tisdag 10 maj 2016INFÖR PINGSTEN

PINGSTDAGEN
kallar oss till härligt Pingstmöte! Vi befinner oss nu femtio (pentekosté) dagar efter Påsk. Den som då kommer till oss är DEN HELIGE ANDE!
Vem är det? Anden är inte ett surrogat för Jesus. Ingen ersättare av lägre rang. Nicenska trosbekännelsen säger att DEN HELIGE ANDE är HERREN OCH LIVGIVAREN. Den helige Ande är Gud, tredje person i den heliga Treenigheten. Han är lika stor, lika allsmäktig, lika tillbedjans-värd som Fadern och Sonen. Han har det heliga gudsnamnet – HERREN, namnet över alla namn (Fil 2:9,11). ”Kom helge Ande, Herre Gud!” (Sv Ps 51:1).

För den som vill begripa detta obegripliga säger Mose, kyrkofadern Ireneaus och jag att ”Gud är en, men att han som Fader har två armar, Sonen och den helige Ande”. (5 Mos 33:27). Med de händerna tog han upp dig i dopet, med de händerna lyfter han upp dig när du ramlar (se Ordspr 24:16). och med de händerna lyfter han in dig i sin fadersfamn, så nära att du kan höra pulsslagen från hans Fadershjärta – FÖR DIG! FÖR DIG!

Den helige Ande ger Himmelsk utrustning för jordisk problemlösning. Han ger liv, kraft, ljus, nådegåvor. Mina barn säger att jag har fått ”upprepningens nådegåva”. Ett snällare uttryck för ”han bara tjötar”. Jag upprepar vad jag skrev för 45 år sedan om Anden LIVGIVAREN i boken Innersidan:

DET ÄR ANDEN SOM GÖR LEVANDE, säger Jesus, Joh 6:63.
Utan den helige Ande är allting dött och trist och tråkigt.
Guds Ord som är levande och kraftigt är dött för mig.
Jesus Kristus, som är uppstånden och lever, är död för mig.
Gudstjänsten som är fylld av himmelsk glädje och kraft,
är död och livlös och tom och för mig.
Jag läser min Bibel men den säger mig inget.
Jag går i kyrkan men gudstjänsten ger mig inget.
Jag kallas kristen men Jesus betyder så lite för mig.
Därför är det livsviktigt att vi ber om Anden.

DET ÄR ANDEN SOM GÖR LEVANDE.
Det är den helige Ande, som gör att det går upp för mig,
att det som hände på Golgata för ett par tusen år sedan, angår just mig.
Det är den helige Ande som gör att bibelordet och gudstjänsten, bönen och nattvarden blir levande för mig. Jag ser hur de är fyllda av liv och kraft och glädje.


I Pingstdagens texter spritter det av liv. Vi träffar tre viktiga personer:

JOEL Läs Joel 2:28-29
Vilken märklig profetia! När Guds Ande kommer upphävs gränser och sprängs murar. KÖNSGRÄNSER upphävs, ty både söner och döttrar ska få profetera. GENERATIONSGRÄNSER upphävs ty Guds Ande rör både vid unga män och gamla män. Gud varken kasserar eller pensionerar. SOCIALA GRÄNSER upphävs ty på Joels tid var det bara de rika som fick Guds välsignelse. Inte de fattiga. Tecknet på att man var välsignad av Gud var framgång och rikedom. Men nu ska även tjänarna och tjänarinnorna, slavarna och slavinnorna, den lägsta socialgruppen få Guds Ande. Jämlikheten är inte vår tids uppfinning.

LUKAS. Läs Apostlagärningarna 2:1-11
Det är dr Lukas som där berättar för oss om den dramatiska Pingstdagen. 120 lärjungar är i bön tillsammans. De har förväntningar. Men överraskas ändå. PLÖTSLIGT händer det: Storm, eld, Ande, vind och liv! Språkunder! Häftiga reaktioner: Förvirring, förundran, frågor. ”Vad kan detta betyda? Apostlarna talar, berättar, förkunnar om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. Under och tecken sker. Härligt pingstmöte med 3000 frälsta! Och vi längtar : ”Upplys mig, helige Ande så att jag kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då”. (Sv Ps 646:4).

JOHANNES. Läs Johannes 14:15-21
Där berättar Johannes om vad Jesus säger om HJÄLPAREN, den Helige Ande. Han talar om ett ”himmelskt kärleksbad” som Anden drar in oss i. Det bubblar av kärlek i Jesu kraftfält. Ja, när Anden kommer är det mycket som får oss att säga ”aha” och ”wow” och ”var det så det var menat!"


Vill du nu vandra med mig in i dessa texter och få träffa Joel, Lukas och Johannes, så går du till bibelskolan.com / Sångpostillan, tryck här. Har du boken Sångpostillan årg 2, slå upp sid 251.

Och om du kippar efter Anden och längtar efter mer om vem Anden är och gör, gå då till vandring 39-60, ett tjugotal långa vandringar som kan berika din sommarsemester. Men det finns en helg till, den bortgömda och ofta bortglömda


ANNANDAG PINGST
Den är numera inte röd i almanackan, men finns kvar i psalmboken. Temat är Andens vind över världen. Anden ger oss medvind när vi vill lyda Jesus som leder oss ut med hans kärlek till världen. Det kan då hända att medvinden möts av motvind, kuling, storm, eld och bullermuller.

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.
 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er (1 Petr 4:12-14).

Dagens texter ger färdkost och rustning. 

HESEKIEL Läs Hes.11:17-20
Hesekiel påminner om den inre rustningen. Vi får en hjärttransplantation. Bort med stenhjärtat, det hårda, kalla, det förstelnade och förhårdnade inom oss. Anden kommer i stället in i oss och ger oss en inre motor. Hesekiel skriver i kap 36:27: Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

LUKAS. Läs Apostlagärningarna 11:19-26
Lukas tar oss med till Antiochia. Där får vi bl.a. träffa Barnabas, som var fylld av helig Ande och tro. En stor skara fördes till Herren. Barnabas for till Tarsus och letade rätt på Saulus och de var sedan tillsammans ett år i Antiochia. Saulus som fått namn efter kung Saul, bytte efter en tid bort sitt konungsliga namn och kallade sig Paulus, som betyder ”den lille”. Han hade träffat en annan kung…
   Lägg märke till vers 26. Det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna.
   De första kristna kallade sig lärjungar. Det var aldrig färdiglärda, det fanns ständigt mycket mer att upptäcka och lära. I skolans värld heter lärjungen elev. Det ordet har vi fått från franskan.. Det kommer av ett verb som betyder ”lyfta upp”, (jfr elevation). När eleven – vi - lyssnar i tro lyfter Anden upp oss ur vårt instängda ego-liv. Och vi andas ut och andas in och blir så ”himla glada”!

I Antiochia var det inte de själva utan andra som kallade dem kristna. Den benämningen finns bara tre gånger i Nya Testamentet (Apg 11:26, Apg 26:28, 1 Petrus 4:16, jfr Apg 1:22). De kallas nu kristna. De hörde ihop med Kristus, den Smorde. Oljan som de smordes med hade en härlig doft. Atmosfären omkring dem var en ljuvlig kristusdoft. Paulus, som innan han blev kristen hade en dåliga andedräkt – han andades hot och mordlust (Apg 9:1) han tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta (2 Kor 2:14-15).

JESUS. Läs Johannes 3:31-36.
Jesus ger oss ett sändningsord då vi går ut med evangelium till världens ände (platsen där vi bor)
Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
   Den sista raden får oss att studsa. Kan du höra hur Jesus gråter fram de orden? Han vill sända oss ut med Ande, liv och kraft. När han ser hur så många inte vill ge kärlekens glädje vidare blir han upprörd. Precis som människor idag blir upprörda och demonstrerar på gator och torg över korruption och falskhet och orättvisor, precis så känner Jesus det. ”Vi som vilja kristna vara, må vi inte Kristus svika” (Sv Ps 102:1).
   Den 14 maj detta år kommer hela världen att samlas i Globen i Stockholm. Vi kommer ett få lyssna till många duktiga, vackra, röstbegåvade människor. Ett brus av skönsång! Men många blir UTRÖSTADE. En vinner.
   Den 15 maj är det Pingstdagen. Då samlas ovanligt vanliga människor till högmässa. Guds ord talas till dem. Anden ges utan begränsning. De dras in i Faderns kärlek. Himlen öppnas. De firar mässa med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran, med änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda (Hebr 12:22-24). Himmelska resurser läggs i deras händer. De blir UTRUSTADE! Och före går Herren med segerns banér. Genom de fagra riken på jorden går de till världens ände med sång.

En glad, spännande, rik Pingsthelg önskar dig

Bengt Pleijel 89+


1 kommentar:

  1. Tack, Bengt, för din bifogade Annandag Pingst-betraktelse! Lägg gärna ut en sådan även i Sångpostillans nätversion (ursäkta att jag tjatar ;o) eftersom vi i Enånger-Njutånger årligen firar Annandag Pingst med högmässa kl 11 och jag har sett att det även förekommer i Småland. Våra barn har förtjust tagit ledigt från skolan "av religiösa skäl" och bibliotekarien som initierade det fortsatta firandet tar i år ledigt för sista gången före pensioneringen. Tack som sagt för "himmelskt måndagsgodis"! / Andreas i Iggesund

    SvaraRadera

Skriva ut