onsdag 5 november 2014

Inför FARS DAG - 21 söndagen efter Trefaldighet.

Vilken kontrast! Förra helgen fick vi dansa med änglar och helgon. Nu på söndag tas vi ned i vardagen igen. Samhällsansvar är temat. Förra helgen fick många svenska barn LEKA SKRÄCK medan många av världens barn fick LEVA SKRÄCK. Förra helgen fick vi se hur JESUS STÖPAREN stöpte syndare till ljus.
Men vad händer nu? Den afganske pojken, som flytt från förtryck, förnedring och förföljelse och kommit till vårt land, tittar frågande på oss: ”Varför klagar alla svenskar så mycket? Varför är ungdomar så lata?” Vad är det som händer med oss? Börjar det vintras för gamla Sverige och den mörknande framtid blir svår? Och sedan alla bekymmer. Tänk bara på söndagens bekymmer: Vad ska vi göra med far på FARS dag?
Är det så det skall vara?
Koppla bort himmelsk el-ström och allt svartnar. Be om ÖPPEN KYRKA UPPÅT! Då kan det bli SÅSOM I HIMLEN på jorden.
När Jesus föddes i Betlehem då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga Ord ifrån himlen (Sv Ps 175:2). Men det som hände då, det kan hända nu:

Kristus vandrar bland oss än,
syndares och sorgsnas vän,
stannar där en mänskoröst,
ber om läkedom och tröst. (Sv Ps 40).

Med den psalmen får vi, tillsammans med Sångpostillans gamle guide, vandra genom dagens text från Matteus 12:15-21. På den vandringen upptäcker vi att det som hände då, faktiskt kan hända nu. Himlen blir närvarande i Hemby. Hos dig!
På vandringen med Jesus, lär du känna Jesus. Och Jesus lär känna dig. Jesus talar ju ofta om denna personliga relation. Tro är att umgås förTROligt med Jesus. Hålla handen! (se Psalt 73:23).
Vi är bekanta med många människor omkring oss. Men känner vi dem? Det är skillnad mellan ”att känna” och ”att vara bekant med”. Jesus talar ofta om detta. Det finns dem han känner och dem han inte känner. Jesus känner bara dem som han fått dela deras nöd med. Jesu yrke är ju att vara frälsare. Han sträcker ut sina händer för att ta emot och ta bort våra synder. Var det länge sedan du gav honom synd och skräp? Jesus tycker inte om att vara friställd. Han vill ju vara frälsare. Man många formar om honom till något annat. En Jesus som tycker som jag.
Det finns ju många uppfattningar om Jesus: Han är clownen Jesus i Godspell. Han är Jesus Christ Superstar, kändisen som slutade så besviken på sig själv. ”Jag var eld och låga. Nu är allt en plåga”. Bernhard Shaw gjorde honom till nationalekonom. I höstens val blev han socialdemokrat. Själv har jag sagt att Jesus var Oasrörelsens förste karismatiker.
Ja, vad får dom allt ifrån?
I dagens text får vi se hur Jesus kommer till oss. Han är så helt annorlunda. Han stannar, ser, förmedlar det friska livet. Han undervisar, vägleder, förmanar. Han föraktar inte den som föraktar sig själv, han diskuterar inte, ropar inte, talar lågmält, viskar in läkande ord i dem han möter. Han verkar vara fullständigt ointresserad av PR. Hans under är inte under-hållning utan på riktigt.
Matteus som berättar om detta verkar stå där häpen. Men så kommer han på att det är så det skall vara. Jesaja har ju skrivit om det i kapitel 42. Också Johannes Döparen kom ihåg det bibelstället. Fadern upprepade samma ord vid Jesu dop i Jordan: Detta är min tjänare, som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i... Jag skall låta min Ande komma över honom ... (se Jesaja 42:1 ff,    Matteus 12:18 ff,   Matteus 3:13-17).
Nu kommer vi till det spännande budskapet i denna text: Det är inte vi som skall forma Jesus efter vår bild. Det är Jesus som skall forma oss efter sin bild.
Vi ska formas efter hans bild, skriver Paulus i Rom 8:29, Vi skall bli Jesus lika, skriver Johannes i 1 Joh 3:2. Var så till sinnes som Jesus var, skriver Paulus i Fil 2:5.
Fadern älskar den här bråkiga världen så mycket att han sände sin Son. Underligt nog älskar han fortfarande världen. Och han vill fortsätta att sända sin Son. Och hör och häpna: Nu är det vi som är SONEN. Vi är söner i Sonen (läs Rom 8:14).
Ingen har någonsin sett Gud. Men Gud blev synlig här på jorden GENOM JESUS, skriver Johannes i Joh 1:18. Gud blir synlig GENOM OSS, skriver Johannes i 1 Joh 4: 11-12 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss.
Vi ska formas efter hans bild. Denna omformning börjar med vårt dop. I dopet placeras vi i det kraftfält som heter I KRISTUS (Rom 6:3 och Gal 3:26-28 Bibel 2000). Det som Fadern säger till Jesus i hans dop det säger han till var och en av oss när vi döps. Läs Lukas 3:22.
Du är min Son, min dotter, mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje.

Detta ord som Fadern säger får du ta till dig som en gåva från vår himmelske Fader på FARS DAG! Försök höra hur han säger det till just dig. Stoppa ned det ordet i ditt hjärta. Vattna det ned bön. Och du skall upptäcka att både din gudsbild och din självbild förnyas och fördjupas.
För många är ordet FADER ett stumt ord. Att Gud är din käre himmelske Fader åstadkommer inte några lyckovibrationer i hjärtat. Det kan bero på att vi dumma och egokorkade pappor har skymt Fadern. Pappa ger oss bilden av Gud som färglös, stum, dum. Det blir inte alltid bättre om man kallar Gud för moder. ”Dumma mamma”, finns det många som sagt. Men Paulus hjälper oss att se att det är den himmelske FÖRÄLDERN som ger färg åt jordiska förälder: Jag böjer mina knän för Fadern, han från vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn (Ef 3:14).
Detta betyder något underbart: Den som haft en taskig uppväxt, får genom dopet en ny barndom. Han får höra: Du är mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje! Och då kan det hända att hans kärlek ”glimtar till” i dig att du får se på föräldrar med glimt och hjärta. Pappa kan bli överraskad.
Kärlekens Gud tvingar inte sina lösningar på oss. Han ger ... men vi måste ta emot. När du gör det börjar något nytt. Du är inte färdig. Du blir en kristen under konstruktion! Du ska nu formas. För att bli det roliga original som Fadern skapat dig till: ... formas efter hans bild ... bli Jesus lika ... bli så till sinnes som Jesus var.
Det händer mycket med Jesu första lärjungar under de tre åren de vandrar med Jesus.
Simon, han som hade sin förankring i sig själv och ofta sa: JAG kan, JAG vill, han förvandlas till en klippa, när han hittade förankringen i klippan Jesus.
Johannes – den häftige tordönsmannen, som grälade med de andra lärjungarna om vem som bäst, störst och vackrast – han blev så häpen över att Jesus älskade honom att han bara kallade sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Han blev kärlekens apostel och fick sprida en atmosfär av Jesus omkring sig.
Det kan hända mycket med Jesu lärjungar av årgång 2014. Kyrkoårets tre årgångar av texter ger oss tre rika år med Jesus. Inför varje text får du fråga: Vad vill Jesus omforma i mitt liv nu. I dagens text ser du hur Jesus går bland nödens folk, ser dem, lyssnar till dem, tröstar dem ... Vad kan inte hända i din vardag och i ditt SAMHÄLLE då du blir så till sinnes som Jesus var? Kanske Sångpostillans tre årgångar kan öppna dina ögon för detta rika liv.
Och kom ihåg: han som verkar din förvandling är den som säger:
Du är mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje!

Det är inte klokt vad bra det kan bli!
säger med uppmuntrande tillrop
Bengt Pleijel 87+

OMFORMNINGS- och FÖRVANDLINGSUNDER
kan ske med hjälp av
... SÅNGPOSTILLAN årgång 3, 21 söndagen efter Trefaldighet, Matteus 12:15-21, sid 439. Finns även på bibelskolan.com. Sitter du nu vid datorn så tryck häroch då hamnar du där.
... i www.bibelskolan.com. Gå till ”Bengts återvändsgränd” / adresslista 9 / Då smälter det frusna / OMFORMNING. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.
... i Bibelskolan.com. Gå till ”Bengts återvändsgränd” / adresslista 1 / Nyfikenhets-vandring 4 GUD FADER – den handlar om gudsbild och självbild. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.
... i bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Bloggen finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook. Varje vecka inbjuds du på en spännande vandring som handlar om din egen omformning. Vad månde väl bliva av DIG!

... OMFORMNINGSDAGAR FÖR PRÄSTER!!! 23-25 februari 2015 på Åh Stiftsgård. Se OAS hemsida. Tryck här. Börjar det vintras för gamla Sverige, var frågan i denna blogg. Svar: Nej!!! Det våras för kyrkan! Och därmed för SAMHÄLLET!! Efter 25 februari ...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut