onsdag 20 augusti 2014

Inför nionde söndagen efter Trefaldighet

Rädda ditt folk
och välsigna din egendom.
Var deras herde, bär dem för evigt.

Må denna bön vara vår bön. Den står i dagens Psaltarpsalm - Psaltaren 28:9.

RÄDDA DITT FOLK!
Söndagens texter låter oss börja med att vi får träffa Josua, läs Josua 24:16-18. Josua hade efterträtt Mose som ledare för det befriade folket. Han hade fått en mycket god utbildning för att bli andlig ledare. Han var med Mose på berget, då Gud gav de tio orden på stentavlor (2 Mos 24:13). Att Mose valde Josua som sin efterträdare berodde på att Mose visste att Josua visste vem Gud var. Han hade sett hans härlighet i fyrtio dagar. Sedan hade han gått i ledarskola hos Mose i fyrtio år. När Mose lämnade över ledarskapet, lade han sina händer på Josua och han blev fylld med vishetens ande (5 Mos34:9). Han var då 57 år. Genom Josua räddade Gud sitt folk in i det utlovade landet. Vilket bra namn han hade: JOSUA – JESUS - Herren är frälsning!
När vi träffar honom har han levt över hundrade år. Den gamle ledaren håller nu avskedspredikan. Han uppmanar folket och förmanar dem: Överge främmande gudar och tjäna Herren. Och folket svarar: Vi vill tjäna Herren, vår Gud. Ja, Gud har räddat sitt folk och välsignat dem och vill fortsätta att vara herden som leder och bär dem ...
Upplys mig, helige Ande, så att jag kan förstå:
också nu gör Herren, det som han gjorde då (Sv Ps 646:4)

Vi får be för kristenheten i vårt land: Rädda ditt folk! Ty ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, skriver Petrus till oss: ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (1 Petr 2:9-10). Vilken uppgift! Varför ser vi den inte?
I en av kyrkans syndabekännelser säger vi: ”Vi har del i världens bortvändhet från Gud och skyldiga till mer ont än vi själva förstår”. Vi behöver också bekänna: ”Vi har del i kyrkans bortvändhet från Gud ....”. Vänder vi ryggen åt Gud ser vi inte hur han står där med händerna fulla av välsignelser, som han vill slösa över oss. Vi behöver be: RÄDDA DITT FOLK! Och uppmana varandra: Säg NO till den ONde och säg YES till JESus! Vi blir glada och Guds änglar blir glada, då vi vänder om (Luk 15:7,10), öppnar våra ögon mot Herren och ser hur Han ger vad vi ber:

VÄLSIGNA DIN EGENDOM.
Guds egendomsfolk är i människors ögon ett egendomligt folk. De vill höra ihop med en egendomlig Gud som ger egendomliga välsignelser, som i dagens texter kallas NÅDEGÅVOR.
De är gåvor som ges av nåd. Nåd heter på grekiska charis och på latin gratia. Därav kommer vårt ord gratis. Nådegåvor är Guds gratisgåvor. Han ger dem inte för att vi är så snälla och duktiga. Vi får dem inte som tack för lång och trogen tjänst. De är startgåvor till svaga, skröpliga människor. Han utrustar dem som behöver utrustning, (här har du din chans!). Det är faktiskt ett svaghetstecken att behöva en nådegåva. Jag klarar inte att hjälpa en enda människa utan denna himmelska utrustning ...
Vårt dops Gud har lagt ned dessa gåvor redan i vårt dop. De ligger där och väntar med spänning på att bli upptäckta. Om FADERNS GÅVOR läser vi i Rom 12:1-8. Om SONENS GÅVOR läser vi i Efesierbrevet 4, och ANDENS GÅVOR i 1 Kor 12:4-11.
Vill du bli överraskad av dessa gåvor och få uppleva julaftonsstämning mitt i sommaren, så väntar en överraskning i slutet av denna blogg. Dessa gåvor är svar på vår bön: VÄLSIGNA DIN EGENDOM. Guds egendomliga folk blir vandringsfolket och upptäckarfolket. De har upptäckt plustecknet. Det finns mer att få och mer att upptäcka, då vi följer Herden som går före med segerns baner. Och därför ber vi nu:

VAR DERAS HERDE ...
I dagens evangelium från Lukas 9:46-48 hamnar vi mitt i ett storgräl bland Jesu lärjungar. Vem är störst, bäst och vackrast? De var tydligen inte främmande för jämförelse och avund. De levde nära Jesus men hade ändå lärt sig så lite av hans livsstil. När vi läser detta skäms vi. Inte över dem. Men över att vi själva ofta är lika dumma som de. Vad gör vi åt oss? Vi lyssnar till Paulus. När han ser hur församlingsborna i Filippi var så självupptagna och stolta och tänkte mer på sig själva än andra, kom han inte med en straffpredikan som skvätte svavel och os och sa ”Ni usla syndare ....” Paulus pekar på Jesus. Var så till sinnes som han (Läs Fil 2:1-11).
När Jesus, den gode Herden, får vara vår herde, händer mycket spännande. Vi befrias från Adams storhetsdrömmar. Bilden visar hur Adam klättrar upp på bokstaven A. Han vill bli som Gud, bestämma själv över sitt liv. Satsa på dig själv, sa han. Happy happy sjöng han då han klättrade uppåt. Men Sorry Sorry då han tappade balansen och föll .... Mitt i stora bokstaven A finns ett minustecken. Vi hamnar på livets minussida när Adam är vår herde.
Jesus ritar med sitt liv bokstaven V. Han som var hos Gud stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar oss tillbaka till Gud. Han letar rätt på oss som är därnere. Och därnere ser vi korsets plustecken. Han blir lydig inte döden på ett kors. Han upphöjer inte sig själv, men Gud upphöjer honom, och därför bryter lovsång ut. Alla sargade, döende, alla de dömda får säga med alla heliga, saliga: JESUS ÄR HERRE (Sv ps 38:4)
Tack Jesus att du vill leta rätt på oss och vara vår HERRE och vår HERDE.
O Jesus, bliv när oss, bliv när oss alltfort, och sköt oss och bär oss, som alltid du gjort ... (Sv Ps 59:3)
Ja, detta ber vi om nu:

BÄR DEM FÖR EVIGT
När lärjungarna storgrälar gör Jesus som vanligt något ovanligt. Han avgör vem som är störst. Han pekar då inte på Petrus och inte på Johannes, inte på dig. Och faktiskt inte heller på mig. Han tar fram en liten pojke som sitter där vid vägkanten och puttar kula. Den som är minst av er alla, han är stor.
Vi möter denna tanke hos Jesus många gånger. För ett par söndagar sedan fick vi gå genom den trånga porten. För att komma igenom den var vi tvungna att lämna både stöddigheter och syndigheter, både skryt och skräp, både pärlor och paltor. Att ta med sånt innanför pärleporten vore ju att förvandla himmelen till ett helvete. På andra sidan pärleporten är alla vackrast och bäst och finast. Alla är klädda i vita fotsida kläder med himmelsk design. Alla bär Livets Krona på sina huvuden. Och alla är barn till en Kung. ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det...”
Och det viktigaste av allt: Vi är barn som vår himmelske Fader vill bära och lyfta upp i sin faderfamn. Men om vi inte gjort oss av med stöddigheterna, blir vi för tunga så att inte ens den allsmäktige Guden orkar bära oss.
Fördelen med att vara minst är att man inte kan se ned på någon. Man måste se uppåt. Ovanför oss finns då människor vi möter, underliga och underbara. Men ovanför dem finns Jesus. Vi får ögonkontakt med honom. Är vi där förstår vi de ord vi aldrig tidigare förstått, när han säger: den som tror på mig skall utföra gärningar som jag och ännu större. Varför? Jesus ger svaret: ty jag går till Fadern ... (läs Joh 14:12-16). Jesus själv gjorde aldrig några under, och sa aldrig något utan att första ha kontakt med Fadern. Jesus Guds Son lär Guds barn att vara beroende uppåt. Här ligger hemligheterna om NÅDEGÅVOR och väntar på att bli upptäckta.
Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.
Låt oss i syskonkärlek be så för varandra och svensk kristenhet
Bengt Pleijel 87+

Kristliga mötesplatser:
  1. Söndagens texter: Josua 24:16-18, 1 Kor 12:4-11, Lukas 9:46-48, Psaltaren 28:6-9                                           
  2. Predikan på 10 söndagen efter trefaldighet Sångpostillan årg 3 sid 360. Finns också på bibelskolan.com. Tryck här så hamnar du där.                 
  3. KYRKANS FOLK LEVER AV HIMMELSKA GÅVOR—Varför nådegåvor. Vilka är de?  Se bibelskolan.com /Bengt återvändsgränd/ nyfikenvandring 57. Tryck här 
  1. Bön och inspirationsdag för Bohuslän, 27 september på Åh stiftsgård. Anmälan senast 15 september till eva.lindhusen@telia.com (tel 070-3012759 kvällstid) som sänder program                                                                  
  2. Bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen utkommer inför varje söndag. Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut