onsdag 10 februari 2016

  Inför första söndagen i fastan.

PRÖVNINGENS STUND 
är dagens tema.

Prövningens stund är inne för Jesus! Förra söndagen hörde vi hur Jesus sa: Stunden har kommit för att Människosonen skall förhärligas.
HERR-ligheten kommer därför att ”han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup, letar rätt på oss och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Vetekornets lag gäller. Om det dör ger det rik frukt. Då händer det att alla sargade, döende, alla de dömda säger med alla heliga, saliga: JESUS ÄR HERRE!” (Sv Ps 38:4).

Prövningens stund är inne för oss! Världen utsätts för skakningar (jfr Hebr 12:26-29). Vår falska trygghet skakas. Börskrasch? Krig? Mörknande framtid?
Jeremia talar om att Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Vi får receptet: Ni skall söka mig och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta (Jeremia 29:13).
Kom ihåg Jesu ord: I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen (Joh. 16:33). Nära Jesus!
Denna söndags texter vill göra oss klarsynta, fördjupa oss, rusta oss. Tre personer delar med sig av sina erfarenheter åt oss:

  1. Vi får först träffa KAIN, mördaren - Läs 1 Mos 4:4´3-7
Kain - världshistoriens förste mördare!
Mose berättar om honom och hans bror Abel. Båda offrar till Gud. Kain offrar av markens frukt och Abel av djurens fett. Varför Gud ser till Abels offer och inte till Kains, får vi inte veta. Det är bara Gud som vet. Vi får inte veta vad det är för dunkla krafter som huserar i honom. Och i människor och makter som vill oss illa!
Men vi har fått denna berättelse som en spegel för våra liv. När prövningar, konflikter, svårigheter drabbar oss börjar MÖRKRETS krafter regera: Det börjar med avund, avunden föder vrede, vreden hat, hatet hämnd.  Tankarna på hämnd mognar till mord. Sedan följer dåligt samvete. Blicken blir mörk ... 
Men innan mordet sker, försöker HERREN tala både Kain och oss till rätta: Varför är du vred, och varför sänker du blicken?  Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den (1 Mos 4:6-7).  Svara på det: VARFÖR?
På latin heter åtrå apetitus.  Synden har aptit på dig. Vilken bild! Den onda makten lurar som ett rovdjur vid dörren. Rätt som det är slinker han in. Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse (Mark 14:38).

Jag – EN MÖRDARE!
Jesus säger:
Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen . Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna (Matteus 5:21-22).
Hot och hat-mail! Dräpande argument! Förtal! Förakt! Fördömelse! Förlorad livslust …

Jag – EN SYNDARE! Sökt av syndares Frälsare:
Se jag står för dörren och knackar, bultar, klappar, ringer … (Joh 3:20 ff.) Fräls oss från DEN ONDE! Ja, du Herre, kan det
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

  1. Vi får träffa JAKOB, Herrens broder – Läs Jakob 1:12-15
Vi har fått ett brev från honom. Där kallar han sig själv ”Jesu Kristi tjänare”. Andra kallar honom ”Herrens broder”. Läs om honom i Markus 6:3, Johannes 7:5, 1 Kor 15:7, Gal 1:19. Han räknas som en av pelarna, ledarna för den första kristna församlingen i Jerusalem. Traditionen har pekat ut denne Jakob som författare till detta brev.
Jakob talar till oss idag om prövningar och frestelser. Han börjar sitt brev med den märkliga uppmaningen: Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser (Jakob 1:2, norsk övers). Har du sagt så inför en prövning: ”Halleluja! En prövning!” Förmodligen inte. Det finns erfarenheter som väntar på att bli upptäckta.
Grundtextens ord för prövning kan också översättas med frestelse. Den som frestar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom. 
   Samma verklighet har två sidor därför att här finns två parter med rakt motsatta syften. Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla. Gud vill pröva oss för att få fram mer tro och mognad hos oss. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig.
 Frågan är vem som får ta hand om oss när prövningar och frestelser hälsar på.
Frågan ”VARFÖR?” får oss att fastna i grubbelgränden.
Frågan: VARTILL? leder oss – om vi ställer frågan till Gud – på vägen ut i mognad och klarsynthet. Jakob förstod detta: Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet.  Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning , så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt (Jakob 1:3-4). Vi mognar. Blir mer klarsynta. Vi förstår mer och mer vilka dunkla krafter som har aptit på oss. I förra texten var det synden som lurar som ett rovdjur vid dörren. Jakob talar om att rovdjuret slunkit in i oss. Något inne i mig säger ja till det onda! Jag dras och lockas av mitt eget begär.
 Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.  Bedra inte er själva, mina älskade bröder (Jakob 1:12-16).
Vem får ta hand om oss i prövningens stund?
Say NO till den Onde! Say YES till Jesus!

  1. Vi får träffa Petrus, Herrens apostel. Läs Matteus 16:21-23
Vi får träffa Petrus. Efter tre års vandringar med Jesus hade Petrus kommit med bekännelsen: Du är Messias den levande Gudens Son. Jesus utnämner honom till klippan för sin kyrka. Fadern hade talat genom honom (Matt 16:13ff). Men nu – KLIPPAN BLIR STÖTESTEN! Satan hade talat genom honom. Jesus ha sagt att han MÅSTE gå till korset.
Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.” 
Jesus är skakad. Han känner frestelsen som ett sataniskt hugg in i sin egen kropp. Jesus blev frestad i allting. Som verklig människa får han kämpa. Han reagerar kraftigt! Petrus har i all välmening manat Jesus att fly från sitt öde, sin kallelse - från lidandet och döden. Är inte detta rimligt? Är inte lidande alltid något negativt? Men Jesus hör inte Guds röst utan Satans: må Gud bevara dig ... Fly undan, rädda dig själv, låt andra gå under, tänk på dig själv. Plikten, ansvaret, troheten i kallelsen må gälla andra men inte dig själv. Men Jesus förblir sin kallelse trogen. Han överlämnar sig till Faderns vilja. Han fullföljer, han går inte undan. Han är fullkomlig människa, han är fullkomlig i att offra sig själv för vår skull. JAG MÅSTE ….
Vi frågar oss: Vad är det för dunkla krafter som styr oss?
Synden som ett rovdjur som lurar vid dörren med glupande aptit!
Synden som makter inom oss.
Nu –”vännens röst han efterapar”. Kommer som en ljusets ängel. Klär ut sig ..
Kyrie eleison! Herre förbarma dig över oss
Underordna er Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er (Jakob 4:7).

Låt oss bedja:
Inled oss icke i frestelse / Utsätt oss inte för prövning
Fader, sätt oss inte på alltför hårda prov.
Pröva oss inte med så mycken framgång att vi frestas att tro att vi klarar livet utan Dig.
Pröva oss inte med så stora svårigheter att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få eller att det inte finns någon mening med livet eller någon kärlek i världen.
Var med oss i vardagens småhändelser så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själva, snålt och själviskt, okänsliga för vår broder och syster i nöd.
Tag du hand om oss så att vi aldrig avfaller från Dig utan alltid vet att Jesu Kristi kropp och blod bevarar oss till evigt liv
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

Djupare studier:
Sångpostillan, årgång 2, Första söndagen i Fastan, i boken sid 130. På bibelskolan.com tryck här.
Varför måste Jesus dö på korset? bibelskolan.com / Bengts återvänds gränd / adresslista  8 / visdomspärlor / tredje pärlan. Tryck här

Må Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus!

Bengt Pleijel 89+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut