måndag 10 februari 2020


Inför söndagen Sexagesima - Reformationsdagen

DET LEVANDE ORDET
är temat för söndagen Sexagesima. Vi ser fram emot Påsk som ligger ca 60 dagar framför oss, då ”Livet vann, dess namn är Jesus” (Sv Ps 153). Men vi ser också tillbaka. Söndagens andra namn är Reformationsdagen. Re-form betyder ”åter till den ursprungliga formen”. Vi får kraft till att gå framåt, när vi går bakåt till källorna.
Där möter vi FAR som en gång skapade världen, och dig och mig! Han ville oss! Och Han vill umgås förtroligt med oss NU.
Ty UR-tidens Gud är NU-tidens Gud. Här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Han är vår Far som sträcker ned sina två händer - Sonen och den helige Ande – mot oss. Vårt dops Gud ger oss - i Kristus - en tillflykt, ett rastställe, en kraftkälla, en bunker, en väldig borg, syskons gemenskap och mycket annat.
 Far fortsätter att göra skapelseunder, nu i våra hjärtan! Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6). ”Gud låt ditt ord i mitt liv få råda att andra där din kärlek kan se”. Han ger lösningar från våra låsningar. Han drar oss bort från ”ha-galenskapen” och in i den stora GE-rörelsen. Vi blir Guds bundsförvanter (Psalt 25:14-15).
Far låter oss möta människor som har erfarenhet av att umgås förtroligt med honom, människor som han dragit upp ur ”fördärvets grop” (Psalt 40), och som vandrar vidare med vandringsfolket, och som har så stor kärlek till oss att de kan både trösta, lära, förmana och varna oss.
Idag får vi träffa Jeremia, vi får umgås med den anonyme författaren till Hebreerbrevet, vi dras in i ett samtal mellan Jesus och hans egna undrande lärjungar. Vi får erfarenhet av dagens psaltarpsalm - Psaltaren 33:4-9 - som börjar
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast.

 1. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren.
Läs och BE-grunda Jeremia 23:23-29
Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte också Gud långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte ser honom? säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger Herren. Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri?  De tänker att de med sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal.  Den profet som har haft en dröm kan berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han ska troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger Herren.  Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan?

Jeremia låter oss få veta att Gud är en Gud på nära håll. Han vill umgås förtroligt med oss. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Men vi ser honom inte. Ty Gud har inte skapat oss med ögon i nacken. Vänd om! Vi hör honom inte. Hörselingången är proppad av mobil och skval. Vi kan inte gömma oss för Gud, ty vart kan jag gå för din Ande, vart kan jag fly för ditt ansikte? (Psalt 139:7).
På Jeremias tid fanns det lögnprofeter, drömmare och sexgudar som lockade människor in i gröna lunder, extas och sextas och annat spännande.
Det gjorde de för att få mitt folk att glömma mitt namn, säger Herren genom Jeremia. Och dessa lögnmakter fortsätter med oss! Vi ska inte få veta och erfara att ”Jesus är tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn” och att ”vi genom Jesus får Guds nåd och finner på det bästa råd” (Sv Ps 42:1).
Men det händer något när vi upptäcker och tar emot Gud levande ord. Den som har tagit emot mitt ord, han ska troget tala mitt ord. Vi får något viktigt att tala med varandra om. Och vi har ett vapen att drämma till mot ondskan makter - ty ordet är som en slägga som krossar. ”Världens förste är ju dömd och hans kraft är tömd. Han på ett huvudhår oss skada ej förmår, ett ord kan honom fälla” (Sv Ps 237:3).
Och är inte mitt ord som en eld, säger Herren? Och vi säger till varandra:
"Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen,
när han öppnade Skrifterna för oss?" (Luk 24:32)

2. Är inte Ordet som ett svärd?
skriver Hebreerbrevets anonyme författare.
Läs och BE-grunda Hebreerbrevet 4:12-13
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.  Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Lägg märke till vad här står. Det handlar om GUDS ORD. Gud har nu något på hjärtat som han vill säga oss. Vi uppmanas: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en - den ende, (läs och lär "by heart" 5 Mos 6:4-9).
Varför skapade Gud människan? Gud sände sin Son till oss. Nu letar han efter en brud till sin son – efter dig och mig som i tro och kärlek vill säga ja till Jesus. Hör vad han säger: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt (Höga visan 2:13-14).
Far upprättar ett kärleksförhållande. Bruden får buden: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. När Kärlekens Gud, som ger oss kärlekens bud, talar till oss går det från hjärta till hjärta: Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Gläd dig du Kristi brud. Han förbereder bruden att möta brudgummen.
Därför tar han in Bruden (oss) på HÄLSOKONTROLL. Nu lyssnar vi till de kärva och kära orden i Hebreerbrevet 4:12-13. Där står: Guds ord är levande och verksamt. Det händer något när Guds ord får tala till bruden (oss).

1. GUDS ORD avslöjar oss.
När dina ord öppnar sig ger de ljus, säger Psaltaren 119:130. 
Ordets ljus avslöjar vad vi klär ut oss i - gamla slitna smutskläder - bluff, falskhet, lögner och hyckleri. Ordets ljus avslöjar vad som finns inne i oss.  Dit inga röntgenstrålar når, det som inga psykiatriska metoder kan åstadkomma, det kan den helige Ande göra genom Ordet: avslöja vad som finns inne i oss på djupet, skingra mörkret inuti. Avslöja allt det vi glömt och gömt i hemliga rum (se Sv Ps 39:3).
Människor omkring oss ser. Och suckar. Media ser och gläder sig över att avslöja orättfärdigheten. Löpsedlar löper: ”Prost förtrycker”, ”Frikyrkoprofil förskingrar”.
Men vad gör Gud? Gud ser. Allt ligger naket och blottat för hans ögon.. När tiden var inne sände Gud sin Son. Vad händer då?

2. GUDS ORD opererar oss.
Guds ord är som operationskniven - skarpare än något tveeggat svärd, Det onda, det sjuka klibbar sig fast i vår inre människa och skadar både själ och ande, märg och ben. Det måste bort. Men den smärtsanna operationen leder till hälsa.

3. GUDS ORD läker oss
Därför att bruden har fått tid hos den store läkaren. Han talar in hälsa i oss på sin mottagning: ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup, för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. (Receptet är utskrivet på adress Ordspråksboken 4:10-27).

4. GUDS ORD upprättar oss.
inför honom måste vi stå till svars.
Det ordet i dagens text har en upprättande kraft. Det rätar upp oss. Gud räknar med oss. Därför håller han räkenskap med oss. Han slår vakt om vårt människovärde. En ko som stångas kan inte säga ”jag fattig syndig ko”! Men en människa kan säga: Jag bekänner som en synd att …
   Varje gång vi gör det, reser vi oss upp ur vår förnedring och slår vakt om vårt människovärde. Och det som gäller HAN gäller också HON. Bruden behöver tvätta sig …
Herren kommer, Herren kommer! Slut är då all jordens strid.
Bruden siras, bröllop firas uti evig fröjd och frid (Sv Ps 318:1).

5. GUDS ORD är vårt vapen
När vi umgås och lever av Guds ord får vi i vår hand ett vapen. Andens svärd hör till vapenrustningen (Ef 6:17).
Tag tron som sköld, bind Andens svärd, o kristen vid din sida
och mot all ondska i vår värld med allvar gå att strida
Den intill döden trofast är han en gång livets krona bär,
som Herren Jesus giver (Sv Ps 567:3)

3. Du har det eviga livets ord
Läs och BE-grunda Johannes 6:60-69 i din Bibel.
Vi står nu i slutet av Johannes 6. Det börjar så rikt. Vi och femtusen andra får vara med om en ökenmåltid som Jesus bjuder på. Alla är hungriga. Alla blir mätta. Några av oss råkar sedan ut för storm på Gennesarets sjö. Men mitt i vår storm kommer Jesus till oss och säger det ÄR JAG. Var inte rädda!
Sedan får vi lyssna till en lång predikan av Jesus. Vi får veta hur vi kan leva lika rikt som Jesus. Vi undrar: Hur skall det gå till? Vad ska vi göra? Jesus svarar: Detta är Guds verk att ni tror på den han har sänt. Personlig relation! Då får vi in i oss himmelsk näring.  Jesus säger: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.
Det rika liv som Jesus vill ge ska inte bara komma in i våra tankar som läror, åsikter och tankar, utan komma in i vår kropp och påverka både händer och fötter. Kristi kropp för dig,  Kristi blod för dig … det sätter oss i rörelse. Kristi kärlek driver.
Johannes 6 börjar med en måltid för 5000. Det slutar med en handfull lärjungar. De får veta hemligheten med det som Jesus gör och säger: det är Anden som ger liv.
Många drog sig undan då. Många gör det idag. Jesus frågar oss: Inte tänker ni väl också gå? Vad svarar du? Petrus lägger svaret i din mun:
Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 
och vi tror och förstår att du är Guds Helige.

Är du hungrig på mer av det eviga livets ord så finns boken Sångpostillan årg 3 sid 128, på datorn www.bibelskolan.com tryck här. Där finns också Bo Giertz översättning och utläggningar av hela Nya testamentet, Tryck här
Bengt Pleijel 93+

Skriva ut