måndag 17 september 2018Inför Sjuttonde efter Trefaldighet

RIK INFÖR GUD 
kan var och en av oss bli, säger denna söndag. Förmögen på riktigt! Men det gäller att bli klarsynt. Man kan bli grundlurad. I den första texten hamnar vi på en dansbana, där allt snurrar runt med oss. I den andra luras vi av smarta finansvalpar. I den tredje hamnar vi hos en ögonläkare. Det börjar hända spännande saker när vi säger till honom: "Läk mitt öga att jag ser …" jag upptäcker, ser vad som kan göra livet så spännande rikt. Idag får du glädja din bibel att du där läser dagens texter.


1. KALVDANS - Läs Andra Moseboken 32:1-4 och 30-35
MOSE DRÖJER – FOLKET DANSAR - 32:1-4

RIK INFÖR GUD - det är denna söndags tema. Det kunde sägas om Israels folk. Gud hade slösat sin godhet och sina rikedomar över dem. Han hade räddat dem från slaveriet i Egypten och fört dem genom hav och öken till Sinais berg. Där får de vila ut. Och Mose får en fyrtiodagars semester uppe på berget där han får ta emot de tio budorden.
   Men efter triumfen kommer tragedin. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron. Varför dröjer Mose så länge? Och var finns Gud? De säger till Aron: Gör oss en gud som kan gå framför oss!
   Underligt nog går Aron med på det. Alla får lämna sina guldringar till Aron. Så gjuter han en guldkalv och alla ropar: Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten. Så börjar dansen kring guldkalven.
   Denna händelse räknas bland judarna som den största av alla synder. Långt större än syndafallet i 1 Mos 3. Här sker AVGUDADYRKAN AV GRÖVSTA SLAG! Och detta efter att Gud visat dem så stor kärlek. Han hade räddat dem från slaveri och utfört under som världen aldrig skådat. De har syndat på nåden. Mose säger till dem: Ni har begått en stor synd.

GUD REAGERAR - MOSE GRÅTER - 32:30-35
Gud reagerar med vrede. Guds vrede är kärlekens reaktion mot det onda vi gör. Gud blir upprörd. Han ser hur vi trampar på hans mening med liv. Han vet vad som händer när vi vänder ryggen åt honom. Ty då har vi framför oss andra gudar som lurar oss att dansa runt våra guldkalvar. Vi blir vimsiga av det.
   Mose reagerar med tårar. Han ser vad folk omkring honom har gjort. De har begått en stor synd. Han skäms. Han har en sådan omsorg om sitt folk att han säger att han vill bli struken ur Livets bok och att hans namn skall utplånas om det kan hjälpa dem. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.
   Jämför Paulus i Rom 9:1-3: jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.
   Vilken omsorg! Vilken kärlek! vilken nöd! Har vi bråkdelen av denna medkänsla. Vad säger vi om människor omkring oss? De är obotfärdiga. De får skylla sig själva. Eller säger jag: Släng ut mig ur din gemenskap om det kan hjälpa dem. Låt alla välsignelser gå från mig till dem. Utplåna mig ur livets bok, bara du vill föra min familj, mina barn, mina vänner till Kristus.
   När vi ber så får vi inte vad vi ber om. Gud tillåter inte att någon går bort från honom för att någon annan skall komma till honom. Det är bara en person som Gud tillät att han fick inta en annan människas plats. Det är JESUS. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53: 5). Han frälsar oss från mörkrets välde och för oss in i sitt rike (Kol 1:13).
   Där blir vi rika inför Gud. Himmelrika!


2. GUD ELLER VÄRLDEN. Läs första Johannes brev 2:15-17.

Johannes varnar oss i sitt kärleksbrev till oss för en farlig fiende som kallas ”världen”. Med ”världen” menas här inte den Guds skapelse med blommor och bin, töser och gossar och en massa annat fint, som vi bor i. Världen är här en idémakt, som suger in oss människor i sitt tänkesätt. Att älska världen är att ha sitt hjärta i det som är Gud emot. När världens ande är i mig älskar jag världen för att FÅ. Få del av dess njutningar, dess ära och glans. Om jag har mitt hjärta i världen kommer världen in i mitt hjärta. Men om Faderns kärlek är i mig så har jag en kraft inom mig – i mitt hjärta – att älska Guds förlorade söner och döttrar i världen. Älska dem bort från den onda makt som heter världen och som trollbinder dem. Antingen vill jag dela synden med syndaren. Eller också rädda syndaren från synden. Sker det blir vi båda rika inför Gud.


3. PENGAR ELLER LIVET. Läs Matteus 6:19-24.
Jesus talar med oss om SKATTER PÅ JORDEN.
   Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl, säger Jesus. Han gör det med stor kärlek till oss. Vad är det för farligt med det?
   De ger dålig försäkring. De små skadedjuren, mal och mask, går inte förbi de dyrbara mattorna. Om tjuvar tjuvar juveler, står man där sedan utfattig.
   De bländar våra ögon. Vi ser inte GRUNDSJUKAN!
   Grundsjukan är inte att vi äger en del ting och kanske gläder oss över dem. Grundsjukan är vårt dåliga självförtroende. Sakerna vi äger använder vi för att skapa lite större glans åt oss själva. Har jag finare titel än andra, en finare bil, finare betyg, finare saker, då blir jag uppfylld av mig själv. Jag är nånting. Grundsjukan i att vilja HA är att vilja VA'. Pengar, fina saker ger makt och inflytande. Folk är så dumma att de (vi?) kryper för en fin titel. Kan man skryta över att man känner en kändis så stiger man i både egna och andras ögon. Skatterna på jorden gör hjärtat ängsligt. Och kallt. Jag blir så lätt bunden, ängslig, självupptagen, dum … ”störst är den som tjänar mest”.

Jesus talar med oss om SKATTER I HIMLEN.
   Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
   Vi får samla skatter i himlen. Mitt hjärta, mitt inre, blir varmt och mjukt och klappar lyckligt av sådana skatter. Skatten, som vi ska samla i himlen, vad är det? Är det inte Jesus själv, hans ord, hans liv, hans kärlek. Två gånger i högmässan - när evangelietexten läses och när vi firar nattvard - uppmanas vi att upplyfta våra hjärtan ... Jag låter mig fyllas av hans ord, hans kärlek, hans liv. Bär jag detta i mitt inre har jag ett stycke av evigheten i mig. Jag förankrar mitt liv vid det som består, då allting annat förgår. Jag stannar till och får andas in den livsluft av bekymmersfrihet som Jesus förmedlar i Bergspredikan.
   Skatten i himlen är kanske också människor jag möter. Jag får upptäcka vilka skatter de är. När jag själv dragits in i Jesu kärlek får jag se dem med Jesu ögon.

Jesus talar med oss om ögonsjukdom, som vi behöver botas från. Läk mitt öga att jag ser!
   Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, säger Jesus först. En märklig bild. Ögat är ju inte en lampa som kastar ljus omkring mig eller in i mig.
   Men ögon kan tala. De kan smitta glädje, uppmuntran. De kan blixtra, hata, skapa "nedmuntran". De kan släppa in mörker, smuts och snusk. Jag blir alldeles blind för det viktigaste av allt: Att söka Gud. Jag tappar målet för mitt liv. Ögonen kan bli inkörsport för mycket dumt. Vi ser inte nöden omkring oss. Herre, när såg vi dig...?
   Vi behöver söka tid hos Ögonläkaren – Jesus heter han. ”Öppnade ögon, Herre mig giv”. ”Läk mitt öga att jag ser …” (Sv Ps 217:2). Jag blir klarsynt över att det finns makter som styr mitt liv:

Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mycket av den oro vi bär på inom oss beror på att det finns så många olika herrar och makter som sliter och rycker i oss. Det är svårt att gå balansgång och samtidigt se åt två håll. Vi ramlar sönder av det. Vi kommer in i tvivel. Och tvi-vel betyder att vi velar åt två håll. Men det finns EN som kan klara av oss och vårt liv och låta oss landa rätt på en plats där vi känner oss hemskt hemma och saligt HIMMELRIKA!

Vill du ha den hjälpen så säg det till honom:

Så tag då mina händer, och led du mig, 
att saligt hem jag länder, o Gud, till dig. 

Sedan räcker vi våra händer mot alla nuvarande och blivande himmelrika syskon och kan berätta för andra att HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS finns på adress: bengt.pleijel.blogspot.com. 
Sångpostillan på bibelskolan.com tryck här.

Bengt Pleijel 91+
Skriva ut