tisdag 28 juli 2015

INFÖR NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET.

Vad är Guds mening med mitt liv? frågar du. På söndag får du svaret. Han utnämner dig till FÖRVALTARE. ”Gud anförtror sitt rike åt svaga människor”, står det i kollektbönen. Men var inte ängslig för att du är svag. Den som tar emot uppdrag gör han duglig till tjänst (2 Kor 3:4-6). Detta har Gud planerat redan från begynnelsen. GT-texten från 1 Mos 1:24-2:3, berättar om det.

  1. SALIGT MÖTE I BEGYNNELSEN!
GUD VÅR FADER är där och talar: Varde! Bliv till! När Gud talar då sker det något. En väldig ljusexplosion! Big Bang! Världen springer fram ur Guds skaparhand. Och så händer det ena efter det andra: Jord och hav, solar och stjärnor, fåglar och fiskar, träd och dofter. Och så gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
SONEN är med i jordens uppfinnarverkstad. Genom honom har allt blivit till, skriver Johannes (Joh 1:3 Fb). 1 Mos 1:1 kan också översättas ”i begynnaren skapade Gud”. Ja, skriver Johannes: I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Mörkret försvinner inte. Men det står under Guds kontroll.
DEN HELIGE ANDE kommer svävande över jorden som var öde och tom, och där mörker var över djupet. Kaos råder. Kaos betyder det oordnade, det farliga, det livshindrande, virrvarrret, oredan. När Anden griper in förvandlas kaos till kosmos. Kosmos betyder ordning. Det kan också betyda världen. När Anden kommer blir det ordning på världen! Vad Anden gör är viktigt. Anden svävar över Guds skapelse. Så småningom stiger Anden ned och ger åt människan en livets kyss (1 Mos 2:7).
Gud har skapat mycket. Vad fint det blev! Men nu är det som Skaparen stannar upp ett tag. Ska han våga sig på att uppfinna människan? Vad gör då Fadern? Han kallar till sammanträde med Sonen och den helige Ande. Efter det sammanträdet kunde man läsa i protokollet: Låt OSS göra människor till vår avbild (1 Mos 1:26). Fadern vågar skapa därför att Sonen sagt sitt JA. ”Går det snett för människorna, ställer jag upp som frälsare”. Och den helige Ande sa: ”Ja, jag lovar att ställa upp som hjälpare om det behövs” Och så blir människan till. Och genast börjar Fadern tänka på dig och mig. Paulus ger oss ett ”svindelord” om det. Han har utvalt oss i honom före världens begynnelse. (Ef 1:4). Kom inte och säg att ingen bryr sig om dig.
Skapelsedagarna tar slut. Gud har gjort så gott han kunnat. Och se, det var mycket gott. Nu kan Gud få vila ...
MEN!?! Det var något som inte blev så gott. Det är inte bra att mannen är ensam (1 Mos 2:18). Ensam är inte stark! Den svage mannen behöver hjälp. Nu får vi se hur Gud lägger mannen på operationsbordet. Han tar ut ett revben från mannen. Han formar det till en ”maninna” åt honom. Hon kallas så i Bibel 1917 (2:23). Bibel 2000 skriver i stället ordet ”kvinna”. På engelska heter det queen. Hon är hans drottning. "God save the queen".
Men har ni tänkt på att Gud här uppfinner ”jämlikheten”? Gud skapar inte kvinnan av mannens fot. Ty han skulle inte få trampa på henne. Han skapar inte kvinnan av mannens huvud, ty hon skall inte få förtrycka honom. Han skapar henne från hans sida, från platsen närmast hjärtat, för att de skulle stå sida vid sida och ”älska din nästa såsom dig själv”.
Jämlika – ja. Båda för höra av Gud: Du är så dyrbar i mina ögon ...
Jämlika - ja. Men inte lika! Så tråkigt ville inte Gud att vi skulle få det. Gud designar varje människa för sig. Ingen är lik den andre. Ingen är som du. Du är alldeles unik. Han skapade oss till original.
Och kyrkans uppgift blir sedan att hjälpa människor att befrias från ”kopiebördan” och bli de roliga, säregna original som Gud ämnat dem att bli. Vi är JÄMOLIKA!!

  1. SALIGT MÖTE OM FRAMTIDEN.
Först läser vi ett brev från Petrus: Första Petrusbrevet 4:7-11. Han säger att slutet på allting är nära. Hela hans brev handlar om hur vi nu skall rusta oss för att möta detta slut. Ett viktigt dokument. Vi bör studera det noga.
När jag förra veckan fick leda ett seminarium i Pingstkyrkan på Oasmötet i Jönköping berättade jag för dem att jag för 20 år sedan hade talat där om LEV I PETRUS. Inte om Levi Pethrus, utan om ”lev i Petrus första brev”. Det var en ekumenisk vecka och detta brev vandrade genom många kyrkor och samfund med mig som guide. Hela det brev med utläggning finns nu på bibelskolan.com och heter ”Oaser i öknen”
Vad gör du i sommar om det åskar och blixtar, regnar och stormar och du fryser och blir ledsen i ansiktet? Två förslag: 
 1. Sjung psalm 11, vers 2. Refrängen är: då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud! 
2. Läs OASER I ÖKNEN. Vid oaserna träffar du både Petrus och mig. Du hör oss samtala om vad där står. Dagens text finns på Oas 32 och 33. Du får där ett saligt möte om en salig framtid.

Vi får också ett viktigt budskap som Matteus nedtecknat – Matteus 25:14-30. Matteus bjuder in oss till ett saligt möte om vår framtid. Han berättar att vi utnämns till förvaltare. Då får vi inte bara utnämning utan också utrustning och får veta hur vi använder den. Vi får ett startkapital. En förvaltare får fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Många känner igen sig i den som ”bara” fick en talent. Orättvist! Slutet blev inte gott för honom.
När jag begrundade denna text blev min reaktion att jag skulle bli helnöjd över bara en talent. Jag berättar också hur jag och du fick ”enpundsmannen” på andra tankar strax innan han skulle kastas ut till mörker och tandagnisslan. Är du nyfiken på hur jag tänkte och hur det gick för ”enpundaren”, läs Sångpostillan, adress se nedan. Var beredd på saligt möte!
  1. SALIGT MÖTE 2015.
Förra veckan hände det. Jag var på Oas-möte i Jönköping. Det är min födelsestad och där bodde jag i 16 år. Nu fick jag trona på minnen från min ungdoms ”bus-stora dar”. Men jag slapp att gräva ned mig i dem. Jag nåddes av budskapet från Lukas 21:28
Räta på er och lyft era huvuden ty er befrielse närmar sig!

Ja, vi fick verkligen hjälp att sträcka på oss, och räta på oss, och lyfta våra huvuden, och när vi gjorde det fick våra ögon fäste i Jesus. Alla ting runtomkring fick vi se som han och med hans möjligheter. Vi fick öppnade ögon!
Det var fler än många som var med – en skara som ingen kunde räkna – barn, unga äldre, vitskallar, svartskallar och dumskallar, äldre damer och gubbar, som "rullatorerade" fram, brustna med trasiga minnen som satt spår i ögon och kroppar, väluppfostrade men med djup längtan efter sårbehandling för trasiga minnen, törstiga med trängtan efter strömmar av levande vatten. Många kom med det ”hemliga rummet”, som Frostensson säger att vi ska öppna när Jesus från Nasaret går här fram, det där rummet ni vet som gömmer så många skämmiga och såriga minnen. De sökte hjälp och fick hjälp av de många förebedjarna, biktprästerna, helandegudstjänsterna i Sofiakyrkan, den djupa undervisningen där Jesus och den helige Ande fick göra det de längtat efter så länge: Befria, hela, upprätta och uppräta. Det hemliga rummet tömdes och en frisk Ande släpptes in.
Det är märkligt vad mycket roligare det blir när Jesus och den helige Ande får vara huvudaktörer i våra gudstjänster. Lovsången blir så äkta, glädjen så glad. Jag undrar om Lisa, som ledde sången, hade gått i skola hos Jedutun (uttalas Ge-du-ton). Jedutun hade profetisk anda till att spela tack och lovpsalmer till Herren (1 Krön 25:3 Bibel 1917). Guds Ande lyfte sången och Guds Ande talade genom förkunnare. Genom Berit som fick tjänstgöra som ögonläkare så att vi fick öppnade ögon. Genom Hanna som berättade för stora och små om hur Petrus och vi får komma ut ur fängelse. Genom Jenny som öppnade för oss berättelsen om gossen Samuel i templet...
Ett starkt och saligt möte med Herren har en stark och salig drivkraft att ge vidare det vi fått, Vi blev påminda om uppdraget för fäder och mödrar att öppna sina hjärtan för barnen och barnen sin hjärtan för dem. Vi fick resa jorden med runt och lära känna martyrer i andra länder. 

Vid bord i utställningshallen fick vi kunskap om hur vi kan hjälpa och stötta dem som lider. Vid ett bord köpte jag ett par skor, som gjorts av en man i Etiopien, När han tillverkade skorna bad han för dem som skulle bära dem. Om ni möter mig får ni gärna se ned på mig, för då ser ni ett par ”andebedda” skor. 
Vid ett bord påmindes vi om barn i vårt land som har funktionshinder av olika slag. Vi fick lära känna rörelsen ”Tro och ljus” där föräldrar med barn med intellektuella funktionshinder kommer samman, stöttar, leker, undervisar. I denna vecka samlas Tro och Ljus i Vadstena. Jag var med på deras möte för ett par år sedan. Jag bli gripen, hänförd, glad över att se hur det går att inte bara prata om kärlek, utan också att leva ut den,
Budskapet om Korset var tydligt. Korset är befrielseporten, där vi får lämna syndighet och stöddighet och bli som barn . Vi får säga med Visheten i Ordspråksboken 8:30 (Bibel 2000) ”då var jag som ett barn inför honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. Visheten är ju Jesus (se 1 Kor 1:30). När vi hittat Visheten i vers 30, hittar vi stoltheten i vers 31 - Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. På engelska heter stolt PRIDE. Jesus och Anden är ju Faderns två händer (se 5 Mos 33:27). De sträcker sin händer mot oss och bjuder upp till dans. Den gudomliga leken fick ta tag i oss i Idrottshallen i Jönköping.
För Oasmötet i Jönköping vill jag tacka med skönaste ord, för din kärlek och nåd som är gränslös, jag vill tacka för allt gott du gjort (Sv Ps 702).
Det är inte kört för svensk kristenhet. Någon står utanför församlingen "Lagomicea" och ringer på dörren. Ja, han ringer, bultar, klappar. Om det finns någon som hör och öppnar för honom blir det fest och kärleksmåltid med honom och han med oss (läs Joh Upp 3:14-22). När någon då öppnar, händer det något: Många rätar på sig, lyfter sina huvuden, befriade och stolta (pride) i Herren. De inbjuds att vara hans hedersgäster på en underbar

PRIDE-FEST-I-HERREN       


betygar
Bengt Pleijel 88+

som nu ger dig följande tips för sommarens regn- och solskensdagar:
SÅNGPOSTILLAN årgång 1, 9 efter Trefaldighet, sid 335, eller tryck här. Kan köpas på GAudete förlag, tryck här
Läs mer om skapelseskildringen i 1 Mos. Gå till www.bibelskolan.com nyfikenhetsvandring 9 och 10, tryck här
Lev i Petrus första brev, se www.bibelskolan.com /Bengts återvändsgränd /Oaser i öknen. Dagens text finns på Oas 32, tryck här och Oas 33 tryck här.
Hemsida för ”Tro och Ljus”, tryck här. Bed för deras helg i Vadstena denna vecka.

Vill du sprida HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS till någon, ge dem adressen bengtpleijel.blogspot.se. Eller gör dem lyckliga genom att tala om att de kan bli vän med honom på facebook.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut