tisdag 3 juni 2014

Inför Pingstdagen

Ande av ljus och liv, åter en pingstvind giv, väckelse ny.

Vi sjunger så i Sv Ps 19:3
Vad händer om detta händer med oss?

I Johannesevangeliet finns nedtecknat ett mycket intressant nattsamtal som Jesus hade med en dåtida kändis, en som alla lyssnade till. Han var professor, riksdagsman, satt ofta i TV-soffan och gav kloka råd. Ja, ni vet väl vem? Nikodemos hette han. Samtalet vände upp och ned på geniet. ”Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen” (Sv Ps 175:2). Nikodemos som annars hade svar på det mesta, blev förvånad, förstummad. Då säger Jesus:

Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
Vinden blåser var den vill, du hör dess sus,
men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.
Så är det med var och en som är född av Anden. (Joh 3:8).

Nu är det vi som sitter där med Jesus. Han berättar för oss vad som händer när pingstvinden blåser in i våra liv. Det finns en likhet mellan Anden och vinden. Grekiskan har samma ord för dem. Det finns också en likhet mellan Anden och den som drabbats av Anden och hittat och tagit emot ”det liv som blev tänt i kristtrognas bröst” (Sv Ps 258:1).

VINDEN BLÅSER ...
Så gör vinden. Så gör Anden.
Och så är det med den som drabbats av Anden. Den helige Ande som blåst in liv i oss har satt oss i rörelse. Vi blir inte längre sådana som ”sitter och tittar på varandras nackar-folket”. Vi är vandrings folket. Precis som de första kristna kallar vi oss för ”vägens folk”. Vi går tillsammans efter honom som själv kallar sig VÄGEN (Joh. 14:6). Vi är inte framme. Vi inte är ”färdigfrälsta”. ”I am a christian, but be patient, I am under construction”, (=Jag är en kristen, men ha tålamod, för jag är inte färdig än). Vi är på väg. Det finns mer att upptäcka, mer att få, fler överraskningar som ligger och väntar på oss. Ställ dig inte i lä när pingstvinden börjar blåsa. ”Den som missar en mässa, missar en massa”.
Nu finns det andra vindar än Andens pingstvind. Paulus talar om ”bedrägliga påfund”, som är som vindar som virvlar runt med oss som lekbollar (Ef 4:14). Bli vaksam så du inte råkar ut för en väldig blåsning...
Säg NO till den ONde. Say YES till JESus, Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida” (Sv Ps 619:2).

...VART DEN VILL
Så är det med vinden. Varken du eller SMHI kan kontrollera den. Vinden blåser vart den vill. Så är det med Anden. Vi kan inte bestämma över Anden eller låsa in den i ett samfund. Anden blåser vart den vill.
Men hur är det med oss? Har vi en fri vilja? Ja, det har vi.
Men problemet med den fria viljan är att den är så bunden! Bunden av vad andra tänker och tycker, bunden av rädsla och feghet. Vad ska släkten säga? Vad ska kompisar och partivänner och kyrkfolket säga? Vad händer om jag står upp för åsikter som allmänna opinionen går emot?
Vad händer när det händer att jag ställer mig i pingstvindens korsdrag?
Jag möter Anden. Där Herrens Ande är, där är frihet (2 Kor 3:17). Jag får en ny vilja och håg. Pingstvindens korsdrag drar in mig i korsets kraftfält. Jag möter Jesus som förkunnar frihet för de fångna. Jag får personlig och förtrolig kontakt med den ”Gud, som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske (Fil 4:13).

Fråga 149 i 1878 års katekes:
Huru helgar den helige Ande människan i tron?
Den helige Ande giver människan genom tron liv i Kristus
och gör henne till en ny människa med nytt sinne, 
ny håg och ny kraft att göra Guds vilja.

DU HÖR DESS SUS...
Så är det med vinden. Vinden gör sin närvaro känd. Du hör dess sus.
Och så är det med Anden. När Guds Ande blåser genom en kyrka, ett samfund, kan du förnimma att Guds Ande är å färde. Någonting händer. Människor börjar undra. Vad kan detta betyda (Apg 2:12).
Och så som det är med Anden, så är det med var och en som är född av Anden. Vad har hänt med honom/henne? ”Vad har du sett för att få sånt ljus?” (Sv Ps 154:3).

Du hör dess sus. Men det nya livet med Kristus är fördolt med Kristus i Gud (Kol 3:1). Dess innersta hemligheter kommer ingen åt.
Men detta nya liv visar sig på olika sätt. Någon har genom stillhet och förtröstan blivit stark i Herren (Jes 30:15). Tappat lusten att hävda sig. Slutat med egobullret. Där har kommit in en ny atmosfär. En ny melodi. En glädjeton om Jesus.

...MEN DU VET INTE VARIFRÅN DEN KOMMER...
Så är det med vinden. Och så är det med Anden.
Så är det med den som drabbats av Anden. Ett stort mysterium.
Den gamle Johannes skriver i ett kärleksbrev till oss: Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom (1 Joh 3:1). När Johannes som var så glad över att få vara ett Guds barn skriver detta bör han (enligt mina ovetenskapliga beräkningar) vara 87+. Människor omkring honom fattar inte ett dugg av vad han påstår. Psalm 258:1 säger samma sak.

O liv, som blev tänt i kristtrognas bröst, dig har världen ej känt.
Det ljus som vårt jordiska öga ej tålt, dock lever inom oss, fast skumt och fördolt.
Gud råder, allt skall under honom bli lagt med kärlekens makt.

...ELLER VART DEN FAR
Så är det med vinden. Och så är det med Anden.
Och så är det med den som drabbats av Anden. Hon har fått en ny målsättning för sitt liv. Bort från status. Mista sitt liv för att finna det.  Ut i nöden med bud om nåden. Ned till dem som hungrar och törstar.
Så sluta kånka fram som roddbåtskristen. Då ser du bara bakåt. Hissa seglen. Pingstvinden blåser
Se målet härligt lyser. En framtid full av himmelska överraskningar, glädjelyckor, sång...

RECEPT FÖR FRAMTIDEN
  1. Läs om att den som törstar efter Anden, kan få dricka djupt av Anden, i Pingstdagens predikan i Sångpostillan årg 3 sid 272,  eller på bibelskolan.com , tryck här så hamnar du där. Eller leta rätt på Bengts återvändsgränd, adresslista nr 5. på bibelskolan. Då kommer du till Vattenstämpelns hemlighet, där står mycket om Anden. Och där blir hemligheterna inte längre hemligheter.
  1. Be på nationaldagen den 6 juni, om Andens pingstvind över Sverige.

Böneämnen:

1. TACK
2. FÖRLÅT OSS. 
3. BESKYDDA 
4. ANDENS LEDNING

Ande av ljus och liv, åter en pingstvind giv, väckelse ny ...


Med pingstvänlig hälsning
Bengt Pleijel 87+

1 kommentar:

Skriva ut