måndag 6 augusti 2018


Inför elfte söndagen i Trefaldighet.

TRO OCH LIV
är söndagens budskap. Hur få TRO och LIV att fungera tillsammans? Det beror på var man hämtar EL-kraften. Om jag styrs av EL från himmEL eller kånkar fram i egen kraft? Är Jesus min KUNG eller är hans Majestät JAG regenten? Änglar som MikaEL och GabriEL får kraft från Guds himmEL. Så också vissa jordiska budbärare. Den som skriver detta - Bengt PleijEL - sänder nu till dig några EL-stötar så att du vaknar upp och kopplar på EL-kraften från honom som är VÄRLDENS LJUS. Då blir det mycket som klarnar för dig. Upptäck receptet från Himlakoden A - Be - Se - Ge:

A – är Anden som ger liv.
Be -arbeta det du läst
Se - vad Jesus gjort för dig
Ge – åt andra vad du fått.

Först kommer idag Jesaja som i 2:12-17 (Fb) berättar om
STOLTHETENS UPPGÅNG OCH FALL
 Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt, mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas, mot Libanons alla cedrar, de höga och upphöjda, och Bashans alla ekar, mot alla höga berg och alla stolta höjder mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsisskepp och alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen.

Vi får vara stolta!
Den stolte skall ha sin stolthet i Herren, skriver Paulus (1 Kor 1:31,Bibel 2000). ”Ett litet kungabarn jag är och stolt jag är för det… ”
Men den glädjen tappar vi när vi börjar malla och "märkla" oss. Jesaja målar bilden av oss som stora cedrar och stolta fartyg… Vi kliver upp på höga berg och sätter oss på höga hästar. Vi berömmer oss själva men bedömer och dömer alla andra… Människor omkring oss tycker vi är tröttsamma, när vi sätter oss på ”dumstolen”. De håller för näsan. Eget beröm luktar illa.
Nu säger Herren att han skall gå till rätta med oss. Han räknar med oss och därför ställer han till med räkenskap. Han vet att om vi klättrar för högt upp blir fallet en katastrof. Han plockar ned oss för att vi ska se upp. När vi har vår blick uppåt vänd mot Herren får vi se på oss själva och andra med hans möjligheter. Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbliva över dig (Jeremia 31:3). Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

MEN NU …
Det är Paulus som i Romarbrevet 3:21-28 (Fb) brister ut detta kraftiga MEN NU!
Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.  Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade.  I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 

Men nu …
Ja, nu kommer vändpunkten! Ordet ”men nu” är starkt betonat. Tidigare har Paulus avslöjat både judar och greker, romare och svenskar och sagt atthela världen står med skuld inför Gud. ”Jag har del i världens bortvändhet från Gud och är skyldig till mer ont än jag själv kan förstå…” Livets Gud, som anförtrott oss livet, har fått se hur vi fuskat sönder hans goda skapelse. Genom våra synder går det sönder. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.
MEN NU berättar Paulus om en ny förankring. Han berättar om vad Gud har gjort. Gud har en lösning på våra låsningar. Guds lösning är frälsningen.
Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad.    
Jag får rättfärdigheten som en gåva. Av nåd. Gratis! När Luther upptäckte det berättar han att det var som att gå in genom paradisets portar. Han fick en ljuständning i sitt liv. En aha-upplevelse! Det blev revolution för Luther och "renewal"  för oss! Wow!!!!
  Trots att alla syndat och saknar härligheten från Gud får vi stå som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Varför? Jo, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Nu förklarar Gud den rättfärdig som tror på Jesus.
När vi har vår blick vänd mot Herren får vi se på oss och andra med hans möjligheter. Det vi sett och tagit emot, får vi ge vidare till andra. Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.
TRO och LIV börjar fungera!

Lukas berättar i 18:1-14 om två män som går till kyrkan, där en
BRÖSTAR SIG och den andre SLÅR SIG FÖR BRÖSTET!
För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse:  "Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren.  Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.
Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig.  Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Två karlar går till kyrkan. Båda går dit för att be. Bra!
Den ene tackar Gud. Gud och han hade gjort honom skötsam och fin och lyckad. Han bröstar sig. Sväller inifrån. JAG, JAG, JAG… Han var inte så dålig som den där…
Den andre gråter. Han slår sig för sitt bröst. Dumma mig! sa han. Hur kunde jag vara så korkad?
  Han stammar fram en förlåtelsebön: Gud, förlåt en syndare som mig.  OBS! I Bibeln är uttrycket ”att slå sig för sitt bröst” en syndabekännelse!
Plötsligt dyker en tredje man upp i texten. Att möta den tredje mannen i texten är att få möta honom som säger Jag säger er... 
Han kan lösa oss från vårt stora JAG.
Han kan lösa från vårt ynkliga JAG.
Han kan lösa oss från lusten att för oss själva och andra tala om hur bra vi är.
Han kan lösa oss från lusten att för oss själva och andra tala om hur usla vi är.
Målsättningen för Jesus är att upphöja oss. Upprätta oss. Lyfta oss in i sin kärlek. In i sin helande närvaro. Ge oss ett sunt självförtroende.
På korset skedde denna befrielse. Han har friköpt oss, uttrycker Paulus det. Det ordet säger oss, att vi kommit in i något slags slaveri, slaveriet under Hans majestät JAG m. fl. Slaven behöver friköpas. Kristus gör det. Vi befrias. Vi behöver inte upphöja oss och tala om för Gud och alla människor hur vi lyckats. Vi får luta oss mot korset och bara låta oss genomströmmas av en kärlek som befriar, läker, helar, och upprättar. Kristus upphöjer oss. Vi får äta med Konungen vid hans himmelska bord. Vi kan gå ut i vår vardag, befriade och glada som den himmelske Konungens barn. Han ger oss ett nytt liv. Kom ihåg:
Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

Fler friska upptäckter finns i Sångpostillan årg 1. Boken sid 351. På bibelskolan.com, datorn: tryck här.

Boken HIMLAKODEN kan beställas på GAudete förlag, Helsingborg. www.gaudete.se. Tryck härI Herrens stolthet
Bengt Pleijel 91+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut