måndag 8 oktober 2018


Inför Tacksägelsedagen

LOVSÅNG
är temat på Tacksägelsedagen. Vi suckianer och gnällspikar dras in i kören ”TACK OCH LOV”.
Se på ordet TACK. Ibland avbildas korset som stora bokstaven T. Om man går med suckar, synd och alla ”ack” till Jesu kors, sker ett förvandlingsunder. Vi hittar ordet TACK! (kognitiv beteendeterapi för att tala enkelt). Paulus talar om det: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2, Bibel 2000).
Suck och gnäll och ack och usch är tyngder som drar mig neråt. När jag kommer med dem till korset står Jesus där beredd att ta bort dem. Fäst dina ögon på Jesus! Se Guds lamm. Tyngderna försvinner. Vi lyftes upp, får kika in bakom pärleporten, får träffa änglar, helgon och fromma från alla tider. De viskar till oss: ”O kom låt oss tillbedja!” (Sv Ps 122:1). Vi gör så. Och efteråt säger vi: ”Vi såg hans härlighet …”(Joh 1:14).
Man tackar Gud när man är glad över vad Gud gör och ger. ”Tack gode Gud för maten, Amen”. Man lovar Gud då man är glad över vad Gud är. Man ber inte om någonting. Man vill bara säga: ”Far, jag vill bara prisa dig och tala om hur underbar du är. Jag vill sluta att be om något. Jag vill bara tänka på din storhet och låta mitt hjärta fyllas av TACK OCH LOV! Bredvid oss står alla syskon i tron. Vi hittar Guds barns kära lek. Och bara häpnar … någon tar ton … en sång i Anden. Ett brus av kärlek …
Dagens texter hjälper oss att upptäcka detta. Och låt mig avslöja en hemlighet: Vi kommer att hitta ett bibelord som inte står i Bibeln. Du kan det utantill. Det ordet är en nyckel in till TILLBEDJANS-SALEN.

Första Krönikeboken 29:10-14
David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:
Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet! Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig.

Vi hamnar i ett stormöte. Massor av folk - ja, hela församlingen - står runt omkring kung David. Han har fått Guds uppdrag att planera ett tempelbygge. Hans son Salomo skall få bygga det. Men David får ta hand om budgeten. Han ordnar därför med ”den stora givardagen”. Folk kommer släpande med guld, silver, koppar, järn och ädla stenar (se 1 Krön. 29:1-9). Vilken kollekt! Bara guldvärdet var svindlande - 5000 talenter guld! - En talent väger 30 kg. Guldvärdet idag är 300 kr för 1 gram. Räkna ut hur stor kollekten skulle bli i kronor om du gav 5000 talenter guld.
Inte att undra över att David var lycklig. Han brister ut i en lovsång till Herren, ”vår fader Israels Gud”. Han smittar oss med denna lovsång. Du hittar nu bibelordet som inte står i bibeln. Du själv använder hans ord varje gång du ber Fader vår.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Bönen ”Fader vår” börjar i Bibeln med ”Fader” och slutar med ” fräls oss från ondo”. Men den slutar inte hos ”den onde”! Bönen slutar i lovsång, fritt formulerad men med förebild i Gamla Testamentet, bland annat från dagens text. Du hittar både riket och makten och härligheten där. Se efter! Nu tar Anden över och leder oss in i lovsång, tillbedjan, häpnad över Guds frälsning. Att detta händer med mig! #me too! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli”. Lägg nu märke till vad du ber. Du ber en överlåtelsebön:
RIKET ÄR DITT! Du, Fader, är på tronen. Du är chefen. Du styr. Du regerar över allt. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. DIN ÄR MAKTEN! Du, Fader, är större och starkare än alla ”makter”. Var med oss när vi får makt så att makten inte får makt över oss. DIN ÄR ÄRAN. Tack för att vi slipper bära på härligheten och äran. Den är för tung för oss (ära, härlighet – kabod - betyder tyngd). Endast du, Gud, klarar av att bära den. ”Det är Gud som all äran skall ha”. Du kallar oss att leva ett rikt liv. Himmel på jorden. När FRESTAREN lurar oss att rycka till oss riket, makten och äran, blir det tårar på jorden. Men vi överlåter oss till FRÄLSAREN och kan med glädje sjunga lovsången:

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Första Thessalonikerbrevet 5:16-24
Var alltid glada, be utan uppehåll  och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Nu inbjuder jag dig till ett ”bibellyssningsexperiment”.
  1. Läs texten. Fundera på: Vad är Guds vilja? Vad hindrar den viljan att ske?
  2. Läs texten högt så att båda ögonen ser och båda öronen hör
  3. Läs texten högt med slutna ögon. Texten har hamnat i hjärtat, "by heart".
  4. Upptäck att det som hamnar i hjärtat går in i blodomloppet och påverkar hela dig.
  5. Låt din mun uttrycka vad som händer. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
Du hittar TACK OCH LOV! Tillbedjan och befrielse ty …

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Lukas 17:11-19
På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" Han såg dem och sade till dem: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst  och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?" Och han sade till honom: "Res dig och gå. Din tro har frälst dig."
Jesus kallade sina första lärjungar med orden ”Följ mig”. De gjorde så och fick vara med om världshistoriens största äventyr. De växte i tro och förtröstan när de umgicks förtroligt med Jesus (Psaltaren 25:14). Idag kallar Herren på dig. Kom med i vandringsfolket. Vill du ha en guide gömmer sig en sådan i boken Sångpostillan årg 1 sid 507 och i bibelskolan.com tryck här.

Gud ditt folk är vandringsfolket. 
Själv du mitt ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker, 
när vår väg blir lång och svår ...
 (Sv Ps 298:1)

Jesus tar oss med till gränsmänniskorna. En del är samarier, andra galiléer. En del är gula, andra bruna, röda eller gröna. En del är svårälskade. Andra spetälska. ”Jag vill aldrig förhandla med dem”!
Men nu händer det något med de mest svårälskade. De möter Jesus. Han stannar, han lyssnar på deras rop ”Kyrie eleison”. Jesus har hjärta för de arma. De vill bli botade. Men Jesus varken ber eller berör dem. Han säger bara de underliga orden: Gå och visa er för prästerna.
På vägen dit händer det: Alla tio blir botade! Nio av dem går till prästerna som finns i Jerusalems tempel. De var dåtidens hälsonämnd. De skulle konstatera om de spetälska blivit botade.
Alla tio blev tacksamma. Nio ställde förmodligen till med tackfest. En gick inte med dem till prästerna. Han var samarier, en främling, och med en sådan kunde andra inte sammanträda. Men han gick till Jesus! Vilken härlig tacksamhet: Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Men Jesus undrar: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Den som vände tillbaka var en främling.
Fundera på detta: I Sverige får man gärna tro på Gud – helst om han är långt bortom rymder vida. Men om man tror på och vill följa Jesus … nej, då … Glädjens Herre får inte vara med på vårt kalas.
Men Jesus säger till den som vill följa honom: Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig! Häng med bland vandringsfolket. Hos dem får du fler och fler erfarenheter av vilken stor och underbar Herre vi har. Ja TACK OCH LOV för att riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.
Och nu hälsar jag er med den uppmaning som vi hörde då vi förr i världen – på den gamla goda tiden - gick till kyrkan och visade oss för prästerna. Jag var med då ty jag är en tjugotalist från förra millenniet.

TACKOM OCH LOVOM HERREN!

Bengt Pleijel 91+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut