onsdag 17 februari 2016

Inför andra söndagen i fastan

DEN KÄMPANDE TRON
är dagens tema. I dagens alla texter träffar vi på folk som kämpar och har det kämpigt. De vill träffa oss för att berätta för oss om UTVÄGEN ur kamp och prövningar. Lösningen heter REMINISCERE. Det betyder ”tänk på”. Så heter söndagens latinska underrubrik från dagens gamla Psaltarpsalm 25:6ff.

Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre . Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund.

Rövaren på korset sa så: Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike (Lukas 23:42).
Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar (Rom 12:2 Bibel 2000). Vi får öva oss i att tänka Guds tankar. Ge dina dumma och dåliga tankar till Jesus. Ta emot hans visa tankar. Kognitiv beteendeterapi!
Först möter vi idag

  1. PROFETEN ELIA - en vanlig människa tillsammans med en stor Gud.
Vi träffar honom i 1 Konungaboken 19:1-8. Vem är han? Han lever på 800-talet f. Kr. Kungen då heter Ahab. Han gifter sig med Isebel – en vacker eldig, viljestark kvinna från Fenicien. När hon kommer in i landet tar hon med sin religion. Hon dyrkar Baal. Baals religion är en fruktbarhetsreligion. Man ställer till med fester i de gröna lunderna (Gröna Lund fanns redan på den tiden). Där förekommer både extas och sextas. Det tyckte Israels pojkar var spännande! Folk sugs in i denna religion. Baals profeter ropar ut: Baal är Gud! Majoriteten hänger med i denna religion. Bara 7000 blir kvar som inte dyrkar Baal (1 Kung 19:18).

Det är nu Elia uppträder. Han har ett märkligt namn. Hans namn är sammansatt av de två namn på Gud som man hade i Israel: EL och YAH. Elia betyder: HERREN ÄR GUD! Så fort nu Elia visar sig på gator och vägar, säger folk: Där går Herren är Gud!
Det brinner en eld i Elia. Heligt upprörd av folkets förfall. På Guds order går han rakt in i Ahabs palats, förbi alla hovdamer och hovherrar, förbi soldater och hemliga poliser, ända fram till Ahabs tron och levererar i en kort mening världshistoriens längsta väderleksprognos. Läs 1 Kon 17:1.
Sedan tar Gud in honom i sitt träningsläger för profeter. Vid bäcken Kerit får han lära sig lyda Herren och förtrösta på att Herren skulle försörja honom. Läs 1 Kung 17:2-7.
I Sarefat möter han sedan en änka som är både försvarslös, fattig och hedning, läs 1 Kung 17:8-24. Elia får lägga av sin manliga stolthet och bli beroende av en kvinna. Han får själv lära sig att ta emot barmhärtighet.
Kan du höra budskapet till oss? Vi vill så gärna vara stora och betyda något. Vi strör omkring oss välmenande råd. Men vi kommer ovanifrån. Ska vi kunna ge råd måste vi själva först lära oss att komma nedifrån, se hur mycket vi själva behöver Guds barmhärtighet.
I Sarefat får Elia lära sig mycket om bönen och ropa till Herren, se v 17 ff. Den erfarenheten behöver han då han skulle drabba samman med Baalsprofeterna på berget Karmel (Läs 1 Kung 18:20 - 46)

Men nu – idag – möter vi honom i hans öken – missmodig, trött, besviken, vill inte leva längre. Vad har hänt?
Känner du Elia? Jakob skriver i sitt brev (5:17) att Elia var en människa som vi. Inte en supermänniska. Han var en vanlig människa, tillsamman med en stor Gud. Du och jag är vanliga människor. Vi är ”folk i allmänhet”. ”Verklighetens folk”. Vad människor omkring oss behöver se är vanliga människor berörda av en stor Gud. Det är inte en stor tro du behöver. Det är bättre att ha en lite tro på en stor Gud. Det är då som saker och ting kan börja hända.
Det händer mycket omkring i Elia, därför att EN STOR GUD är med honom. Läs om den stora drabbningen på berget Karmel mellan honom och baalsprofeterna.  Baals maktlöshet demonstreras. Då föll Herrens eld ner …
Vilken triumf! När allt folket ser hur Elias Gud griper in, ropar man: Herren är det som är Gud! Herren är det som är Gud! (1 Kung 18:39).

Många av oss har nog erfarenheter av stora gudstjänster, där många är med och bekänner sin tro på Herren. Lovsången är stark. Herrens närvaro vilar över församlingen. Avgudarnas bedrägerier avslöjas. Vilken mäktig Gud vi har!!! Men efteråt? Hur går det då? Elia som fick erfara TRIUMFEN fick också erfara TRAGEDIN! Han klappar ihop. Går i däck. I dagens text finner vi honom trött, missmodig, djupt deprimerad, vill inte leva längre. Det verkar mänskligt. ”Elia var en människa som vi”. Och vi undrar: Vilket är svårast att klara, framgången eller motgången? En vanlig människa behöver nog en stor Gud både i framgång och motgång. I GUDS HÄNDER - vad som än händer!
Vad gör då Herren? Elia får själavård.. EN STOR GUD ÄR MED EN VANLIG MÄNNISKA!

Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ned så djupt – vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:5-7).

Herren ger inte Elia det han ber om. Elia ber att Herren skall ta hans liv. Herren tar inte liv. Han ger liv. Därför hjälper Herren honom först fysiskt. Han ser till att hans profet får sova. Sedan sänder han en ängel till honom. Först säger ängeln: Stå upp och ät. Elia börjar förstå att Herren inte glömt bort honom. Herren är en stor Gud som bryr sig om de små! Andra gången säger ängeln: Stå upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Så bjuder ängeln på änglamat. God, näringsrik och ekologisk mat.
Om du inte har en ”susning” om vad själavård kan betyda, läs 1 Kung 19:9-21. Elia får stark själavård genom en svag susning, vers 12. Vi träffar sedan

  1. PAULUS – en prövad man som sjunger om utvägen.
Vi hör honom I dagens text från 1 Kor 10:12-13. När han sänder prövningen visar han er också en utväg …
Paulus har många erfarenheter av stora prövningar, av kamp och lidande för Kristi skull. I 1 Kor 11:16-33 gör han en lång lista på alla faror, prövningar och förföljelser som drabbat. Att han stod ut!!!
Paulus hör inte till dem som vittnar och säger: ”När jag mötte Jesus och blev härligt frälst, försvann alla prövningar och svårigheter." Nej, han säger istället: "då kom jag in i många fler”. Till de kristna i Filippi skriver han så här i glädjens brev. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma kamp att kämpa, som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande hör.
Paulus – den störste av syndare – blir använd. Prövningen blir en mognadsskola. Gud tränar till tjänst. En stor Gud kan använda skräpiga, syndiga, knepiga, konstiga och ovanligt vanliga människor. Paulus skriver: 

Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen (1 Tim 1:14-17).

  1. SIMON – präktig man som får byta dåliga tankar mot goda.
Vi träffar den präktige Simon i Lukas 7:36-8:3. Han bjuder oss på lunch. Han är en fin människa, gudfruktig och from. Nutidsorienterad. Han talar bankaffärer med Jesus. Han är generös. Har öppet hus. Många människor är där. Jesus och du och jag och annat fint folk är med. Och en syndig synderska får också plats vid middagsbordet.
När vi träffar människor i Bibeln är det för att vi ska spegla oss i dem. Liknar jag dem? Vad är det Gud vill att jag ska se som inte är bra i mitt liv och som han vill förändra.
Jag kan berätta en hemlighet för dig: Jag har stora likheter med Simon. Jag lever stilla och ärbart. Hoppar aldrig över skaklarna. Det är inte så lätt när man går med rullator. Till min självbild här att jag är mycket medveten om att jag är både makalös och enastående.
När man är så fin är det lätt att man ser ned på de fula, dumma och misslyckade. Kommer med färdiga omdömen. Simon gjorde det. Hans ögon strålade förakt! Men jag?

Jesus tar itu med oss.
Först säger han: ”Jag har något att säga dig”. Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han frågar om vi vill höra.
Sedan: ”Du ser denna kvinna”. Simon såg henne, men uppifrån. Han såg ned. Han föraktade. Ögonsjuk!
Jesus vill att vi skall se henne med hans ögon och möjligheter. Där sitter ett möjligt helgon. Smaka på ordet INNERLIG MEDKÄNSLA! (Kol 3:12) Vad kan inte hända om en stor Frälsare får ta hand om en misslyckad människa? Simon och du och jag får också veta hur vi ska få kärlek till en sådan människa. Läs texten om du vill veta.
På lunchbjudningen hos Simon får vi träffa många fler: Maria från Magdala, och Kusas fru Johanna är där, och Susanna. Om vi läser Sångpostillan kan vi få höra hur Fredrik och Alfred tar ton och sjunger in tröst i oss. Allra sist står det att vi får träffa många andra. Bland dem finns du, och du ser hur Jesus vänder sig till dig och säger: Jag har något att säga dig (jfr v 40). Hör du som har öron!
Vill du ha sällskap med mig, en ovanligt vanlig människa som behöver en stor Gud. Jag träffas i Sångpostillan årg 2, i boken sid 136, eller tryck här om du vill komma dit.

Med ovanligt vänlig hälsning
Bengt Pleijel 89+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut