måndag 12 augusti 2019


Inför nionde söndagen efter Trefaldighet

GODA FÖRVALTARE 
utnämns och utbildas vi till på nionde söndagen efter Trefaldighet. ”Gud anförtror sitt rike till svaga människor”, stod det i Dagens bön. Gud ger var och en av oss uppdraget att förvalta hans skapelse, nådegåvor och mycket annat. Ingenting är vårt. Allting är Guds. Allt skall förvaltas i trohet mot Herren och i kärlek till våra medmänniskor. Vi har ansvar för det som Gud har anförtrott åt oss.
   Det vi har fått ger vi tillbaka till honom. David ber över kollekten till templet: Från dig kommer allt och ur din hand har vi gett det åt dig (1 Krön. 29:14). När vi ger tillbaka det vi fått, kan han förvandla det till något större än vad det är i våra händer.
   Texterna idag ger oss några lektioner i förvaltarkonst.


1. FÖRVALTARE - lär sig se med Herrens ögon Läs och Be-grunda i din Bibel Ordspråksboken 3:27-32.

Det är inte alltid lätt att vara människa. Att vara människa bland andra människor kan fresta på. En del är härliga. Andra förfärliga, krävande, bråkiga, falska. De grälar och ljuger. Alla tänker på sig … Och värst av allt: De lockar fram dina sämsta egenskaper: Du jämför, avundas, låtsas och vänder ryggen åt dem …
   Du hittar dem i dagens text från Ordspråksboken. De trängs där …  använd din fantasi och se att mitt i denna brokiga skara finns du. Och när du läser om de besvärliga, ser du att de har ansikten, som liknar människor omkring dig.
   Men du ser någon mer. HERREN är där. Herren avskyr den som är falsk men är förtrolig med de ärliga. I hans närhet ser du hur smutsig du själv är. Och hycklig och dum och … Herren avskyr sådant. 
   RECEPT: Koppla på Johannes första brev 1:7. Gör det!
   Då kopplar Herren på Psaltaren 25:14-15. Ett "by-heart"-ord!
   Du får nystart och förtroliga samtal med Honom. Du inser att Herren vill något bra med ditt liv. Du förstår varför du hamnat bland så besvärliga människor. Han vill något bra också med deras liv. Du utnämns till förvaltare. Herren är med dig där. Du lär dig se dem med Herrens möjligheter. Du ser vilka resurser han har gett och vill ge dig. Petrus fick erfarenhet av det. Därför skriver han till oss (1 Petr 4:10). 

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 


2- FÖRVALTARE - låter sig utrustas
Läs och Be-grunda i din Bibel Efesierbrevet 4:20-28.

Paulus har talat om hur hedningarna lever. Ett sådant liv är helt främmande för kristet liv. Det är inte så ni har lärt känna Kristus. Om det finns kristna som lever som hedningar, så beror detta på att de inte fått rätt undervisning om Kristus. En kristen lever ju med Kristus och i Kristus, himmelrikets konung. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
   Jag kan inte leva kristet utan Kristus. Men när jag vill leva med KRISTUS får jag dessa uppmaningar:

SAY "NO" TILL DET ONDA!
   Paulus uttrycker detta så: lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär.
   Den gamla människan är det inom oss som är släkt med Adam och Eva, de första människorna som var så upproriska och ville leva sitt eget liv. Den gamla människan vill bara upphöja sig själv och själv spela gud. Mitt JAG är chef. Satsa på dig själv! ”MITT är riket, MIN är makten och äran …”
   Lägg bort den gamla människan, säger Paulus. Avslöja bluff, knep, hyckleri och falskhet. Bli klarsynt över hur den gamla människan leder mot undergång bedragen av sina begär. Den drar åt helvete! Lägg bort den gamla människans dumheter innan natten kommer! Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Sluta tjuva! Se behoven! Gör nytta! Dela med dig! Hör vad Jesus säger (Joh 10:10)
Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd. 

SAY "YES" TILL JESUS!
Paulus uttrycker detta så: Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Något nytt kan hända. Du får nya kläder! Modkläder!!!

VAPENRUSTNINGEN
ger oss mod att stå den Ondes onda ondska emot. (Se Rom 13:12-14 + Ef 6:10-18). Vi iklär oss Kristus. Han är den nya människan som vill vara oss lika nära som kläderna på kroppen. Han skyddar oss mot ondskan och hjälper oss med godheten. Vi får leva det friska livet, omslutna på alla sidor av Jesus. Men det sker inte mot vår vilja. Say "Yes" till Jesus!

DOPDRÄKTEN
ger oss mod att leva LIVET med Kristus. Vi är döpta in i Kristus. Att leva i sitt dop är att klä oss i dopdräkten. Paulus uppmanar oss i Kol 3:12-17

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Stopp! Läs bibelordet sju ggr till. Stoppa in det i hjärtat ("by heart") så att det genom blodomloppet påverkar hela dig.
   Vet: Detta är inte bud och krav och måsten! När du säger "YES" till Jesus blir du iklädd Jesus. Du kopplar på kärlekskraften från Jesus. Han går med dig. Inför varje klädesplagg säger Jesus: DETTA VILL JAG HJÄLPA DIG MED!
   Pröva det! Se på människor omkring dig tillsammans med Jesus.
   Vad bra människor omkring dig kommer att få!!!


3. FÖRVALTARE – får uppdrag, ansvar och nystart Herren ger stora uppdrag till oss. Han vågar ta oss i sin tjänst. Han räknar med oss. Och vi får göra räkenskap för vår förvaltning. Om det handlar dagens text. Där finns tankar som uppmuntrar och tankar som skrämmer.. I versen före vår text hör vi frågan: Herre, talar du om oss i den här liknelsen? Vad svarar Jesus?
   Läs och BE-grunda i din Bibel Lukasevangeliet 12:42-48.

Jesus talar om oss. Och till oss. Vi är hans förvaltare. Vi har fått en del att ta ansvar för. Somliga mindre, andra större. Vi använder kanske inte titeln förvaltare – vi kallar oss VD … direktör … rektor … magister. I regeringen sitter många tjänare. Men de talar helst latin och då heter de minister. I kyrkan är vi duktiga på titlar – pastor, prost, adjunkt, hovpredikant, biskop … Den mest titelsjuke är hans Majestät JAG.

I vår text träffar vi först på en trogen och klok förvaltare, en gammal trotjänare, som företagets VD kan lita på. Han tar bra hand om firman och han tar bra hand om arbetarna. Han ser dem och han ger dem vad de behöver av kläder, föda och hus, dollar, euron och semester. Husbonden befordrar honom och ger honom löneförhöjning.
   Men sedan träffar vi på en helt annan typ av förvaltare. Han sjunger om sin egen härlighet. Det händer ofta att Makten får makt över den som får ansvar och stort inflytande. Maktmänniskor dyker upp i både samhälle, företag och församlingar. Han sitter då där uppe och ser ned på alla andra. Han kan bli beundrad, fruktad. Men inte älskad.
   När man rycker åt sig äran själv, sjunker man bara nedåt. Ordet ära – på hebreiska kavód – betyder tyngd. Vill jag ha äran själv, sjunker jag ned av dess tyngd. Jesus blir så upprörd när man förtrycker andra, ser ned på dem, trampar på den som ligger. Han berättar hur det kunde gå med slaven på den tiden om han misskötte sig.
   Vi ryser när vi läser om hur man hugger ned honom och hur han piskas med många rapp. Vi kommer ihåg hur Jesus kunde säga nästan vilda ord om den som förför en av de små. För honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup (Matt 18:6).
  Men så gör ju inte vi? Eller?
  Media är, ja också vi själva är oerhört skickliga att leta fram andras synder. För tre år sedan … nej, vi har inte glömt. Det dras fram i ljuset. Det blir Aktuellt när vi får Rapport … och fortsätter i suckianers samtalsämnen …
   Men hur mår skurken? Sitter han i cellen och slickar såren av alla skvaller-piskrapp…
   Hur mår jag själv? Herre, talar du om oss i den här liknelsen? Om mig? Ja, om #metoo. Låt dessa kärva Jesusord påminna oss om vårt stora ansvar. Men framför allt påminna om all godhet och glädje och rikedom som vi får ta emot för att förvalta och ge. Vi övar oss själva och andra att säga NO till den Onde och Yes till Jesus. Innan solen gått ned lämnar vi över både synder och äran åt Gud. När Guds klara sol går åter upp då vill vi gladligt prisa den himmelske arbetsgivaren, som ger nystart och nyglädje i att

tjäna andra, med den nådegåva vi har fått, 
som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 


Bengt Pleijel 92+

passionerad förvaltare, som träffas i Sångpostillan årg 2 sid 326 (bibelskolan.com tryck här). Där hamnar vi i en förvaltarskola. Shemat säger att varje dag börjar klockan 8 med sånglektion. Sedan får vi olika studieämnen under dagens timmar. Sista timmen – klockan 21 - heter ”roliga timmen”. Är du nyfiken?
1 kommentar:

  1. Återigen tack Bengt, för all den tid du lägger på att förklara så att även jag begriper

    SvaraRadera

Skriva ut