måndag 18 maj 2020


Inför Kristi himmelsfärd, Novena och söndag före Pingst.

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Vilken stor festdag i kyrkoåret!

Det  är Jesu tronbestigningsfest. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och blir HERRE ÖVER ALLTING. Det är dagens tema. Då skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:10-11, Folkbibeln).
Jesus får nu Namnet över alla namn - HERREN - (JHVH, JAG ÄR, 2 Mos 3:13-14). Jesus är Gud. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro, utan om JESU NÄRVARO NU! Läs Jesu regeringsförklaring i Lukas 4:18-19.
Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra in i dagens texter.

1. Människosonen kommer.
Läs och BE-grunda Daniel 7:13-14 i din Bibel.
Daniel berättar i det sjunde kapitlet i sin bok hur himlen öppnas över honom. Han ser i vers nio hur tronstolar sätts fram och en uråldrig man slår sig ner. Det är Gud själv han ser. Att han är uråldrig och gammal betyder inte att han är senil eller utsliten och trött. Det betyder i stället detta: Han är alltid där. Jordens härskare kommer och går, men Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14) är alltid där. Och här. Hos oss. Nu!
Daniel ser hur en som liknade en människa kommer med himmelens skyar. Det är bl.a från Daniel 7:13 som uttrycket ”Människosonen” kommer. Det används 80 gånger i Nya Testamentet. Daniel berättar inte här om Jesu andra tillkommelse. Det är hans himmelsfärd han beskriver. Det som Daniel ser är hur Jesus förs fram inför Far. Och det som Jesus nu får av Far är all makt i himmelen och på jorden (Matt 28:18). Och där inför tronen är det nu ett brus av lovsång, tillbedjan, jubel från alla folk och stammar. Och vi harklar oss och stämmer in i deras sång. 
Jesus använder ordet ”Människosonen” när han talar om sig själv. Det uttrycker både det högsta och det lägsta i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. Gudasonen i Daniel 3:25 är densamme som Människosonen i Daniel 7:13. SV Ps 254:4
Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het,
vandrar en gudason härlig, prövade själ det vet.


2. Bibelskola, marschorder, kärleksmåltid och himmelsfärd
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 1:1-11 i din Bibel

BIBELSKOLA
Efter Påskens seger över döden tar Jesus med oss i en fyrtio dagars bibelskola. Vi får begrunda grunden för vår tro. Viktigt! Jesu första lärjungar går inte på vad som helst. De letar efter bevis. Jesu lärjungar idag behöver inte heller gå på vad som helst. Jesu bibelskola leder oss in i personlig relation med Jesus. Han ger många bevis på seger och kärlek. Och meningsfyllda uppdrag. Vi får …

MARSCHORDER
Ni skall bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. I detta NI finns också vi. Hela världen skall smittas med det glada budskapet. Men …
Räkna med KAMP. Nytt liv föds fram med smärta. Vittnena kan bli martyrer.
Räkna med KRAFT. Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er. 
Detta skall ske i Jerusalem – på den svåraste platsen, där så mycket hemskt hade hänt. Där skall de vänta. Den helige Ande skall komma med kraft. Det gäller också oss. Vi ska vänta på den helige Ande. På den svåraste platsen – kanske din hemförsamling. Var bara nyfiken på vad som händer där ”over head”, över huvudet på er. Se upp! Se uppåt! Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd bli kvar över dig (Jer 31:3-4).

KÄRLEKSMÅLTID
Man samtalar under en måltid om Guds rike. Nattvarden är kraftkällan också för oss. Det är där vi förstår att GUDS RIKE är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Där startar den stora GE-RÖRELSEN. Far ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Vi får uppdraget: gå ut och ge ut. Vi sjunger: ”Glad i din kärlek offrande mig ”.

HIMMELSFÄRD
Vilken märklig berättelse! Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Han flyger på något sätt i luften. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre plötsligt försvinner ur vår åsyn. Han ger sig inte ut som en astronaut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation …
Det står att ett moln, en sky, tar honom bort ur deras åsyn. Moln - det är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron. När Israels barn vandrar ut ur Egypten går Gud före dem i en molnsky. På Förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet som tar Jesus bort ur deras åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktig högra sida, som trosbekännelsen säger. Jesus bestiger den himmelska tronen. Han får nu Guds eget namn HERREN. Det skrevs med fyra hebreiska bokstäver JHVH. Det är namnet över alla namn, HERREN. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern
Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro, utan om hans närvaro nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt - i Chile och i Ljungskile och där vi just nu är i vår kyrka. "Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er" (Sv Psalm 15:2).
Lukas berättar att en ängel säger till apostlarna: Varför står ni och ser mot himlen? Vår uppgift är inte att vara stjärnskådare eller himmelsdrömmare. Vår uppgift är se mot världens yttersta gräns. Där ligger Hemmaboda, din församling. De behöver Jesus där.
Lukas berättar i Lukas 24:30-33 att Jesus välsignade apostlarna innan han fördes upp till himlen. I livets avskedsstunder brukar komma gråt och tårar. Men lärjungarna återvände till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Förstår du varför?                                                          

3. Far ger - Jesus ber
Läs och BE-grunda i din bibel Jesu förbön i Johannes 17:1-8
FAR GER: Far har tagit oss ut ur världen, bort från det maktblock som står Gud emot och har givit oss till Jesus. Försök se dig själv som en gåva, en present, som Far ger till Jesus. Förakta aldrig det som Gud givit åt Jesus.
JESUS BER:  Jag har uppenbarat ditt namn. Orden du gav mig har jag gett åt dem. Jesus har uppenbarat för oss Guds namn. Det innersta i detta namn – Guds väsen, Guds hjärta, Guds kärlek. Det finns ”him-liga” skatter som ligger och väntar på ett bli upptäckta av dig. Öppnade ögon, Herre mig giv.

PINGSTNOVENAN
börjar nu. De nio dagar som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas så. Novena betyder nio. I nio dagar är Maria, Jesu mor, tillsammans med Jesu lärjungar i en sal i Jerusalem. Där håller de ut i bön och väntan på den gåva Fadern hade utlovat (Apg.1:14). Pingstnovenan är en speciell tid i kyrkoåret: För många kristna blir den en tid som präglas av stillhet, väntan och bön om andlig förnyelse. Vi väntar på pingstens under i våra liv. Du kan bereda ditt hjärta för stora överraskningar. Be Ande-psalmerna i din psalmbok. (Nr 50-54, 361-368, 160-152, 476-476). Läs och BE-grunda texterna i din bibel om Anden. På bibelskolan.com kan du BE-grunda den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60.  Tryck här
OBS! Långa men BE-RIK-ANDE vandringar. OBS!

SÖNDAGEN FÖRE PINGST - EXAUDI
Hjälparen kommer
är budskapet på Söndagen före Pingst. På latin heter den Exaudi som betyder hör. Hör, Herre, när jag ropar till dig (Psalt 27:7) .
Vi ropar i dessa coronatider: HJÄLP!! Far hör och i dagens texter hittar vi svar.

GT-texten – 1 Kung 19:9-16 - får både vi karantänfolk och den deppade profeten Elia själavård av Far. Far möter oss inte i stormen, inte i jordbävningen, inte i elden. Men i den stilla susningen, Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." (Joh 3:8). Det händer något med dig när Hjälparen kommer!

Episteln – Apg 1:12-14 - hamnar vi i en bönegrupp där vi ber: "Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör" (Sv Ps 52).

I evangeliet – Johannes 16:12-15 – undervisar Jesus oss om Hjälparen.

En av de viktigaste och varmaste benämningarna på den helige Ande är just Hjälparen. På grekiska heter det parákletos och på latin advocátus. Båda betyder ordagrant”den man kallar på för att stå vid ens sida”. Hjälparen är till för dem som inte klarar av detta krångliga liv på egen hand. Vi får kalla på Hjälparen, den helige Ande, i livets alla situationer.

   När den helige Ande vill använda mina ögon öppnar han dem först. Läs Paulus bön om det i Efesierbrevet 1:17 ff. Han ber där att härlighetens Fader genom sin Ande ska röra vid hjärtats ögon så att ni ser hurudant hopp det är som han kallat oss till …  En som fick sina ögon öppnade för Jesu härlighet var aposteln Johannes. Han skriver: Vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning. (Joh 1:14).

Jesus såg på människorna han mötte, först med nådens öga. Det ögat var fyllt av nåd och kärlek och godhet. Sedan med sanningens öga. Han älskade dem så mycket att han satte fingret på den ömma punkten i deras liv. Det här behövde de ändra på.
När Hjälparen, den helige Ande får öppna våra ögon lär vi oss se på människor som vi ska sprida kärlekens bud till med nåd och sanning.
Låt oss vänta på Pingstens under i vår tid med stora förväntningar!
Bengt Pleijel 93+

som gärna vandrar vidare med dig på upptäcktsfärd i Andens rike:
Kristi Himmelsfärds dag - Boken Sångpostillan årg 3: sid 261, på datorn tryck här.
Söndagen före Pingst - Boken Sångpostillan:  sid 266, på datorn tryck här
Den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60, tryck härInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut