tisdag 18 november 2014

inför Domssöndagen

Vilka dramatiska texter på söndag!

Eldslågor och brinnande ugnar. Himmel och helvete.
Får och getter och fula fiskar.
Storkrasch – världen går under. Ve dig, du jord!
Outhärdliga ord: Gå bort ... Ljuvliga ord: Kom ...
Höger och vänster om marsch.
Den stora överraskningen:
”Inte var väl vi så bra när vi såg dig och hjälpte dig”?
”Inte var väl vi så dåliga. När skulle vi ha sett dig och inte hjälpt dig”?
Guds Son skall komma. Allt som dolts skall då bli uppenbart.
Vi väntar, ropar med hans folk: Kom, Herre Jesus snart! (Sv Ps 490:2)

Vad gör vi med alla dessa tankar?
Förpassa dem till historiens skräpkammare? Kasta dem i den brinnande skräpugnen?
Avkraga förkunnarna!
Eller kan dessa krokiga tankar rätas ut?
Tänk efter!

Kyrkoåret börjar med att Kristus Konungen kommer. Men Han som kommer är ju den som redan kommit. Vi var med och strödde palmer för Messias, kungen. Vi sjöng och brummade med i hosiannakören. Vi smög oss till barnet i krubban. Det var någon som sa att vi kunde komma till honom, vi som på julafton inte blev godkända av tomtens snällhetskrav. Vi lyssnade till honom, åt syndares måltid med honom, blev berörda av honom, chockades av hans budskap att han bjöd på salighet alldeles gratis. Vi grät med kvinnorna vid graven, kände med Tomas som inte vågade tro, vi ropade KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN och bekände med alla sargade, döende, alla de dömda och med alla heliga, saliga att JESUS ÄR HERREN!
Kyrkoåret slutar inte med tala om för oss att vi borde gå hem och känna oss fördömda. Den vill hjölpa oss att mitt i alla sorger och allt mörker och alla misslyckanden se på Jesus, som kan ta bort synder, göra allting nytt och utrusta oss att vara hans redskap i världen. Än räckes Guds frälsning!

Att det blir en dom betyder att DEN STORA RÄTTVISAN skipas. Ondskan, djävulskapet, lögnen – allt som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan.
Han som skall proklamera domen, är den som levt ibland oss. Man kan inte anklaga Jesus för att inte känna till hur det är att vara människa. Det finns en yttersta rättvisa för alla förnedrade, misshandlade, förtryckta, skadade. Ingen får behandla människor hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen. (se nedan om ”den stora slätten inför Guds tron”).

GUD ÄR KÄRLEKEN. Han är inte diktatorn. Kärleken kan inte tvinga någon att älska. Bibeln talar om hans nitälskan. Han älskar med nit. Hans kärlek brinner. Men kärlekens eld bli outhärdlig för den som lever i hat, hyckleri, för den som föraktar och trampar på andra. För den som bara bekänner de andras synd, men inte vill se eller vill bekänna sina egna. Det ligger dödens krafter i LIK-giltigheten.
För den som inte älskar blir det direkta mötet med Guds kärlek ett helvete. Men den som lärt sig att redan nu ge synderna till Honom som kan borttaga världens synd, överraskas av en öppen pärleport. Johannes Döparen sa om Jesus att han skall rensa sin tröskplats och samla vetet i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks (Matt 3:12). Elden är till för agnarna, skräpet, syndaäcklet, ja, för djävulen och hans änglar (Matt 25:41).
Kyrie eleison! Döm mitt hjärta här i tiden ... (se Sv Ps 356).

Det är inte domedag på söndag. Det är Domsöndag, ”Kristi herrlighets dag”. Också då kan vi höra evangeliet om Guds stora kärlek förkunnas. Faderns röst vibrerar av längtan efter varje liten människa han skapat till sin avbild. Han frågar oss: Vill du höra ihop med mina minsta, som tillsammans med mig vill älska världen tillbaka till Gud? Vill du vara mina händer som tar tag i dem som håller på att sjunka i djupen. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning …(Sv.ps 228).
De som levde ”förr i världen” kommer ihåg hur det då talades mycket om bättring. Gör bättring ifrån synden ... Idag talar vi hellre med varandra om ”sämring”, inte om bättring. Ordet bättring har försvunnit från vårt språk. Och det har också försvunnit från Bibelns språk! Där det förr talades om bättring står nu ordet OMVÄNDELSE.
Det är en bättre översättning. Ordet bättring riktar blicken på dig själv. Du måste förbättra dig, putsa på rivningskåken, reparera, ta bort fläckar. Men om jag gråter natt och dag, står dock syndens fläckar kvar (Sv Ps 230:2). Varken tvål. såpa eller Vanish klarar det. Men vi erbjuds ett märkligt reningsmedel: Om vi vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd (1 Joh 1:7). Vi hittar både rening och förening då vi vänder om. ”Genom blodet har han frälst mig” (Sv. Ps 235).

Fundera på ordet omvändelse.
Om jag inte vänder om till Gud har jag Gud i ryggen. Om kärlekens sol lyser starkt bakom mig har jag skuggan framför mig. Skuggan leder ej hem men bort, dit där skuggorna ger fler problem. Där finns det som Bibeln kallar Mörkrets välde (Kol 1:13).
När jag vänder om ser jag Fadern. Jag upptäcker det som välsignelsen säger: Herren låte sitt ansikte lysa över DIG ... och jag hör hans DU ÄR-ord till mig:
DU ÄR så dyrbar i mina ögon ... (Jes 43:4).
DU ÄR mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje (jfr Luk 3:22),
Med andra ”knepkonstiga” (nytt ord!) människor kan vi utropa: Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss att vi får kallas Guds barn, och det är vi också (1 Joh 3:1).
När jag vänder om ser jag hur Fadern sträcker ut sina händer, Sonen och den helige Ande. De hjälper mig att i den heliga Mässan krypa upp i hans fadersfamn så att jag kan höra hur hans hjärta säger: FÖR DIG! FÖR DIG! Himmelen landar i mitt hjärta ...

Domsöndagen säger att det blir en dom en gång. Hur skall jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herran? (Sv Ps 547:1). Svar: Du behöver en advokat som hjälper dig. Ja, eftersom du är så ”knepkonstig” behöver du kanske två. Ordet advokat betyder den man kallar på för att stå vid ens sida. På latin heter det advocátus. På grekiska parákletos. Den helige Ande kallas så i Joh 15:16 där det översätts med ordet HJÄLPARE. Jesus heter så i 1 Joh 2:1 och där översätts det med EN SOM FÖR VÅR TALAN.
Dessa två hjälpare tog kontakt med dig i ditt dop. Du kommer att må bra av att ta kontakt med dem nu. Du befrias från fångenskapen i dig själv, ”egobubblan” spricker och du får hjälpa andra att må bra. I Lukas 22.32 säger Jesus till oss det han en gång sa till Petrus som levt länge med honom:
När du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder.

Det är inte klokt vad mycket spännande som väntar på oss!!
säger
Bengt Pleijel 87+

SÄG MIG DEN VÄGEN SOM DRAGER TILL LIVET!!
du hittar den i...

... Sångpostillan årgång 3, Domsöndagen, i boken sid 476, bibelskolan.com tryck här
... Nyfikenvandring 38 IGENKOMMANDE FÖR ATT DÖMA LEVANDE OCH DÖDA, tryck här
... Nyfikenvandring 52 – där du får kontakt med de två advokaterna, tryck här
... Nyfikenvandringens skafferi berättar om DEN STORA SLÄTTEN INFÖR GUDS TRON, tryck här
... GAudete förlag säljer Sångpostillan årg 1, tryck här
... HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Bloggen finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut