måndag 25 april 2016

Inför Bönsöndagen

LÅTOM OSS BEDJA

är BÖNSÖNDAGENS uppmaning till OSS. En dag i bön kan bli alla dagar i bön. Det gäller OSS!! ”Genom kyrkans tysta förbön, buren fram i tålig tro, andas världen, rörs mot enhet, läks dess djupa sår ihop” (Sv Ps 528:3).
Kan du be? Vi får säga som lärjungarna: Herre, lär OSS att be! Och Jesus svarar: När NI ber skall NI säga FADER… Dagens texter är: Lukas 11:1-3 och Jeremia 29:11-14, Johannes första brev 5:13-15. Vill du vandra med mig genom dem gå till Sångpostillan, i boken sid 228, eller tryck här. Där träffar du också Jeremia och Johannes. De berättar om hur vi kan få en framtid och ett hopp och hur vi frimodigt kan tro att Gud hör vår bön.
I dag består himmelskt söndagsgodis av att hitta rikedomar i bönen Fader vår. Jag berättar vad jag har hittat. Vågar du vandra med, hittar du fler.
Låtom OSS bedja!
Bengt Pleijel 89+

En vandring med Jesus in i bönen Fader vår
Fader vår, som är i himmelen / Vår Fader, du som är i himlen.
Mitt i denna bön finns Jesus.
FADER… Jesus lär oss att säga så. Den Gud vi tror på är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Läs Ef 1:3, 3:14-26). Hela Jesu liv går ut på att visa oss Fadern. Jesus vill nu leda oss in i ett personligt kärleksförhållande till Fadern. Fader, allt i dig sig gläder…” (Sv Ps 329:4)
VÅR … Jesu Gud och Fader är VÅR Fader. Ordet VÅR vill rädda oss från individualismens fångenskap:”Satsa på dig själv!” Vi behöver inte vara ensamma. I ordet VÅR träffar vi många syskon i tron. Det kryllar av Guds barn…
...SOM ÄR I HIMMELEN… Han är hos oss nu. Gud är inte en kall intelligens eller ett opersonligt öde långt bortom rymder vida. Han låter oss se himlen öppen, (Joh 1:51).
BÖN: DU är vår Far och du älskar oss, dina slarviga och dumma barn. ”Du öppnar o evige Fader i Kristus din famn.” (Sv ps 393:1). Och när vi i nattvarden kryper upp i den famnen, hör vi pulsslagen från Ditt Fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG! Då förstår vi att himmelen inte är någonstans ovanför oss utan mitt ibland oss och i oss.

Helgat varde ditt namn / Låt ditt namn bli helgat.
Mitt i denna bön finns Jesus. Så här bad han själv. Han säger: Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig (Joh 17:6, jfr vers 26). Jesus gör Gud känd för oss. Våra egna tankar och funderingar kan leda oss vilse. Jesus vet vem Gud är, och han leder oss in i ett personligt förhållande till Fadern. Vi stannar i lovsång och tillbedjan inför den himmelska tronen. Och när vi varit där inför Fadern vill vi gärna hålla hans namn heligt. Låt ditt namn bli helgat.
BÖN: Hjälp oss, Fader, att nämna Ditt namn med vördnad och värme och inte tänka ytligt och slarvigt om det som är heligt. Hjälp oss att leva så att Ditt namn blir ärat. Hjälp oss att ständigt ta emot Din kärlek och leva ut Din kärlek, ty så helgar vi Ditt namn.

Tillkomme ditt rike / Låt ditt rike komma.
Mitt i denna bön står Jesus. Det är han som är kung i detta rike. Runt omkring Jesus står vi, rikets medborgare. Han låter oss se in i rikets framtid. Vi ser att Guds rike inte består i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Och ju mer vi får se detta verkliga liv desto mer vill vi be och kämpa för att Jesus skall bli kung och Herre i alla sammanhang. Vi prioriterar Guds rike. Sök först…
BÖN: Låt ditt rike komma till våra hjärtan, så att du får regera oss inifrån. Låt ditt rike komma till våra hem, så att Du där får vara kung och hedersgäst. Låt ditt rike komma till våra arbetsplatser, så att rikets friskhet får driva bort allt sjukt. Låt ditt rike komma till de trötta och ledsna så att de förstår din mening med dem. Låt ditt rike komma till människor av alla folk och raser, så att rikets glädje når ut till dem. Ja, låt ditt rike komma

Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden / Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Mitt i denna bön står Jesus. Han låter oss se in i himlen.
SÅSOM I HIMLEN: De får se hur Guds vilja sker där. Änglarna står inför Fadern. De fyller himlen med lovsång och tillbedjan De kan inte låta bli annat än att tacka och lova, lyda och tjäna honom..
SÅ OCK PÅ JORDEN: Jesus drar oss in i himmelens livsström, så att vi kan sprida denna glädje och lovsång och kärlek till jorden. Ty här på jorden sker inte alltid Guds vilja. Här finns onda viljor som förvandlar livet till ett helvete och själviska viljor som sliter sönder gemenskapen mellan människor och mellan folk, och sataniska viljor som får människor att göra varandra illa. Därför ber vi...
...SKE DIN VILJA: Korset slår en bro mellan himmel och jord, ty Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim 2:4) När en syndare leds till korset och blir förlåten och förlöst, då sker Guds vilja och då blir det himmel på jorden.
BÖN: Det blir himmel på jorden där du, Jesus, går fram. Guds vilja sker varje gång som vi syndare kommer till Ditt kors och tar emot syndernas förlåtelse, liv och salighet. Låt Din helige Ande utrusta oss med kampsinne och helig upprördhet så att vi i Ditt namn kan gå emot ondskans attacker och proklamera Din seger över all ondska och allt djävulskap. Då sker din vilja på jorden så som i himlen.

Vårt dagliga bröd giv oss idag / Ge oss idag det bröd vi behöver
Mitt i denna bön står Jesus. Genom att Jesus tar oss med inför vår Fader som är i himlen, ger han oss perspektiv på vardagliga bekymmer.
GE OSS IDAG: Det är inte någon självklarhet att frukosten skall stå på bordet. Jesus lär oss att be: Ge oss. Gud är givaren av mat och dryck. Vi får tala med honom om allt det vi behöver för att kunna leva och göra nytta.
Ordet OSS utmanar oss. I det ordet finns nödens barn. Och mitt inne i det ordet finns Jesus, som sänder oss med kärlekens drivkraft till dem.
DET BRÖD VI BEHÖVER.
Uttrycket bröd samlar upp allt det vi behöver för att kunna leva och göra nytta såsom mat och dryck, skor och kläder, bostad och bränsle, arbeta och fritid, hälsa och krafter och mera sådant.
Jesus står mitt i denna bön för att lära dig att inte göra dig bekymmer för morgondagen (Matt 6:34). Han hjälper dig att överlåta oron och bekymren åt vår Fader. BE-KYM-MER = BE MER när du får det KYMigt.
BÖN: När du välsignar brödet på altaret, välsignar du hela vår vardag. Du ger oss glädje och kraft att ge ut oss för varandra, såsom du utgav dig för oss. Du ger oss en glädje i att dela med oss av vårt bröd till vår broder i nöd.

Och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro / och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Mitt i denna bön står Jesus. Han lägger våra synder i sina sårmärkta händer, när vi bekänner dem. Han lyfter av dem. Han bär dem bort. Han är den ende som klarar av soporna i vårt liv.
Ordet OSS är utmanande. Inne i det ordet finns människor som kanske fått det svårt genom att ingen älskar dem. De har mött förakt och hårda blickar. De har kanske sårat oss. Och vi ha sårat dem...
Nu lär Jesus att bedja: förlåt OSS … Det är som om Jesus uppmanar oss att ställa oss bakom dem vi anklagar. De kanske har blivit så besvärliga, därför att vi inte har sett dem, gett dem kärlek, bett för dem. Jesus ställer sig här bredvid oss och bakom dem och förestavar en förlåtelsebön. Och Jesus säger att vi själva bestämmer hur mycket förlåtelse vi vill ha: förlåt oss SÅSOM också vi förlåta
Bön: Hjälp oss att se våra egna synder och ärligt bekänna dem. Förlåt mig! Förlåt oss! Förlåt dem! Hjälp allt ditt folk att hitta förlåtelsens glädje, ty där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet.

Och inled oss icke i frestelse utan fräls ifrån ondo. / Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Mitt inne i denna bön står Jesus. Vi ber tillsammans med Jesus som segrat över ondskan och allt djävulskap och som vill och kan leda oss igenom alla FRESTELSER och PRÖVNINGAR.
FRESTELSEN kommer från Djävulen. Han fresta oss för att få oss att falla.
PRÖVNINGEN kommer från Gud. Han prövar oss för att få fram mer tro och mognad hos oss. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig.
När frestelser och prövningar kommer över oss, ber vi här att Jesus tar hand om oss. FRÄLS OSS IFRÅN ONDO. Rädda oss från det onda omkring oss och från det onda i oss och från den OndeS Onda OndO.
Jesus finns i ordet OSS. Vi ber tillsammans med Jesus som segrat över ondskan.
BÖN: Om du, vår käre Fader, behöver pröva oss, så pröva oss inte med så mycket framgång att vi frestas att tro att vi klarar livet utan dig. Pröva oss inte med så stora svårigheter att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få eller att det inte finns någon kärlek eller någon mening med livet. Var med oss och alla nödens barn i vardagens småhändelser, så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själva, okänsliga för dem som är i nöd. Ta du hand om oss. Vi vill höra ihop med dig, du som är vår käre himmelske Far.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet /
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Mitt inne i denna bön står Jesus. Tillsammans med honom slutar vi vår bön med lovsång. ”Fader, innan jag slutar min bön vill jag bara prisa Dig. Jag vill tala om hur underbar Du är. Jag vill låta mitt hjärta fyllas av Din kärlek. Jag vill bara fortsätta att vara hos dig ”.
RIKET ÄR DITT Gud, du är chefen. Du styr. Du har allt under kontroll. Du regerar över allt. Du är på tronen.
OCH MAKTEN Makten är i händerna på den makt som är större än människors. När vi får uppdrag att styra, vill han vara med oss så att makten inte får makt över oss. OCH HÄRLIGHETEN Hela jorden är full av Guds härlighet. Härlighet, ära (kabod). Grundbetydelsen är ”tyngd”. Äran är för tung för oss människor. Endast en allsmäktig Gud klarar av att bära den. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. ”Det är Gud som all äran skall ha”.
I EVIGHET. Riket och makten och härligheten börjar innan allt blir till. Den pågår när allting tar slut för oss och den här världen. Från evighet till evighet.

AMEN
Amen – ja, ja, det skall så ske – är nyckeln till all lovsång: Den himmelska härskaran har hittat den. Läs Joh Upp 7: 12 (1917) och sjung med Guds änglar:
AMEN. LOVET OCH PRISET OCH VISHETEN OCH TACKSÄGELSEN OCH ÄRAN OCH MAKTEN OCH STARKHETEN
TILLHÖR VÅR GUD I EVIGHETERNAS EVIGHETER. AMEN.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut