tisdag 28 juni 2016Inför juli-söndagarna.

När denna himmelska söndagsgodispåse flyger ut i rymden och landar, inte bara hos de snälla barnen, har vi kommit till den månad då vi kan säga till varandra

GOD JULI !

Vi erbjuder just dig denna sommar GRATIS BIBELSKOLA utan kostnad. Djupa upplevelser garanteras och försäkringar om LIV. Där finns intressanta vandringsvägar där du kan köra som du vill – till höger eller till vänster. Vi leder dig gärna till återvändsgränder. Där kan du parkera, stanna till, andas ut och in. O, vad du då lurar stressdemonen! Du väljer själv om och hur länge du vill bli kvarsittare. Du behöver inte gå till skolan. Skolan kommer direkt hem till dig. Adressen är www.bibelskolan.com.

Det får nu ett paket med fem söndagspärlor. Fem aptitretare. Jag är guiden som berättar vad jag hittat. Men det finns mer att upptäcka. Gräv själv djupt. Drick ur källan. ”Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund” (Sv Ps 199:5). Har du själv semester denna månad så unna dig att ”se Mäster”. Fäst dina ögon på Jesus. Då händer detta: Alla ting runtomkring får du se som han i ljuset av hans ära och makt.

Sjätte söndagen efter Trefaldighet – 3 juli
   Vi lär oss EFTERFÖLJELSE. Vi träffar AMOS (7:10-15). Gud sände Amos med kärvt budskap, som gjorde mos av hyckleri och falskhet. Vågar vi höra sanningen om oss själva?
   Vi träffar PAULUS (1 Thess 2:1-8). Hur ska vi säga det som behöver sägas på rätt sätt? Paulus har en hel del att lära oss om det.
   Vi träffar JESUS (Matt 16:24-27) som uppmanar oss att gå i hans spår. Vi lär oss Jesu spännande ”annorlundaliv”. Vi mister vårt liv för att finna hans liv.

Se vidare: bibelskolan.com, tryck här. Sångpostillan årg 2 sid 303 som berättar om att vi på efterföljelsens väg, kan bli djärva, fria, kloka och glada.

Kristi förklarings dag – 10 juli
Det handlar mycket om HÄRLIGHET denna dag.
   Vi träffar först Mose (2 Mos 34:27-35) och Paulus (2 Kor 3:9-18). Båda berättar om en slöja. Mose hänger den över sitt ansikte för att folk inte klarar av att se utstrålningen av himmelsk härlighet. Vi har slöjan över våra hjärtan för att dölja förfärlighet. Men någon tar bort slöjan. Vi av-slöjas! Vad händer då. Utskällda? Nej, vi förfärliga förhärligas!!! Om Anden får som han vill.
   Sedan får vi vara med om Lövhyddofest, den största av alla glädjefester. Vi umgås med Mose och Elia och Jesus. Och vi stöter på Petrus som tycker det är bra att han är med. Han är så duktig på att bygga hyddor. Mose och Elia försvinner. När lärjungarna öppnar ögonen ser de ingen utom Jesus. De beger sig med Jesus ned från berget. Där hamnar de i de brustnas camping, och möter människor i nöd, som de inte klarar av att hjälpa. Men Jesus kan. I sådana situationer säger vi: Det är bra, Jesus, att du är med. Ja, detta lär vi oss på Kristi Herrlighets dag.
   Se vidare: bibelskolan.com Tryck här. Sångpostillan årg. 2, sid 310, där Mose och Paulus berättar mer om slöjan, och Markus målar sju scener om det som hände på berget.

Åttonde söndagen efter Trefaldighet – 17 juli

   Denna söndag får vi lära oss ANDLIG KLARSYN. Ordspråksboken (7:1-3) uppmanar oss att hålla fast vid Guds ord. Det ligger himmelska laddningar i ordet. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd (Psalt. 119:130). Det är inte klokt vad kloka vi kan bli!
   Paulus lär oss (1 Kor 3:10-15) att bli fundamentalister. Fundament betyder grund. På Jesusgrunden skall vi bygga våra liv. Och gör vi det, säger han på ett annat ställe, blir vi liberaler. Liber betyder fri. På Jesusgrunden hittar vi Guds barns härliga frihet (Rom 8:21). ”Jag går fri från Synden, när jag går med dig”. ”Frälst genom honom, lycklig och fri …”
  Jesus talar också om husbygge. Det går illa om vi bygger hus på lösan sand (Matt 7:22-29). Han talar också om ”ondskans hantlangare”. Vi tycker att de är fina och fromma människor. De har tydligen varit på Oasmöte och lärt sig använda nådegåvor och blivit berörda av Andens vind. Men Anden vill driva oss ut i världen för att möta nöden där. Men dessa ”hantlangare” låter vinden blåsa inåt. De (vi?) blir uppblåsta. De (vi?) svävar som ballonger uppåt i HÖG FÄRD. De (vi?) använder gåvorna för att förhärliga sig själva.
   Det är inte klokt vad dumma de (vi?) kan bli!
Se vidare: bibelskolan.com. Tryck här så kommer du till Sångpostillan årg 2. Boken sid 313. I Sångpostillan träffar du kloka män som inte var riktigt kloka, och får sjunga med kloka män Jesu ord, om att den som hör mina ord och handlar efter dem, han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden.

Nionde söndagen efter Trefaldighet – 24 juli

   Denna söndag får vi en fin utnämning. Vi blir FÖRVALTARE. För att klara det jobbet hamnar vi i en förvaltarskola. Målsättningen med skolan är att vi ska bli goda förvaltare, som lär oss att arbeta för GODHETENS ÅTERKOMST. Studiematerial är Ordspråksboken 3:27-32, Efesierbrevet 4:20-28, Lukas 12:42-48, Psaltaren 8.

Jag kan också berätta att dagsschemat ser ut så här:
Klockan 08.00 SÅNGLEKTION
Klockan 09.00 STÄDNING
Klockan 10.00 BIBELTIMMA
Klockan 11.00 PERSEDELVÅRD
Klockan 14.00 FÄLTARBETE
Klockan 21.00 ROLIGA TIMMEN.

Se vidare: bibelskolan.com. Tryck här så kommer du till Nionde söndagen efter Trefaldighet. Sångpostillan årg 2. Boken sid 326. På sånglektionen lär dig att hitta din stämma i sången

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheternas evighet. Amen


Tionde söndagen efter Trefaldighet – 31 juli

   Denna söndag är sommarens julafton. Vi får NÅDENS GÅVOR. NÅDEGÅVA är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut när vi lever ”i Kristi kropp”. De är ”tillsammansgåvor”. Ingen privat egendom! Sätt er någon gång i bönegruppen och läs listorna på nådegåvor, och fundera över vilka gåvor ni har. Gåvan ges inte till dig för att du ska bli stor och märklig, utan för att du ska ha något från Gud att ge, så att din nästa blir upprättad.
   En människa berättade att hon en gång läste dessa gåvolistor och sedan sa: ”Denna gåva skulle jag vilja få ge”.  Inte: ”denna gåva skulle jag vilja ha”.

Ett NYCKELORD för att förstå de andliga gåvorna finns i 1 Kor 14:1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. När du strävar efter att få kärlek till dem du möter, får du nöd för dem. Du se hur sårade de är, hur mycket de fått gå igenom i livet, och du undrar då hur du ska kunna hjälpa dem. Dina egna duktigheter hjälper inte långt. Då sträcker du dig mot den utrustning Herren har i nådegåvorna. En nådegåva är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut när vi lever ”i Kristi kropp” i gemenskapen omkring Kristus.
   När vi döptes, döptes vi i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den heliga Treenigheten tog oss in i sin gemenskap, och gav oss dopgåvor som vi får upptäcka mer och mer då vi lever i vårt dop.

FADERNS GÅVOR skildras i dagens epistel ur Romarbrevet 12:3-8.  Vår himmelske FADER har hjärta för de arma. Därför sänder Fadern sin son. Och sonen gör det sedan möjligt för oss att fortsätta hans verk på jorden. Vi blir söner i Sonen. Vi tillsammans är Jesus. Genom oss går Jesus kroppsligen omkring här på jorden. Gud blir synlig för världen när Jesu sinne och Jesu kärlek är i rörelse bland oss och genom oss.

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare att med glatt hjärta visa barmhärtighet. (12:6-8).

Alla gåvor ges av nåd. De ges inte för att du ska bli uppblåst och högfärdig. De ges för att Gud vill låta sin nåd och kraft trösta, uppmuntra, hjälpa de människor han sänder i din väg. Vi längtar efter att kunna göra något för dem.

SONENS GÅVOR
finns beskrivna i Efesierbrevet 4:12-13 och handlar om de tjänstegåvor, som andliga ledare behöver, för att utrusta de heliga att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

DEN HELIGE ANDES GÅVOR beskrivs i första Korinthierbrevet 12:4-11. Om dem talas det i episteln på tredje årgången. Se vidare: bibelskolan.com Tryck här så kommer du till Tionde söndagen efter Trefaldighet. Sångpostillan årg 2. Boken sid 333. Där träffar vi en slavhandlare som blev frälst och präst. När slaven befriades tog man av halsjärnet. Han blev ”frihalsad”. Idag har vi inga slavar. Möjligtvis präster och diakoner. De har något vitt om halsen. De är Jesu tjänare, hans slavar.

Detta som nu skrivits är söndagsgodis för juli månad. Om du undrar över varför jag inte skriver varje vecka denna månad, så svarar jag: Ställ inte så svåra frågor!

Vi önskar varandra en riktigt GOD JULI!

Bengt Pleijel 89+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut