onsdag 29 oktober 2014

Tre händelser denna helg:
Vi träffar ALLA HELGON, ALLA SJÄLAR och ALL HALLOWFOR.

Vi träffar ALLA HELGON.
Det händer på lördag, ALLA HELGONS DAG. Först ser vi dem på avstånd. Vi får ställa oss bredvid Mose på berget Nebo och se in i LANDET(läs dagens GT-text, 5 Mos 34:1-5). Vad är det som händer där? Vi ser, anar ... vi hör något ... en sång ... den blir starkare och starkare ... ett brus av stora vatten ... en härlig musikgudstjänst (läs dagens kärleksepistel, Hebr 12:22-24). Vi ser körsångare av både himmelska och jordiska varelser: mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda. Medan vi hör, händer något med oss: Vi dras in ibland körsångarna. Vi sjunger tillsammans med ”Herrens trogna i alla tider och hela en himmelska härskaran”. Det är ju detta som händer i varje mässa. Himlen blir så närvarande här och nu. Änglar, helgon och ovanligt vanligt folk från alla länder och tungomål uppmanas i Sv Psalm 122:4

Sjung halleluja, sjung ni änglaskaror,
sjung alla helgon, sjung jordens folk!
Lov, tack och ära vare Gud i höjden!
O kom låt oss tillbedja /3/ vår Herre Krist.

REDAN NU kan vi få möta dem som är OVAN DÄR. Vi undrar varför vi får vara med bland så fint folk. Vi är ju inte så bra, när allt kommer kring. Vi saknar festkläder, känner oss smutsiga och misslyckade och har ofta nära till gråt. Vi har gjort mycket som är dumt (på kyrkans språk kallas det för synd). Men då dyker dr Lukas upp, läkaren, som skrivit en bok om friskvård. Läs själv receptet som han skrivit ut i Lukas 6:20-26. Det börjar så: Jesus lyfter blicken och ser på oss och säger: SALIGA ni ...
Vilket chockbudskap! Jesus lägger himmelrikets salighet i våra fattiga händer. Han fyller våra hjärtan med glädje. Det otroliga händer. Vi saknar ord. Men dagens Psaltarpsalm 126 ger oss orden: då var allt som om vi drömde, vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar.
Och vilka häpna reaktioner från folk omkring oss!! Säg vad har de sett för att få sånt ljus? (Sv Ps 154:3). Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss och därför var vi glada (Psalt 126).

Men plötsligt tystnar lovsången. Jesus blir så tyst. Vi blir tysta. Jesu ögon fylls av smärta. Han gråter. Hans röst skälver. Han som säger SALIGA NI, han säger också VE ER. Fyra SALIGA och fyra VE hör vi från Jesus. Varför? Vad vill Jesus säga oss?
Jo detta: Den gudomliga kärleken reagerar. Precis som människor idag demonstrerar och reagerar mot korruption och orättvisor och de mäktigas stöveltramp på svaga och små, så är det med Gud. Gud i himlen är inte likgiltig för vad som händer på jorden. Han blir upprörd då han ser hur Guds människobarn gör det svårt för varandra och hur vi lierar oss med den Ondes onda ondska!
Gud reagerar. Han är upprörd. Guds vrede är Guds nitälskan. Gud älskar med nit. Han har en glödande iver för det som är gott. Genom Hosea säger Gud: Mitt hjärta vänder sig inom mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Det gör ont i Guds hjärta när vi gör ont mot varandra,
Guds kärlek brinner. Det kan vara en värmande eld som får det frusna inom oss att smälta (Psalt 147:18) och göra våra hjärtan brinnande. Men Guds kärlek kan också vara en förtärande eld, som tänder eld på allt brännbart: synd, ondska, falskhet, lögn ...
Jesus gråter fram fyra VE idag.
Han vill med det ge oss en chans att stanna till, vända om och se GUDS LAMM SOM BORTTAGER VÄRLDENS SYND. Jesus kan ta bort det brännbara skräpet. Men han tvingar oss inte. Vi måste GE honom synden, om han skall kunna TA BORT synden. ”Jag bekänner som en synd ...”
Jesus sjunger fram fyra SALIGA.
Det finns en hemlighet på andra sidan syndabekännelsen: De fattiga blir rika i GUDS RIKE, de hungriga mättas, de som gråter får tröst, de mobbade börjar dansa av fröjd. Om detta kan ALLA HELGON berätta. REDAN NU kan vi umgås med dem som är OVAN DÄR. De har så mycket spännande att lära oss ...

Vi träffar ALLA SJÄLAR.
Det händer på söndagen efter alla helgons dag, som vi också kallar ALLA SJÄLARS DAG. Det är dan efter dan för alla stora och små helgon. Denna dag minns vi alla våra kära som gått före oss i döden. Vi får då på nytt överlåta dem åt Guds barmhärtighet. Och vi påminns om människans oändliga värde. När Gud uppfann människan gav han henne både en kropp och en själ.
Först hittade han på kroppen. Mose berättar om det. Herren Gud formade människan av stoft (jord) från marken. står det i första Moseboken 2:7. Gud skapade adam av adama. Av jord är du kommen. Av samma materia, atomer och molekyler, som finns i hela skapelsen danade Gud oss. Ett stycke lera blir ett konstverk. Människan formas till ett lerkärl.
Men Gud gjorde något mer: Gud blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Kärlet fick en kärlekens kyss, med uppdraget att låta värmeljuset från Gud lysa genom sprickorna (2 Kor 4:6-7). Av jord är du kommen – av himlen får du liv. Kropp och själ.
På alla själars dag får vi påminna oss själva och varandra om vår höghet. Vi har fått både kropp och själ. Båda måste vårdas. Det sker i mötet med Gud, kroppens och själens skapare,
Mose fick möta Gud i den brinnande busken, berättar dr Lukas i dagens text, Lukas 20:37 f-38 Han fick där ett personligt förhållande till Gud. Och det får också vi. Gud säger till oss: Jag är den levande Guden och jag vill att ni skall vara det levande folket. Jag vill blåsa in Andens liv i er och tända kärlekens eld bland er.
Ja, HERREN vill göra stora ting bland oss och med oss. Det sker när....

...VI GÅR MED I ALL HALLOWFOR.
En del firar Halloween den 31 oktober, alla helgons afton. Det kommer av ”all hallows eve(ning). Det är då stygga gossar och flickor busar och skräms och tigger godis. Man klär ut sig till häxor och spöken och leker med trollspön och umgås med ”de underjordiske” som Emils Krösa-Maja kallar dem. Och ingen reagerar mot det. Det är ju så rart. Men om de som går i skola ”skola påminnas om Guds godhets rikedom” (se Sv ps 199:1-2) blir det media-orkan.
Men du och jag gör inte som stygga gossar och flickor. De firar Halloween – där man sprider skräck och skräms. Vi firar HALLOWFOR som är en förkortning av ALL HALLOWS FORWARD – alla helgons framåtrörelse. Det finns ett GO i alla helGOn. De vill något nytt, sprida ljus, glädje och HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. Vi följer Jesus. Före går Herren med segerns baner!
Jesus vill sända oss ut till folk som vandrar i mörker och leker i skumrask. När vi håller oss nära JESUS STÖPAREN, stöper han om oss till VÄRLDENS LJUS.
Hur stöper man ljus? Man tar en veke, doppar den gång på gång i den varma stearinmassan. Varje gång fastnar stearin på veken och gör den stark, Hur gör Jesus Stöparen dig till ett ljus? Han tar tag i dig, du svaga veke, och sänker dig ner i sin kärlek. Gång på gång. Ner och upp och ner och upp. När Jesus får ta hand om dig börjar han konstruera ett helgon. Du står under omformning. Du formas efter hans sons bild. (Rom 8:19, jfr 2 Kor 3:16-18.) Han säger: Varde ljus!

vilket härmed meddelas med helgo-hälsning från
Bengt Pleijel 87+


REDAN NU FÅR VI UMGÅS MED DEM OVAN DÄR
ty himmelska fönster öppnas...
... i SÅNGPOSTILLAN årgång 3 för Alla helgons dag hos Lukas 6:20-26, sid 525. Finns även på bibelskolan.com. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.

... I SÅNGPOSTILLAN årgång 3 för Alla själars dag hos Lukas 20:37-38, sid 534. Finns även på bibelskolan.com. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.

... vid GRAVEN där vi tänder ett ljus och blir stilla i bön för våra kära.

... I NATTVARDSMÄSSAN där den helige Ande tänder ljus i våra hjärtan (se Ef 1:17-19) så att vi ser Jesus och hans trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran. Vi får kika in genom pärleporten, Vi upptäcker ”de trofasta vänner som vi miste på jorden en gång. Vi får se hur de leker med änglar och helgon i Guds paradis. Vi ser hur de dansar där och vi hör hur de sjunger en ny jublande sång (Sv Ps 172:3).


... i bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Bloggen finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook. Denna vecka träffar du OVANDÄRFOLK. De lär dig dansa och sjunga och umgås mycket med Jesus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut