tisdag 19 april 2016

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Välkommen till SJUNG-SÖNDAGEN!

Ja, den heter så i sin underrubrik: CANTATE - inledningsordet i dagens gamla introitus: Cantate Domino canticum novumSjung till Herrens ära en ny sång. Det är också dagens Psaltarpsalm (118:1-8). Denna söndag vill hjälpa våra ”hjärtan att i livets alla växlingar ha sitt fäste i den sanna glädjen”(citat från förslag till dagens bön).
Mitt i alla växlingar, som skakar oss, kan något oväntat, spännande och underbart hända oss: Vi får lära oss att VÄXA I TRO. Det är söndagens tema. Vi får gå från krasch till krasch, och från kraft till kraft, och mogna och bli både trofasta och rotfasta.
Det går att sjunga om växandet. När Andens vind började blåsa genom kyrkor och samfund på sjuttio- och åttiotalet var det många som hittade melodier till bibelord. Om något av värde skulle ske i våra liv och våra församlingar så lärde vi oss att ”inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren” (Sakarja 4:6, Sv Ps 682). I Psaltaren 71, som i 1917 års Bibel hade överskriften ”en gammal mans bön” sjöng vi ofta detta ord: Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen …(Psalt 71:21 Bibel 1917). Också vi som kommit in i gubb- och gum-åldern kan behöva be om att få växa i tro, hopp och glädje. Det finns mer att erfara. Och mogna i. Vi är ju inte riktigt färdigfrälsta! Ännu …
När detta skrivs är datum 19 april. Olof Pettersson har namnsdag. När han hade varit i Tyskland och studerat kallade han sig Olaus Petri. En duktig karl, som studerat både i Örebro och Wittenberg. Han var en tid kansler hos Gustav Vasa, blev prästvigd vid 47 års ålder och kyrkoherde i Stockholm. Mäster Olof var tuff. Han vågade kritisera kungen och blev dömd till döden. Men benådades. Han gjorde många bra saker: Bl.a översatte han Bibeln till svenska och han reformerade kyrkan och hel del till.
För mig är 19 april en viktig dag. Det är min dopdag. Då kopplades jag in på kraftledningen från Golgata. Sedan lärde jag mig koppla på strömmen av liv, kraft, ljus, värme, tröst, glädje, lovsång… Hela livet blev ett växande i tro. Ibland åstadkom växandet växtvärk. Men då fanns också trösten där (Psalt 71:21). Jag har fått göra en lång upptäcktsfärd i ”Vattenstämpelns hemlighet”. Skrev en bok om det för en del år sedan (adress, se nedan).
Det finns mycket spännande att hämta och lära sig på denna dopvandring. Bl.a att att det går att ”sjunga lovsång även under nöd” (se Sv Ps 448). Både suckar och sång registreras från himlen. Kvällen före Golgata-dramat sjunger Jesus bl.a Psaltaren 118.

Nu ska du få vara med om något som ytterst få människor får uppleva idag. Du får läsa och lyssna till hur orden från Psaltaren 118:13-15 lyder enligt Olaus Petris översättning:
Man stöther migh at jagh falla skal men HERren hjelper migh.
HERren er mijn macht och mijn psalm och er mijn saligheet.
Man sjunger medh gledhi om segher i the rettferdighas hyddor.
HERRANS högra hand behåller seghren
På swensko enligt Bibel 1917: Man stöter mig hårt för att jag skall falla, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ”Herrens högra hand gör mäktiga ting.” Mose och Israels barn sjöng de orden efter vandringen genom Röda Havet (2 Mos 15:3). Man sjöng den också på Lövhyddohögtiden, den största av alla glädjefester (se Jesaja 12:4). Någon hittade en melodi till den sången. Eftersom du kommer ihåg melodin sjung den själv nu:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ Herren är min starkhet och min lovsång.

Nu går vi in i dagens texter och där får du TRE SJUNG-ORD på SJUNG-SÖNDAGEN

1. Blomstra som en lilja.
Stoppa ned det ordet i ditt hjärta, vattna det med bön, hör hur det gnolar och sjunger i det.
Du får de ordet från Hosea 14:5-9 i dagens gammaltestamentliga text. Herren berättar vad han ville göra med sitt folk då. Det är budskap till hans folk idag. Till dig och till…
Gud överger inte sitt folk, trots att de (vi?) varit så besvärliga och trolösa. Han vill inte komma med VREDE utan med KÄRLEK. Han kunde komma med vrede. Vreden är kärlekens våldsamma reaktion mot ondskan. Gud i himlen är inte likgiltig för vad som händer på jorden. Han reagerar. Han blir upprörd då han ser hur vi förstör hans mening med livet. Precis som människor idag blir upprörda över ondska, falskhet, korruption och därför demonstrerar och protesterar och kverulerar.

Jag skall älska dem av hjärtat”, säger Gud. Just nu ser han på dig! Han har lagt ned livets FRÖ i dig. Vad ska det bli av fröet? Ett busfrö? Eller en blomstrande lilja? Som sprider färg, doft, glädje …Just nu ser kanske liljan lite vissen ut. Men han låter daggen vattna och solen skina på dig. Du, kära lilja, öppnar kalken mot himlen, tar emot och reser dig upp och sjunger lovsång tillsammans med popplar, olivträd och vinstockar och cypresser i Guds vackra trädgård. Om det berättar Hosea.
Detta vill Gud göra. Men vill du? Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:42). Vad svarar du? Kanske detta: Ja, Herre, jag vill att det skall bli som i sången:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ 
Herren är min starkhet och min lovsång.

2. FRIMODIGA INFÖR GUD.
Stoppa ned det ordet i ditt hjärta, vattna det med bön, hör det gnolar och sjunger i det.
Du får de orden från 1 Johannes 3:18-24. Läs och stryk under frimodiga inför Gud.
Det är lätt att tappa modet. Det mal tomgång i våra liv. Vi stannar upp, kommer inte fram. Vi känner oss misslyckade, fördömda. Vi har tappat nyckeln till Livet, vi står där ute och fryser och känner oss vilsna…
Johannes ger oss nu i sitt kärleksbrev en nyckel. Det är ordet: INFÖR GUD. Det gäller att inte bli ensam med sitt dåliga samvete och sina krokiga tankar. Ta fram det i ljuset. Gå med det till din frälsare.
Kom INFÖR GUD! Tala med honom. Då får vi veta att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vårt lilla hjärta har inte den rätta överblicken. Gud vet vad vi har gjort. Han vet också vad han själv har gjort. Han har sänt sin Son för att borttaga vår synd. Därför ser han på oss med Jesu möjligheter. Och han vet att han sänt Anden som påminner oss om vad han har sagt och hjälper oss att leva det liv han har gett. Vi hittar tre ord i frimodighet:

1. Jag blir
 FRI från synd och dåligt samvete. 
2. Jag blir
 MODIG och vågar stå för min tro och leva ut min tro. 
3.
 Jag blir HET. Kärlekens låga börjar brinna i mig.
Så vill Gud att det skall bli i ditt liv. Men vill du? Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:42). Vad svarar du? Kanske detta: Ja, Herre, jag vill att det skall bli som i sången:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ 
Herren är min starkhet och min lovsång.

3. Bli kvar i min kärlek
Stoppa ned det ordet i ditt hjärta, vattna det med bön, hör det gnolar och sjunger i det. Det är Jesus som säger så till oss i evangelietexten är från Johannes 15:10-17. Läs och stryk under bli kvar i min kärlek.
Johannes 15 handlar om vinstocken och grenarna. Ett huvudord i de tio första verserna är just ordet Bli kvar, förbli.  Elva gånger står det ordet. Det är ett nyckelord för allt kristet liv. Bli kvar i Jesus. Det blir inget växande, om vi smiter bort från Jesus. 
Man säger: Jag är väl lika bra kristen om jag inte läser bibeln, går till nattvarden, ber och mumlar böner.  Men då är man ju som en bil utan bensin. Bilen står i garaget, ser snygg ut, man kan skryta med dem, men man har ingen nytta av den. Man måste fylla på med bensin, man måste vrida på startnyckeln. 
Vi själva behöver fyllas på med Jesu liv. Frälsningen är en daglig färskvara. Vi behöver ta trossteg, vrida på startnyckeln. Har du upptäckt att nyckeln ser ut som ett kors?

Eller en annan bild: Ta en äppelkvist om våren, sätt den i en vas, den slår ut, ger ifrån sig en doft, den blommar, ger vårkänslor. Men, men, men … 
Äppelkvisten har tappat livets mening, som är att bära frukt. Så med oss. Meningen är inte att vi ska stå där och blomma och bli beundrade. Meningen är att vi skall bära frukt. Jesus säger: har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Hur går det till? Ta emot Jesu liv så att du har något från honom att ge.  Bli kvar i Jesus. Vi är ju döpta in i Kristus, vi ska leva där i trons kraftfält. 
Det som är utmärkande för en bagare är att han finns i ett bageri. Det som är utmärkande för en bibliotekarie är att han finns i ett bibliotek. Det som är utmärkande för en kristen är att han är i Kristus. 
Där,
 i Kristus, förnyas min vilja: Jag VILL …
Där, i Kristus, hittar jag Herrens godhet. HAN ÄR GOD MOT MIG. 
Där,
 i Kristus, tappar jag intresset för min egen ära. Jag vill sjunga till HERRENS ÄRA 
Detta vill Gud. Man vad vill du? Ja, Herre, jag vill att det skall bli som i sången:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ 
Herren är min starkhet och min lovsång.

Eftersom du är så nyfiken av dig och bara vill ha mer och mer och mer så vet att det finns många fler SJUNG-sånger på bibelskolan.com. På Bengts återvändsgränd hittar du
1) Adresslista 5 Vattenstämpelns hemlighet. Boken är slutsåld men texten finns här, tryck här.
2) Adresslista 3, nyfikenvandring 52 – Kyrkans folk lever i dopet- Tryck här
3) Adresslista 13 Sångpostillan, årg 2, Femte söndagen i Påsktiden. Tryck här. Boken sid 220
4) HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen hittar du på bibelskolans första sida, och på facebook om du vågar bli vän med

Bengt Pleijel 89+


som på detta sätt hälsar till er alla – även till de snälla barnen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut