onsdag 9 september 2015

Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT – det är dagens tema. Vi hittar det då vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet, säger Jesus i dagens text från Matteus 6:31-34. Det ordet kan man sjunga. Melodi i psalmboken på nummer 686.
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen

Vi träffar kungen i Guds rike.
Han heter Jesus. Han vill idag lära oss att prioritera rätt. Allt det andra är inte oviktigt. Men ska vi komma rätt med allt det andra behöver vi först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Allt det andra kan göra oss självupptagna, ängsliga, bekymrade, ha-galna. Guds rike tar oss in i Faderns kärleksflöde. Vi blir himmelrika, generösa. Vi hittar hemligheten som säger att det är saligare att ge än att ta (Apg 20:35).
  Låt oss därför FÖRST söka honom som är KUNG i Guds rike. Vi träffar honom idag i Galileen. Jag bjuder er alla på en charterresa dit. GRATIS!
  Vi landar strax norr om Gennesarets sjö. Vi öppnar ögonen och häpnar. Vad vackert här är. Skönheten är bedövande. Vi känner doft av blommor och hör sång av fåglar. Det är nästan som om vi kommer i extas. Ordet extas betyder egentligen ”att komma ut ur sig själv”. Vi lyfts ut ur vår egen trångsynta, instängda glasbubbla. Vi ställs på tröskeln in till en ny och spännande värld: Guds rike.
  Där uppe vid Gennesarets sjö ser vi massor av människor. Men de är inte så vackra. Kläderna är trasiga, smutsiga, de luktar fattiga. Ja, det är Galileens fattiga vi möter. De är fattiga på pengar och fattiga i anden. I egna ögon är de misslyckade, värdelösa, odugliga. I frommas och förnämas ögon är de syndare. De lydde inte lagen därför att de inte kunde lagen. De visste inget om Luthers lilla katekes.
  Men just nu ser vi hur alla ser mot en person längst fram. Vi ser förväntan och längtan i deras ögon. De ser en som ser dem. Andra vänder bort blicken. Men Jesus ser. Bergspredikan börjar så: När Jesus såg folkskarorna…
  Vad gör Jesus då? Han sätter sig ned, kommer i ögonhöjd med dem, talar till dem. Han säger att han är sänd att frambära ett glädjebud just till dessa fattiga. Hans ord ger chockvågor genom dem alla. SALIGA DE … SALIGA NI …
  När vi läser bergspredikan är det viktigt att vi har klart för oss hur den börjar. Den börjar med att Jesus lägger himmelrikets salighet och glädje i de fattigas och misslyckades händer och hjärtan.
  Tomten säger: Kom alla snälla så skall ni få.
Jesus säger: Kom alla som misslyckats med att vara snälla så skall jag ge.
  Johannes berättar om Jesus: Vi såg hans härlighet …han var full av nåd och sanning. Jesus som är fylld av härlighet vill hjälpa oss ur vår förfärlighet. Han vill hjälpa dem som kommit in på fel färd i livet, att hitta en rätt färd. Därför är det viktigt att vi gör som vi nu sjunger:
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen.

Omsorg på gröna ängar.
  När den gode Herden tar hand om oss, leder han oss först till gröna ängar. Där får vi vila och där finner vi ro vid vatten (Psalt 23). Och nu får också vi, som just kommit till Galileen, slå oss ned på gröngräset. Jesus uppmanar oss att se på blommorna. Se på ängens liljor. Ja, poängen med livet är kanske att ge sig tid att stanna till och se på ängen. Där växer liljor och anemoner, gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
  Varför har Gud skapat och gett oss så mycket vackert? För att vi ska få vackra tankar.
  Vi släpper ju så ofta in i våra ögon det som är fult, som skrämmer oss och gör oss oroliga och ger bekymmer. Nej, stanna och se. Låt markens liljor för en stund lära dig att vara närvarande med dina ögon. Låt dig förundras!
Problemet med oss människor är att vi rusar förbi allting. Vi får för många synintryck. Vi vänjer oss av med att inte se det vi ser när vi ser. Vi rusar förbi liljorna och vi jagar förbi den lilla människoblomman, som letar sig fram i ljuset alldeles i vår närhet. Herre, när såg vi dig …
  Vad lär vi oss av liljorna? De sänker sina rötter ned i jorden. Sänk dig djupt in i Guds frälsande kärlek. Dröj där så att du blir både rotfast och trofast. Sug åt dig Ordet. Lyssna inåt.
  Liljorna öppnar sig mot himlen. Öppna dig mot himlen i tillbedjan och lovsång. Dröj där så länge att din kalk, din inre bägare, fylls på av liv och liv i överflöd.
  Jesus uppmanar oss också att se på fåglarna. Vi kan lära oss mycket av dem. Se på dem. Lyssna på dem. Särskilt på koltrasten, vår svenska nationalfågel. Fåglarna lovsjunger Guds godhet. ”en fågel sig gläder i himmelens höjd och vindarna lyfter hans vingar”. En fågel hjälper oss att lyfta vår inre människa till Gud och därför leva bekymmersfria. Och fåglarna har just nu lärt sig dagens bibelsång och tillsammans med dem sjunger vi nu:
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen

Be mer när du får det kymigt.
Johannes berättar att Jesus möter oss med NÅD och SANNING. Vi såg hans härlighet …han var full av nåd och sanning . Först kommer NÅDEN, hans stora varma, obegripliga kärlek. Han tar hand om oss, leder oss till gröna ängar där vi får vila och till vatten där vi finner ro. Han vill att liljor och fågelsång ”skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om” (Sv Ps 199:2). Sedan kommer han med SANNINGEN. Han vill tala allvar med oss. Idag vill han tala med oss om våra bekymmer. Han frågar oss ”Varför bekymrar ni er?” Det är en bra fråga. Bearbeta ditt inre suckande.
  Det finns bekymmer som man får. Plötsligt kommer de och oväntat. Ett svagt hjärta som säger upp sin tjänst. En olyckshändelse, ett gräl som ändrar allt. Men det finns också bekymmer som man gör själv. Man snickrar ihop dem, förstorar dem, förmerar dem, ältar dem. Bekymmer är farliga, högexplosiva. De sliter sönder oss. De har en otäck sugkraft. Vi fixeras vid dem. De klibbar. Bekymmer drar till oss ännu mer bekymmer. Job säger: Vad jag fruktade för det drabbar mig.
  Finns det någon hjälp mot bekymren? Ja. Jesus säger att om morgondagen kommer till oss med en massa otäckt som kommer att drabba oss, så får vi tala strängt till Morgondagen och säga: De bekymren får du allt kånka på själv. Morgondagen får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
  Upptäck hur det blixtrar till ett budskap i ordet BEKYMMER. Mitt i ordet bekymmer finns bokstäverna K Y M. På slangspråk talar man om det som är kymigt = svårt, olustigt, besvärligt. Men före bokstäverna K Y M står det B E. Efter K Y M står det M E R. Alltså: BE MER NÄR DU FÅR DET KYMIGT.
  Ta kontakt med kungen i Guds rike. Tala med honom om dina bekymmer. Lägg inte locket på. Tryck inte ned bekymren. Då hamnar de i magen och ger dig magsår. Lägg dem i hans händer, lyssna in hans ord i ditt hjärta. Han säger Bekymra er inte. Ja, det har säkert många snälla människor sagt till dig. Bekymra dig inte så mycket. Ta livet med en klackspark. Men när de säger så, får du bara ännu ett bekymmer: Bekymret över hur du inte ska bekymra dig. Men när du hör Jesus säga det, märker du något: På ett gåtfullt sätt strömmar det ut kraft från honom. Han ger det som han säger. När han talar sker det något. Han låter en anda av sorglöshet, bekymmersfrihet, glädje komma in i dig. Bekymmerskrampen släpper. Ja, detta kan hända när vi gör som vi sjunger i dagens bibelord:
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen.

Det bli bättre när vi vänder om.
Nu händer det något bland folkmassorna på Bergspredikans berg. De upptäcker vad OMVÄNDELSE är. Alla dessa trasiga, fattiga, misslyckade, olyckliga, syndiga, alla var de omvända. ALLA VAR VÄNDA MOT JESUS!
  De ser hur Jesus ser dem. De får förväntningar på vad Jesus skall göra med dem. Jesus vänder inte bort blicken som andra gör. Jesus ”förbarmar sig över dem, han ömkar sig över dem” (1917), Hela hans inre lider med dem. De är så skadade, härjade, hjälplösa. Som får utan herde” (Matt 9:36). De hör Jesu röst: Kom till mig! De hör hur han frågar: Vad vill ni att jag skall göra för er? Till Jesus får de (och vi) komma sådana vi är. Men de (och vi) behöver inte förbli sådana vi är.
  Det är inte frågan om BÄTTRING, vad de och vi ska göra för att bli accepterade. Det är fråga om OMVÄNDELSE. De vänder ryggen åt gårdagarnas nederlag och ansiktet mot Jesus, som frågar: Vad vill ni att jag skall göra för er? Både Bibel 2000 och Folkbibeln har ersatt ordet BÄTTRING med ordet OMVÄNDELSE. Bättring handlar om vad jag ska göra. Omvändelse handlar om vad Jesus får göra i mitt liv. Det blir bättre när vi vänder om. Vi upptäcker att Guds rike består inte av mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
  RÄTTFÄRDIGHET – inga klädbekymmer. Vi blir klädda i Kristi rättfärdighets kläder. ”Ty han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet” (Sv Ps 147:2)
  FRID – i Gud rike försvinner all värk både i huvud och i hjärta, ty där skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus ( Fil 4:7)
  GLÄDJE ty Guds Ande leder oss in Guds rikes kraftfält - i Kristus. Gläd er i Herren alltid (Fil 4:4). Där tar glädjen aldrig slut. Finns all tid. Varje nu. Just NU!
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen.

Recept nu
Studenter sjunger att den ljusnande framtid är vår. Media berättar att den mörknande framtid blir svår.
  Det skakar i världen. Krig, kriser, skottlossning, vägar fylls av flyende, rädda människor. T.o.m. svenskar blir villrådiga inför allt som sker. Allt kommer plötsligt. Ett kraftverk slås sönder - allt slocknar, inget vatten, ingen el. börser kraschar. TV tystnar, nödnummer 112 svarar inte.
  Vet vad du skall söka först. Sök inte först morgontidningen, Eko, rapport … Gör du det skall allt deras mörker uppfylla dig!
  Sök personlig relation med Jesus. Nödnumret till honom fungerar. Du hittar det i kyrkans telefonkatalog (som vi kallar psalmboken). På nummer 42 - 1, 2, 3, 4, hittar du EN som svarar ”i all nöd”. Han ger ”de bästa råd”. Han kan befria från ”synd och skuld” och förlösa dig ”ifrån allt ont”. Han leder dig till kraftkällorna ”livets ord, dopets bad, nådens bord”. Ditt hjärta fylls av lovsång – ”dig vare pris” … Du behöver aldrig vara ensam när ”mörkret begär dig”. Åkalla hans namn. Säg Jesus. När du inte vet hur du ska be, öva dig i Jesusbönen: ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig / över dem /över oss.”
Välkommen också på spännande vandringar i bibelskolan.com. Dagens text från Bergspredikan - Matteus 6:31-34 – finns i boken ”De himmelrika” sid 92-94, eller tryck här, och i boken Sångpostillan, sid 382, eller  tryck här

Ja, låt oss söka först Guds rike och hans rättfärdighet, och vara nyfikna på vad som då händer, uppmanar er med varma hälsningar

Bengt Pleijel 88+


2 kommentarer:

 1. Hej Bengt och tack för söndagsgodis redan på onsdagen!

  Jag har försökt "uppdatera" den bibelvisa du använder, även om jag vet att "1917 års version" sedan länge är mycket insjungen:

  Sök allra först Guds rike
  och hans rättfärdighet,
  så ska ni få allt det andra med,
  halleluja, amen.

  Och så har jag lagt till verserna som sjungs i Youtube-klippen på nätet (fast här på svenska):

  Människan lever ej bara av bröd
  men av varje ord
  som går ut från Guds egen mun.
  Halleluja, amen.

  Be till Gud och ni ska få,
  sök och ni ska finna,
  bulta och dörren ska öppnas för er,
  halleluja, amen.

  Se och lyssna på http://www.friapsalmboken.blogspot.se/search/label/S%C3%B6k%20allra%20f%C3%B6rst%20Guds%20rike

  SvaraRadera
 2. Tack för en så innehållsrik predikan som vi fick höra live idag! Tack för allt som du delar med oss!

  SvaraRadera

Skriva ut