måndag 13 maj 2019Inför femte söndagen i Påsktiden

ATT VÄXA I TRO
får vi lära oss på söndag. Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen … Så stod det i Psaltaren 71:21 (Bibel 1917). Denna psalm hade till överskrift ”En gammal mans bön”. Detta att växa i tro, att få mogna och fördjupas och göra nya upptäckter i sitt trosliv upphör inte med nya åldersrekord. Och att åldras är inte bara ett manligt privilegium. I jämlikhetens tidsålder får även fröknar och fruar vara med på den resan. Folkbibelns överskrift är nu ”bön om hjälp i ålderdomen”. Och vers 21 lyder: Föröka du min storhet och trösta mig igen.
Men växandet kan vara smärtsamt. Och att åldras. Det kan ta emot att behöva ta emot. Man kan få växtvärk. Behöver tröst.
När vi var små och fick ont gick vi till mor och grät. Hon gav tröst, tår-tork och jod. När vi blir gamla går vi till Far, han som är vår Far och vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. (2 Kor 1:3-4).
Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen.
Föröka min storhet och trösta mig igen.

Genom himmelska kontakter får vi umgås med fint folk - personlig relation med Honom som vet vem han är: JAG ÄR vinstocken. Han talar om för oss vem vi är: Ni är grenarna. I den gemenskapen bär vi rik frukt. Ett rikt liv, ett liv med mening i.
Det betyder: Jag slipper gå där och sucka, stöna och klaga över mig ”usle mask och vandringsman på tunga levnadsvägen”. Vi sjöng så i gamla psalmboken (Ps 273:4) Britt G. ändrade ordalydelsen i Sv Ps 546:4. Se efter, om du är nyfiken. Själv har jag ändrat ”ett litet fattigt barn jag är” till: Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.
Ett kungabarn! Barn till en himmelsk kung! Vi upptäcker vår storhet och vågar vara små utan att få mindervärdeskänslor.
Vi växer då vi låter oss dras in i Guds kärlek. TRO stavas BEROENDE. Far tar oss med till växthus och grönområden i sin kyrka och församling, där vi får näring, omsorg, värme. Vi upptäcker hur god Herren är. Vi börja sjunga med i änglakören. Söndagens latinska namn är Cantáte, som betyder sjung. Sjung till Herrens ära en ny sång (Psalt 98:1). 
Ha förväntningar på detta då vi nu får vandra tillsammans genom söndagens texter. Först möter vi vår Herre Jesu Kristi Far, som talar till oss genom profeten Hosea. Lyssna in budskapet i Hosea 14:5-9. Där får vi veta att

VISSNA FÅR VÄXA
Far vill det. Han säger:
Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem generöst, för min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dagg för Israel, han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Hans skott ska breda ut sig, han ska bli som olivträdet i skönhet, han ska dofta som Libanon. De som bor i hans skugga ska återvända. De ska odla säd igen och grönska som vinstockar. Hans namn ska vara som Libanons vin. Efraim, vad har jag mer med avgudar att göra? Jag ska svara honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress, hos mig finner du din frukt.

Hoseas bok är boken om ”den lidande kärleken”. Hosea berättar om sitt olyckliga äktenskap. Hoseas äktenskap får illustrera Guds olyckliga kärlek till sitt folk.
 Hosea ser nöden hos sitt folk. Inte bara ser. Han får gåvan att ställa diagnos, avslöja orsaken: synden. Genom synder går det sönder. EL-kontakten till Far bryts. Allt blir så mörkt, kallt, tråkigt och visset.
Hosea ser hur Gud reagerar mot orättvisor, kärlekslöshet, lögner och annat ont vi har för oss. Han talar om Guds vrede. Guds vrede är kärlekens reaktion mot ondskan. Gud är inte LIK-giltig. Han LIV-"givig". Därför berättar han för Hosea hur han själv reagerar: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8).
På Golgata kors ser vi hur Gud tar itu med ondskan och vänder död till liv.
”… vattnet blodet som går fram från ditt hjärta, o Guds lamm,
låt det bli en dubbel bot för min synd och lagens hot” (Sv P 230:1)

Vi behöver få kontakt med det hjärtat. Vi mår ju inte bra fast vi har det så bra. Psykisk ohälsa. Larmrapporter skakar oss. Granar gråter. Humlor slutar surra. Bi-sysslare blir arbetslösa. Vi får svårt att på Midsommarafton hitta sju vackra blommor.
Ett fattas dig, sa Jesus till den rike ynglingen. EN fattas dig kanske han säger till oss – JESUS! Genom honom bevisar Far sin kärlek (Rom 5:8).
Gud ser, Gud vet, Gud reagerar, Gud hjälper. Hoseas bok är nedskriven och bevarad för att vi ska förstå att Gud har recept på hur dåligt kan bli bra och hur vissna kan få växa. Gud vill, skriver Hosea. Vad då? Läs texten långsamt. Smaka på dessa ord: Bota …  älska dem av hjärtat …  Jag skall bli som dagg …  blomstra som en lilja …  prakt …  doft …  grönskande cypress
Han vill göra allt för att vi skall få växa i tro, hopp och kärlek. Vill du? När du säger ”Ske din vilja” kommer en ny chans:

VISSNA FÅR VÄXA
I nästa text får vi veta att ”själ som var bunden, trött och tom” kan bli

FRI, MODIG OCH HET
BE-grunda första Johannes brev 3:18-24
Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,  och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.

Johannes själavårdar oss. Han berättar för oss att vi kan få FRIMODIGHET INFÖR GUD. Han har tydligen mött människor som kallar sig kristna men ändå är ofria och låsta och bundna av vad människor ska säga och tycka. De (vi) pratar om kärlek. ”Det är så synd om dem” … Men det blir bara ord och fraser. Munnen pratar. Men händerna vilar. Kärleken har kallnat. Vi känner oss fördömda och misslyckade. Man borde som en god kristen vara fri, modig och het. Men man är bunden och trött och tom. Och ljum och stum och dum …
Men nu kommer kärlekens apostel på besök till oss. Han skäller inte ut oss. Kära barn, skriver han. Kärlekens apostel riktar sig med hjärtats hela värme till oss. Och han drar in sig själv i denna kärlekens rörelse. Låt OSS älska...
Vår himmelske Far startade en gång den stora GE-rörelsen. Han gav sin Son till oss. Sonen ger sitt liv. I Mässan dras vi in i denna rörelse: FÖR DIG utgiven. FÖR DIG utgjutet. Utanför kyrkdörren väntar ”bundna, trötta och tomma” på att någon ska hjälpa dem in i denna kärleksvärme och kärleksrörelse.
Johannes talar om ”hans bud”: Detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Men hans BUD är inte LAG-bud. De är erbjudande. Ett BUD-skap om Fars lösningar på våra låsningar. Vår himmelske Fader, vårt dops Gud, sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande och drar oss in i Sanningens kraftfält – i Kristus.
Här får vi veta två ting: 
1) Han tar hand om gårdagarna: Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus (Rom 8:1). 
2) Han tar hand om framtiden. det vet vi av Anden som han gett oss.
Där – i Kristus – händer något överraskande med oss. Själ som var ”bunden och trött och tom och ljum och stum och dum” frihet och glädje får. Johannes talar om nya erfarenheter av bönen: Vad vi än ber om, det får vi av honom. Och i kraftfältet I KRISTUS kommer också erfarenheten om att bli

FRI, MODIG OCH HET.
Idag får vi också träffa kärlekens apostel Johannes där han bor på adress Johannes evangelium 15. Dagens text är vers 10-15. Läs hela kapitel 15 i din Bibel. Du får växtkraft av det friska livet i den underbara trädgården i Kristus. Där får du

VÄXA – BLOMMA – DOFTA - BÄRA FRUKT
Johannes 15 handlar om vinstocken och grenarna. Ett huvudord är bli kvar, förbli. Elva gånger står det så. Bli kvar i Jesus. Bli kvar, dröj kvar, stanna kvar. Sluta flåsa fram i din kristendom. Slappna av vid kraftkällan.
Meningen är att vi skall bära frukt. Därför måste grenen förbli i trädet. Och frukten måste få tid att mogna …
Johannes vill hjälpa oss att stanna till, få mogna. Det händer något när vi blir kvar i detta kraftfält. Kraftfältet flyttar in i oss. När vi umgås med evangelium flyttar evangelium in i oss. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Vi hittar en meningsfylld uppgift, ett rikt liv. Jesu rika liv strömmar igenom oss.
Men utan Jesus ett fattigt liv. Och futtigt. Jag tar mitt liv i egna händer och försöker spela herre själv. Då blir det ingen äkta frukt. Endast rollspel och förställning och hyckleri. Påhängd julgransfrukt. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus.
Det som är utmärkande för en bagare är att han finns i ett bageri. Det som är utmärkande för en bibliotekarie är att han finns i ett bibliotek. Det som är utmärkande för en kristen är att han är i Kristus.  Vi är ju döpta in i Kristus, vi ska leva där i trons kraftfält. Ta emot Jesu liv så att du har något från honom att ge. Där växer Andens frukt som inte är ett resultat av mina ansträngningar och duktigheter. De är ett resultat av vad Anden fått göra i mitt liv.
Så gå nu in i den underbara trädgården som heter i Kristus. Ägna dig där en stund åt kognitiv beteendeterapi. Paulus rekommenderar det i Rom 12:2. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Andas ut dina dumma, trötta, bittra tankar. Andas in doften av vår och salighet och tröst och glädje som du hittar i Johannes 15.
Du mår bra av det. Och människor omkring dig blir glada.
Ditt böneliv förnyas, säger Jesus i Johannes 15:7. Men om det skall vi tala mer om i Bönsöndagens himmelska söndagsgodis om en vecka.
Det finns fler friska dofter i Sångpostillan årg 2 sid 220, har du dator se bibelskolan.com tryck här. På bibelskolan.com finns också Nyfikenhetsvandring 56 som handlar om Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.
Människor blir glada, får vita miner, när du serverar fruktfat …

Ja låt oss uppmuntra oss själva och varandra att få
VÄXA – BLOMMA – DOFTA - BÄRA FRUKT

Bengt Pleijel 92+

1 kommentar:

 1. hej kära vänner, jag läser bra bloggartiklar om ditt fantastiska jobb, jag är väldigt glad för er alla, eftersom jag har funnit samma lycka hos mig själv, för några veckor sedan läste jag ett liknande vittnesbörd om relationerna rådgivning webbplats på mitt arbetskontor, en kommentar publicerad av en kvinna Jennifer Osawe från Madrid hon vittnade online och sa en stor man från Africana nation som heter Dr.Oduduwa kunde ta tillbaka sin ex pojkvän efter 12 månaders uppbrott. jag var motiverad och överraskad att höra om kärleksspelldel arbete verkligen riktigt, jag försökte kontakta samma Oduduwa via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com) för brådskande lösning för att återställa min man man, vi gifter oss för ca 2 år har jag separerats. Jag skickade genast ett mailmeddelande till Dr.Oduduwa, jag fick omedelbart svar, han berättade för mig att han kan hjälpa mig, han sa att mitt fall är för enkelt för honom att hantera eftersom han har löst liknande fall under åren. Jag gav det ett försök, för jag har inget att förlora från att försöka. han krävde fotobilder och jag köpte ljus och andra stavningsmaterial som krävdes för ett framgångsrikt resultat. För två dagar sedan, som var tisdagmorgon efter att kärleksspelldelen aktiverats, fick jag ett telefonsamtal från min exmanns man, han pratade så snällt med mig och ber om ursäkt för att jag bryter med mig att det var djävulens handarbete och han kände sig väldigt förlåt, jag förlåter honom och tackar honom för att komma tillbaka. det var chockerande och en stor överraskning. jag kunde aldrig föreställa mig att det kommer att fungera så fort fram till igår morgon kom min man man tillbaka hem för att träffa mig och våra två underbara barn vi är alla glada som en familj.
  Dr.Oduduwa har stora magiska stavningskraft för att lösa följande: ...
   1) älska stava del för att vinna spel
  2) Återställ tillbaka Lost Love Spells
  3) Skilsmässa Spells
  4) Makens förtroende makar
  5) bindande stavning för att bo tillsammans för alltid
  6) Breakup Spells (avsluta förhållandet)
  7) Magiska rötter och örter för stark uppståndelse och långvarigt kön
  8.) Magisk stavning främjas i ditt jobbkontor
  9) Magiska stava för att få en bebis. (kvinnlig frukt av livmodern)
  Obs! Jag var desperat att få tillbaka min ex-kärleksman med omedelbart resultat, jag förväntade mig aldrig att se ett brådskande resultat, precis som det som händer, min kärleksman ringde mig på min mobiltelefon. Kärlekstavdelningen arbetar mer snabbare för desperat kvinna eller man som söker ett brådskande resultat för att återställa äkta kärlek och fred i äktenskapsförhållandet att kontakta DrOduduwa omedelbart. WhatsApp No.: +79268011965

  SvaraRadera

Skriva ut