måndag 2 maj 2016

Inför Kristi Himmelsfärdsdag

Vilken stor festdag i kyrkoåret!
Det är ABBA-dagen. Jesus går till Fadern. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och blir HERRE ÖVER ALLTING. Det är dagens tema.  Då skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:10-11).
Jesus har namnet över alla namn, HERREN.  Jesus är Gud. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans NÄRVARO NU! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara över allt - i Korea och i Ljungskile. Och där du bor. Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er (Psalm 15:2).
Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra då in i dagens texter: Jesaja 61:10-11, Apostlagärningarna 1:1-11, Lukas 24: 49-53. Vill du ha sällskap med mig, öppna boken Sångpostillan årg 2, sid 235, eller gå till bibelskolan.com, tryck här.

När apostlarna undrar och frågar om denna nya närvaro, får de befallning att inte lämna Jerusalem. Där skall snart nästa stora händelse i frälsningsdramat hända. Den helige Ande skall komma. Då skall något spännande ske med dem. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). De (vi) utrustas med helig Ande så att budskapet om Jesus kan spridas till jordens yttersta gräns - det är platsen där du bor. På den svåraste platsen skall det största ske: ”Där skall Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla” (Sv Ps 161:1).

De nio (novena) dagarna som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas...

PINGSTNOVENAN

Vi beger oss nu till salen i övre våningen. Där träffar vi apostlarna, Jesu mor och bröder och en hel del andra, tillsammans 120. Vi väntar med dem i bön.
Varje dag får du av mig ett bibelord. Du skriver av det på kvällen innan (dagen på Bibelns tid börjar på kvällen). Du tar med dig lappen till din säng. Vaknar du, så läs bibelordet. På morgonen, när du öppnar ögonen, läs det. Under dagen memorera det, stoppa ned det i hjärtat. Bibelordets rikedomar öppnar sig, flyter in i blodomloppet, porlar fram glädje, tröst.
Om du är lycklig ägare till en psalmbok (de kallas nedan ”de lyckliga”), tar du fram den. Jag ger anvisning på psalmer att be och sjunga. Du träffar där bedjare och sångare från olika tider, som hjälper dig att hitta pingstrikedomar.
FATTAR DU? Gör då som jag säger! ”De lyckliga” slår nu upp Sv Ps 161, läser, ber, sjunger, brummar …

Det vart afton och det var morgon den första dagen, fredag
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet och
Guds Ande svävade över vattnet. 1 Mos 1:1 

TANKAR: öde, tom, mörker, djupet, vatten – de orden betecknar KAOS – det oordnade, det farliga, virrvarret, oredan. Motsatsen till KAOS är KOSMOS, som betyder ordning, det kan också betyda världen. När Guds Ande tar hand om världen blir det ordning. Här hittar vi en tröst för vår tid: Det mörka, svåra står under Guds kontroll. När ödsligheten, tomheten, när ”mörkret begär mig” och jag vill sjunka ned i förtvivlans djup, då är jag ändå i Guds hand. Hans hand under mig, Andens vind över mig, Jesu kärlek i mig. Kan man få det bättre?
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 160.


Det vart afton och det var morgon den andra dagen, lördag.
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem, Heskiel 36:25-27.

TANKAR: 1. Vi behöver renas. 2. Hjärttransplantation: stenhjärtat, det hårda, kalla måste bort. 3. Anden kommer in som den inre motorn: Anden skall göra så att…
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 162 (särskilt vers 4).


Det vart afton och det var morgon den tredje dagen, söndagen före Pingst.
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ur dagens epistel, Rom 8:31-29

TANKAR: Sångpostillan årg 2, sid 242, eller gå till bibelskolan.com, tryck här.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG
De lyckliga” ber Sv Ps 43:1.


Det vart afton och det var morgon den fjärde dagen, måndag.
Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden. Joh 3:8

TANKAR: Det vinden gör, det gör Anden. Det vinden och Anden gör, det gör den som är född av Anden:
1. Blåser = slutar ”sucksitta”, du kommer i rörelse.
2. Vart den vill = får en nya vilja. Din fria vilja, som blivit bunden av andras viljor, blir löst.
3. Hör dess sus = inte skryt och ”bångeribull”. En ny ton, stilla, glad, lycklig
4. Vet inte varifrån den kommer = blir obegriplig för världen (se Sv Ps 258:1). ”Vad har hänt med den?”
5. Vart den är på väg = har fått en ny målsättning för Livet.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 258.


Det vart afton och det var morgon den femte dagen, tisdag.
Låt er uppfyllas av Anden. Då talar ni till varandra i psalmer, hymner och andliga visor. Då sjunger ni och spelar i era hjärtan till Herrens ära. Då tackar ni alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesu Kristi namn. Och då underordnar er under varandra därför att ni vill lyda Kristus (Ef. 5:18-21 Giertz).

TANKAR: När Anden får fylla oss händer bl.a detta:
1. Vi talar med varandra på ett nytt sätt. Samtalet präglas av psalmers, hymners, visors atmosfär.
2. Vi tappar den äckliga koncentrationen om Hans Majestät JAG. Det är Gud som all äran skall ha!
3. Vi upptäcker uttrycket i vår Herre Jesu Kristi namn. Jesus kan ta hand om det svåra och vrider allt till en mening.
4. Vi blir ”världens friaste”: Jag underkastar mig ingen men underordnar mig alla!
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 162 (särskilt v 5).


Det vart afton och det var morgon den sjätte dagen, onsdag
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskapför de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.        Lukas 4:18-19

TANKAR: Detta är Jesu regeringsförklaring, det han vill göra med oss:
1. Himmelska krafter är tillgängliga för honom.
2. Han stoppar ned glädjefrö i mitt hjärta.
3. Han löser mig från låsningar
4. Han gör mig klarsynt
5. Han befriar från förtryck och betryck.
6. Han tar hand om min framtid.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 39.


Det vart afton och det var morgon den sjunde dagen, torsdag.

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Ef 1:17-19)

TANKAR: Anden öppnar upp för himmelska möjligheter i jordiska händelser.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 361


Det vart afton och det var morgon den åttonde dagen, fredag.
I och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 1 Kor 12:13-14.

TANKAR: Anden hjälper oss ur splittring, intriger och gör oss glada över varandra. Vi hör ihop som armar, ben, öron och ögon hör ihop och samarbetar. Därför att vi tar order från HUVUDET – JESUS!!
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 362.


Det vart afton och det var morgon den nionde dagen, lördag.
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba ! Far!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom, Rom 8:14-17.

TANKAR: Alla människor är Guds uppfinningar. Alla är UNDERBRA!!
Men Anden öppnar för barnaskap och förtrolig gemenskap, se Psalt 25:14-15.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 646.


När sedan PINGSTDAGEN är inne ….
Ja, då möts vi! Jag gladdes när man sade till mig: Vi skola gå upp till Herrens hus …

Bengt Pleijel 89+

som träffas på bibelskolan.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut