tisdag 2 oktober 2018


Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet

TRONS KRAFT
kan vi få. Det är söndagens budskap. I texterna möter vi många som kan vittna om det – hedersmannen Noa och hans familj, Abel, Henok och en fattig änkefru. Hemligheten med dem är att de hittat strömbrytaren. Man kan ha fina åsikter om trons kraft men de blir inte insikter om jag inte trycker på kontakten. Ty då kommer ljus, kraft, värme, klarsyn …
En sådan kontakt kan vara ett bibelord, en psalm, sång. ”Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren”, (citat Annika Pleijel). Jag hittar den personliga relationen. Ty Herren vill umgås personligen med oss (Psalt 25:14-15).
Recept: När tankarna blir jobbiga, trötta, dumma … pröva att läsa (eller sjunga) ett bibelord eller sång. Idag får du detta ord – melodi Sv Ps 778. Du upptäcker: VILKEN KRAFTKRAFT!
I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.

  1. Vi möter först hedersmannen Noa.
Dagens GT-text är från Första Moseboken 6:13-22. Läs gärna hela Noa-berättelsen i kap 6-9 i din egen Bibel. Rapport från den tiden liknar Rapport idag. Varning: Texten innehåller skildringar som kan verka skrämmande.

GUDS SMÄRTA
Först får vi se in i Guds hjärta. Han var bedrövad i sitt hjärta (1 Mos 6:10). Han ser våld och ondska. Människor förstör Guds mening med livet. Man horar, hatar och gör varandra illa. Jorden är uppfylld av våld, v 11 – slagsmål, bråk. Föräldrar mot barn och barn mot föräldrar. Krig, våld, förtryck!
Varför studerar vi en sådan historia? Gå hem och läs D.D. – ”Dagens Dåligheter” - så förstår du. Det är samma värld. Samma historia. Det är vår värld och vår historia som beskrivs i dessa bibelns första kapitel. Den värld som Gud är tvungen att förstöra har redan förstört sig själv. Gud lider med sin skapade värld. Men han kan inte acceptera ondskan, som förstör hans värld.
Men Gud är inte en kall princip. Inte en kylig jurist, som en smula likgiltigt dömer världen till undergång. Gud är en person, som lever och engagerar sig i mänsklig problematik. Gud är full av vilja, full av känsla. Gud lider och Gud gråter.Gud blev bedrövad i sitt hjärta. Ja, det står att Gud ångrar att han skapat människorna (v 7). Han måste få bort ondskan genom att förstöra ondskan och allt som är smittat av den. Men han väntar i det längsta med detta. Måste hela rasket rivas?
Gud finner en man som lever rätt inför honom – Hedersmannen Noa. Han får bygga en räddningsbåt. Gud öppnar en väg och ängsliga hjärtan hittar jubelsång. Sjung: i min Gud ….

ARKEN
Noa får bygga en ark av goferträ. En väldig husbåt 150 m lång, 25 m bred, 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Den skall bara kunna flyta. Den är övertäckt och har tre våningar med många kamrar.
Det kan inte ha varit lätt för Noa att lyda Guds befallning. Tänk vad folk måste ha skrattat åt Noa. ”Gubben Noa är inte riktigt klok! Tänker bygga ett fartyg mitt på land”
Men Noa bryr sig inte om vad människor säger. Han ”gör i alla stycken vad Herren befallt”. Och därför måste han ta det ena trossteget efter det andra. Himlen är klarblå. Solen skiner. Inte en regndroppe har fallit på månader. Men Noa hamrar och spikar och svettas och hamrar …
Han bestryker sin väldiga husbåt med jordbeck utan och innan. När båten är färdig slår han sig inte till ro. Man ser hur han kommer släpande på det ena djuret efter det andra - kor och höns och hundar och lejon och kattor och maskar och apor … två par av varje. Och så gick han in i arken med hela sin familj, åtta personer. Noa gör i alla stycken som Herren har befallt. Hur orkade han? Han svarar: I min Gud …
Och så bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter (7:11-12)


GUDS FÖRBUND
Floden upphör så småningom, vattnet sjunker undan. En duva sänds ut och kommer tillbaka. En andra gång sänds den ut och kommer tillbaka med ett friskt olivlöv. En tredje gång sänds den ut men kommer inte tillbaka. Då förstår NOA att det är dags för honom att lämna arken.
   Det första Noa gör är att bygga ett altare åt Herren (1 Mos 8:3). Det första Gud gör när han kommer på torra land är att sluta förbund med Noa (1 Mos 9:8 ff). Noaförbundet gäller hela mänskligheten. Vi hör med i det förbundet. Gud vill ha oss till bundsförvanter. Vi hör ihop med Gud. Vi får umgås förtroligt med honom. När vi gör det talar han just om detta att vi är bundsförvanter (Psalt 25:14). Vid varje dop påminns vi om det (läs 1 Petrus 3:20-22). Och varje gång vi ser

GUDS REGNBÅGE
Ja, då påminns inte bara vi om detta utan också Gud: ”När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och allt levande varelser, allt liv på jorden (1 Mos 9:16). Och alla levande varelser sjunger om den stora hemligheten: I min Gud …
Guds regnbåge har sju färger (röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett). Sjutalet är Guds tal. Regnbågen sjunger i en sprakande färgsymfoni om vår käre himmelske Far. Men de som tar bort en färg får en gud som heter SEX! Men till dem hör inte du. Ty du sjunger: I min Gud …

  1. Vi träffar trons hjältar
Läs nu i din bibel eller psalmbok dagens epistel i Hebreerbrevet 11:1-7, och dagens evangelium i Markus 12:41-44. Du träffar människor som tryckt på strömbrytaren och där inte bara hittat trons kraft utan också blivit TRONS HJÄLTAR. De sjunger: I min Gud ..

Den första hjälten bär samma namn som du! Läs Hebr 11:1-3
Du vet hemligheten och har prövat den. Visserligen är det mycket du inte begriper. Men en inre övertygelse bor i dig, en inre visshet. Du har lyssnat till fäder och mödrar och deras djupa kunskap om livets hemligheter. Du har förstått att Livet sprungit fram från Guds hjärta. Och att både Jesus och Anden var med då. Ja, Jesus var med: I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom.
Också Anden var med. Anden ruvade som en fågel (duva) över skapelsen. Samme Far som en gång gav liv åt världen gav också liv åt ditt hjärta.  Den Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6). Och du bara häpnar och förundras och sjunger med glädje: I min Gud ….

Den andra hjälten är Abel Läs Hebr 11:4
1 Mos 4 berättar om Abel och hans bror Kain. Du vet vad som hände. Kain mördar sin bror. Kain jagas sedan av dåligt samvete. Rotlös och rastlös irrar han omkring. Synden är en makt som vi inte kan skaka av oss … Abel dör men hans liv talar till oss än idag om hur viktigt det är att ha sin tro, förtröstan och glädje ”i min Gud”.

Den tredje hjälten är Henok. Läs Hebr 11:5-6
Om Henok sägs att han vandrade med Gud i många år. Han inser att han inte klarar livet utan Gud. Han mognar i tro. Han växer i kärlek till Herren. Och får mer och mer erfarenhet av Herrens trofasthet. En dag då han var ute på vandring med Herren tog Herren hem honom till sig. Han vandrar rakt in i härligheten. Han går till paradis med sång: i min Gud …

Den fjärde hjälten är Noa. Läs Hebr 11:7. Du vet redan mycket om honom …

Den femte hjälten är en fattig änka - Läs Markus 12:41-44
Jesus ser då hon ger allt hon äger i kollekt. Och han lyfter den som andra ser ned på. Men vågar du stanna till hos henne? Vad skulle det betyda för dina aktier, madrassmiljoner och Picassotavlor?
Om du går till Sångpostillan årg 1, sid 416 (bibelskolan.com tryck här) träffar du inte bara henne utan också Jesus. De två hjälper dig att hitta DEN STORA HEMLIGHETEN med livet. Du lär dig sjunga av hjärtat och inre övertygelse:

I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.


I min Gud … i Kristus

Ja, låtom oss sjunga så
Bengt Pleijel 91+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut