onsdag 26 oktober 2016

Inför tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Om "förlåtelse utan gräns" handlar denna söndag. Vi får tillsammans vandra in i denna söndag och andas in förlåtelsens livslust. Utan förlåtelse kvävs vi. Vi kippar efter andan. Efter Anden! Vi dör andligen (Ef.2:1, Luk.15:32) Men genom förlåtelsen öppnas fönstret: Vi får släppa ut det unkna och instängda och släppa in friskhet och livsmod. Det går att andas igen. Förlåtelse är livsluften för Kyrkans folk.
Men se upp! Det finns farliga vindar som får oss att vissna. Vi kan råka ut för en...

BLÅSNING - Jesaja 64:6-9
Vi vissnar alla som löv, och likt vinden sveper våra synder bort oss. Ingen åkallar ditt namn, ingen vaknar upp och håller sig till dig. Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder. Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand. Låt inte din vrede rasa, Herre, minns inte för evigt våra synder. Se på oss, vi är alla ditt folk.

    Våra synder blåser inte bort som vissna löv. Synderna sveper bort oss! Vi skräms av vart prassel i vinden. Tidsandan (tidsanden) driver oss hit och dit. Vi blir grundlurade, kommer vilse. Vi kommer bort från vår käre himmelske Fader. Vi ser inte hans ansikte. Man gör inte det om  man vänder ryggen åt honom. Den Ondes onda ondo får makt över oss. Ty klipper jag av kontakten med Gud stängs värmen från Gud av och jag hamnar i kyla. Människor omkring mig börjar frysa. Genom mina synder går det sönder. All annan synd jag begår har sitt ursprung i min otro. Psaltaren 51:6 säger: Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. All synd, på vilket sätt och på vilket plan den än har begåtts, är alltid en synd mot Gud själv, livets Givare och Uppehållare.
    I norska kyrkan säger man att man med sin synd har sårat Gud. Gud lider när vi förstör hans mening med livet. På korset ser vi detta lidande. All synd är djupast en synd mot Gud. Därför är Gud den som kan förlåta alla synder.
    Därför får vi göra som Jesaja skriver. Vi vänder helt om och ber: Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand. Låt inte din vrede rasa, Herre, minns inte för evigt våra synder. Se på oss, vi är alla ditt folk.
Finns det någon lösning?

LÖSNING - Efesierbrevet 4:29-32
Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds helige Ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

1. Säg NO till det ONda! 
    Paulus nämner en del synder vid namn: ofruktbart prat, elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpingar och all annan ondska. Och du känner till en hel del: avund, elakhet, själviskhet, förakt, lögn, otukt, porr, svarta pengar - allt det där luktar smuts och äckel. Var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus, (Joh.8:34). I varje synd sitter det ett litet snöre, de snor runt omkring mig, de binder mig, fångar mig. Ibland klibbar de. Avunden, orenheten, lögnen binder. Jag kommer inte loss. Jag blir slav under synden. Något inom mig dör. - samvetet reagerar inte längre, känslan av vad som är rätt avtar. Därför: säg NO till det ONda!

2. Säg YES till JESUS!
Han sänder Hjälparen, den helige Ande. Anden blir bedrövad, ledsen, om du gör honom arbetslös. Men det blir "glädje i den helige Ande" om han får göra det han är så bra på - att låta"frihetens dag" nå fram till dig. Det är den dag du bekänner din synd och tar emot förlåtelsens ord. Andens lösningar på våra låsningar kallas på kyrkans språk för AVLÖSNING. Säg YES till JESUS!

RÄKNING - Matteus 18:21-22
Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

Vi tycker att Petrus är rätt duktig. Han förlåter sju gånger. Vi kan förlåta en gång, kanske två. Men sedan får det sannerligen vara nog. Ja, hur många gånger orkar du? Vad svarar Jesus: icke sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger, enligt Bibel 1917 = 490 ggr! Sjuttiosju gånger enligt Bibel 2000. Siffran sju är oändlighetens tal. Sluta aldrig att förlåta. Kan du höra hur den himmelske Fadern frågar dig: Hur många gånger ska jag behöva förlåta dig? Är sju gånger nog? Kanske du svarar: Inte sju gånger, utan sjuttiosju gånger sjuhundrasjuttiosju! Sluta inte Herre!

SANERING - Matteus 18:23-27
Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.

Jesus berättar här om tidernas största skuldsanering. Ja, vilken skuldsanering! Tiotusen denarer fattas. En svindlande summa. Vart har de pengarna tagit vägen? Mannen kan inte svara. Han har svindlat bort dem. Det svindlar för ögonen. Personlig storkrasch. Men också en familjekrasch, Hans förskingring angår inte bara honom själv. Den angår hans vackra hustru och hans små söta barn. Alla kommer att kastas i fängelse. Är det inte så: det illa jag gjort och gör, får följder inte bara för mig utan också för många andra. Tjänaren kastar sig i förtvivlan och gråt inför kungen. Tigger och ber om anstånd. Och det osannolika inträffar. