måndag 15 oktober 2018


Inför tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR 

vill denna söndag lära oss. Att hålla samman i samhället. Det känns aktuellt. Hur ska vi kunna lära oss det, vi som lever i denna ”satsa på dig själv - tiden”. När ensamma människor kommer samman blir det bråk och tråk. När ensamma människor bli ensamma blir de oerhört ensamma. Vi står inte ut med oss själva.
   På många sätt och jämfört med många andra länder, har vi det oförskämt bra i paradiset Sverige. Tänk efter vad många de är som gör att vi har det så bra. Räkna på hur många som lagar frukosten åt dig – kossor och bönder och arbetare och finanshajar och flypersonal och Gert och Lars i Ulvesunds ostbod.
   Men varför mår vi inte bra när vi har det så bra? En invandrare från Afganistan som fått asyl här, sa: "Varför klagar ni så mycket i paradiset Sverige?" Ja, varför?
   I Paradiset ringlade in en orm (1 Mos 3). Listig var han. Och prata svenska kunde han. Ni ska bli som Gud, sa han till oss. Satsa på dig själv. Bli idol! Anmäl dig till TV4:s idoltävling. (”Idol” betyder avgud). Du kan bli berömd. Kändis. Wow! Men när drömmarna spricker, ja, då finns ju mediciner …
   Eller pröva recepten från denna söndags texter. Denna söndag får vi tre texter om samhällen. Vi hör och ser hur Herren talar till sådana som saknar politisk makt. Vi dras in i Bibelns budskap till minoriteter om GUDS ANNORLUNDA-LIV. Vi får se på varandra med Herrens möjligheter.


Jeremia skriver till de deporterade i Babylon:
SE – BE- TANKA!

Läs 29:4-7

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

Jeremia, profeten, skriver brev till de deporterade judarna i Babel. Han har profeterat om en sjuttioårig fångenskap för folket. Jeremia var inte någon populär profet. När andra profeter talade om frid, talade Jeremia om strid. När andra talade om trygghet, talade Jeremia om fångenskap. Jeremia hade själv blivit tillfångatagen av judarna och förd till Egypten. Där dog han och blev begraven. Men hans budskap hade funnit väg genom öknarna och över bergen långt bort till Babylonien och hamnat hos Daniel. Gud hade sagt genom Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år (Jer 25:11-12, Daniel 9:2). Vi lär oss att 

SE VARANDRA!

Vi behöver varandra. Svårigheter kan få oss att upptäcka det. Precis som lemmarna i en kropp behöver varandra. Ensam är inte stark. Jeremia ger anvisningar om hur de som hamnat i Babel skall förhålla sig. Tillsammans ska de bygga hus och bo i dem. Tillsammans ska de plantera trädgårdar och äta deras frukt. De ska gifta sig och föda söner och döttrar. Tillsammans ska de söka den stads bästa, dit jag har fört er bort i fångenskap.

BE FÖR ANDRA!
Be för den till Herren, ty då det går den väl så går det också er väl. Genom bönen kopplar vi på kontakten med våra himmelska vänner. Vi får se hur det kan bli såsom i himlen där vi bor. Vi får be för vårt samhälle, adoptera politiker som bönebarn och hålla efter Hans Majestät JAG som gör oss blinda och besvärliga för andra

TANKA GUDS TANKAR!
Framtiden kan bjuda på kriser och krascher. Sjuttioårig fångenskap! Men Herren vet då något mer: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp (se Jeremia 29:10-13). 
   Gud vet! Men han vill att också vi skall veta. Därför får vi tanka Guds tankar. När dina ord öppnas ger de ljus (Psaltaren 119:130). Då händer det mycket. Du får ljus, kraft. Du häpnar. Aha! Friska upptäckter: det finns djup i Herrens godhet!


Paulus skriver till invandrare i Rom: Kärleksbomba!
Läs Rom 13:7-10 i din bibel.

De kristna i Rom var alla invandrare. De levde bland folk med många andra gudar och många osedliga seder. Precis som vi! Paulus ger nu råd till dem. Och till oss!! Vill du bli guidad, se sid 192-193 i boken ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL Gud. Finns också på bibelskolan.com tryck här. Du får en spännande och rolig uppgift: Kärleksbomba!


Matteus i skriver till folk i ockuperat land:
STRÄCK PÅ DIG KUNGABARN!
Läs Matteus 22:15-22

Fariseerna gjorde upp planer för att snärja Jesus genom något som han sade. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?"
   Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med." De räckte honom en denar, och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.
Judarna levde i ockuperat land. Romerska knektar marscherade på gatorna. Romerska ämbetsmän styrde. Man handlade med romerska mynt då man gick till ICA och Domus. Det romerska myntet bar en bild av kejsaren.
   Du ser honom som Den ärevördige Tiberius, den gudomlige Augustus son. Och du ser dig själv som förtryckt, misslyckad, ofri …
   Nu kommer Fariseerna – de frommaste av alla - och bildar allians med herodianerna, de mest romarvänliga av alla. De kommer till Jesus. De vill snärja honom, står det. De ställer en känslig fråga: Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?
   Frågan är sprängladdad.
   Om Jesus svarar JA har han gått med på att kejsaren är gudomlig och brutit mot första budet om ”inga andra gudar”. Om Jesus svarar NEJ, kan man anklaga honom för att vara upprorsmakare.
   Fariséerna vill pröva om Jesus är lydig mot Gud. Herodianerna vill pröva om Jesus är lydig mot staten. Finns vi med här? Frågan är väl kanske lite väl listig skjutjärnsjournalistik för oss vanliga. Men vi känner spänningen när vi ställs mellan olika val. Här var det fråga om man skulle lyda Gud eller staten. Det är många som klarar av både att slingra sig ur lydnaden för Gud och statens paragrafer.
   Nu står det att Jesus märker deras onda avsikt och kallar dem hycklare. Det kan vara farligt att komma Jesus för nära. Om man nu inte längtar efter att få komma till rätta också med de dåliga sidorna hos en själv. Där är Jesus bra på att hjälpa. Men Jesus är inte särskilt snäll. Han smickrar inte. Men han älskar oss så mycket att han kan tala klarspråk om vår falskhet: HYCKLARE! Klarar du av att höra det? Nu frågar Jesus efter ett mynt. Man räcker honom en denar. Han frågar efter vems bild och namn det är på myntet. Kejsarens, svarar de. Då ger Jesus dem detta svar på deras fråga: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.
   Staten skall få det som staten behöver. Det är en kristen människas förmån att vara en god medborgare, lyda lagarna, betala skatt, hålla hastighetsbegränsningen, sortera soporna, tjäna medmänniskor i samhället och verka för rättvisa, fred, försoning och god miljö på jorden. Fuska inte med deklarationen och färga inte pengarna svarta.
   Det romerska myntet visar Kejsarens bild. Framför Jesus står du och jag. Jesus ser en annan bild. Han ser människan skapad till Guds avbild. Du vet väl om att du är värdefull? ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet våra gode Fader kär, bär omsorg om oss här.” Sträck på dig, Kungabarn! Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jesaja 43:4). Och han längtar så efter dig: Stå upp min vän, du sköna, och kom. Du min duva bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt (Höga Visan 2:13-14). Alls mindervärdeskänslor bara ramlar. DU – DEN HIMMELSKE KONUNGENS BARN! Sträck på dig! Och du går ut och sprider ”Gudsbarnssmittan” till andra … 

21 söndagen efter Trefaldighet i Sångpostillan hittar du här.


Guds barns glädje
Bengt Pleijel 91+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut