tisdag 14 juli 2015

Inför sjunde och åttonde söndagarna efter Trefaldighet.

Den sjunde är Kristi förklarings dag. Då får vi se JESU HÄRLIGHET.
Den åttonde får vi lära oss mycket om ANDLIG KLARSYN.
Att jag påminner om båda dessa två söndagar denna gång beror på att jag i nästa vecka ska besöka förklaringsberget – OAS-mötet i Jönköping, 21- 25 juli. Då är jag datorbefriad och kan inte skriva.
De båda söndagarna får nu var sin överskrift. På Kristi förklarings dag får vi säga:

JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED!
Petrus sa så. Jesus hade tagit med honom och Jakob och Johannes på bergsklättring. Där uppe på berget får vi nu tillsammans med dem vara med om något alldeles fantastiskt.
Vi har tidigare sett Jesus i hans mänsklighet. Vi såg honom hungrig, trött. Han kunde både jubla och gråta. Nu får vi se en utstrålning av Jesu gudomliga makt. Utstrålning heter på tyska ERKLÄRUNG. Därav har vi fått det svenska ordet FÖRKLARING. För ett kort ögonblick öppnas den himmelska verkligheten för oss och vi får se att Jesus är HERREN. Därför kan man också kalla denna dag för Jesu Herrlighets dag. Det är bra att vi är med om detta. Då kan vi få erfarenhet av det som gjorde Johannes så glad och så ivrig. Vi får längtan efter att kunna säga som han: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning (Joh 1:14 Fb 2014).
På berget får vi se hur två män kommer och ställer sig bredvid Jesus. Det är Mose och Elias. Mose var redskapet som kärlekens Gud sände bl.a för att berätta om kärlekens bud. Elia var en tuff profet från Gileads bergsbygd. När främmande gudar dök upp i landet fick Elia ropa ut att HERREN ÄR GUD. Men Elia behövde bara visa sig så sa alla som såg honom: Där går ”Herren är Gud”. Namnet Elia har den betydelsen.

JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED så att vi förstår att säga NEJ till alla makter, krafter och gudar som vill fånga oss och säga JA till kärlekens Gud.
När Petrus såg Mose och Elia sa det klick i hans hjärna. Den högtid då man talar om Mose och Elia var Lövhyddohögtiden. Det var höstens stora glädjefest, Då talade man inte bara om dem utan man umgicks också med dem. Man öser vatten med fröjd i frälsningens källor och mycket annat. När Petrus förstod detta sa han: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.
Lägg märke till att han inte säger som vi skulle säga: "Vi vill bygga hydda åt oss själva och ha det ljuvligt och gott här". Vi fastnar så lätt i ljuvliga känslor. JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED där på berget,  ty nära dig, Jesus, tappar vi den äckliga koncentrationen om oss själva.
På berget kommer en ljus sky. Skyn är i Bibeln tecknet på Guds närvaro. I andra Moseboken går Gud före folket i en molnsky, På Himmelsfärdsberget var det en sky som tog bort Jesus. Han gick från vår värld och in i Guds värld. På förklaringsberget hör de Faderns röst: Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till honom.

JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED, för då förstår vi vem du är och vi får en ny glädje i vår bibellyssning. Från Förklaringsberget tar vi med oss fröpåsar fulla med ordfrön. På berget växer ingenting. Vi sår ut dem i vår vardags-världs mylla. Gör så och var nyfiken på vad som händer.

Efter Förklaringsberget, då vi kommer till åttonde söndagen efter Trefaldighet, säger vi:
DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED,
ty då får vi hjälp att ta hand om svårbegripliga människor. Nedanför berget möter Jesus människor som kommer bärande på en sjuk pojke. Man kallar honom månadssjuk. De hade fört honom till några av Jesu lärjungar. Men de kunde inte hjälpa honom. De hade inte varit med på berget. De står där missmodiga och säger: Varför kunde inte vi? Så undrar också vi många gånger.
När vi går i egen duktighet händer inte så mycket. Därför får vi säga till Jesus: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED. Utan Jesus kan vi ingenting göra (Joh 15:5). Men allt förmår jag I HONOM som ger mig kraft (Fil 4:13).

