tisdag 7 juni 2016

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet.

Välkommen till denna söndag som är DE FÖRLORADES SÖNDAG och har detta budskap:
DET ÄR INTE KÖRT, ÄVEN OM ALLT VERKAR KÖRT!

Det behöver i alla fall inte bli det. Texterna berättar om hur krasch kan förvandlas till kraft, om hur kris kan leda till Kristus och om hur den som förlorat sin själ kan vinna nytt liv.

  1. Vi träffar Jesaja, som berättar om vad som händer när vi HÖR och SER.
Läs kapitel 51:1-3
Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram.  Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom. Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Hör på mig! Gud säger nu så till oss. Han berättar om hur Han som är sökare blir finnare.
Se på klippan! Se på gruvan! Abraham är klippan. Sara är gruvan. Gud gjorde stora ting genom dem. Han kallade, välsignade, förökade dem. Våga tro att Gud kan göra stora ting också med dig, du gamla stenbumling! Kalla stenar kan bli levande stenar, och gruvlig människa blir gruva med dolda skatter. Herren kan också göra stora ting med en stelnad stenkyrka. En kyrka i ruiner kan bli ett levande tempel. Han tröstar Sion, gudsfolket. Vi i Sion får VI-SION! En församling på rutinens brant blir en lustgård, fylld av fröjd och glädje, tacksägelse och lovsång.
De som hör och ser och far efter rättfärdighet kommer att bli häpet överraskade!

  1. Vi träffar Paulus som berättar vad som händer när vi DÖR.
Läs Efesierbrevet 2:1-10
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Man kan dö innan man dör. Död även om man har rosor på kinden och solsken i blick, och ser hur vitaminpigg ut som helst. Överträdelser och synder släcker livsmod och livsgnista. Man kommer bort från själva livskällan, LIVETS Gud. Detta är den andliga döden.

Man hamnar hos den makt som här kallas härskaren över luftens välde. Tryckande atmosfär gör oss betryckta. Dålig luft ger andnöd. Vi får svårt att andas. Tappar barnaskapets glädje. Vi blir olydnadens barn och vredens barn. Det går så när vi följer våra köttsliga begär och gör vad köttet och tankarna vill.Det går så när Hans Majestät JAG får sitt på tronen och vara världens centrum.
Hemska tanke! Tänk om detta är sant!

Men det behöver inte bli kört även om allt verkar kört. Det beror på att det finns en Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus.
Inte bara levande! Redan nu får vi en plats alldeles intill Jesus. Han har satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Du blir genom dopet och tron Guds barn. Du får redan nu leva i ett innerligt, varmt, personligt och förTROligt förhållande till honom. När du suttit där han stund går han med dig i din egen vardagsvärld. ALLA DAGAR! Han har redan planerat en massa överraskningar som du får överaska dina närmaste och dina vänner med, goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

  1. Vi träffar Lukas som berättar vad vi GÖR när det är kört.
Läs Lukas 15:8-10
Jesus säger: Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig! Jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Vi har nu hamnat i kapitel 15 hos Lukas. Det är de förlorades kapitel. Herden har tappat bort ett får och en kvinna ett silversmycke. Här berättas om DEN FÖRLORADE FADERN som tappat bort sina två söner. En son som var orättfärdig och hade svinat ner sig bland grisar. Den andre sonen var egenrätt-färdig, ”jag-fångad” med stora bjälkar i sina ögon. De gjorde honom blind, kall, hård. Tråkig!

Och underligt nog – kapitlet sprutar av glädje. Änglar gör fröjdesprång. Du hamnar i glad dambjudning och på fest med grillad gödkalv. Stryk under orden glad, glädje, glädjas. Glädjen sitter inte bara i en vrå i hjärtat. Den spritter till i armar och ben, i kropp och själ. Man dansar!

Gud är inte likgiltig om någon kommer bort från honom. Han engagerar alla känslor i sökandet.
När Gud hittar någon, som kommit bort, så gläder han sig som herden som hittar fåret och lägger det på sina axlar. Gud gläder sig som tanten med slanten, hon som ställer till med dambjudning och säger till dem: Gläd er med mig. Han gläder sig som Fadern, som får tillbaka sin son, sin Dotter. DIG!! Lägg märke till att alla letar och längtar efter det borttappade tills de hittar det.
Vi ska ha Gud till föredöme, säger Paulus (Ef 5:1). Vi ska vara så till sinnes som Jesus var (Fil 2:5). Gud vill att vi ska ha hans hjärta mot andra. Hans smärta. Hans längtan. Jesu nöd för människor omkring oss. Ty Gud vill att alla ska bli frälsta.

Börja leta! Bedja! Längta! Engagera ögon och öron. SE! HÖR! Upptäck att det inte behöver vara kört, även om allt verkar kört.

Varje gång någon kommer hem händer det något. Vad då? Då blir det glädje bland Guds änglar. Änglarna är engagerade i vad som händer i vår kyrka. Jesus säger: Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig.

Här är det fråga om heavens angels. De sitter och kikar genom molnen. Vad händer där nere i vår församling? Änglarna kanske skakar på huvudet, suckar, gråter. Vad egotrippade de är, människorna därnere på jorden. Fattar de inte hur mycket roligare det blir, då man vänder om? Orsaken till att det ibland kan kännas lite tråkigt i kyrkan beror kanske på att ingen vänder om. Men om bara en vänder om bryter jublet löst i änglakören. Och änglarnas glädje är smittosam. Den himmelska glädjen får kyrkan att vibrera.

Det är mycket som kan hända då Guds folk bryter upp från sina inlåsta positioner och tappat krampen omkring sitt eget JAG. De börjar upptäcka Guds nåd som en gåva som sätter oss i rörelse mot dem som har svårt att hitta hem.

DET ÄR INTE KÖRT, ÄVEN OM ALLT VERKAR KÖRT!

Sug på detta uppmuntrande ord föreslår
Bengt Pleijel 89+
som gläder sig över att just du är sugen på Himmelskt söndagsgodis och gärna delar med dig till andra ur gottepåsen.
Och mer godis finns att hem-ta på bibelskolan.com / tredje söndagen efter Trefaldighet, tyck här, eller slå upp sid 280 i boken SÅNGPOSTILLAN årgång 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut