägen  och kraften.
Vänta! Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Jesus säger: Saliga de tjänare eftersom deras herre finner dem vakna när de kommer.
Vaka! För att vara andligen vakna behöver vi den kroppsliga sömnen. Bruden i Höga visan lär oss att även om vi sover kan vi vaka: Jag sover, men mitt hjärta är vaket (HV 5:2)
Låt din inre värld vara inställd mot Jesus varje dag. När han en gång kommer på den yttersta dagen blir det ”ej så som man råkar en främling på gatan – nej, så som man ser på en vän, en vän som man drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen” (Psalm 313:3). 
Se vad som händer. Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Vilken djärv bild! I österländska öron fullständigt fantastisk, ja, omöjlig. Husbonden som betjänar sina slavar! 
Men egentligen lika fantastiskt för oss. Den helige Ande var nog noga med att låta de orden bli nedskrivna för oss. Han ville påminna alla trötta kristna om vad Jesus gör, ville påminna alla som varit plågade av allt tal om engagemang. Han som är vår Herre betjänar oss idag vid nattvardsbordet. Han vill tala om för oss hur dyrbara vi är. Han vill upphöja oss och lyfta oss in i den himmelska kärleken.
Vi väntar på något fantastiskt när Brudgummen kommer. Jesus kommer!

Festen kan börja, allting är nu redo. 
Bordet är dukat med himmelskt bröd.
Jesus Kristus, Konung och Herre, 
står här och kallar: Kom till mig.

Öppna dina ögon, lyft dina händer, 
vidga ditt hjärta, höj din röst,
   Synden blir förlåten, allting förnyas. 
   Jesus är Herre, all vår tröst.

  Jesus är Herre, fall nu ned för honom. 
  Evigt liv han ger åt dig.
  Sjung din lovsång, gläd dig av hjärtat 
  för Jesus Kristus Herre är.
  (text Sr Inger – melodi "Härlig är jorden".)

Med uppmuntrande glädjerop till dig och alla andra på festen
Bengt Pleijel 92+  som kan berätta att festen fortsätter i boken Sångpostillan årg 2 sid 433, och i bibelskolan.com tryck här.

Skriva ut