onsdag 2 december 2015

INFÖR ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

GUDS RIKE ÄR NÄRA

Det är söndagens melodi.
Det talas och sjungs mycket om Guds rike i Bibeln. Jesus talar om det. Apostlarna gör det. Änglarna sjunger. Vi ber om det: Låt ditt rike komma. Men Guds rike – vad är det?
Vår gamle vän från 1500-talet, Martin, han som är så frågvis, men alltid själv snällt svarar på sina frågar, han skriver:
Tillkomme ditt rike.
Vad är det?
Guds rike kommer väl av sig självt vår bön förutan, men vi bedja i denna
bön, att det må komma även till oss.
Huru sker det?
När vår himmelske Fader, giver oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd sätta tro till hans eviga ord
och så leva i Gud här i tiden och sedan i evigheten.
Vilket bra svar! Men begriper du?

För femtio år sedan skrev en präst på Västkusten boken ”Innersidan”. Där står det: "Tillkomme Ditt rike, Ditt rike kan inte pekas ut på kartan. Men varje gång en syndare gör bättring är det en seger för Ditt rike.
Och varje gång Du får tala till oss genom Bibelns texter, och i nattvarden får säga oss att vi trots allt är älskade, då är vi innanför gränsen till Ditt rike.
TILLKOMME DITT RIKE till våra hjärtan så att Du får regera oss inifrån.
TILLKOMME DITT RIKE till våra hem och våra arbetsplatser.
TILLKOMME DITT RIKE till människor Du sänder i vår väg, så att de ser att de är älskade och att Du har en mening åt dem i livet.
TILLKOMME DITT RIKE till människor av alla folk så att evangeliets glädje når ut..."
Vilket bra svar! Men begriper du?

Jesus talar mycket om Guds rike (eller himmelriket). Han ägnar många timmar åt att tala med sina lärjungar om detta rike. Efter sin uppståndelse ger han dem en sex veckors bibelskola. Ämnet: GUDS RIKE (Apg 1: 1-4).
Han ger dem en marschorder att gå ända till världens ände och predika om Guds rike. Men först skall de vänta i 10 dagar på den Helige Ande. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
Apostlarna gör så. Det sista vi hör om Paulus är att han får husarrest i Rom i två år. Han får ta emot besök. Med alla talar han om Guds rike (Apg 28:30-31).
När Jesus vandrar omkring stannar han ofta till och talar om Guds rike. Riksdagsmannen och professorn Nikodemos fick ett långt nattligt samtal med Jesus om Guds rike (Joh. 3:1-12).

Men Jesus säger aldrig direkt vad Guds rike är. Han talar inte om pärleportar och gator av guld. Och inte om en musikskola där man lär sig spela på harpa. Han berättar om bonden som sår frön och om kvinnan som bakar surdegsbröd, om affärsmannen som letar skatter på stormarknad, om bonddrängen som hackar den hårda jorden och så plötsligt … ja, ni vet.
Alla dessa bilder talar inte om hur vi ska kunna komma till himlen. De talar om hur himlen kommer till oss. Himlen dyker upp i vår vardagsvärld – i det lilla, det enkla. Det ligger fördolt - i marken, i en liten surdegsbit, i ett litet frö, på stormarknaden … Det har en stark, inneboende kraft. Den som upptäcker det blir så ”himla glad”.
Vilket bra svar! Men begriper du?

Dagens tema finns i Jesu första predikan. Predikan var mycket kort. Den lyder så här enligt Mark 1:15, Fb14 :
Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!
Man kan höra dessa ord och ändå ingenting begripa. Man hör uppmaningen SE, din konung kommer till DIG! SE Guds lamm som tar bort världens synder. Man kan sjunga: ”fäst dina ögon på Jesus” och ”SE Jesus är ett tröstrikt namn”. Men ingenting händer. Man ser ingenting och begriper ingenting. Varför? Svaret är mycket enkelt:
Gud har inte skapat dig med ögon i nacken!!
Du måste vända om. Och då ser du: Där står Jesus. Han ser dig! Och du ser honom. Det blir ett personligt möte. Du anar en enorm barmhärtighet. När du tar emot den händer det något: Guds barmhärtighet ”skall mig stödja, lyfta, liva så länge hjärtat i mig slår” (Sv Ps 245:8).

Nu kan du kanske ana vad Jesus menar när lärjungarna undrar varför Jesus talar i liknelser. De får ett svar som du först tycker är mycket underligt: Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte skall se, fast de ser, och inte förstå, fast de hör (Lukas 8:9-10).
När vi hittar en bild, en liknelse, så gör vi ju det för att folk ska fatta, vad det är fråga om. Få en aha-upplevelse. Men Jesus talar inte i liknelser för att folk ska begripa, utan för att de inte skall begripa!
Är det någon som begriper?

Låt oss leta rätt på hemligheten i detta. Jesus talar ju om Guds rikes hemligheter. Precis som julklappen under granen. Han längtar efter att se hur vi öppnar paketet varsamt och han gläder sig när vi hittar gåvan: HIMMELRIKETS PÄRLA. Men Jesus kastar inte pärlor omkring sig hur som helst (Matt 7:6). Han längtar efter att få ge dem personligen till den kommer till honom.
Vi begriper att vi ingenting begriper av detta om inte hemligheten med ordet begripa görs begripligt för oss. 

Ordet BEGRIPA består av två ord: 1) BE 2) GRIPA.
Omvänd er och tro …
HELT OM BE! Det börjar med bön. Herren umgås förTROligt med dem som vördar honom (Psalt 25:14).

HELT OM SE! Framför dig står Jesus. Mina ögon se alltid upp till Herren (Psalt 25:15a).

HELT OM GRIP! Jesus har famnen full av himmelska hemligheter. Han löser mina fötter från nätet (Psalt 25:15b). Du griper tag i hans lösningar av dina låsningar. Du som hörde till sittar- och suckarfolket blir vandrings- och lovsångsfolk!

Det budskap Jesus ger är kärlekens budskap. Men kärlek är något oändligt skört och fint. Vi behöver be den helige Ande om hjälp att se och ta emot. Himmelrikets pärleglädjor väntar på dem, som tar emot hans ord. Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Smaka på de orden: RÄTTFÄRDIGHET …. FRID … GLÄDJE I DEN HELIGE ANDE.

Vilket rikt liv vi kan få, när Guds rike får landa hos oss. Därför ber vi: Tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. Vi må lägga in en djup längtan här: O, att ditt rike måtte komma.
Mitt i denna bön står Jesus. Det är han som är kung i detta rike. Han tar oss med på ”pärl-letarvandring” i dagens tre texter. Tre personer träffar vi där förutom Jesus. De har alla erfarenheter av Guds rikes rika liv.

JESAJA berättar i Jesaja 35:1-10 om hur sorg och suckan flyr … 
Något rikt kan hända i vårt livs öken, där så mycket känns torrt, tråkigt, enahanda. Jesaja berättar om jubel och glädje och sång som hittar in till dig. Han berättar om liljor som blommar, om styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Han berättar om DEN HELIGA VÄGEN som drager till Livet! Det sägs att ingen oren får gå på den. Att du hittar dig själv där, beror på att du låtit Jesus – han som är VÄGEN - ta hand om ditt gamla smutsiga liv. Han kan rena från all synd (1 Joh 1:7). Och göra något alldeles nytt …

JAKOB, han som är Herrens bror (Gal 1:19) och ledare församlingen i Jerusalem (Gal 2:9,12), han har skrivit brev till oss som bor i världens ände (Apg 1:8). Läs Jakob 5:7-11. Vi tror ju att vi är världens centrum. Men när hans Majestät JAG får stiga ned från tronen för att ge plats åt Jesus, får vi veta att vi inte är bortglömda. Jakob skriver till oss: Herren är nära. Just nu står han vid dörren och vill komma in. Han har mycket han vill tala med oss om. Räkna med förvandlingsunder! Herren är rik på medlidande och barmhärtighet, skriver Jakob.

MATTEUS har i dagens evangelium, Matteus 13:31-34, nedtecknat ett par av Jesu liknelser. Himmelriket är som … säger Jesus och så berättar han om bonden som sår och kvinnan som ställer till med storbak.
Ett litet frö verkar så litet och ynkligt. Men det är programmerat med rötter, stjälk, blad, frukt, doft …
Ett litet bibelord ser så vanligt ut, säger mig inte så mycket. Men när det stoppas ned i hjärtats mylla och vattnas med bön, händer det något: Det öppnar sig och blommar ut i glädje, kraft, uppmuntran.
En liten bit gammal surdeg verkar rätt ”betydelsefattig”. Men den rymmer oanade krafter. När den blandas med mjöl kommer degen i jäsning serveras det nyttigt surdegsbröd för hela familjen.
Så är det med himmelriket, säger Jesus. I det Jesus gör och ger ligger himmelrikets glädje och väntar på oss. Guds rike är mycket nära! Vi tackar och ber:
Tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. O, att ditt rike måtte komma …

Ja, detta budskap längtade Jesaja, Jakob och Matteus att få förmedla till oss. Men nu dyker en fjärde person upp. Det är han som skrivit Sångpostillan, årgång 2. Han påstår att han har mycket mer att förmedla och få oss att upptäcka om Guds rike. Han träffas i boken Sångpostillan årg 2 på sid 15, eller gå till www.bibelskolan.com. Tryck här så träffar du honom där. Du får själv avgöra om du tycker att han rätt, då han säger att han har mycket mer att förmedla och få oss att upptäcka.

Har du julklappsbekymmer? Vad ska man ge till den som har allt utom SÅNGPOSTILLAN ÅRG 2,  och boken ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD? Kontakta GAudete förlag. Tryck här. Eller ring 042/ 37 48 10.

Vi tänder det andra adventsljuset och gläder oss åt att Herren är nära!
GLAD ADVENT!

Bengt Pleijel 88+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut