måndag 14 september 2020

Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

 

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT

är söndagens budskap. Fantastiskt!!! Det betyder: Kravmakterrna tappar greppet. Stressdemonen blir arbetslös. Den berömda väggen får inga mottagare. Och du undrar vad som hänt. Gud vilade på sjunde dagen. Det borde också du. Du kommer ihåg vad Jesaja skrev i Jes 28:12 ff enligt SFB.

"Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här finns ro". Men de ville inte lyssna. Herrens ord blev för dem "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där". Så ska de, där de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

Far vilar. Men du ilar. Du och många andra hinner inte lyssna in Herrens ord. Det blir hullerombuller på hjärnkontoret Enligt Bibel 1917 uppfattar du och många andra Herrens ord som gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, lite här, lite här, lite där. Den norska bibelöversättningen: Så skal HERRENS ord til dem bli: Sav lasav, sav lasav, kav lakav, kav lakav (fotnoten säger att detta är ”fylleprat"). Karl XII tycker att Bibelns ord låter som bjud, bjud, bjud, bida, bida, bida, bida här, litet där …. Bibel 2000 översätter med ”abrakadabra, abrakadabra lite här, lite där”

Så blir det då man läser Bibeln utan att räkna med den helige Ande (se Jes 30:1ff). Man missar Livet. Jesaja 30:15 ger förnyelsereceptet:

Så säger Herren Gud, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och förtröstan bli ni starka.

Du hör och du gör …

Först: Vänd helt om. Sedan: ja, då händer det något. Du märker det när du hämtar styrka, får andliga muskler. Andra märker detta: Vilken sångröst!

Många står där. En stor lovsångskör. Du går med, smittas, gnolar med, jublar ..

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. "Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor På den dagen ska ni säga: "Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken (Jesaja 12).

Dagens tre texter ger mer av ”smitta BARA ETT ÄR NÖDVÄNDIGT”-tankar.


  1. GLÖM EJ FÖRBUNDET!

Läs och BE-grunda DAGENS GT-text från 5 Moseboken 4:29-31. Mose säger:

Men om ni där söker Herren din Gud ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst, för Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.

Herren glömmer ej förbundet. Du vet väl om att du är med? Det hände i dopet

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet (Gal 3:26-29).

Herren längtar efter personlig relation med sina bundsförvanter.

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psaltaren 25:14-15).

LÅT HJÄRTAT ÖPPNA SIG, BJUD KRISTUS HEM TILL DIG.

IDAG VILL HAN DIG GÄSTA OCH SITT FÖRBUND BEFÄSTA

HOSIANNA,PRIS OCH ÄRA! VÅR KONUNG ÄR NU NÄRA.

Sv Ps 104:4


UPPGIFT:

Läs dagens GT-text BE-grundande! Stryk under och smaka på alla verb som talar om vad du skall göra.

Stryk under och smaka på alla verb som talar om vad Herren vill göra. Berätta för dig själv vad som då händer …


2. ALLT FÖRMÅR JAG I HONOM.

Läs och BE-grunda dagens epistel Filipperbrevet 4:10-13.

   Paulus skriver:

Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 

Paulus har på många ställen talat om prövningar, lidande och förföljelse han fått därför att han är kristen. Nu – i glädjens brev - talar han om sin tacksamhet och sin glädje. Han gläder sig över den omtanke och de gåvor han fått av församlingen i Filippi. Han gläder sig över att de kommit in i den stora GE-RÖRELSEN – Far ger sin Son, Sonen ger sitt liv, vi sätts igång av denna rörelse när vi är I KRISTUS, brödet och vinet ger kärlekens drivkraft. FÖR DIG! FÖR DIG! Det är mycket som kan hända i oss och genom oss.

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Bland romarna fanns filosofskolor (bl a stoiker) som talade om detta. Paulus använder ett ord (samma som vårt ”autarki”) vilket i den stoiska filosofin betecknade den vises upphöjda likgiltighet inför alla sorger. Hos stoikerna var det en kylig oberördhet, något som man lade sig till med för att slippa oro och smärta. Även inför sina närmastes lidanden skulle den vise kunna säga: ”Det rör mig inte.” Den store filosofen kunde säga: Allt förmår jag som ger mig kraft.

Paulus har hittat en annan kraftkälla. Fundera på den. Och sjung om den:

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.


Kristus skänker oss en tro, full av segerkraft och ro

Vad vi fåfängt kämpat mot lägges maktlöst för vår fot.

Av Guds kärlek pånyttfött, liv får hjärtat som var dött.

Öppen himmel strålar klar över själ som ängslad var.

Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår

Jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi.

Sv Ps 40:4-6


3. BARA ETT ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs och BE-grunda dagens evangelium hos Lukas 10:38-42 i din Bibel.

Jesus är nu på väg. Han går in i en by. Han gör hembesök. Det märkliga med bibliska texter är att när de kommer i rörelse, så dras vi in i det som där sägs. Det som hände  blir närvarande nu. Jesus är här och handlar och talar med oss.

Det är som om Jesus idag går rakt in i vår by, in i vår lilla värld, där vi sitter fast eller snurrar runt, där vi har det jobbigt med varandra och sliter och nöter på varandra. Jesus vill dra oss in i den gemenskapen omkring honom. Han vill hjälpa oss att bryta upp. Och det betyder att nu är chansen för oss att ta emot Jesus.

Lukas berättar om ett hembesök som Jesus gör i Betania. Där bor tre syskon: Marta, Maria och Lasaros. Lasaros nämns inte på detta hembesök. Antingen var han inte hemma. Eller också låg han sjuk. Kanske på lasarett. Det är ju Lasaros som givit namnet lasarett åt våra sjukhus. Johannes 11 berättar om honom.

Lasaros storasyster Marta bjöd Jesus hem till sig. Gör som hon. Bjud hem Jesus. Räkna med honom. Han klarar av skräpet i våra liv. Vi får hitta  en ny friskhet. Marta var inte ensam om sin kärlek till Jesus. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till Hans ord. Marta tog emot Jesus i sitt hem. Maria tog emot vad Jesus sa i sitt hjärta. Lyssnade inåt till det som Jesus sa.

Vi behöver både Marta och Maria som föredömen. Marta hjälper oss att se den underbara trädgården. Maria hjälper oss att gå in i den. För båda var det viktigt att söka Jesus, hans rike och hans rättfärdighet.

UPPGIFT: Smyg dig in i deras hem. Lyssna. Iakttag. Vad vill Jesus säga dig och Marta? Vad vill Jesus säga dig och Maria?


Nu lämnar jag dig och alla andra människor omkring dig. Jag hinner inte skriva mer.

När detta skrivs är det den 10 september. Idag kl 12 skall jag infinna mig på NÄL - Operation blir den 11 september. När detta läses får ni veta om det finns liv på andra sidan …

Nu kan jag meddela en stor hemlighet. DU - just du, är hembjuden till Marta och Maria i Betania. Adressen är boken SÅNGPOSTILLAN årg 3 sid 395, eller på datorn – bibelskolan.com. klicka här

Jag önskar er varm gemenskap och spännande och rika samtal i Betania.

Med hälsning

Bengt Pleijel 93+

Skriva ut