måndag 29 juni 2020

Inför fjärde söndagen efter Trefaldighet


ATT INTE DÖMA

är budskapet på söndag! Vi befrias från domar-uppdraget. Vi får stiga ned från DUM-stolen där vi sitter och ser ned på allt och alla, och dömer och kritiserar och ojar oss över hur knepiga människor ställer till det för sig. I stället uppmanas vi av Psaltaren 96:11-14 att ”dra åt skogen”. Där ser och hör vi något:

Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig, havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär och ropa av fröjd med skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet (Psalt 96:11-13).


Stig ned från domarsätet! Där skall Gud sitta. Att sätta dig på domarsätet var ju det som ormen ville lura oss till i paradiset. Bli som Gud, sa han. Att fälla domar över en medmänniska är att sätta sig i Guds ställe. Det är två ting som händer med oss när vi sätter oss på domarsätet

1. Vi förlorar närkontakten med Fars kärlek. Då förlorar vi förmågan till kärlekens inlevelse i en annan människas problematik.

2. Vi får närkontakt med ormen. När vi sitter där uppe och tittar ned på vår syndiga broder och syster, styrs vi av dunkla krafter nedifrån. Vi fördömer och föraktar. Och låser dem i deras synder.


Men vad händer om vi stiger ned från DUMSTOLEN? Herren kommer. Vi träffar Far. Han förvandlar kaos till kosmos. Det blir ordning och reda. Befrielse och Läkedom. Krig blir fred. Syndernas förlåtelse, liv och salighet. Hela skapelsen brister ut i jubel och lovsång. Marken ska jubla och ropa av fröjd, ja alla skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Och han kallar oss - dig och mig, avslöjade och förlåtna syndare - att bli medarbetare och bed-arbetare. I dagens texter får vi tre råd:

1. Vänd om så får ni leva

Läs och BE-grunda Hesekiel 18:30-32 i din Bibel. Gör det!


Det kommer en dom. Herren skall kalla till räkenskap. Vi har ansvar. Domen blir enskild - var och en efter hans gärningar. Där finns överträdelser och missgärningar. Vi har trätt över kärleksbudens skyddsräcken. ”När vi struntade i juridiken blev vi som djur i diken”. Det gick utför med oss. Och vi missade många gärningar. Människor omkring oss blev undernärda på kärlek och fastnade i bitterhet och tårar.
   Men domen behöver inte komma långt fram. Den kan flyttas fram. ”Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig”(Sv Ps 356:5). Receptet är: Vänd om så får ni leva! Där – alldeles bakom oss – står en som kan skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande – Hjärttransplantation!


Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hesekiel 36:25-27) .

 1. Uppfyll Kristi lag

Läs och BE-grunda Galaterbrevet 6:1-7

Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.  Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda


Bröder, skriver Paulus till oss svenskar. Søsken, skriver han till norrmän. Även ”kvinnliga bröder” kan ramla dit. Ett syskon har nu ertappats med en överträdelse.
   Frågan är ”vad gör vi åt det?”
   Det vi inte skall göra är att göra ingenting. Att bara stå bredvid och titta på. Eller skaka på axlarna och säga: ”jag har nog av mitt.” Och inte heller att vara likgiltiga för det och säga att det inte spelar någon roll hur man lever. Vi skall inte fördöma honom. Inte föra ut hans försyndelser på ”skvallerrepen”. Och många andra ”inte”
    Utan: …då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom.   
    Det första vi – som är andliga - skall göra är att koppla på den helige Ande. Vi får be för honom och be att vi själva får Andens ledning. Vi behöver inte klara av det på egen hand. En andlig människa är den som söker hjälp av hjälparen, den helige Ande. Han går inte fram i egen kraft och duktighet utan med mild ande - med den ömhet, den vishet och den värme som bara Guds Ande kan ge.
    Det är skillnad mellan att tillrättavisa min broder och att visa honom till rätta - visa honom till den Rätte: Jesus Kristus.
   Men se till att inte du också blir frestad, skriver Paulus till oss. Var medveten om att du själv är svag som kan utsättas för frestelser. Den insikten ger dig den rätta ödmjukheten. Men solidarisera dig inte så med syndares försyndelser att du själv blir ned-dragen. Därför behöver du både ömhet och fasthet.
    Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
   Andlighet ser inte alltid så andligt ut. Anden leder oss inte förbi vardagsproblemen utan rakt in i dem. Anden ger oss öppnade ögon för vår broder och syster i nöd. Anden ger oss ett känsligt hjärta. Vi får lära oss att glädja oss med den som är glada och gråta med dem som gråter (Rom 12:15).
   Vår uppgift är inte att lägga bördor på andra utan bära de bördor de har. Ta tag i deras ryggsäck. Vi behöver inte bära den så långt. Bara till Jesus. Vi får hjälpa varandra att kasta alla bördor på honom (1 Petrus 5:7).
   Så uppfyller ni Kristi lag. Kristi lag är som ett stort kärl som skall fyllas med bördor, bekymmer och synder. Jesus är världens största sophämtare. Han bär bort dem när vi ger (bekänner) våra synder till honom. Sedan han burit bort dem kommer han tillbaka med kärl - fyllda av KÄRLEK! - som vi får …
    Paulus säger inte att vi varken behöver skämmas över hur dåliga vi är eller skryta över hur bra vi är. Sluta med de dumheterna. Sluta med jämförelse och avund och skryt. Han talar om stolthet. Den stolte skall ha sin stolthet i Kristus (1 Kor 1:31, Bibel 2000). Och den stolte Paulus tänker här på Jeremia 9:24.
Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden, för i det har jag min glädje, säger Herren.

 1. Likna Far – var barmhärtig

Läs och BE-grunda Lukas 6:36-42 i din Bibel. Då händer det något med …

  1. Mitt hjärta. 

  Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.

  Jesus har kommit i världen för att lära Guds barn att leva himmel på jorden. Han pekar på Far. Far är barmhärtig. Han har hjärta för de arma, de svaga, de små.  Startpunkten för allt kristet liv är därför i Guds hjärta:Fadern själv älskar er, säger Jesus (Joh 16:27). Vi behöver få komma nära det hjärtat så att vi hör pulsen slå : För dig! För dig

  2. Min mun.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna …

Jesus hjälper oss att stiga ned från domarsätet och ställa oss där nere hos vår broder och syster, som vi anklagar. Där står Jesus bredvid oss och förestavar en bön Förlåt OSS! Lägg märke till ordet OSS. Vi går in under vår broders och systers synd och ber om att Gud skall förlåta OSS. Att min broder eller syster är så besvärlig beror kanske på att jag så lite har försökt förstå henne, så lite bett för henne. Jag har bara låst henne med mina anklagelser.

  3. Mina händer

Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er."

Låt dig dras in i den stora GE-rörelsen. Far ger, Jesus ger, och du … (?)


  4. Mina ögon

"En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga?  Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga.

Är det vi som är blinda? Vi förstår nog vad Jesus vill ha sagt. Vi ser hans humor i detta. Vi registrerar småflis hos andra. Men inte egna bjälkar och timmerstockar.

Bjälken ser ut som ett minustecken. Du lever på livets minussida när du syndar. 

Därför kan du inte hjälpa någon annan. En blind kan väl inte leda en blind?

Men Jesus kan och Jesus vill hjälpa dig!

När Jesus bär korset till Golgata bär han tvärbjälken. Den lodräta finns redan på Golgata. Det är då våra synder han bär. Våra minus. Då vi har satt oss på tvären mot Guds kärleksvilja. ”Vår synd på dig du tagit” står i psalm 143. ”Vår synd du haver dragit” stod i den gamla psalmboken (nr 94). Man känner där hur svårt och tungt det var att släpa på våra minus. På Golgata fäster man tvärbjälken på den lodräta. Guds kärlek korsar våra minus. Det saliga bytet sker. Han tar vår synd – din frid du ger.
    När du sedan har häpnat över att denna obegripliga kärlek drabbat dig kan det hända att människor häpnar över vad de ser i dina ögon. Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har sett för att få sånt ljus? De ser två bjälkar. Korsets två bjälkar!

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd:

Jesus är min Herre, han gör allting nytt.

Sv Ps 359:5

Sjung så med mig, kära søsken!

Bengt Pleijel 93+

som träffas i boken Sångpostillan årg 3 sid 315 och på bibelskolan.com tryck här. 

 Min nya bok ”Lev i Petrus” beställes från GAudetes förlag (www.gaudete.se)                                                                                                                                                                                                         

                                                                         

Me          Skriva ut