Budskapet i åttonde söndagen efter Trefaldighet kan sammanfattas så: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED, ty då får vi klarsyn över vad som sker i det som sker.
Akta er för falska profeter, säger Jesus i dagens evangelium ( Matteus 7:15-26). De klär ut sig. De luras.
Och kärlekens apostel Johannes skriver i ett brev till oss (1 Joh 4:1-6): Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.
Kristen tro är inte godtrogenhet. Den går inte på vad som helst som ser andligt ut.
Det pågår en ständig kamp om oss människor. Vi utsätts för påverkan, indoktrinering, propaganda. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar. Luras. Man vinklar TV-program, man gömmer undan halva sanningen i tidningar ...
Och i kyrkorna? Mycket av det som var rätt för 62 år sedan då jag avlade mina prästlöften är idag "wrong".
Allt detta gör många osäkra. Vad ska vi tro? Kyrka, vart går du?
Men kristen tro är inte kritiklös. Vi är inte hjälplöst utlämnade åt alla idéer och ideologier som snurrar runt.
Vi kan säga till Jesus: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED OSS.

När Jesus får arbeta med oss genom sin Ande och sitt ord hjälper han oss att hålla balansen: Att inte gå på vad som helst. Och inte säga nej till allt. När han får öppna Ordet för oss genom sin Ande utrustar han oss med klarsynthet och omdömesförmåga. Med förmåga att använda bibelord för att öppna folks ögon och hjärtan, och inte för att slå dem i huvudet med. ”Det är forskjell på å bruke Ordet till sverd, og benytte ordene till knappenåler (citat från norske biskopen Lönning).

Lägg märke till ett ord som profeten Mika ger oss i dagens GT:text - Mika 3:5-8.
Men jag, jag är full av kraft, av Herrens Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelser, för Israel hans synd.
Vi som är förkunnare, vi kan blogga och bluddra och predika och propagera mot allt som är syndigt och dåligt. Ibland har vi rätt i det vi säger. Vi kan ha rätt, men om inte GUDS ANDE är med, biter det inte på dem som lyssnar. Det bli inget styng i hjärtat. Och inte nytt liv i kristtrognas bröst (Sv. Ps 258:1). Därför är det så viktigt att allt Guds folk ber om den helige Andes kraft över predikaren och under predikan.

I dagens Sångpostilla får vi sjunga oss in i dagens budskap med hjälp av Sv Ps 362. Här får du texten så att du redan nu kan be för gudstjänsten på söndag. Och påminn Jesus om det som du vill: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED OSS.

Sv Ps 362
O helge Ande, dig vi ber
att du oss tro och visshet ger
och hos oss förbliver i svåra tider,
mest när slutat närmar sig och vi skall lämna livet.
O GUD FÖRBARMA DIG.

O ädla ljus, din klarhet ge,
att vi kan Jesus Kristus se
och i tro förbliver, ej honom sviker
som har kallat oss och ger oss arvslott i ditt rike.
O GUD FÖRBARMA DIG.

O kärlekseld, i hjärtat brinn,
allt hat, all ljumhet övervinn.
Kom och oss förvandla att vi tillsammans
i försonlighet och frid kan leva med varandra.
O GUD FÖRBARMA DIG.

O högsta tröst i all vår nöd,
tag bort vår fruktan, var vårt stöd.
Hjälp oss i vår svaghet att bedja, vaka,
nu och i den stund när vi den bittra död skall smaka.
O GUD FÖRBARMA DIG.

Och så till sist:
JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED! 
DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED!

i trons syskongemenskap önskas er alla GOD JULI!
Bengt Pleijel 88+

som har mer att ge på Kristi förklarings dag i SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 320, tryck här
och på åttonde söndagen efter Trefaldighet i SÅNGPOSTILLAN, årg 1 sid 328 tryck här
och vem vet, det kommer kanske HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen
inför nionde söndagen efter Trefaldighet på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut