torsdag 2 oktober 2014


inför den helige Mikaels dag.

Fråga: Änglar – finns dom?
Svar direkt: Ja!
På söndag får vi träffa Mikael och hans änglakollegor och vi får sjunga: ”Det är Guds änglars dag idag”, Sv Ps 483. Och när vi ställer oss framför pärleporten (som vi gör varje gång vi samlas till gudstjänst) upptäcker vi hur gudstjänststatistiken exploderar, ty vi har kommit till

Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen ... (Hebr 12:22-23).

Änglarnas uppgift är att leda lovsången inför Guds tron och att vara Guds tjänare, som han sänder till jorden. Ängel betyder budbärare. Det budskap de får bära fram heter evangelium. Det betyder glatt budskap. Lägg märke till att i ordet evANGELium gömmer sig en ängel. Han kommer fram då vi hör Guds ord och tar vara på det.
Änglar finns, men är mestadels osynliga. Men ibland visar de sig. Vi ser och hör dem vid de viktigaste händelserna i Jesu liv: hans födelse, hans seger över frestelserna, hans grav, uppståndelse, himmelsfärd ... Och du anar deras närvaro vid de viktiga händelserna i ditt liv när du lyfter upp ditt hjärta till Gud och låter Honom tala genom sina budbärare: Se jag bådar dig en stor glädje ... Då blev det för dig som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen (Sv Ps 175:2).
Hur ser de ut? Inte som överviktiga barn med klotrunda och röda kinder! Ibland har de vingar. Men ibland har de vardagskläder och slår sig ned vid köksbordet hemma hos oss (se Hebr 13:2). Ofta bär de vita kläder. De vita kläderna är ju de himmelska kläderna, som alla som kommer till himlen en gång kommer att vara iklädda (Joh Upp 7:9-17).
När vi firar högmässa, ställs vi på tröskeln in till den himmelska världen. Vi får gemenskap med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran. Och med änglarna får vi ”leka himmel”,  och vi ser hur prästen i de vita kläderna går före i den leken. Då vi lämnat smutskläder och snuskstankar vid korset, och låter oss dras in i den himmelska kärleksrörelsen, får vi hänga med i den leken. Vi kommer till kyrkan som smutsgrisar, och förvandlas där till himmelskt designade kungabarn, som går ifrån kyrkan gnolande så:

”ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det.
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss små”.

Vad som sker på jorden registreras i himlen: Det blir glädje bland Guds änglar över enda syndare som vänder om (Luk 15:7,10). Och är vi två eller tre, som vänder om, gör de fröjdesprång!
Ibland får vi veta vad änglarna heter: Gabriel, Mikael, Rafael ...
Den ende som i vår kyrka fått en söndag uppkallad efter sig är Mikael. Det ligger förundran och häpenhet i hans namn. Det betyder ”vem är såsom Gud”. Mikael vill smitta oss att bli änglalika. Tänk att få leva så att människor kan få upptäcka vilken mäktig Gud vi har!

Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt,
han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?
Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn .... (Psalt 113:5-7)

Lägg märke till detta: GUD SER DIG!
Hur reagerar du inför det? Blir du rädd? Usch, vad hemskt!
Eller: Vad underbart! Jag är sedd, uppmärksammad från högsta ort. Som Abrahams hembiträde, Hagar, med häpen glädje sa när Gud mötte henne, då hon rymt från Sara: Du är Seendets Gud.
Det är Guds änglars dag idag. Änglar kan göra mycket. Änglar lagar änglamat till deppig profet (1 Kung 19:1-9). De gör hembesök hos dig (Hebr 13:2). I Göteborg spelar de fotboll. På Sveriges vägar avvärjer de många olyckor. ”Håll hastighetsbegränsningen, annars hinner änglarna inte med”. De ägnar sig åt barnavård. Jesus uppmanar oss att samarbeta med dem om barnen: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte. (Matt 18:10).
Lägg märke att Jesus inte säger att änglarna står bredvid barnen och ser på dem. Han säger att änglarna finns i himlen och ser Faderns ansikte. De ser hur HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9).
Det är Fadern som ser barnen. Och änglarna ser vad som finns i Faderns ögon. De ser hans smärta, hans nöd, hans längtan. Men de hör också hur hans mun talar till dem. De tar emot vad han befaller och utför hans befallning så snart de hör ljudet från hans befallning (Psalt 103:20).


Här kan du få ett recept på hur du kan bli ÄNGLALIK: Sök Guds ansikte (Psalt 27:8)... Fäst dina ögon på honom ... Bli stilla ... Herren vill umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Dröj i den förtroliga gemenskapen med honom och upptäck möjligheten att se på dig själv, på din församling, på människor du möter med hans möjligheter.
Det finns sådana som Gud ser, men inte når fram till. Många kan ibland uppleva sig själva och andra som människor som lever i en bubbla. Man ser, man vet, man hör de andra. Men når inte fram. Dessa tre bubblor möter du både i dagens texter och i din vardagsvärld:
  1. Jakob, Abrahams barnbarn, har fastnat i EGOBUBBLAN. Han tänkte bara på sig själv och sina affärer. Vi möter honom i dagens text från Gamla Testamentet (1 Mos 28:10-17). Både människor och Gud har problem med honom. När prästen predikar slår han dövörat till. Han öppnar inte sin Bibel. Han satsar bara på sig själv. Men Gud hittar ett sätt att tala till honom. Han kommer i drömmen. Guds närvaro blir så stark. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Gud brottas med honom. I brottning med Gud ligger alltid en välsignelse.
  1. Natanael har fastnat i FROMHETSBUBBLAN. Jesus talar om det i dagens evangelium från Johannes 1:47-51. Natanael sitter under sitt fikonträd, står det. Där sätter sig den fromme och läser om den kommande Messias. Jesus ser honom där. Men Natanael som läser om Jesus, ser inte den han läser om. Jesus slår hål på bubblan. Och öppnar både öga och himmel.
  1. Världen har fastnat i SATANSBUBBLAN. Fadern ser sina människobarn. Men de ser inte honom och de förstår inte hur instängt och fångat de lever. Främmande makter har förblindat deras sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (2 Kor 4:4) Men i en våldsam, kosmisk strid slår ängeln Mikael hål på den bubblan. Om det handlar dagens dramatiska epistel, i Joh Upp 12:7-12. Nyttig läsning!

När detta skrivs når oss budskapet om att Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift beslutat att Åh Stiftsgård skall få finnas kvar. 44 sa ja till Åh, 33 sa nej, en avstod. Halleluja!
Jag som har varit präst på Åh i 26 år, och haft daglig närkontakt med Emanuel Vigelands altartavla där, kan nu meddela att änglavingarna som syns längst upp till höger på tavlan nu rör på sig i himmelska vibrationer, och att änglarna sjunger en ny jublande sång. Ty det blir glädje bland Guds änglar över en enda stiftsfullmäktigeledamot som omvänder sig, står det i Lukas 15:10.

Men nu måste vi ha fest och glädja oss
ty denna vår stiftsgård ansågs död 
men har fått liv igen ...

så uppmanar er

Bengt Pleijel 87+

ÄNGLARNA KALLAR TILL MÖTE
  1. i SÅNGPOSTILLAN, årgång 3, den helige Mikaels dag, sid 512. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här
  2. i SÅNGPOSTILLAN, årgång 1, den helige Mikaels dag, sid 498. Se särskilt sid 500 där episteln om Mikaels strid med ondskans makter tas upp. Viktig läsning för den som vill ha fiendekännedom och vill veta vilka hjälpmedel vi har mot mörkrets makter. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här.
  3. i Bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Media och människor berättar ständigt om hur dåligt allting är, men HIMMELSK SÖNDAGSGODIS om hur gott det kan bli. Sprid ryktet till alla godissugna om denna blogg.
Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.
  1. i BÖNEKAMMAREN. Vi låter änglarna leda oss in i framtiden – in i Åhs framtid, stiftets framtid, vår egen framtid. Vem av kyrkans ledare och förtroendevalda adopterar du som ditt bönebarn?
Förslag: Skriv av hela Sv Ps 646 – grip du mig, helige Ande. Byt ibland ut ordet mig mot oss och dem lyft in dina bönebarn där. Du kommer att häpna: Vem är som HERREN, vår Gud!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut