onsdag 16 september 2015


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

JA, MÅ DU LEVA …
Det är budskapet denna söndag - ”höstens påskdag”. Temat är DÖDEN och LIVET. Döden får inte sista ordet. Marta och du och jag får träffa Honom som säger de starka orden: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör … Vi får häpna över vad vi får vara med om: Vi får se Lasaros komma ut ur sin grav (Joh 11:28-44). Vi får se änkans son i Nain resa sig upp från sin bår och börja tala (Lukas 7:11-17). Vi får höra hur Jesus säger till Jairos döda dotter: Lilla flicka , jag säger dig stig upp och hon gör så (Markus 5:35-43, jfr Höga Visan 2:12-14).
När Jesus uppväcker dessa tre pekar han på vem han själv är: Livets Konung. De får leva ett tag till på jorden och då leva på minnet av att ha blivit berörda av Livets Herre. Men efter en tid dör de. När Jesus själv dör och uppstår förstår vi att Jesus är starkare än döden. Vi behöver inte vara rädda för att dö, när vi känner Jesus. Därför att Jesus uppstår på den tredje dagen vågar vi tro på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi får inte leva här på jorden för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. Och vi får sjunga: ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått (Sv. ps 258:2). Ja, må du leva …

Hur skall vi få in detta budskap i vårt eget hjärta?
Jag föreslår följande: Du försöker träffa den person som har samma förnamn, samma efternamn och samma personnummer som du. Har du glömt hur han/hon ser ut kan du stämma möte med den personen i badrummet. Där har du ett stort och fint porträtt av densamme. Sjung sedan den gamla födelsedagssången med följande text:

Ja, må du leva /3/ så länge du får.
Av vad skall du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.
Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor.

Tänk efter vad du nu har sjungit till dig själv!
  1. JA …
Det är viktigt att du lär dig leva på livets JA-sida. Det är mycket som gör att vi så lätt fastnar i negativa, mörka, smutsiga tankar. Vi ältar dem. Vi smittar ned andra med dem. ”Där två eller tre äro församlade, där äro sjukdomar, dåligt väder och eländesnyheter närvarande”. Lär dig hitta JA! Säg det, om du vill, på hebreiska. Där heter det AMEN. ”Vad betyder det?”, frågar Luther i lilla katekesen och svarar själv: ”Amen, Amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske”.
Alla Guds löften har i honom (Jesus) fått sitt ja. Därför får vi också genom honom säga vårt Amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan ( 1 Kor 1:20-22 Fb 14).
Kom ihåg: Det heter inte halleluNEJ. Det heter halleluJA! Say YES to JESus!

  1. MÅ DU LEVA
Om den förlorade sonen berättas att han vänder ryggen åt far, och far till Mallåkra med miljonarv i plånboken. Där lever han livat. Och ni vet hur det gick. Bortskämd överklassgosse svinar ner sig och kommer hem som lusrik smutsgris. Den märklige fadern tar emot honom, upprättar honom, ställer till med fest och säger till äldre brodern som var hemma: nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död men har fått liv igen. (Luk 15:32).
Det är skillnad mellan att leva livat och leva livet! När jag lever livat hamnar mitt stora, stackars, duktiga, ömtåliga JAG i centrum, det där jaget som människor omkring mig tycker är så tröttsamt. Satsa på dig själv. Det börjar med happy, happy. Men slutar med sorry, sorry. Mitt huvud känns så tungt …

Om jag lever Livet beror det på att jag träffat honom som är Livet. Det har blivit tronskifte inom mig. Hans Majestät JAG har fått abdikera för Livets Konung. Paulus uttrycker det så här: Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig, och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig själv för mig (Gal 2:20). Jesus själv säger: Jag har kommit för att ni skall ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10). Ja, må du leva Livet, så att du själv kan sprida himmelsk vardagsgodis (som du får hämta ut varje söndag).
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se.
JA, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske” (Sv Ps 89).

  1. AV NÅD SKALL DU LEVA SÅ LÄNGE DU FÅR
Jag som skriver detta har levt mycket länge – 88 år. Nu är det bara 32 år kvar tills jag blir lika gammal som Mose. Om jag får leva så länge. Jag bekymrar mig inte så mycket för morgondagarna år 2047. Det räcker bra att ta ”blott en dag, ett ögonblick i sänder”. Det har Lina lärt mig.

Varje människas liv kan vara präglat av både glädje och smärta. Där kan vara stilla kärleksstunder med Honom som är Livet. Det kan vara stormiga ”obegriplighetserfarenheter” där jag brottas med Honom och måste säga: ” Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert: den väg du mig för, för mig är den bästa ändå” (Sv Ps 268:1). Jag får ta emot att varje år och varje dag ”är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Var dag är en nåd dig given från himlen, besinna det!” (Sv Ps 180:1). Så länge jag får, får jag leva Livet. Paulus skriver till oss på denna ”Livet-Döden-söndag”: För mig är livet Kristus och döden en vinst (Fil1:21 Fb14, episteln årg 3). Han har tydligen en annorlunda uppfattning än många om högsta vinsten!
  1. Sedan, ja, DÅ SKALL DU LEVA DÄR ÄNGLARNA BOR.
Det finns mänskor som är närsynta. De ser inte längre än näsan räcker, och livet rinner ut. De sjunger så sorgligt om att när du har levat, ja då skall du ”skjutas på en skottkärra fram”.
Vi vet något mer. Vi vet på vem vi tror (2 Tim 1:12). Därför vet vi vad Gud vet om vår framtid (se Jer 29:11-14). Och vi vet vad Britt G. Hallqvist vet: ”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång” (Sv Ps 285:1). Vi får veta detta då Jesus får samtala med oss om att vi hör ihop (Psalt 25:14). Han vill umgås förTROligt med oss. ”Saliga visshet, Jesus är min! Himmelens glädje fyller mitt sinn. (Sv Ps 259:1).
Och vet ni vad?! Vi kan redan nu få kika in genom pärleporten och få se platsen där änglarna bor. Vi gör det varje gång vi firar högmässa. Vi ställs på tröskeln in till himlen. Det som skiljer vår värld från änglarnas värld blir tunt och genomskinligt. Halva altarringen är här, den andra där.

Vi får leka himmel i högmässan (jfr Ordspr 8:30 Bibel 2000). Vi ser prästen där framme. Ja, vi vet att han inte är någon ängel. Men hans knepiga skröpligheter övertäcks av den vita alban. Nu är han Guds ängel (=budbärare) som förkunnar evANGELium. Eftersom (pärle)porten är trång hjälper han oss att i syndabekännelsen lägga av både syndighet och stöddighet. Vi fastnar i porten om vi inte får bli av med skräp och skryt och synd och skam. På andra sidan porten upptäcker vi varandra på ett nytt sätt. Vi är barn! Små barn och gamla barn, vit/svart/flint- skalliga barn. Men barn …
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! (1 Joh 3:1). Högmässan är Guds barngudstjänst.

När vi i högmässan sjunger ”Herre förbarma dig över oss” så är ju det ett rop efter barmhärtighet (barm-hjärt-ighet). Har du, Gud, hjärta för oss? Gud svarar med att låta prästen (mer eller mindre änglalikt) sjunga änglasången från Betlehem ”Ära åt Gud …” Gud har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Den Enfödde som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz). Och sedan genom bibeltexter, psalmer, predikan, böner öppnar Gud sitt hjärta för oss. Allra tydligast hör vi pulsslagen från Guds Fadershjärta i nattvardsmässan: För Dig! För Dig”. Vi är Guds älskade barn.

Och lovsången brusar. Tillsammans med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran får Guds barn sjunga, tillbe, leka, dansa och jubla. Högmässan är Guds barns lek inför Fadern. Vi tar glädjen på allvar!
Guds lekfulla barn i Zululand sjunger för oss, Guds stelfrusna barn i Norden:
Låt oss vara starka, starka, vi som blivit hjälpta.
Vi är ju bott små barn. Låt oss ej gå vilse på stigen
men gripna av längtan säga till alla just så: Konungen älskar oss!

  1. LEVA LEVAORD.
Nu skyndar vi oss till ”leva-orden” i dagens texter.
GT-texten från Jesaja 26:19 uppmanar oss att vakna och jubla. Varför ska vi det? Undersök.
Episteln från 2 Kor 4:7-14 berättar om ”den väldiga kraften” som vi behöver mycket av när livets jobbigheter blir allt för jobbiga. Paulus visste en hel del om det. Och han vill att vi skall veta det. Den väldiga kraften kan du få ta emot, du gamla spruckna, svaga, kantstötta lerkärl. Är du inte nyfiken?

Evangeliet från Johannes 11:28-44 (läs gärna hela kapitlet) ger dig sex frågor att fundera på:

1) Jesus får veta att Lasaros blivit sjuk. Varför dröjer Jesus i två dagar. Varför tar han inte taxi direkt till Betania?
2) Lägg märke till att nu är det Marta och inte Maria som samtalar med Jesus. Vad säger Jesus till henne?
3) Det står att Jesus grät. Varför?
4) Det står att Jesus blev upprörd och skakad? Varför?
5) Hur får Jesus den döde Lasaros att komma ut ur graven?
6) Lasaros kommer ut bunden av bindlar. Kan den som blivit frälst behöva bli frälst?
Vill du ha sällskap med en guide som undersökt händelserna med Lasaros? Du träffar honom i Sångpostillan, årg 1, sid 389, eller på bibelskolan.com tryck här. Han har faktiskt samma förnamn, samma efternamn och samma personnummer som

Bengt Pleijel 88+
och han har en god önskan just till Dig: Ja, må du leva!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut