måndag 12 november 2018


Inför söndag före Domsöndagen

VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är temat för denna söndag före Domsöndagen. Nu är tiden inne att VAKA och VÄNTA! Ja, att vakna upp ur sömnen och väcka varandras förväntningar på Herren. Vad tror du Herren vill göra med oss och för oss? Kommer folk att se det och säga: Herren har gjort stora ting med dem (Läs Psalt 126)?
Vi får tre texter att fördjupa oss i:
SEFANJA 3:8-13. Hälsokontroll – hur står det till med OSS?
UPPENBARELSEBOKEN 3:10-13. Vad säger Anden till vår församling?
MATTEUS 25:1-13. Bröllop och fest. Herren öppnar en port. Och stänger den!

  1. Hälsokontroll – hur står det till med OSS?
Läs Sefanja 3:8-13 i din Bibel eller psalmbok.
Vänta på mig, säger Herren.
Herren sa det på Sefanjas tid. De fick hälsokontroll. Också då var det kriser, krascher och förtryck från mörka makter. Också då vände man ryggen åt Herren och varken politiker, präster eller profeter kunde lösa låsningarna.
Men Herren sa: Vänta på mig …
Herren säger samma nu till oss. Lyssna: Vänta på mig, säger Herren. Vakna och vänta! Många går i sömnen! Många satsar bara på sig själv.
”Om bara alla va' som jag då skulle allt va bra.
Men ingen är som jag och ingenting är bra!”
Många traskar vidare och ser inte att de går mot ”rutinens brant”. Men folk där nere ”i ruinens brant” överraskas. Är man längst ner ser man upp. Och uppåt! Och då … Du häpnar! Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt –vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:5-7).
   När vi tar fram vår synd, vår smärta, våra inre sår, vår nöd och våra bekym­mer inför Jesus, då går han in i allt detta. Han tar vår nöd in i sig. Dem känner jag, säger Jesus, om dem som kommer så till honom.

  Både HERREN och Sefanja vill hjälpa oss klara framtiden. De gör oss
uppmärksamma på tre dagar:
  1. VREDENS DAG
Guds vrede – är kärlekens upprördhet över hur vi hoppar över kärlekens bud som Kärlekens Gud gett oss som skyddsräcke för vårt ömtåliga liv. Gud reagerar precis som vi reagerar över falskhet, bluff, förtryck och korruption. Gud reagerar med glödande harm och lidelsens eld. Men fortsätt att vänta på Herren. Det är inte slut då vi tar slut! Herren har recept på läkedom. Det gör ont, men cancern måste opereras för att livet skall räddas.
  1. FRÄLSNINGENS DAG –
Sefanja skriver:
Då ska jag ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans. Från landet bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte behöva skämmas för alla överträdelser du begått mot mig, för då ska jag rensa bort ur dig dem som stoltserar i högmod hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg.
La du märke till, vad Herren vill göra med dig. Nytt liv! Ett liv med mening i!
Människor undrar – vad har hänt med dem???
  1. DAGEN IDAG –
Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och har sin tillflykt i Herrens namn. De som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lögn, och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon skrämmer dem.
På andra sidan kriser och krascher och smärtsamma erfarenheter av egen och andras uselhet, falskhet och förljugenhet kommer ”förnyelsens dag”. Då irrar du inte längre runt i egovalsen ”så går vi runt kring vårt egna jag … ”. Du är svag men har lärt känna en som är stark. Du hittar en tillflykt i Herren. Tillflykt heter på franska refuge. Mitt i bruset av jäkt och stress och buller hittar du viloplatsen. Min starka klippa, min tillflykt är hos Gud (Psalt 62:8). Du kan hitta den dagen IDAG!
Bibelns ”allra mittersta vers” är Psaltaren 118:8. Före Psaltaren 118 finns 594 kapitel. Efter Psaltaren 118 finns 594 kapitel. 594+594 = 1188 - I Psaltaren 118:8 står det
Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor.

  1. Vad säger Anden till vår församling? Hur står det till?
Läs Uppenbarelseboken 3:10-13
I Uppenbarelseboken kap 2 och 3 får sju församlingar brev. Avsändaren är Jesus. Alla får uppmaningen du som har öron hör vad Anden säger till församlingarna. Fem får kritik, två får beröm. Men alla får recept på hur de skall komma vidare och hur allt kan bli bättre.
Idag besöker vi Filadelfia. Namnet betyder ”syskonkärlek”. Brevet står i Upp. 3:7-13. Men evangelieboken citerar från vers 10.
Den egna kraften är liten i församlingen. Men de är förankrade i Ordet. De uppmanas att fortsätta att hålla fast vid Ordet. Håll fast vi det du har så att ingen tar din krona. När de (vi) håller fast vid Ordet håller Herren fast vid dem (oss) och skall rädda dem (oss) ur prövningens stund, som skall komma över hela världen. De och du kan bli pelare, som får vara med om att bära upp andra.
Ja, mycket mer skall hända. Du som har öron hör vad Anden säger!
Den som har öron(står det i Bibel 1917)… har du öron? Du ser dem inte. Men badrummets vackra porträtt av dig visar att du har. Men vad använder du dem till? Hör du bara kritik och usch och ack om din församling? Det finns ett bättre recept - läs Psaltaren 25:14-15. Där startar förnyelsen!

  1. Bröllop och fest. Herren öppnar en port. Och stänger den!
Läs Matteus 25:1-13
Denna text rekommenderar jag dig att först läsa med eftertanke. Gärna tillsammans med den guide som finns i boken Sångpostillan årg 1 sid 449 och som också finns på ”nätet” – bibelskolan.com tryck här. Där kan du också lyssna till Annika som läser text, till Bodil, som hjälper oss sjunga dagens sång och till Gubbe 91+ som predikar.
Texten berättar om vad som händer ”på andra sidan”. Där väntar bröllop, fest, änglasång och jubel. Jesus har ”öppnat pärleporten så att jag kan komma in, genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin” (Sv Ps 235).
Men !!! Men !!! Men !!!
Jesus gör något och säger något som skakar oss. Han inte bara öppnar porten. Han stänger den också. Några ”eftersläntare” kommer inte in. Det finns tydligen ett ”för sent”! Jag känner er inte …
Är det så att när kärleken är varm, kan den också varna. Det är kärlekslöst att säga att ”allt står väl till” när allt inte står väl till. Kan du höra hur Jesu ord idag vibrerar av smärta? Eftersom Jesus älskar oss så mycket måste han säga det. Han säger det NU. För att slippa säga det SEDAN. Han vill att vi skall leva Livet NU.
Jesus berättar om tio flickor som, väntar på brudgummen. Alla har lampor med sig. Alla blir dåsiga. Alla somnar. Alla tio vaknar då brudgummen kommer.   Men det fanns också stora olikheter. Fem var förståndiga och fem var oförståndiga. Att de var oförståndiga betyder inte, att de var dåliga flickor. De var tanklösa. De hade glömt olja i tanken.
Kan detta vara sagt till oss? Nöjer vi oss med den yttre apparaten; att ha kristna värderingar, att betala kyrkoskatt, men saknar inre liv? Bibeln talar om brinnande kristna. Herren behöver dem. Det är så många som fryser omkring oss. Det är så många som famlar och ramlar i mörkret. Vi behöver ta emot ljuset, värmen och livet från Jesus, så att vi har något att hjälpa människor med. 
Jesus säger i dagens text:Jag känner er inte. Vad menar han? Vi har många bekanta omkring oss. Vi vet hur de ser ut och vad de heter och har sett deras nya skrytbil. Men känner vi dem? Egentligen känner vi bara dem som vi fått dela en nöd med.
Ordet ”känna” är ett starkt ord. Adam kände sin hustru (1 Mos 4:1). En intim kärleksberöring. De gode Herden känner sina får och de känner honom. Jesus känner bara dem som han får umgås förtroligt med, som han fått dela deras nöd med och som han fått vara frälsare för. Dem som givit honom sina nederlag, sina synder och misslyckanden. (Jfr Matteus 7:22-23, se min bok ”De himmelrika” sid 116. Bibelskolan.com tryck här).
Jesus vill något mer med våra liv. Kristendom är inte religion. Det är RELATION! (Psalt 25:14-15). Jesus står alldeles bakom dig och väntar på att få göra något spännande och friskt i ditt liv. Därför VÄND 0M! Där står din bäste vän! Du hör vad han säger: ”Gå in genom den trånga porten” (Matt 7:13).
Han har en port. Och den är öppen. ”Står öppen ock för mig” (Sv Ps 223). Men den är inte bred. Den är inte triumfbågen där Hans Majestät JAG skrider fram. Du ser inga pärlor. Dem ser du först ”på andra sidan” då det himmelska ljuset får pärlorna att glittra. Det finns en port. Den är öppen. Men trång. Varför?
Porten öppen står för dig. Du kommer in. Men inte ditt bagage! Skryt, skräp, medaljer, aktieportföljer, högmod, jämförelse, avund, förakt, obekända synder, allt det fastnar i säkerhetskontrollen. Lämna stöddighet och syndighet. Att ta med dem in i Guds rike vore att förvandla himlen till ”ett rent helvete”.
Ditt stora JAG fastnar i den trånga porten. Men ”lilla jag” slinker in. Vänd om och bli som barn, säger Jesus. Porten är BEFRIELSENS PORT! Bara barn kommer in i Jesu rike, små barn och gamla, lintottiga och svartskalliga. Men bara barn … och tillsammans hittar de det som får dem att dansa och sjunga med Paulus i Rom 14:17
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande

Och därför ni alla tanklösa töser och gossar, gummor och gubbar:
Glöm inte att tanka Jesu tankar!
Bengt Pleijel 91+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut