tisdag 29 november 2016Inför Andra söndagen i Advent

GUDS RIKE ÄR NÄRA

Det är söndagens budskap till oss. Jesus själv säger det i kyrkohistoriens kortaste predikan:

Tiden är inne, Guds rike är nära. 
Omvänd er och tro på budskapet. 
(Mark 1:14-15)

Jesus säger detta i en situation då många var skakade av vad man fått veta: Johannes, ökenprofeten, hade blivit arresterad, kastad i fängelse. Utan rättegång.
   Sånt hände då. Och det händer nu. Vi lever i en hård värld. Och i en grym. Man kastar folk i fängelse. Människor torteras, plågas, förnedras. Vi hör gråten, jämmern från människor på flykt. Vi hör om våld, krig, förföljelser, grymheter, lidande. Vi skakas av alla skakningar som nu går över hela världen.
   I dagens många texter hör vi ord om ”ångest och rådlöshet, skräck, om himmel och jord som skall förgås, om omåttlighet och dryckenskap, om hur Jesu efterföljare blir smädade förföljda, förlöjligade …”
   Allt detta förlamar oss. Vi hör om det dagligen. Vi har svårt att ta in det. Stänger av TV:n.
   Men det är vår värld som här skildras i dagens texter! I dem finns inte bara kris. Där finns KRISTUS
   Nu kommer Han, Jesus Kristus, till oss i våra kriser, knackar på dörren. Vi öppnar, tar emot honom. Han har något viktigt att säga oss:

Tiden är inne!
Det är mycket som är inne, säger vi. Trenderna kväver oss. Häng med! Följ med!
   Tiden är inne, säger Jesus. Han startar EN MOTRÖRELSE. Upp till kamp! Häng med! Följ med!
   Jesus vill få oss att stanna upp, tänka till, besinna oss. Han vill hjälpa oss se skillnaden mellan tidsandan och Guds Ande. Där tidsandan är inne, är det ont om tid. Vi har brått. Vi jäktar och vi blir jagade. Jakt – det är då vi jagar något. Jäkt – då vi jagas av något. Så är det med tidsandan, den jagar oss in i jäkt och stress. Så går vi runt kring vårt stora, lilla, märkliga och ömkliga JAG. Du måste! Du borde! Allt går bara fortare och fortare. Vi hinner inte med. Vi blir flåsigt duktiga.
   Jesus Kristus ger oss MOTRÖRELSENS recept:

Omvänd er!
Detta vill Han säga till oss: Varför vänder ni ryggen åt mig? Ni fastnar ju då i det mörka. Fixeras av det, styrs av det. Vänd helt om! Gör en U-sväng.
   Vi hör hur Jesus säger: Jag står här bakom er. Jag står här med himmelrikets resurser till mitt förfogande. Han säger: Du som har så mycket jäkt i din blick, du som måste hinna med så mycket och som jagas av allt som måste göras, vänd om! Och då händer det något med er: Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta, genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15, Bibel 1917).
   När vi vänder om ser vi Jesus. Han sträcker ut sina sårmärkta händer mot oss. Han tar emot vår synd och ger oss sin nåd. Vi lämnar bitterhet och självömkan, syndighet och stöddighet. Guds rike är nära. Det som är smutsigt och skräpigt i våra liv får vi inte ta med oss in i Guds rike. Det vore att förvandla himlen till ”ett rent helvete”. Jämförelse, avund, skryt och eget beröm får vi också lämna. Det förstör doften av salighet.
   I Guds rike hittar vi det vi försökte här men misslyckats med – jämlikheten. I Guds rike är vi en massa syskon som tycker om varann. Blir där skönhetstävlan, upptäcker vi att alla är vackrast!
   Vi böjer oss inför honom, lägger ned våra liv, vilar ut, låter oss fyllas av hans Ande, hans liv. Jesus, du är min Konung, min kärlek, min stora glädje.

Tro på budskapet!
Tro på evangeliet, skriver Folkbibeln. Ta emot det glada budskapet. Stoppa ned glädjefrö i hjärtat!
   En som hittat detta var Paulus. Han skriver: Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Rom 14:17). 

   GUDS RIKE ÄR RÄTTFÄRDIGHET. Vi inser att vi inte klarar av detta krångliga liv utan Jesus. Han hjälper oss att hitta en RÄTT FÄRD genom livet. Han kallar oss att följa honom. Inte alltid på lätta vägar. Men på rätta! Också då det mörknar och vi ingenting förstår. ”Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå”, suckar vi tillsammans med Emil Gustafsson i Sv. Ps 268:1. Men tillsammans med Jesus vågar vi säga: ”Men ett är dock säkert: den väg du mig för, för mig är den bästa ändå”.
   Jesus var annorlunda, han kallar oss att följa honom. Vi får nya värderingar. Vi får ett nytt mål och en ny mening. Våra tankar får en ny inriktning. Därmed blir vi också främlingar i världen. Vi tillhör ”annorlundafolket”. Jesus kallar oss att bli ambassadörer för detta rike. Han tar vår nöd och ger oss sin nåd. Sedan får vi nåden att gå in i nöden omkring oss med ett stort budskap: det finns En som ser vår nöd och hjälpa kan. Vi får hitta ett nytt liv, där vi lär oss LEVA LIVET i ställe för att leva livat. ”Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig”.

GUDS RIKE ÄR FRID – Vi får det rätt ställt både med Gud och med varandra. Ty där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. I Guds rike släpper all värk både i huvud och hjärta, ty då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7).

GUDS RIKE ÄR GLÄDJE I DE HELIGE ANDE – ty den helige Ande leder oss in i Guds rikes kraftfält – i Kristus. Gläd er I HERREN alltid (Fil 4:4). Där tar glädjen aldrig slut. Finns alltid. All tid. Varje nu. Just nu! Tant Lina lär oss sjunga om detta: ”Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli!” (Sv Ps 45:2).
   Då Guds Ande regerar, där öppnas evigheten över oss. Vi blir samlade i ett himmelskt nu. Vi förnimmer Guds närvaro. Vi hör hur vi är efterfrågade. Vi hittar den personliga relationen med Herren. Vi får tala med honom om Guds rike. Bönen blir en glädje. Idag ber vi bönen om Guds rikes spridning:

Tillkomme ditt rike.
Låt ditt rike komma.
O, att ditt rike måtte komma.

Mitt i denna bön står Jesus.
   Det är han som är kung i detta rike. När vi nu ställer oss riktigt nära Jesus låter han oss se in i rikets framtid. Vi ser att Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Och ju mer vi får se detta verkliga liv desto mer vill vi be och kämpa för att Jesus skall bli kung och Herre i alla sammanhang.

Låt ditt rike komma till våra hjärtan, så att du får regera oss inifrån.
Låt ditt rike komma till våra hem så att Du där får vara kung, värd och göra alla till hedersgäster.
Låt ditt rike komma till våra arbetsplatser så att ditt rikes friskhet får driva bort allt sjukt och osunt.
Låt ditt rike komma till de trötta och sjuka, så att de förstår din mening med dem.
Låt ditt rike komma till människor av alla folk och länder, så att evangeliets glädje når ut till dem.

Tillkomme ditt rike.
Låt ditt rike komma.
O, att ditt rike måtte komma.


Kom ihåg:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 
(Kol 1:13)
Genom dopet och tron här vi ihop med honom och med varandra!
Sträck på dig, kungabarn!
uppmanar

Bengt Pleijel 89+

som gärna är din glädjeguide i Sångpostillan, årg 3, boken sid 16. Boken är slutsåld, med finns på bibelskolan.com, tryck här


måndag 21 november 2016Inför första söndagen i Advent

Denna söndag – första söndagen i Advent – tar vi fram tidsmaskinen och stiger ombord på charterflyget till Jerusalem. Vi hamnar direkt bland alla glada människor där som får glitterglans i ögonen, spritt i benen och röst i strupen. De har just fått veta att Kungen är på väg. Vi hänger med och sjunger med i deras glädjesång (Sv Ps 105):

Hosianna, Davids son, välsignad vare han, 
välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn /:/ 

Hosianna i höjden, hosianna, hosianna. 
Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn /:/

Hosianna är ett rop från Psaltaren 118:25. Bibel 2000 översätter Hosianna med Herre hjälp oss, Folkbibeln med O, Herre fräls. Hosianna ger utsikt åt två håll: Vi får se nedåt mot smärtan, nöden, misslyckanden. Vi ser uppåt mot honom som kan läka, hela, befria. Hosianna. Herre hjälp oss, o Herre fräls...
   När vi träffar folket i Jerusalem hittar vi båda dessa utsiktspunkter. Tillsammans med dem letar vi oss fram ur våra instängda liv i gränderna. Vi förenar oss med tiggarna, kvinnorna, barnen och ropar ut vår längtan efter befrielse, läkedom, tröst, mening.
   Precis som männen och kvinnorna gör vi en matta åt Kungen av våra ulstrar och kappor. Tillsammans med pojkarna och flickorna klättrar vi upp i träden och skär av palmkvistar. Vi ser Jesus som sätter sig på åsnan och rider in i staden. Vi får en ny glans i ögonen. Det är Livets konung som kommer till oss. Tillsammans sjunger vi sången för Messias: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels Konung (Joh 12:13).
   Vi kommer också ihåg vad vi läst i Bibeln hos Sakarja: Var inte rädd, dotter Sion! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl (Sakarja 9:9-10, Johannes 12:15).
   Det är som om alla rädslor försvinner när Jesus kommer till oss. Frukta inte! Var inte rädd! Det är bland dessa människor vi hittar utsiktspunkt Hosianna. Nöden ur djupen möter nåden från höjden. Hosianna, Herre hjälp oss, o Herre fräls...
   Det är viktigt att hitta båda dessa punkter. Vi har kanske ingenting emot att sjunga glada sånger. De är ju roligare än sucksångerna. Men om vi förtränger de jobbiga sidorna inom oss vågar vi inte heller bejaka de positiva sidorna och då tystnar snart lovsången. Låt nöden ur djupen komma fram, ropa ut den, gråt ut den. Låt mörkret inom dig möta honom som är Ljuset. På ett gåtfullt sätt tar han hand om din nöd och förvandlar den till en ny sång.  Hosianna. Herre hjälp oss, o Herre fräls!   Kommer du ihåg den gången då lärjungarna och vi var i båten på Gennesarets sjö och det blev en häftig storm? Jesus låg och sov. Varför bryr han sig inte om oss? Vi väckte honom med ett Hosianna-rop: Herre hjälp oss, vi går under! (Matt 8:25). Vi kommer ihåg hur stormen la sig. Ett ord från Jesus och det blev alldeles lugnt. Hosianna - nöden sträcker sig mot nåden.
   Hosianna. Herre hjälp oss, o Herre fräls! Vi får öva oss i utsiktspunkt Hosianna! Vi ropar ut nöden inom oss och omkring oss. Vi gör det vid korset. Herre, hjälp oss! Det onda, det mörka, det djävulska får då aldrig sista ordet. Vår Hosiannasång drar oss in i nattvardens jubel. Hosianna, Herre hjälp oss, o Herre fräls!
Nu händer något märkligt.
   Ett sändebud från profeten Sakarja kommer med en hälsning just till dig! Se, din konung kommer till dig!    Detta är en världshistorisk sensation! Kungen begär att få audiens hos dig! Översåten bokar tid hos undersåten. Vad vill han dig? Han vill önska dig

GOTT NYTT ÅR!

Första söndagen i Advent börjar ju ett nytt kyrkoår. (Kyrkan är - som ni vet - alltid ett steg före). Kungen vet hur det nya året kan bli gott. Du kan hitta svaret i tredje årgångens alternativtext från Lukas 4:16-23. Jesus håller där sin första predikan, som är hans regeringsförklaring. Konungen kommer till DIG och säger:

1. Herrens Ande är över mig.
Han har himmelska resurser till sitt förfogande för att göra året gott.

2. Han förkunnar glädjens budskap för fattiga.
Han tar fram ett bibelord ur sin skattkammare. Det är som ett litet frö, som ser ynkligt och dumt ut. När du stoppar ned i hjärtat – ditt inre kärleksrum – och vattnar det med bön, händer detta: Det växer, blommar, doftar, ger frukt. En underbar motvikt mot alla suckiga tankar du brukar släppa in. Du bli så himla glad!

3. Han utropar frihet för de fångna
Man kan vara fångad av så mycket. Bunden och trött och tom. Kanske bunden av en människa, som man känner sig så låst av. Jag är inte mig själv i hennes närhet. Blir rädd. Kanske jag är fångad av ord som människor sagt: Hopplös, dålig, omöjlig, duger inte. Jag kan också vara bunden vid prylar och dåliga vanor, bunden av ”anden i flaskan”, i stället för av den helige Ande. Jag kan också binda andra med mina ord, med negativa tankar. Han löser dig från frestarens garn, från allt det som fångat dig och låst dig och gjort dig ängslig och rädd. Du hittar Guds barns härliga frihet. ”Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli”.

4. Han ger syn för de blinda.
Man ser dåligt om man 1) är blind, 2) blundar, 3) blir bländad, 4) är förblindad, 5) går i sömnen …
   Kungen ger dig klarsyn, öppnade ögon. ”Oändlig nåd mig HERREN gav och än idag mer ger. Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser” (Sv Ps 231:1).

5. Han ger de förtryckta frihet
De förtryckta finns i många länder idag. Men också alldeles omkring oss. Den förtryckte, den som alla trampar på, skrattar åt, vänder ryggen åt, förlöjligar, hackar på, mobbar. Varje gång man är med om att förtrycka någon lägger man in sprängstoff i den människan. Plötsligt kan det explodera. Den förtryckte blir förtryckare...
   Man kan bli fri från detta. Jesus är sänd att förkunna frihet för de fångna. Viktigt att lyssna till hans ord. Jesu ord är befriande ord. Han kan lösa en människa. Hela hennes sår. Han kan ge henne ett människovärde. Han kan tala in sin kärlek. Få henne att förstå att hon är älskad och dyrbar.

6. och förkunnar ett nådens år från Herren.
Han vill ta hand om din framtid. Framtiden kan vara något mycket opersonligt, mörkt, skrämmande, kallt och hemskt. Men nu hör du KUNGEN säga: Följ mig! Han räcker ut sin hand i mörkret. Du behöver inte möta framtiden ensam. Framtiden har fått ett ansikte! Jesus vänder sitt ansikte mot dig och säger: Följ mig! Före går Herren med segerns baner!


ETT NYTT KYRKOÅR

börjar första söndagen i Advent. Det innebär att vi nu byter årgång i evangelieboken. Detta år följer vi texterna i årgång 3. Boken Sångpostillan årgång 3 är slutsåld. Men finns på bibelskolan.com Har du dator gå då in och botanisera där. Sök t.ex. upp ”Bengts återvändsgränd”.

1. Vill du ha en guide till Hosiannaglädjen, den som Matteus berättar om i årgång 1, tryck här

2. Vill du lyssna till Kungen då han håller sin regeringsförklaring, som Lukas berättar om i årgång 3. Tryck här

3. Vill du veta mer om Jesus, kan du leta dig fram till vandringar 18 och följande, tryck här så kommer du till vandring 18.

4. Vill du läsa en dikt av Ylva Eggehorn, där hon målar ett porträtt av just dig (eller var det av mig?) då du gör ett besök i Jerusalem i Advent, leta rätt på vandringar / Nyfikenhetsskafferiet / Hosianna.


Ett gott, rikt och välsignat kyrkoår önskar dig
Bengt Pleijel 89+

tisdag 15 november 2016Inför Domssöndagen

   KYRKOÅRET BÖRJAR med att Kristus Konungen rider in i Jerusalem. Då strör vi palmer för Messias, kungen. Vi ropar Hosianna och välsignar honom som kommer.
   KYRKOÅRET SLUTAR med att vi välsignar honom som kommer i sin HERR-LIGHET. Jesus visar sin slutliga seger över ondskans makter. Ondskan, Djävulskapet, Lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det mörka, det onda får inte sista ordet. Natten skall ta slut och vi ser hur Guds Son i morgonglans åter kommer hit. Då skall alla knän böjas … och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil. 2:11 Fb 14). Domssöndagen är KRISTI HERR-LIGHETS DAG, Kristus Konungens fest.
   Domssöndagens texter öppnar våra ögon. Vi får se …

...vad Daniel ser!
Läs Daniel 7:9-10
   Kapitel 7 börjar med att Daniel berättar om vad han ser, när han ser nedåt (Daniel 7:1-8). Hemska avgrundsmakter dyker upp. Också vi ser ofta nedåt. Vi kommer ovanifrån och bedömer, betraktar, föraktar. Och fastnar i all det onda som dyker upp, och drar oss nedåt….
   Men Daniel låter oss inte fastna där. Från och med vers 9 hjälper Daniel oss att rikta blicken uppåt. Något händer i den himmelska världen. Daniel anar och vi anar att vi är inför den Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14). Omkring honom finns den himmelska härskaran. De är ”tiotusen och åter tiotusen” skriver Daniel. Han förnimmer en doft av himmel och renhet.
   Daniel berättar i verserna efter vår text att han såg hur en som liknar en människoson kom med himmelens skyar (Daniel 7:13). Denna benämning MÄNNISKOSON används 80 gånger i Nya Testamentet om Jesus. Det uttrycker både de högsta och det djupaste i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld, han hör ihop med den uråldrige, han som heter JAG ÄR. Han är Guds son. Jesus bär också namnet JAG ÄR (se Joh 6:35, 8:12, 10:7, 11 11:25 14:6, 15:1,5). Han är Ordet som var hos Gud, men lämnade sin tron av kristall och blir människa som ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2).
   Från tronen ser man också en ström av eld (v 10). Elden kan vara kärlekens eld som gör våra hjärtan varma och brinnande. Samma eld kan också var domens eld där Gud bränner upp allt som är dåligt och renar allt som går att rena. Gud läser i böcker och beslutar vad han skall göra. Gud är den yttersta rättvisan. Vi får inte ostraffat gå fram hur som helst. Det kommer en dom. Kyrie eleison!
   Sångpostillan årg 2 berättar mer om detta, adress se nedan. Jag har försökt kommentera Daniels bok i boken I Guds händer vad som än händer. Finns på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 10 / vägsträcka 30-32, tryck här.  Nu får vi se...


...vad Johannes ser!
Läs Johannes Uppenbarelse 20:11-21:5
1. Johannes ser EN VIT TRON,
   Det som här skildras är yttersta domen. Domstolen är vit. Det smutsiga – smussel, fiffel, lögner, elakheter, försummelser, förakt och förnedring – allt registreras och avslöjas. Vi ser böcker som öppnas. Jag bävar, då jag uppåt himmelen ser: där står mina synder beskrivna (Sv Ps 547:2). Vi skakas …
   Men ändå … det är något stort som här sker. Vi ser hur DEN STORA RÄTTVISAN börjar skipas.
   Det betyder att ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan.
   Ja, det är något stort som här sker. Gud håller räkenskap med oss, Han räknar med oss! Gud slår vakt om människovärdet. Hur då? Ett djur som bär sig illa åt, ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Därför slår yttersta domen vakt om vårt människovärde.. Och varje gång jag vågar erkänna mina fel och bekänna min synder, slår jag själv vakt om mitt människovärde ¨
   Ty det hör till människovärdet att kunna göra det som djuren inte kan: Att erkänna och bekänna att man handlat fel. Varje gång jag bekänner min synd reser jag mig ur min förnedring och slår vakt om mitt människovärde!

2.Johannes ser LIVETS BOK
   Gud har böcker, där han gör anteckningar. Malaki berättar om en märklig minnesbok. Han skriver i Malaki 4:16-18 att Herren lyssnar på dem som fruktar Herren och ärar hans namn, och som talar med varandra om honom. Han låter någon anteckna det i en minnesbok. ”De skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk”.
   Gud har också en bok som heter LIVETS BOK. Den har han haft från skapelsens början. Se Johannes Uppenbarelse 13:8. I den boken finns antecknade alla som stod emot ”vilddjuret” och i tro och lidande hört ihop med Jesus.
   Men sedan kommer de kusliga orden som får oss att darra och rysa. De som inte är skrivna i LIVETS BOK hamnar i eldsjön. Det finns något som heter GUDS VREDE. Vreden är kärlekens upprördhet över hur vi handskas med det liv vi fått att förvalta. Precis som människor idag visar sin vredes upprördhet då de går ut på gator och torg och demonstrerar mot våld och korruption och orättvisor.
   Kärlekens Gud kan inte tvinga någon att älska honom. Men han visar sin smärta och säger med smärta vad som kommer att hända. Mitt hjärta vänder sig i mig, säger Herren enligt Hosea 11:8 .
   Han ser hur en hel ungdomsgeneration hos oss utbildas till mördare, just i det paradis vi byggt upp i vårt fina land. Här finns mobbare i klassrum och arbetsplatser. Hotare och hatare på nätet. Jesus kallar dem mördare! (Läs Matteus 5:21-22). En känslig tonåring som får höra ”hora”, ”du borde inte få leva”, kan få livsglädjen förstörd för hela livet. Sårande ord fastnar. Jesus säger rakt på sak att om man gör livet till ett helvete för någon, får man själv dra åt helvete! Det behöver inte gå så.

GOD GUD HAR SÄNT EN SOPHÄMTARE!
   Han heter Jesus. Han är världens största sophämtare. Se Guds lamm, som tar bort världens synd! (Joh 1:29) Men han kan inte ta bort våra synder, om vi inte ger dem till honom. Kärleken tvingar inte sina lösningar på oss.
   Vi får säga som den förlorade sonen (Luk 15:21): Far, jag ha syndat…
   Vi får ta emot detta ”by-heart-ord” från Johannes kärleksbrev: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet 
(1 Joh 1:9).

3. Johannes ser en EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD (Upp. 21:1-5).
   Ett nytt skapelseverk sker. Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, skriver Petrus (2 Petr 3:13). Den nya jorden blir en förnyad jord. Det nya är rättfärdigheten. Mycket som fanns på den gamla jorden är borta. Det som inte finns är tårar, död, sorg, klagan och smärta. Inte blod, våld och synd. Det smutsiga är bortrensat. Ingen korruption finns mer.
   Lägg märke till att rörelseriktningen är från himlen till jorden. Det nya Jerusalem kommer ner ur himlen, från Gud. Vårt hemland är himlen, skriver Paulus. Men så fortsätter han: och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss – Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig (Fil 3:21). Det är inte vi som skall komma från jorden till himlen. Nej, det är Jesus, som skall komma från himlen till oss på jorden. Paulus hemadress är i Kristus. Just nu är Kristus i himlen på Faderns högra sida. Men han är inte för alltid där. Vi väntar honom tillbaka hit. De som dör i tron kommer dit där Kristus är – i Kristus. Just nu är Kristus i himlen. Men den himlen är bara ett väntrum. Där skall vi inte bo för alltid. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka och upprätta sitt rike på en förnyad jord. Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.

Vad Johannes hör
Läs Joh 5:22-32
Jesus säger:

Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig 
han faller inte under domen
utan har övergått från döden till livet

Vilken oerhörd kraft i Jesu ord!
   Ja, det händer något oerhört med den som hör och tar emot Jesu ord. Vi kommer alla fram till domen. Alla får vi göra räkenskap. Men ingen behöver falla under domen. Paulus uttrycker det så här: Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus (Rom 8:1). Jesus har tagit de yttersta konsekvenserna av vår synd. Det skedde på Golgata. Allt det vidriga och hemska som synden hade med sig lades på offerlammet. Se Guds lamm som borttager världens synd (Joh 1:29). Redan nu kan vi övergå från döden till livet, säger Jesus. Vid korset bekänner vi vår synd. Det finns ett liv på andra sidan syndabekännelsen. Där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet.

Det finns mer att upptäcka i söndagens texter. En guide väntar i boken SÅNGPOSTILLAN, ÅRG 2, sid 440 eller på bibelskolan.com tryck här. Se också vandring 36-38 på bibelskolan, tryck här.


Ett gott slut på detta kyrkoår önskar
Bengt Pleijel 89+


onsdag 2 november 2016Två helgdagar har vi nu framför oss. Först

ALLA HELGONS DAG

När detta skrivs är det Allhelgonadagen, den 1 november. Det skrivs för att begrundas inför Alla helgons dag den 5 november. Bakom oss ligger nu den 31 oktober, då många firade Halloween. Namnet kommer av ”all hallows eve(ning) – Alla helgons afton. Det är då glada glin svirar och firar och busar och skräms och tigger godis. Bus eller godis! Man klär ut sig till häxor och smådjävlar, och skäms inte att man skräms med smäll och skräck. Flyktingar från andra länder undrar varför vi behöver leka skräck. Men vi småler och tycker det verkar så rart. Men kanske är det så: Om man leker med djävulen, leker han sedan med oss. Inte att undra över att många tycker att livet är så ”djävligt”! Själv använder jag ett starkare ord: Djävulskt!
    Men det finns en motrörelse. Aftonen – den 31 oktober – är förbi. Något hände i nattens mörker: ”då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån Himlen (Sv Ps 175:2). En himmelsk kraft som sätter oss i rörelse. Vi går med i den rörelse som heter
ALL HALLOWFOR

Där går man forward – framåt. Hallowfor-dagen är framåtdagen. Där hittar vi helgonen. Det finns ett ”go” i helgonen. En vilja att komma vidare. Det finns stora helgon. Det är sådana som har medaljen S:t hängande runt halsen. Det finns små helgon. Dom möter vi i vår vardag. Vi tycker att livet skulle vara väldigt fattigt utan dessa små helgon, små ”helgoa” människor. De är som ett öppet fönster mot himmelen. De har sett något som gör oss nyfikna. De smittar oss med sin glädje. Vi hänger med då ”THE SAINTS GO MARCHING OUT”. De tar oss ut ur vårt instängda liv och drar oss med på vandringen genom de fagra riken på jorden. Där vi går fram sprider vi tillsammans LOV OCH GODIS. Till paradis med SÅNG. Och överraskar både snälla och stygga barn med HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. De små helgonen är små, vardagliga människor. När man hör dem berätta så berättar de sällan om sig själva. De ser inte själva helgonglorian som strålar bakom dem. Ja, du vet hur svårt det är att se sin egen helgongloria. Spegeln kan inte fånga upp den. (Jag vet!)

O vilka under helgonen äro: leva i salighet, sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga, bo i Guds borg, men har sällan det lugnt.

Så sjunger C.O. Rosenius i Sv Ps 572:3. Helgonen går inte omkring i ett salighetsbrus. De blir ofta missförstådda. De får ofta lida för sin tro på Jesus. Blir martyrer. De hinner inte med sig själva. De är helt upptagna av att tala om vad de funnit. ”Vi har funnit Livet med stor L. Vi har hittat Jesu kärlek och kärleken till Jesus!” Saligheten får de för att ge den vidare.
   Ja, de har så mycket att berätta och så mycket att lära oss. Texterna på Alla helgons dag talar om det.

Läs Jesaja 60:18-27
Ta fram din Bibel, säger de till oss. Hör hur Jesaja talar om för dig hur du kan be för ditt land, din kommun, din församling, ditt hem, ditt liv. Du ser att där sker så mycket som gör dig ängslig och modlös. Jesaja säger att något bra kan hända där, så att man inte mer skall se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Det går att stoppa eländet. Hur då? Jesaja svarar: Dina murar skall du kalla ”räddning”, dina portar ”lovsång”. Det kan betyda: Överlåt ditt land, din kommun m.m. till honom som heter RÄDDNING – YESHUA – JESUS. Kläd din församling i Ljusets rustning. Bed in Jesus i ditt land, ditt hem, din församling … Dröj i bön inför varje plagg: frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, trons sköld, Andens svärd …(se Rom 13:11-14 och Efesierbrevet 6:10-20).
   Släng ut sucksången. Släpp in lovsången. Sjung ”all Hallowfor-sången”: ”före går Herren med segerns baner” (Sv Ps 59).


Läs Hebreerbrevet 12:1-3

Vi är inte ensamma i vår tro. Vi kan få himmelska kontakter – en sky av vittnen. Lägg märke till vad de ger för goda råd. Ska vi orka hänga med hallowfor-folket får vi rådet att ”befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, snärjer oss” . Det måste kanske betyda att vi får gå till korset. Där möter vi Honom som kan lyfta av och bära bort alla synder och tyngder. Vi får tala med honom om allt det där svåra som drar oss neråt: bekymmer, konflikter, motsättningar. Och vi får tala med honom om våra synder. Varje synd har i sig ett snöre, vi blir så lätt bundna, vi snärjer oss, vi fastnar. När han löser oss från våra låsningar kallas det avlösningen. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet!
   Om vi inte ska tappa kursen måste vi ha ögonmärket klart. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Fäst dina ögon på Jesus. Att fästa vår splittrade blick på Jesus är en daglig kamp. Det är mycket som kan få blicken att flacka. Att fästa blicken på Jesus är att inleda en relation. Den stadiga blicken finner ro. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Låt hans ord och hans bild vara i dina tankar. De hjälper dig att hänga med ”all hallowfor-folket”!


Läs Matteus 5:13-16
Läs vilken fin utnämning vi får: Saltmänniskor och ljusmänniskor i världen!

Saltmänniskor...
RÄDDAR RUTTEN VÄRLD
”När lögn och våld förmeras. Var är då jordens salt? Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall?” (Sv Ps 57:4). Saltmänniskors uppgift är att rädda rutten värld. Sluta med fruktlöst prat - det ger rutten frukt. Det ruttna behöver ett kraftigt motmedel. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. (Kol 3:16-27).

GER KRYDDA OCH SMAK
Tänk om saltet inte kommer till gröten! Ta kontakt med den helige Ande. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23). (Smaka på varje frukt!).

GER TÖRST
åt undrande människor. Vad har ni sett och fått? De får visa de törstiga på honom som ropar: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick” (Joh 7:37-38). Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade (Matt 5:6).

Ljusmänniskor...
blir de som följer Jesus som är Världens ljus. Han tar hand om oss och gör något riktigt av våra liv. Vi står under hans omformning. Han konstruerar helgon! Hur då?
   Jesus Stöparen gör dig till en ljusmänniska. Hur stöper man ljus? Man tar en veke, doppar den gång på gång i den varma stearinmassan. Varje gång fastnar stearin på veken och gör den stark. Hur gör Jesus Stöparen dig till ett ljus? Han tar tag i dig, du svaga veke, och sänker dig ned i sin varma kärlek. Gång på gång. Ner och upp och ner och upp. Som stearinet omsluter veken så omsluter hans kärlek dig. Den lilla veken som tittar fram ropar på den helige Ande. Anden tänder veken. Nu lyser ljuset i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
   När vi håller fast vid livets ord, blir vi himlaljus i världen (Fil 2:15-16 Bibel 1917). Vi kan bli till hjälp för någon nattvandrare, som fryser och famlar i mörkret.


ALLA SJÄLARS DAG

Söndagen efter Alla Helgons dag heter också ALLA SJÄLARS DAG. Det är en dag då vi får minnas alla våra kära, som lämnat oss. Vi får på nytt överlämna dem åt Guds barmhärtighet och påminna oss om VÅRT EVIGHETSHOPP. Det gör vi genom att lyssna in slutorden i dagens evangelium. Jesus säger där: Alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Att tro på honom är att ta tag i hans hand, som han sträcker ut mot oss för att leda oss fram – tillsammans med många syskon i All Hallowfor-rörelsen.

Vi träffar Job i Job 17:15-16
Job har det jobbigt. Han är alldeles slut. Han är skakad av alla lidanden och olyckor som drabbat honom. Hela hans liv hade körts i botten. Framför honom finns bara döden och dödsriket. Vad har han nu för framtidshopp?
   Och vi frågar detsamma. Vi ska alla dö. Det är det enda vi bergsäkert vet om framtiden. Men vad händer sen? Vi stoppas ned i mullen. Finns där något hopp och någon lycka? frågar både Job och vi. Är det slut då allt tar slut? Många tycker detta är skrämmande. Men är det det? Har mullen något budskap till oss? Vid begravning hos oss häller prästen tre skovlar mull över kistan. Varför gör han så? Låt oss lyssna till budskapet i de tre skovlarna mull. Det berättas om dem i dagens Sångpostilla, adress se nedan.

Vi träffar Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:35-49

Han undrar över hur de döda uppstår. Den som läggs i kistan som sänks i marken är ett FRÖ, skriver Paulus. Ett frö ser så litet och oansenligt ut. Men fröet är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt. Det händer något med fröet när det läggs i jorden, vattnas av regnet och värms av solen. Det växer, det spirar, blommar och ger doft.
   Det händer något med det människofrö som läggs ned i graven. Paulus avslöjar hemligheten. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Gud satte en gång igång skapelseundret med sitt mäktiga ord: Varde! Bli till! (1 Mos 1:3). Han skall göra ett nytt skapelseunder. Han som ropade till den döde: Lasaros, kom ut! (Joh 11:43) han skall en gång ropa fram dig och mig ur våra gravar.

Vi träffar Jesus som i dagens evangelium från Johannes 6:37-40 bland annat säger han detta till oss:

Detta är min Faders vilja: 
att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. 
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.


All hallowfor-folket startar framtidsvandringen i Sångpostillan, årg 2, Alla helgons dag sid 489, bibelskolan.com tryck här
Söndagen efter Alla Helgons dag, Alla själars dag, sid 495 bibelskolan.com tryck här.

Jag kommer nu att ha en veckas blogg-fasta – då jag skall äta mig mätt, så att jag blir hungrig. Fattar du?

Om inte OM säger något annat, kommer nästa SÖNDAGSGODIS i veckan före den söndag som jag kallar KRISTI HERRLIGHETS DAG – omkring 16 november.

Med himmelsk uppmuntran till er alla, kära all Hallowfor-vänner.

Bengt Pleijel 89+


onsdag 26 oktober 2016

Inför tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Om "förlåtelse utan gräns" handlar denna söndag. Vi får tillsammans vandra in i denna söndag och andas in förlåtelsens livslust. Utan förlåtelse kvävs vi. Vi kippar efter andan. Efter Anden! Vi dör andligen (Ef.2:1, Luk.15:32) Men genom förlåtelsen öppnas fönstret: Vi får släppa ut det unkna och instängda och släppa in friskhet och livsmod. Det går att andas igen. Förlåtelse är livsluften för Kyrkans folk.
Men se upp! Det finns farliga vindar som får oss att vissna. Vi kan råka ut för en...

BLÅSNING - Jesaja 64:6-9
Vi vissnar alla som löv, och likt vinden sveper våra synder bort oss. Ingen åkallar ditt namn, ingen vaknar upp och håller sig till dig. Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder. Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand. Låt inte din vrede rasa, Herre, minns inte för evigt våra synder. Se på oss, vi är alla ditt folk.

    Våra synder blåser inte bort som vissna löv. Synderna sveper bort oss! Vi skräms av vart prassel i vinden. Tidsandan (tidsanden) driver oss hit och dit. Vi blir grundlurade, kommer vilse. Vi kommer bort från vår käre himmelske Fader. Vi ser inte hans ansikte. Man gör inte det om  man vänder ryggen åt honom. Den Ondes onda ondo får makt över oss. Ty klipper jag av kontakten med Gud stängs värmen från Gud av och jag hamnar i kyla. Människor omkring mig börjar frysa. Genom mina synder går det sönder. All annan synd jag begår har sitt ursprung i min otro. Psaltaren 51:6 säger: Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. All synd, på vilket sätt och på vilket plan den än har begåtts, är alltid en synd mot Gud själv, livets Givare och Uppehållare.
    I norska kyrkan säger man att man med sin synd har sårat Gud. Gud lider när vi förstör hans mening med livet. På korset ser vi detta lidande. All synd är djupast en synd mot Gud. Därför är Gud den som kan förlåta alla synder.
    Därför får vi göra som Jesaja skriver. Vi vänder helt om och ber: Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand. Låt inte din vrede rasa, Herre, minns inte för evigt våra synder. Se på oss, vi är alla ditt folk.
Finns det någon lösning?

LÖSNING - Efesierbrevet 4:29-32
Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds helige Ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

1. Säg NO till det ONda! 
    Paulus nämner en del synder vid namn: ofruktbart prat, elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpingar och all annan ondska. Och du känner till en hel del: avund, elakhet, själviskhet, förakt, lögn, otukt, porr, svarta pengar - allt det där luktar smuts och äckel. Var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus, (Joh.8:34). I varje synd sitter det ett litet snöre, de snor runt omkring mig, de binder mig, fångar mig. Ibland klibbar de. Avunden, orenheten, lögnen binder. Jag kommer inte loss. Jag blir slav under synden. Något inom mig dör. - samvetet reagerar inte längre, känslan av vad som är rätt avtar. Därför: säg NO till det ONda!

2. Säg YES till JESUS!
Han sänder Hjälparen, den helige Ande. Anden blir bedrövad, ledsen, om du gör honom arbetslös. Men det blir "glädje i den helige Ande" om han får göra det han är så bra på - att låta"frihetens dag" nå fram till dig. Det är den dag du bekänner din synd och tar emot förlåtelsens ord. Andens lösningar på våra låsningar kallas på kyrkans språk för AVLÖSNING. Säg YES till JESUS!

RÄKNING - Matteus 18:21-22
Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

Vi tycker att Petrus är rätt duktig. Han förlåter sju gånger. Vi kan förlåta en gång, kanske två. Men sedan får det sannerligen vara nog. Ja, hur många gånger orkar du? Vad svarar Jesus: icke sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger, enligt Bibel 1917 = 490 ggr! Sjuttiosju gånger enligt Bibel 2000. Siffran sju är oändlighetens tal. Sluta aldrig att förlåta. Kan du höra hur den himmelske Fadern frågar dig: Hur många gånger ska jag behöva förlåta dig? Är sju gånger nog? Kanske du svarar: Inte sju gånger, utan sjuttiosju gånger sjuhundrasjuttiosju! Sluta inte Herre!

SANERING - Matteus 18:23-27
Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.

Jesus berättar här om tidernas största skuldsanering. Ja, vilken skuldsanering! Tiotusen denarer fattas. En svindlande summa. Vart har de pengarna tagit vägen? Mannen kan inte svara. Han har svindlat bort dem. Det svindlar för ögonen. Personlig storkrasch. Men också en familjekrasch, Hans förskingring angår inte bara honom själv. Den angår hans vackra hustru och hans små söta barn. Alla kommer att kastas i fängelse. Är det inte så: det illa jag gjort och gör, får följder inte bara för mig utan också för många andra. Tjänaren kastar sig i förtvivlan och gråt inför kungen. Tigger och ber om anstånd. Och det osannolika inträffar. Kungen ser hans nöd och tar in hans nöd i sig.  Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Jesus vet vad som finns i Faderns hjärta och han har kommit för att berätta det för oss. Han vet hur det känns i Faderns hjärta när hans barn gör illa och slarvar bort det liv han skänkt dem. Han lider med dem. Ja, han låter dem gå i frid och efterskänker dem deras skuld.

HÄPNING - Matteus 18:28-35
Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”

   Vad hemsk han var! Vi häpnar! Den som fått sin miljonskuld efterskänkt kan inte efterskänka en tusenlapp åt den som var skyldig honom den. Han vill inte ge honom anstånd, utan lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. Vad hemsk han var!! Men är det inte detta som händer när vi inte förlåter varandra?
   Vi binder varandra i varandras synder. Vi ger varandra inte en chans att komma ur misslyckanden och nederlag. "Se där går den som..." Förlåt din nästa och ge henne en chans att börja om.
   Vi blir själva bundna av den andres synder. Paulus säger att han vill förlåta för att inte Satan skall få övertaget över oss (2 Kor.2:11). I texten får fångvaktarna och bödelsdrängarna ta hand om den som inte vill efterskänka den andres skuld.
   Känner du bödelsdrängarna? De heter Oförsonlighet och Hat och Hämnd och Bitterhet och Besvikelse och Självömkan. Alternativet till att inte förlåta är att man blir omhändertagen av bödelsdrängarna. De torterar dig och håller dig i fångenskap. Mörka och onda tankar vill inte släppa. Dag och natt hälsar de på.
   I Jesu ord på korset finns en nyckel till att kunna förlåta andra: Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör! För att kunna förlåta dem som gjort dig illa behöver du anlita himmelska krafter! Du får som Jesus ropa ut FADER...! Och du får åkalla Jesu namn och be om hjälp. Då får du se hur Jesus ställer sig bredvid dig. Han förestavar förlåtelsebönen mycket långsamt: Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
   Det är som om Jesus ville säga: "Jag har försonat också den människans synd. Jag är hos dig. Jag vill hjälpa dig att förlåta. Och när du gör det, kan jag gå in i dina minnen. Jag kan läka de sår som du har fått. Då kan du sedan se tillbaka utan att det gör ont i dig".
   Liksom Fadern ständigt är beredd att ta emot dem som misslyckats, för att förlåta och upprätta dem, vill han att vi ska vara lika förlåtelseberedda. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta (Kol.3:13). Petrus säger samma sak. Han skriver i sitt brev att Jesus är vårt exempel och att vi ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist (1 Petrus 2:22). Jesus gav inte igen när man gjorde honom illa. Han överlät dem åt den Gud som dömer rättvist. Han ger en bra definition på att förlåta: ATT FÖRLÅTA ÄR ATT GE UPP SIN RÄTT ATT ANKLAGA. Du kan ha rätt i allt det du säger om de andra: De har gjort dig illa, de är dumma. Men du överlämnar det de gjort till FADERN. Han får ta hand om dem och det de gjort.
    Alternativet till att inte förlåta är att du själv får bära på hat, hämnd, bitterhet, besvikelse... Och det gör så ont. Men där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Det blir så för dig som förlåter den andre.

Med varm hälsning
Bengt Pleijel 89+

som försökte skriva detta himmelska söndagsgodis till alla snälla, stygga och snällstygga barn, delvis påverkad av vad han själv skrivit i Sångpostillan årg. 2, och som också finns på bibelskolan.com, tryck här. Där finns också vandring 58: "Guds folk lever av förlåtelse" - tryck här.
tisdag 18 oktober 2016Inför tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Himmelskt söndagsgodis bjuder denna vecka på fyra F:

FRÄLSNING – FÖRTRÖSTAN –FÖRKLARING – FÖRUNDRAN

FRÄLSNING
är temat för denna söndag. Det kommer av ordet ”frihalsa” = göra slaven fri från halsjärnet som binder honom. Denna söndag får vi be den helige Ande hjälpa oss att se vad det är som låser och binder oss. Jesus säger att var och en som syndar är slav under synden (Joh 8:34). I varje synd sitter ett snöre, som binder mig! Varför är jag så låst, så fångad av så mycket. Varför är den fria viljan så bunden? Vem tror du att du är?
   Men Jesus har kommit för att förkunna frihet för de fångna (Lukas 4:18). När bojorna ramlar av, kan vi börja sjunga med Lina: ”Frälst genom honom lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2).
   Frälsningen startar på Golgata, där ”Ordet steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62:2).
   Frälsningen landar i vårt dop. Vet ni inte att alla vi som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus … för att vi skall få LEVA I ETT NYTT LIV, skriver Paulus till oss i Rom 6:3-4. Golgatadramats seger når i mässans ord, i ”pulsslagen från Guds fadershjärta", säger Jesus. Det är: ”Kristi kropp FÖR DIG! Kristi blod FÖR DIG”. Gör det till minne av mig, säger Jesus. Han vill att vi ska minnas honom – inte främst genom hans predikningar och ord eller hans läkedomsunder. Utan just det som hände på Golgata.
   Frälsningen är inte bara en händelse bakom oss. Frälsningen är daglig färskvara – ”frälsvara” eftersom den smitt-smutsiga synden smutsar ner oss dagligen. Också i framtiden behöver vi den. Vi vet att frälsningen är oss nu närmare än när vi kom till tro (Rom 13:11).
   Frälsningen gäller allt Gud folk. Du skall ge honom namnet JESUS, för han skall frälsa sitt FOLK från deras synder (Matt 1:21). Frälsningen gäller varje enskild. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst (Apg 2:21. Dagens texter börjar med budskapet om frälsning för Guds folk Israel.
   Men stanna nu till och be dagens psaltarpsalm – Psaltaren 62:10-13. Herren har mycket mer att säga oss och ge oss.

FÖRTRÖSTAN
Det hjälper oss Nehemja upptäcka och att ta emot. Dagens GT-text är från Nehemja 2:11-20
   Vi träffar Nehemja i Susans borg i Persien. Han är hovmästare hos kungen för ca 2500 år sedan. Judarnas babyloniska fångenskap är nu över. Många har återvänt till Jerusalem. En del blev kvar. Bland dem Nehemja. Han får rapport om hur de som vänt hem har det. Nehemja blir alldeles skakad av vad han får höra. Folket i Jerusalem lider stor nöd och vanära. Muren är nedbruten, portarna uppbrända i eld... Förtal, intriger, elakheter möter dem.
   Man kan undra om detta är nedskrivet i vår Bibel för att tala till oss? Vad händer med Guds folk, med kyrkan idag? Vi lever ju i ett av världens mest sekulariserade länder. Kyrkan växer så det knakar i många länder. Men hos oss är hon föraktad och övergiven av människor (Jes 53:3). En del säger: Allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till (Jeremia 8:11). Andra säger: ”Jag rik och behöver ingenting … du vet att inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken (Joh Upp 3:17). Några sjunger ”Den ljusnande framtid är vår”. Andra suckar: Den mörknande framtiden bli svår. Det krisar, kraschar och skakar över allt i världen. Vad är det som är på gång för oss? Varför har det blivit så här? ”En religiös katastrof” säger Göran Skytte.
   Nu kommer den gamle Nehemja till oss. Han säger: ”Jag vet mycket om kriser och krascher och om hur man bygger upp ruiner”. Han inte bara ser krisen. Han ger också recept på hur man kan komma ur den. Han står på fyra BEN.

1. Bed
Nehemja börjar med att be: När jag hört detta satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud (1:4-6). Det är där också vi måste börja – i bönen. Lägg märke till att han bad i flera dagar. Han betraktade inte nöden utifrån eller kallt. Han tog in folkets nöd i sig. Han fick något av ”tårarnas nådegåva”.

2. Bekänn
Vidare ser vi att han inte började anklaga och förakta dem som kanske hade ansvaret för att det var så. Jag bekänner Israels barns synder ty också jag i min faders hus har syndat. Vi har svårt förbrutit oss mot dig... (1:6-7) När vi hör den bekännelsen måste vi fråga: Vilket ansvar har vi för det som händer i vårt land? I kyrkan? I församlingen? Har vi del i världens bortvändhet från Gud? Har vi del I KYRKANS BORTVÄNDHET FRÅN GUD? Vi får ställa oss bakom dem som vi anklagar, och ropa ut vår nöd och bekänna vår synd. Förlåt OSS! Inte bara mig. (Jfr Daniels bön i Daniel 9).

3. Begrunda
Nehemja tar sig tid att lyssna in vad Gud säger i sitt ord (1: 8-9) och griper fast om Guds löften. Han överlåter hela situationen i Guds fadershänder (1:10-11). Han gör som kung Josafat gjorde i en svår situation för Jerusalem. Han ber och säger: Själva vet vi inte vad vi skall göra, utan till dig ser våra ögon (2 Krön 20:12). Lägg nu märke till hur klokt och vist han går tillväga. Dagens avsnitt ur Nehemjas bok, talar om det: Han kom till Jerusalem och väntade i tre dagar innan han gjorde något (v 11). Nehemja väntar på den rätta tiden. När det gäller att motivera andra och föreslå förändringar så är detta det viktigaste. Man kan få en god idé dödad, därför att man inte inser när den rätta tiden var inne.
   Men vad gör Nehemja under de tre dagarna? Vi kan hitta fyra möjliga svar: 
1. Han vilar. Sätt inte i gång när du är trött. 
2. Han ber. 
3. Han planerar, tänker igenom strategin. 
4. Han skapar nyfikenhet. Han reser ju med kungens eskort och säger ingenting under tre dagar. Folk började fråga. Varför är han här? Alla vände sig om och undrade.

4. Befall
”Befall i Herrens händer din möda och din väg” (Sv Ps 247:1). Nehemja överlåter sig och sitt folk i Guds händer: De är dina tjänare och ditt folk, som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O, Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön, och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man (Neh 1:11.
   Överlåtelse är att lägga allt och alla i Guds händer. Det som hamnar där får jag se med hans ögon. I Guds händer vad som än händer. Himmelens Gud skall ge oss framgång (Neh 2:20).
   Och nu drar Nehemja sina deppade medbröder in i ”frälsningsgärningen”. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen (Neh 2:17). Han säger VI och OSS. Han identifierar sig med dem. Vi måste göra slut på vår vanära. Han är mån om Guds ära. Han berättar hur Guds hand har lett honom. Och han berättar om att kungen i Persien har godkänt hans plan. Man behöver inte frukta repressalier från det hållet. Nehemja säger Låt oss bygga upp… Han ber om deras hjälp. De svarar: Låt oss börja bygga! De griper sig an med detta goda.
   Men när de hittat den nya glädjen, dyker det upp både maktmänniskor och andemakter som vill sätta käppar hjulet. De sprider rykten. Det gör dem modlösa. De får arbeta med både svärd och murslev. Det är spännande att läsa fortsättningen av denna kamp. Där finns både tårar och fröjd, tröst och uppmuntran: Var inte bedrövade ty glädje i Herren är er starkhet (Neh 8:10).
   Nehemja blir den ledare, som återvänder till Jerusalem med uppdrag av Gud. Han har fått en klar vision att återuppbygga landet och särskilt huvudstaden. Då stadens murar blir färdiga, trots både yttre och inre motstånd, så läggs också grunden för folket nya självkänsla. Nehemjas bok är också en bok i ledarskap.
   Läs nu dagens text från Nehemja 2:11-20 i din Bibel. Eller varför inte hela Nehemjas bok!

FÖRKLARING.
När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd, står det i Psalt 119:130. Men ofta ligger bibelorden där stumma och tysta, och säger oss ingenting. Så kan det vara med dagens epistel från Rom. 5:1-21. När denna text läses i församlingen uppstår en stor enhet. Alla begriper att de ingenting begriper. Petrus skriver i 2 Petrus 3:15-16 att det som Paulus skriver är svårt att förstå. Men ge dig inte! Dröj i ordet. Gräv! Jobba med det. Plötsligt öppnar sig orden. Det strömmar ut ljus, värme, glädje i Herren är er starkhet!

Dagens text från Romarbrevet 5 handlar om två personer: Adam och Kristus. Egentligen finns det bara dessa två personer i hela världshistorien. Dessa två personer inkluderar i sig alla andra.
   Vi är inkluderade i Adam. Hans namn betyder ”människa”, eller ”mänsklighet”. Vi bär hans säd i vår kropp. Det är sant både fysiskt och andigt. Hela mänskosläktet var med då Adam syndade. Han släppte in både synden och döden.

I Adam är vi alla ett och Adams svek var vårt.
Vi gömde oss bland Edens träd när Herren sökte oss.
Vi flydde och då kom vi bort från Gud och från varann.
Vår egen väg vi ville gå. Blott ensamhet vi fann.
(Sv Ps 229 1-2)

Men Gud ser vår nöd. Han griper in. Han sänder sin Son… Vi är ett i Kristus. Genom dopet döps vi in i Kristus. I KRISTUS – det är tillflykten där vi får vila ut, hämta kraft, blir restaurerade. I KRISTUS – det är bunkern som skyddar oss mot den Ondes onda ondo. I KRISTUS, där drabbas vi av nådens överflödande rika gåva.

Läs nu långsamt och länge dagens epistel från Romarbrevet 5:15-21.

FÖRUNDRAN
Jesus vill i dagens evangelium från Markus 4:26-29 få oss att stanna i förundran och häpnad över FRÖ-UNDRET.

Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.

Ett frö, ett sädeskorn ser så litet och ynkligt ut. Men det är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, doft, frukt…
   Ett bibelord ligger där tyst och stilla i bibelboken, som står där prydligt i väggens hylla. Men när det plockas ut ur väggens hylla och bäddas ned i hjärtats mylla, händer det något! Ordet som landar i hjärtat ger liv, kraft, glädje. Genom blodomloppet påverkar det händer och fötter, fingrar och tår. Ja, det stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
   Stanna i förundran. Allt är så ”dråpeligt och stort”! Det ligger himmelska hemligheter lite överallt och väntar på att bli upptäckta av dig. Tar du emot dem blir du så himla glad...

..påstår med glad hälsning
Bengt Pleijel 89+

som gärna är din guide i Sångpostillan, årg 2, sid 417 eller på bibelskolan.com tryck här.

Har du min bok ”Älska Sverige tillbaka till Gud” – en vandring genom Romarbrevet, hittar du dagens epistel på sid 66-71. Boken kan köpas på GAudete förlag, tryck här.

Har du min bok ATT ÖVERLEVA I LAODICEA, kan du läsa om Nehemja på sid 127 ff. Boken är slutsåld.