tisdag 13 december 2016

Inför fjärde söndagen i Advent

Denna söndag – den fjärde i Advent – tänder vi fyra ljus, Och vi lär oss att säga

AMEN

   Vad betyder det? frågar Martin, vår vän från 1500-talet i lilla katekesen och svarar själv: ”Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske”. Nils Bolander, känd förkunnare, domprost och sedan biskop i Lund, lär ha sagt: ”Den enda väckelse som finns i kyrkan är då prästen säger Amen. Då vaknar alla”.
   Vilket fantastiskt ord – Amen – som kan få hela församlingen att vakna upp. Och vilket kraftord att bära med sig från gudstjänsten. Om man inte kommer ihåg något från den goda predikan, kan man ändå bära med sig ett ord hem under veckan: Amen!
   Hos oss är ordet Amen ett ”slutord”. När prästen är slut och inte har mer att säga i predikan säger han Amen. Men i Bibeln är det inte prästen som säger det utan folket. Sedan David pratat färdigt säger han till sist i 1 Krön 16:36: ”Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet!"
Och allt folket sade: "Amen!" och prisade Herren
   Psaltaren 106 slutar med orden: Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet! Och allt folket skall säga: Amen! Halleluja. Här förstår vi att ordet ”Amen – ja,ja, det skall så ske” är kusin med ordet ”HalleluJAAA”!
   I Bibeln är ordet Amen ett startord. Jesus säger det ofta: Amen, amen säger jag er. Bibeln översätter ordet Amen med ”sannerligen”. I Joh Upp 3:14 kallas Jesus själv för Amen: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Och sedan får vi höra hur Amen talar både allvar och tröst till församlingen ”Lagomicea”.

I dagens texter kommer tre ”AMEN-budbärare” som får oss att stanna till och lyssna. 

Först kommer JESAJA
med goda nyheter om seger, räddning och tröst. Jesaja berättar om att en budbärare är på väg till oss. Stegen är ljuvliga! Han har något viktigt att säga till oss, som tycker att mycket är bedrövligt. Grundvalarna skakas. Kyrka på rutinens brant. Men nederlag och krasch får inte sista ordet. Varför då?
   HERREN är på väg. Han har inte glömt bort oss. Något händer när hans händer får beröra oss. Herren återlöser sitt folk. ”Den som var bunden trött och tom, frihet och glädje får” (Sv Ps 39:2). "Din Gud är konung!" Ruinerna brister ut i jubel.

   Läs Jesaja 52:7-10. BE-grunda. Säg ditt AMEN!
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning.

Efter Jesaja kommer en annan ”Amen-bärare”. Det är PAULUS.
    Paulus berättar i episteltexten om att alla Guds löften i Gamla Testamentet strålar samman i Jesus. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära .(2 Kor 1:20). Löftena har fått sitt ja genom Jesus. Jesus sa ja till Gud när Gud ville sända honom till oss. Paulus har något att säga oss som så ofta velar mellan ja och nej, och som hellre säger men, och inte Amen. Lägg märke till att det som hjälper honom med detta är god kontakt med Hjälparen, den helige Ande

Läs 2 Korinthierbrevet 1:17-22. BE-grunda. Säg ditt AMEN!
Var jag då tanklös när jag tog det beslutet? Eller tar jag mina beslut som jag själv finner bäst, så att mitt "ja, ja" också är ett "nej, nej" ? Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej. Guds Son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er – jag och Silvanus och Timoteus – han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen , för att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan.

Efter Jesaja och Paulus kommer dagens viktigaste ”Amen-bärare”. Det är
JUNGFRU MARIA, HERRENS MODER.

   Dr Lukas ha träffat Maria och hon har berättat för honom vad som hänt. Maria har berättat om hur ängeln kom till henne och sa att hon skall bli mor till Guds Son. Maria häpnar och undrar hur det skall gå till. Hon får det svar som vi får då vi undrar över hur vi ska klara av omöjliga situationer. Och ”hur ska det där med Jesus” bli levande för mig? Det svar Maria får, det får vi:
Den Helige Ande skall komma över dig och den Högstes kraft från ska vila över dig
   Maria svarar AMEN! Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. När ängeln lämnat Maria skyndar hon över bergen till Juda bergsbygd där hon träffar sin släkting Elisabet.
   Nu är det inte bara Maria och Elisabet som träffas. Det är första gången Jesus och Johannes Döparen gör det. Jesus är i Marias mage och Johannes i Elisabets. När Maria, som bar Jesus, möter Elisabet, spritter Johannes till av fröjd i Elisabet, och Elisabet, fylld av helig Ande ropar: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig?
   Maria är den som allra tydligast hjälper oss att säga AMEN, JA JA DET SKALL SÅ SKE!
   Maria är HERRENS TJÄNARINNA, alla tjänares och tjänarinnors stora föredöme. När hon tar emot Jesus i sitt liv får Jesus i henne förmedla helig Ande till Elisabet och Johannes. Så med oss! Då vi tar emot Jesus som vår Frälsare och Herre, får vi något stort och rikt att förmedla.

Maria är HERRENS MODER!
   Martin, vår gamle vän från 1500-talet, säger: ”Bland hela mänskosläktet är Maria ensam upphöjd över alla, ojämförlig med andra. Hennes ära innefattas i två ord: om man kallar henne GUDS MODER så kan ingen säga något större om henne eller till henne.”
   Och nu skyndar Maria idag mot oss över alla berg och hinder som gör att vi inte ser Guds verklighet.
   Hon hjälper oss att säga vår AMEN till att bli Herrens tjänare. Därför att den helige Ande har kommit över henne kan hon inte låta bli annat än att sjunga lovsång till den Gud som vänt sin blick till sin tjänarinnas ringhet (Lukas 1:48). Maria sjunger lovsånger därför att den helige Ande har visat henne källorna och öppnat hennes ögon för de stora ting som den Mäktige gör med henne och hela mänskligheten. Och hon vill smitta ned oss med den glädjen.

Läs om Maria i Lukas 1:26-56. Dagens text står i vers 39-45. BE-grunda. Säg ditt AMEN!

Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse."

Låt oss till sist slänga alla NEJ-suckar i sopnedkastet och sjunga ”Amen-sången” med varandra och alla änglar:

Amen, lovsången och härligheten, 
visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften 
tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.
(Joh Upp 7:11-12)

I Marias glädje

Bengt Pleijel 89+
som gärna guidar er genom denna fjärde söndag i Advent i Sångpostillan, årg 3, sid 27 eller på adress bibelskolan.com tryck här. Se också vandring 23 ”avlad av den helige Ande, född av Jungfrun Maria” tryck här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut