onsdag 9 mars 2016

Inför femte söndagen i Fastan och Jungfru Marie Bebådelsedag.

   Maria har i år lite brått att komma till oss. Hon skulle egentligen få komma den 25 mars. Men hon kommer redan den 13 mars. Felet är Mångubbens. Han blir full redan den 20 mars, och påsken kommer första söndagen efter fullmåne efter vårdagjämningen, som kommer den 20 mars. Påskdagens datum är 27 mars. Långfredag och Marie Bebådelsedag får samma datum, 25 mars. Men vi tar i år emot Maria redan den 13 mars.
Maria finns där både i början och slutet:
Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38).
Men vid Jesu kors stod hans mor… Jesus såg sin mor…(Joh 19:25,26).
Och när sista dagen slocknar,
sjunger kyrkan med Maria än Guds lov i aftonsången.
Vad skall skilja oss från honom? Intet, intet, intet” (Sv Ps 482:6).

Men om femte i Fastan försvinner ur almanackan behöver den inte försvinna för oss.

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN – FÖRSONAREN
   GT- texten från 1 Mos 22:1-14 är den för många svårsmälta texten om hur Abraham offrar sin son Isak.
Episteln från Apg 4:1-12 berättar om hur Petrus och Johannes häktas då de förkunnar Jesu uppståndelse från de döda. Man frågar dem ”genom vilken kraft eller i vilkens namn har ni gjort detta?” Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade … hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som mänskor fått genom vilket vi bli frälsta (Apg 4:7,8,12).

   Evangelietexten är från Markus 12:1-12. Den handlar om vingårdsmannen, vår himmelske Fader, som sänder sina tjänare och sin son till vingården. De tas inte emot utan misshandlas och dödas. Finns vi med där? Hur tar vi emot Faderns budbärare?

   Den gammaltestamentliga texten tar oss med till Moria berg. Läs den gärna och tänk efter om du kan smälta den svårsmälta texten om Abrahams offer. Gud prövar Abrahams tro, hans hopp och hans kärlek. Vad finner han om han prövar vår tro, vårt hopp och vår kärlek?
Läs Sångpostillan, årgång 2, i boken sid 156, www.bibelskolan tryck här.JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG – GUDS MÄKTIGA VERK!
Om du vill förbereda dig för denna söndag läs gärna och begrunda alla tre årgångarnas texter från Lukas 1:26-55. Vill du ha sällskap med en guide finns han i
Sångpostillan årgång 1, Lukas 1:26-38 boken sid 474, www.bibelskolan tyck här.
Sångpostillan årgång 2, Lukas 1:39-45 boken sid, 455 www.bibelskolan tyck här.
Sångpostillan årgång 3, Lukas 1:46-55 boken sid, 492 www.bibelskolan tyck här.

   När du läser och begrundar dessa texter slår det emot dig en doft av rosor. Vi sjunger om rosen i julpsalmen 113. Rosen sitter på en stjälk och stjälken har ofta taggar. Man kan ta med klumpiga händer i stjälken och få blodiga fingrar och helt missa doften av salighet. Men kom ihåg: Gud ger oss aldrig läror för att plåga våra tankar. Han ger dem för att trösta våra hjärtan. För att hitta trösten behöver du hjälparen den helige Ande. Där Anden är med får vi se GUDS MÄKTIGA VERK! Jfr Pingstdagen. Anden utgöts. Alla hör vi dem på våra egna språk tala om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR (Apg 2:11). Men varför har vi så svårt att se dessa gärningar idag? Vad fattas oss?
   Man kan studera en lampa med strömmen urkopplad. Man kan då undra över hur trådarna kommit dit och vad texten med watt och volt och Osram betyder (som det stod på forntidens lampor).
   Man kan studera en lampa med strömmen påkopplad. Då ser man inte längre på hur lampan ser ut, med dess rundning, trådar och texter. Man ser det som lampan lyser på.
   Utan den helige Ande ger texterna oss HUVUDVÄRK!
Med den helige Ande ser vi GUDS MÄKTIGA VERK!
Orsak: Bibelns ord är genom Anden laddade med himmelsk EL. (Se 2 Tim 3:16).

   Jungfru Marie Bebådelsedag berättar om en himmelsk Far som får en sådan nöd för sina människobarn att han väljer att komma till oss genom den enkla tonårsflickan Maria från Nasaret. Maria får föda Guds Son in i vår värld. Gud blir människa för att vi skall kunna bli mänskliga. Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son. Och du skall ge honom namnet Jesus
   Namnet Jesus betyder ”han skall frälsa” oss. Det innebär nya möjligheter för oss: Vi kan bli frälsta, räddade, befriade, förlösta, förvandlade, fördjupade, förnyade, äkta, riktiga …
   Maria undrar hur det ska gå till att hon ska kunna föda Guds Son. Ängeln svarar: Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. Det som den helige Ande säger till Maria, säger han också till oss, då vi går där och undrar hur vi ska klara av alla omöjliga och instängda situationer vi hamnar i. Hur ska vi kunna hjälpa människor att förstå att de behöver ta emot Jesus?

Svar 1: SE UPP! Något händer från himlen. Den helige Ande skall komma över dig!
Svar 2: SLAPPNA AV! Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske.
Den Högstes kraft skall vila över dig. Lägg märke att den helige Ande vilar.
Ingen stress! När jag vilar i ordet verkar Herren i mig.

   Maria säger JA till Gud: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. När Maria sagt sitt JA till Gud vet hon vem hon är: Herrens tjänarinna. Och hon känner sig trygg i detta.

   När någon varit med om något stort, vill hon gärna dela med sig. Så var det för Maria. Hon beger sig till Judéen för att träffa sin släkting Elisabet.

Elisabet bär Johannes i sitt liv.
Maria bär Jesus.

   När Elisabet får höra Marias hälsning, spritter barnet till av fröjd i henne och Elisabet uppfylls av den helige Ande, och hon ropar med hög röst: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.

   Lägg märke till vad som här sker. Genom Guds Ande föds Jesus i Marias liv. Maria som bär Jesus i sitt liv möter nu Elisabet, som bär Johannes i sitt liv. Det är första gången som Jesus och Johannes möts. Maria som bär Jesus i sitt liv får förmedla helig Ande och djupglädje till Elisabet. Elisabets barn skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet, hade ängeln sagt till Sakarias (Luk 1:15). Nu uppfylls det ordet.

   Men nu gäller det oss. Det nya Jesus-livet dresseras inte fram i våra liv. Det föds fram. Det är Jesus som tar sin boning i oss. Han är vår Frälsare och Herre som vill ta hand om oss och sitta på tronen i våra liv.
Har vi inte här som i nötskal vad hela kristendomen innebär?
   När jag bär Jesus inom mig, då kan Jesus i mig förmedla helig Ande och djupglädje till dem jag möter. Om vi undrar över hur vi någonsin ska kunna förmedla Jesu liv till andra, får vi samma svar som Maria fick:

Helig Ande skall komma över dig
och den Högste kraft skall vila över dig.


Vi sjunger med första årgångens sång:
Jag tror att den helige Ande är Tröstaren och Hjälparen
som leder oss till Jesus, till Jesus.

Vi sjunger med andra årgångens sång:
Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar, jublar, jublar, jublar över Gud min Frälsare.

Vi sjunger med tredje årgångens sång:
Sjung lovsång med Maria och prisa Herrens namn

Ja, låt oss dela Marias glädje med varandra!
Bengt Pleijel 89+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut