onsdag 13 maj 2015

INFÖR ABBA-DAGEN OCH PINGST-NOVENAN.

1. ABBA-DAGEN.
Abba betyder pappa, far. Abba-dagen infaller torsdagen den 14 maj 2015. För många människor är det dagen man far ”ut till landet, ut till fåglarne”. Man vill känna vårdoft från ”björk och lindar” och lyssna till ”trastens sång i furuskogens lunder” . En del firar gökotta tidigt på morgonen. Då kan man få höra hur göken spår om framtiden "östergök är tröstegök, västergök är bästergök"  o.s.v. Ja, det är mycket som kan hända, då man ”drar åt skogen”. Man får friskluft i lungor och spänst i ben. Lite svårt för mig som måste ”rullatorera” fram. När kommer beslutet att asfaltera skogsstigar?
I skogen kan man möta Gud! Och sjunga om Gud med J.O. Wallin: Din väldighet, ditt majestät, ditt underfulla råd jag såg i solens höga fjät och gräsets minsta tråd. Men det finns ett ”dock”, suckar Wallin: ”Dock låg för mig din mening skymd, ditt hjärta jag ej fann, och i en mörk, oändlig rymd jag som ett stoft försvann. (Sv Ps 63:4-5).
Guds hjärta, Guds innersta mening med livet, finner jag på ABBA-dagen! Bibeln berättar att Jesus den dagen gör en färd långt bort, men inte långt bortom rymder vida. Jesus säger i Joh 14:28 :

JAG GÅR TILL FADERN!

Jesus far till Far! En gång blev han sänd från Fadern till oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Fadern hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:17, Giertz). Han föds i Betlehem, växer upp i Nasaret, får vara med om dramatiska händelser i Jerusalem. Han blir torterad, förnedrad, korsfäst, dödad, begraven. För hans lärjungar kraschar hela deras kristendomen. Men djävulen blir förtjust. Han har lyckats döda Guds son. Han sjunger: ÄRA VARE JAG!
På Påskdagen måste han dock lomma i väg med bockfoten mellan svansen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulens svartaste olycksdag. Jesus uppstår. Jesus lever. ÄRA VARE GUD!
Det finns många bevis på att Jesus uppstått, skriver Dr Lukas i Apostlagärningar 1:3. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem.
Lärjungarna går inte på vad som helst. Några kan inte tro för tvivlens skull (Joh 20:25). Några kan inte tro för glädjens skull (se Lukas 24:41). De letar efter bevis. Och får det de letar efter. Jesus visar sig för sina lärjungar, han äter med dem, de får röra vid honom. Bevisletaren överbevisas. Min Herre och min Gud! (Joh 20:28).
Det var nog klokt av Gud att inte låta Jesus födas i Sverige. Vi svenskar är mycket mer godtrogna. Vi kan gå på vad som helst. Se bara hur opinionsvindarna svänger upp och ned. Ja, men det har man ju sagt på TV ...
Fyrtio dagar efter uppståndelsen händer något märkligt. Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre och plötsligt försvinner ur vår åsyn. Inte som en kosmonaut som ger sig ut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation någonstans ovan molnen. Men ett moln, en sky, tog honom bort ur deras åsyn, berättar Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:9.
Moln - det är i Bibeln ett uttryck för DEN HIMMELSKA NÄRVARON. Gud omger sig med ett moln. När Israels barn vandrar ut ur Egypten går Gud före dem i en molnsky. På Förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet, som tog Jesus bort ur deras åsyn, är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på allsmäktig Gud Fader högra sida, som trosbekännelsen sjunger om.
Jesus bestiger nu den himmelska tronen. Jesus får det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrivs med de fyra bokstäverna JHVH. Det är så heligt att varje gång den som skriver av bibeltexter skall skriva det namnet, tvättar han pennan och böjer sig djupt i bön.
Jesus har namnet över alla namn, Guds eget namn. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan OM HANS NÄRVARO! Här och nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara över allt - i Kungälv och Kairo, i Lund och London. Och där du brukar fira gudstjänst. Tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov med ord från Filipperbrevet 2:11 (Fb) :

Alla tungor bekänner att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära

Vad gör Jesus hos Fadern? Sv Psalm 359:3 svarar:
Du har gått till Fadern, står inför hans tron, 
ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu.
Just nu ber han för oss. Han fortsätter den bön, han bad den sista kvällen då han var tillsammans med sina lärjungar: Fader. jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24). Hör du vad Jesus ber om? Han ber för dem som du har gett mig. Han syftar på oss!! Kan du se dig själv som en present, som Fadern ger till sin son? Vad överraskad och glad Sonen blir!!
Hur har detta kunnat hända? Därför att Fadern låter två ting ske med oss:

  • Fadern sänder sin Son för att friköpa oss, som slavar och slarvar, rumlar och ramlar omkring (Gal 4:4-5).
  • Fadern sänder sin Sons Ande till våra hjärtan, SOM ROPAR ABBA! FAR! (Gal 4:6).

Detta leder oss nu till att upptäcka Pingstnovénan. Och då är det inte göken vi lyssnar på. Det är duvan (Matt 3:16). Läs gärna mer om Abba-dagen i SÅNGPOSTILLAN, i boken sid 248, eller tryck här.

2. PINGSTNOVENAN.
Novéna syftar på de nio dagar mellan himmelsfärden och Pingst som Jesu apostlar tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu bröder drar sig undan, till salen i övre våningen. Där håller de enigt ut i bön i väntan på att Jesu löfte om Anden skall uppfyllas (se Apg 1:12-14). Apostlarnas niodagarsbön har inspirerat kristna att göra tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst till en bön om andlig förnyelse och fördjupning. Vill du vara med?
I Jesu sista samtal med apostlarna säger Jesus till dem: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande (Apg 1:4-5).
Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där har Jesus blivit dödad. Där finns den "religiösa eliten". Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien: Den helige Andes gåva. Tänk efter: På den svåraste platsen kan det största hända!
Jesus har sagt: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
De skall först vittna om Jesus i huvudstaden. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna kring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som inte var särskilt vänligt sinnade mot dem, nämligen samarierna. Sedan går missionsresan ända till jordens yttersta gräns (det måste betyda Sverige. Och Norge).

Mitt i pingstnovenan kommer söndagen före Pingst med temat: HJÄLPAREN KOMMER.
Hjälparen den helige Ande kommer till oss, när vi går in i pingstnovenans niodagars bön. Nu sätter Fadern igång en räddningsaktion för vårt land. Vår uppgift blir: Ställ dig inte i lä när Andens vid blåser. Då får du erfarenhet av den helige Ande. Du får kunskap om den helige Ande. Du blir berörd av den helige Ande.
Söndagen före Pingst får du träffa tre personer som hjälper dig med detta:

SAKARJA kommer först. GT-texten från Sakarja 14:6-9 upprepar uttrycket DEN DAGEN flera gånger. Det syftar på vad Herren vill hjälpa oss med DEN DAGEN vi tar emot den helige Ande. Redan i kapitel 4:6 säger Sakarja en viktig sak om den helige Ande. Någon upptäcker det, får en melodi till det, som vi sjunger och får oss att tänka:
Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske
utan genom min Ande, säger Herren.
Om något av värde ska ske med oss i vår kyrka beror på den helige Ande. Utan Anden kan det nog bli livaktighet. Men inte LIV! Halvljum värme. Men inte brinnande hjärtan. Både Gamla och Nya Testamentet har många spännande saker att säga om den helige Ande. Unna dig en LÅNGPROMENAD med hjälp av vandringarna 39-49 i www.bibelskolan.com. Eller tryck här.

PAULUS vill också få träffa oss. Han läser högt för oss ur episteln från Romarbrevet 8:16-18.
Unna dig att lyssna in hela kapitel 8. Det talar mycket om den helige Ande. Låt Anden vittna med din ande att du är Guds barn. Har du fått barnaskapets Ande vill Anden lära dig att ropa: Abba! Far! Anden rustar dig med kraft att möta mörker, lidanden och svårigheter, som kan komma.
Läs gärna detta kapitel med hjälp av guiden, som skrivit en kommentar som heter ”Att älska Sverige tillbaka till Gud”. Om du inte är lycklig ägare till boken kan du bli lycklig genom att beställa den från GAudete förlag, tryck här.

JESUS kommer i personlig kontakt med oss genom dagens evangelium från Johannes 15:26-16.
Där berättar Jesus vad som händer i våra liv när HJÄLPAREN KOMMER. Det grekiska ordet för Hjälparen är parákletos, som betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. På latin heter det advocátus. Gud erbjuder dig gratis advokat för att hjälpa dig leva LIVET. Om du läser SÅNGPOSTILLAN, sid 257, tryck här så får du höra hur Jesus berättar om ”fem hjälpor” som du får av advokat helig Ande.

Nu till det viktigaste av allt: Låt ditt inre kärleksrum - hjärtat - bli ett bönerum under PINGSTNOVENAN. Bed: Kom helige Ande! Läs, begrunda sucka, jubla. Gärna med ord som andra formulerat i ord och bedit i psalmer och sånger. Se t.ex Sv Psalmboken nr 50-54, 160-162, 362-368, 475-476 m.fl

Låt er uppfyllas av Anden
och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger.
Sjung och spela för HERREN i era hjärtan.
Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
(Ef 5:18-20)

Glad Abbadag och rik pingstnovena önskar

Bengt Pleijel 88+ 


1 kommentar:

  1. Tack återigen Bengt, för dina braiga förklaringar!

    SvaraRadera

Skriva ut