torsdag 13 oktober 2016Inför tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR
är söndagens tema. Vi ska lära oss hur man håller samman i ett samhälle. Behöver vi lära oss det?
   Det sägs att vi svenskar är världens mest ensamma människor. Alla tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Fattar du vad som fattas? ”Ett fattas dig” sa Jesus till den rike dollarsonen. Till oss kanske han säger EN fattas dig. När Herren är min Herde fattas mig ingenting. Men när Herren inte får vara min Herde, ser jag till att ingenting fattas mig! Jag tänker bara på mig själv. Hur kan man vara så fåraktig? Herren vill idag leta rätt på oss fåraktiga. Han tar oss in i sin fårskock. Det första han gör är att hjälpa oss att kolla läget. Hur står det till?
  Han gör det genom att först be oss titta på orden i FADER VÅR. Där finns fyra ”din, ditt”. Uppgift: byt ut bokstav ”d” mot bokstaven ”m”. Vad ser du så? Där finns ett ”vår” och fyra ”oss” och ett ”vårt”. Uppgift: vilka människor hittar du i ”oss” och ”vår”, ”vårt”?

   Sedan tar han in oss i sin ORDBRUKARSKOLA. Precis som en JORDBRUKARE måste plöja, harva, så, skörda och mycket annat för att vi ska få gröt och ostsmörgås till frukost, så måste en ORDBRUKARE arbeta, läsa, gräva och begrunda ORDET, för att hitta vitaminer, näring, skatter, tröst. I Bibelns ord finns många rikedomar som ligger och väntar på att bli upptäckta av dig. Det behöver du för att vara med i Guds motståndsrörelse som bryter de onda krafter som nu vill erövra vårt land. Rörelsens slogan är HIMLAR ANAMMA!
   Ordbrukarskolan tar dig idag med på en ”plöjningslektion” i dagen tre texter. Texter är nedskrivna här, och efter varje text finns frågor som du (+ kanske någon vän) kan svara på. Hittar du svaren  såhittar du skatten som gör dig himmelrik!

Vi läser 5 Mos 24:17-22 och möter där invandraren, den faderlöse och änkan.
Mose sade: Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse och en änkas kläder skall du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. När du har plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.

1. Gud har placerat oss i denna värld ”att bruka, bevara och att vårda den” (1 Mos 2:15).

2. Vi ska ta ansvar för det samhälle vi lever i. Vi håller samman i det samhälle vi lever i. Hur?

3. Hur stöder vi riksdagsmän, journalister, kommunpolitiker? Adoptera någon som ditt bönebarn!!!

4. Mose talar om invandraren, den faderlöse, änkan. Lägg märke till omsorgen om de marginaliserade!
Vad gör du för dem? Vilket ansvar har vi för de sjuka, handikappade, de gamla, de döende, de ofödda barnen.

5. Mose påminner om hur de varit slavar i Egypten. Kom ihåg vad Herren gjort för dig. Glöm inte …. (Psalt 103).

6. Mose talar om vad vi gör med åkerns och vingårdens överflöd. Vad gör du med ditt överflöd?
”Majoriteten svälter men minoriteten äter ihjäl sig på sitt överflöd.”


Vi läser Jakobs brev 2:1-8 och möter där både miljonärer och miserabla
V 1 Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. 
TÄNK TILL: Vi tror på vår förhärligade Jesus Kristus. Här är en källan, startpunkten, drivkraften för allt kristet tänkande. Det som ska styra oss är Jesu kärlek, Jesu tankar. Inte människors värderingar.


V 2–4 Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: ”Här är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där borta”, eller ”Sätt dig på golvet vid mina fötter” – gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?
TÄNK TILL: Jakob berättar om något som händer när två olika personer kommer till synagogan. Kan det hända i kyrkan? Hur ser du på rika, fattiga, vackra, fula?


V 5-7 Hör på, mina kära syskon: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? 
TÄNK TILL: hur ser Gud på de fattiga, smutsiga, fula? Finns det förakt?
   Tänk på hur Fadern tar emot den förlorade sonen, Lukas 15:20.  ...fick se …fylldes av medlidande … sprang emot honom …. omfamnade … kysste. Hur kan vi få Faderns kärlek till de udda och annorlunda?


V 8 Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 
TÄNK TILL: Lagens kungsbud: Du skall älska din nästa som dig själv. Översätt ordet älska. Får man älska sig själv?
  Vad är skillnaden mellan att vara självupptagen och att älska sig själv?
   Självupptagen – jag ställer mig i centrum. Vad behöver JAG? Du hävdar dig, Du busar, du är tuff. är snäll bara för att bli uppmärksammad. Du är ängslig för vad andra ska säga om dig.
   Att älska sig själv – när du älskar dig själv säger du JA till dig själv, du accepterar dig själv, du är befriad från dig själv och då ställer du din nästa i centrum, Ty du behöver inte hävde dig själv och spela dina roller och låssas.
   Men hur lär man sig att älska sig själv och sin nästa?
Vi älskar därför att han först älskade oss (1 Joh 4:19).         När jag tar emot Jesu kärlek lär jag mig älska mig själv. När jag tar emot Jesu kärlek får jag kärlek till min nästa. Det som driver oss är vår tro på vår förhärligade Jesus Kristus (vers 1). Bara den som glömt hur älskad han är behöver rangordna, jämföra sig.

Vi läser Lukas evangelium 19:1-10  och hamnar i Jeriko där vi bjuds på lunch av en tulldirektör.
Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

TÄNK TILL: Vem var Sackaios? Han var tulldirektör i Jeriko. Tullindrivarnas förman. Tjänade bra med pengar. Britt G Hallqvist har studerat taxeringskalendern från den tiden och vet då att Sackeus var en publikan, den allra rikaste i stan (614:1). Han hade det bra. Fin villa med swimmingpool, utomhusgrill och brevlåda. Ja, han hade en brevlåda till. Lite längre bort. Hans valspråk var P(engar) ANA(M)MA.
   Har man mycket pengar kan man leva livat. Men nu skulle Sackaios få lära sig LEVA LIVET. Britt G vet också att han inte hade någon vän. Folk tyckte illa om honom. Delvis berodde det på att han ibland tog lite för mycket betalt vid tullen. Vi tycker inte om dem som lurar oss på pengar. Vi vet också att han gick ockupationsmaktens ärenden. Vem kan tycka om en qvisling?
   TÄNK TILL: Hur ser Sackaios på sig själv? Mådde han bra? Varför ville han träffa Jesus? Kände han sig usel och syndig och ville bli frälst? Eller var han bara nyfiken?
   Varför klättrar han i träd? Skymde du och jag Jesus för honom? Hur ser du och jag på honom. Jesus kom dit såg han upp mot honom. Hur ser Jesus på honom? Var vad det hos Jesus som fick Sackaios att tänka om ordentligt. Vad händer med oss då vi får ögonkontakt med Jesus?
   Detta är ju viktig! Det gäller för oss att få LEVA LIVET!

   Vill du veta hur jag grubblat över detta kan du gå till Sångpostillan, årg 2 sid 410 eller gå till bibelskolan.com tryck här

Varma från

Bengt Pleijel 89+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut