tisdag 31 maj 2016Inför andra söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag får vi inkallelseorder till Guds rike. Vad är Guds rike? Paulus svarar i Rom 14:17 
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

GUDS RIKE är himmelriket som sänker sig ned till jorden. Vi får hjälp att hitta EN RÄTT FÄRD genom denna värld, som är så full av galenskap, mörker, falskhet, orättfärdighet. Vi kommer i ett rätt förhållande till Gud och till varandra.
Vi får SHALOM. Det betyder frid och fred, det äkta, friska livet. Vi får GLÄDJE. Vi överraskas av den helige Andes gåvor och utrustning. Det är då detta kan hända: Det blev stor glädje i den staden (Apg 8:8). Men när värmen möter kylan och godheten möter ondskan, kan det bli urladdningar, blixt och dunder, motstånd, förföljelser. När detta hände i den första kristna tiden uppfylldes lärjungarna av glädje och den helige Ande (Apg 13:51). Mina älskade, var inte förvånade… Varför inte det? Svar: 1 Petrus 4:12-15.

GUDS RIKES ”JORDAFÄRD” startar med ett litet folk. Det berättar Mose för oss idag i 5 Moseboken 7:6-9. Israels folk får ett specialuppdrag. Israel får ta emot Guds kärlek och omsorg för att lida fram det nya livet BLAND ALLA FOLK. Inte framför alla folk. Gud ger inte Israel någon särställning ty hela jorden är min (2 Mos 19:5). Israel var det minsta av alla folk. Men detta folk får ta emot och ge vidare den största av alla välsignelser – världens frälsare, Jesus Kristus.
Allt liv lides fram. Fråga mamma om du inte tror det. Israels folk – detta gåtfulla folk där det vimlar av nobelpristagare och uppfinnare som gjort livet friskare och bättre för oss alla – har fått lida mycket. Vi förenas genom dopet med Abrahams folk. Om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, skriver Paulus i Gal 3:29. Vi tillhör familjen Abrahamsson. Eller om vi talar fotbollssvenska: Ibrahimovic. Vi är Guds folk som får ett stort uppdrag till alla folk.
När Gud idag kallar på oss är det inte bara för vår egen skull. Vi dras in i ”det goda” och ”i det heliga” för att tillsammans med Jesus får ”älska världen tillbaka till Gud”.

HUR HITTAR VI DETTA? Lyssna till världens kortaste och mest innehållsladdade predikan. De hölls av Jesus, och nedtecknades av Markus (1:15).
Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet.
Om du vänder ryggen åt Jesus, har du framför dig mängder av viljor som sliter och rycker i dig – människor, makter, media, ministrar … Det där med Gud och hans rike är så långt borta …
När du lyder kallelseordern: HELT OM! händer det något. Guds rike är nära. Mycket nära! När du då öppnar ögonen ser du ingen annan än Jesus (jfr Matt 17:8). Du ser Konungen i Guds rike. Han ser dig. Det är en sådan värme i hans ögon. Han ser dig med sina möjligheter. Du anar hans kärlek. Du låter den kärleken strömma in i dig. Våga tro det!

PLÖTSLIGT DYKER PAULUS UPP. Han ställer sig bredvid dig. Han berättar vad han vet. Han läser upp vad han skrivit i Romarbrevet 8:28-30, dagens epistel. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Förr skrev han ”allt samverkar”. Nu är han mera personlig. Vi får hjälp att se att det är Gud själv som griper in i det som sker. Gud bryr sig. Han tar det svåra i sina händer. Gud ser till att det onda inte får sista ordet. Gud hjälper oss på allt sätt. Gud ser till att vi inte fastnar i det mörka och svåra och hjälper oss komma vidare i det goda.
Paulus skriver att Gud hjälper dem som älskar honom. Gud är kärleken och kärleken vill inte tvinga sina lösningar på någon. Gud vill att vi kommer till honom då han kallar.

I DAGENS EVANGELIUM från Johannes 1:35-46 får vi en livlig skildring av vad som hände de första dagarna i kyrkans historia. Den ene efter den andre kommer till Jesus och dras in i kärlekens kraftfält.
Först träffar vi JOHANNES DÖPAREN.
Han uppmanar oss att SE på Jesus. Jesus kan göra något för dig som ingen annan kan. Han kan TA BORT DINA SYNDER. Jesus har ju öppnat pärleporten så att vi kan komma in i Guds rike. Men stopp! Porten stoppar dig! Porten är inte en triumfbåge genom vilken Hans Majestät JAG skrider in. Den är trång. Mycket trång. Du kan inte ta med dig bagaget in i Guds rike. Du måste lämna stöddighet och syndighet, medaljer och skräp. Det får du inte ta med in i Guds rike. Ty då skulle avund och jämförelse, och skryt och beröm som luktar så illa bara förgifta Guds rike och förstöra doften av salighet. I Guds rike råder jämlikhet. Alla lika vackra, alla sjunger bäst. Alla är glada i varandra. Om ni inte omvänder och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket (Matt 18:2).

TVÅ AV JOHANNES LÄRJUNGAR bryter och följer Jesus. De verkar lite tafatta och osäkra. De får frågan av Jesus ”Vad vill ni?”. De stammar fram ”Var bor du?”. De tycker nog själva att det lät lite dumt. Men Jesus ger inte adressen, utan säger bara ”Följ med och se”. Jesus klarar av oss som är lite blyga och tafatta och osäkra.
Lägg märke till Jesu möte med SIMON JOHANNESSON. Jesus ser på honom. Det måste ha varit något märkligt med Jesus ögon. Jesus ser på Simon med sina möjligheter. Han ser vad han kan göra honom till. Av den impulsive, orolig, överilade Simon kan han göra en KLIPPA, en KEF0S, en PETROS – en PETRUS. Jesus kan göra något riktigt och bra av var och en av oss när vi möter Jesu ögon. Skyll inte på att du är svag i karaktären, att du har sådana dåliga arvsanlag och att det är fel på dina gener.
Jesus träffar sedan FILIPPOS och säger de elektriska orden: Följ mig! Filippos träffar sedan NATANAEL, han som var från Kana i Galileen och inte trodde att det kunde komma något gott från grannkommunen Nasaret. Han liknar många idag som inte klarar av dem som inte bor på samma plats, eller hör till samma parti eller riktning. Filippos diskuterar inte. Han bara säger: Följ med och se! Vi har funnit!

Detta är de två första dagarna med Jesus. Lägg märke till vad som händer:
1. Det börjar så lågt.
Det startar på den lägsta punkten på Jorden. Jordan ligger 400 m under havsytan. Kyrkan börjar så lågt. Den börjar där nere i botten. Men den slutar inte där. Den slutar så högt. I den högsta himlen, inför Guds Faders tron.
2. Det börjar med så få.
Från början är det bara två. Men två blir fler. Vem kunde då ana att den en dag skulle omfatta miljarder. Kyrkan börjar med få, men omfattar så många att endast Gud vet hur många. Den börjar med få men slutar med en skara som ingen kan räkna.
3. Det börjar så enkelt.
Där var ingen konferens, ingen kommitté, som beslutade hur kyrkan skulle vara. Den börjar med en människa som gick ut och fann en annan människa. Det är kanske den mest effektiva metoden för att kyrkan skall växa. Mun mot mun! En människa finner Jesus och finner sedan ytterligare en för Jesus och sedan …

HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS bjuder till sist på en SÅNG och en BÖN.

SÅNGEN står i dagens Psaltarpsalm – Psalt 65:2-5. Sista versen är dagens sång i Sångpostillan. Du hittar den i Sångpostillan, årgång två sid 272, och i bibelskolan.com tryck här. Hittar du dit kan du där klicka vidare och få lyssna på Bodil som sjunger, Anne-Mette som läser texter och Bengt som predikar. Dagens sång avslöjar hemligheten hur vi ska kunna klara av och orka med.

Vi mättas av det goda i ditt hus, vi mättas av det heliga i ditt tempel.BÖNEN är denna: 
Tillkomme ditt rike / Låt ditt rike komma 
Ditt rike kan inte pekas ut på kartan. Men varje gång en syndare vänder om till Dig är det en seger för Ditt rike.
Och varje gång Du talar till oss genom Bibelns texter
och i nattvarden får säga oss att vi trots allt är älskade,
då är vi innanför gränsen till Ditt rike. 

TILLKOMME DITT RIKE 
till våra hjärtan så att Du får regera oss inifrån 

TILLKOMME DITT RIKE 
till våra hem och våra arbetsplatser och till människor som Du sänder i vår väg så att de ser att de är älskade och att Du har en mening åt dem i livet 

TILLKOMME DITT RIKE 
till människor av alla folk och raser
så att evangeliets glädje når ut till alla jordens folk. 


Med himmelrika välsignelser 
Bengt Pleijel 89+


1 kommentar:

  1. Tack så mycket för det du delar på dessa sidor, Bengt! Jag har under en längre tid haft mycket glädje av det du skriver.
    Allt gott!
    /Petter Nordlander, Gävle

    SvaraRadera

Skriva ut