tisdag 24 maj 2016

inför första söndagen efter Trefaldighet

Vad är det som hänt?
       Vet du det? Många vet. Och de kan berätta
  1. om hur vår himmelske Fader får ont i hjärtat då han ser vår nöd. Hur skall jag kunna överge dig… mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Han kommer till oss i Betlehem ”där Gud i nattens timmar nu vilar upp på strå”. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast han har gjort honom känd (Joh 1:18. Giertz). ”O kom låt oss tillbedja /3/ vår Herre Krist” (Sv Ps 122 omkvädet).                           Detta upptäcker vi under ADVENT och JUL.

  1. om hur ”Jesus för världen givit sitt liv” och om hur vittnena sjunger ”Min frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han var död” (Sv Ps 313:1). ”Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja!”                                                 Detta upptäcker vi under PASSION och PÅSK.

  1. om hur den uppståndne Jesus möter oss, talar till oss och ger oss en marschorder: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Hur ska vi klara det? Jesus svarar: när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.     Detta upptäcker vi på KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

  1. om hur ”Livets Ande, kraftens Ande, nådens Ande, fridens Ande” (Sv ps 63:4) utrustar för uppgiften att göra alla folk glada.                                                    Detta upptäcker vi på PINGST.

Detta har hänt. Nu är vi inne i TREFALDIGHETSTIDEN. Den startar i dag med dopupptäckt!. Vi förstår det då Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Vad pratar han med oss om då? Jo, sitt förbund gör han känt för dem. Vi är bundsförvanter, säger han till oss. Och så berättar om att det var detta som hände i döpelseförbundet.
När Jesus ger oss uppdraget att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar” ger han oss löftet ”jag är med er alla dagar...” Dopet är inte PUNKT. Något som hände en gång den dag vi döptes. Dopet är en LINJE. Något som angår oss "alla dagar in till tidens ände”. Dopet kopplade in oss på den gudomliga EL-ledningen från Golgata. Nu gäller för oss att vara UPPKOPPLADE. ALLA DAGAR!! Hur då? Umgås förtroligt med Herren! Sjung med i trosbekännelsens lovsång till vårt dops Gud:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
När vi umgås förtroligt med honom upptäcker vi värmen i ordet FADER. Han har omsorg. Han bryr sig. Han har hjärta för oss. Han överraskar oss när vi vandrar med honom i hans fantastiska värld. ”Måne och sol, vatten och vind, blommor och barn skapade Gud”. Och ”se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”. Han har hittat på så mycket roligt åt oss: lekande kattungar, spännande spindlar och maskande maskar.
Och tänk - han uppfann människan! Du är hans uppfinning! Du vet väl om att du är UNDERBRA!? Ja, med vår himmelske Far får vi umgås. Med honom som är helig, helig, helig – full av godhet, kärlek, renhet. Han bara längtar efter att få förmedla sitt helande till oss som är så trasiga och brustna. Han har så många kloka ord att säga till oss och så mycket tröst att ge. Och vi får tala med honom om allt.
Helige Fader, kom och var oss nära
Låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
Hör oss, o Fader. (Sv Ps 20:1).

Vi tror ock på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre,  vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande för att döma levande och döda.
Vi får umgås förtroligt med honom. Undrar du vem han är, denne Jesus, så lyssna till trosbekännelsens lovsång. I några korta, mycket kärnfulla, himmelskt laddade ord berättas om vem han är och vad han gjort för oss. ”Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans lidande för oss på Golgata kors” (Sv. Ps 62:2). Trosbekännelsen är hela kristenhetens lovsång till honom. Den har sjungits i två tusen år. Den har burit människor i nöd och förföljelser och lidande. Och den vill bära också oss genom alla kriser och krascher och mörker som just nu går över vår jord.
Jesus var när oss, du som dog för alla.
Ge oss din frälsning, här vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet. (Sv Ps 20:2)

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv
Den helige Ande hjälper oss genom dopet in i en ny, världsvid gemenskap där SYND, DÖD, DOM inte får sista ordet. Anden låter oss andas förlåtelsens livsluft, reser oss ur nöd och död, välsignar oss med himmelsk, välsignelse, leder oss in på livets JA-sida. Amen, amen, ja , ja det skall så ske!
Helige Ande, som i sanning leder,
Himmelska duva, sänk idag dig neder,
Helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen. (Sv Ps 20:3).

Dopets söndag
låter oss få träffa vårt dops Gud – FADERN, SONEN och DEN HELIGE ANDE.
Vi träffar FADERN i GT-texten från andra Moseboken 14:21-22.
Här får vi vara med om Gamla Testamentets största händelse: Fadern räddar sitt folk vid Röda Havet genom vatten och Andens vind.
Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind, som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs, och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor.
Denna text pekar fram mot Nya Testamentets händelse. Vid dopet räddas vi genom vatten och Ande. Golgata-dramat landar i våra liv. Jesu seger över makterna blir vår. Vi räddas genom dopet från makternas förtryck. Synden döden och allt djävulskap får inte sista ordet. Ja, detta är det stora budskap till oss på dopets söndag.
Till det budskapet kan vi bara säga: JA! JA! HalleluJA! HalleluJA!
Vi träffar SONEN i Johannes evangelium 1:29-34.
Två ting gör Sonen med oss:
  1. Han tömmer oss på fult skräp - våra synder.
  2. Han fyller oss med fint liv - Andens liv
Vilken skuldsanering! Vilken nystart!
Till det budskapet kan vi bara säga: JA! JA! HalleluJA! HalleluJA!
Vi träffar DEN HELIGE ANDE i Paulus brev till Titus 3:4-8.
Vi får svar på tre frågor:
  1. VARFÖR räddar Gud oss? I svaret får du smaka på dessa tre ord: GODHET, KÄRLEK, BARMHÄRTIGHET.
  2. VEM räddar Gud? Jo, vi som var döda gick ut ur vår grav. Döda? Dumma? OSNÄLLA!
  3. VARTILL räddar Gud oss? Till ett liv i NÅD, RÄTTFÄRDiGHET, HOPP, EVIGT LIV
Dröj inför varje ord. De är laddade med himmel, kraft, renhet. Gud gör något med oss. Gud ger oss något. Bakom varje ord öppnar sig en helt ny värld och helt nya möjligheter. 
Till det budskapet kan vi bara säga: JA! JA! HalleluJA! HalleluJA! Glad söndag med många upptäckter
önskar
Bengt Pleijel 89+

...som också inbjuder just dig på en vandring genom söndagens texter. Sångpostillan, årg 2 Första efter Trefaldighet, sid 265 bibelskolan.com tryck här.
Vill du upptäcka och fördjupa dig i rikedomarna i trosbekännelsens lovsång till vår dops Gud, finns varje ord förklarat på vandringar 1-60 på bibelskolan.com. Vill du veta hur man lever dopet efter dopet så kan du läsa Vattenstämpelns hemlighet,  som du finner om du går till Bengts återvändsgränd, adresslista 5. Tryck här.
Vilken semesterupplevelse du kan få!
Efter den semestern hör folk gå där och gnola JA! JA! HalleluJA! HalleluJA!


De tror att du inte är riktigt klok. Kanske har de rätt …
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut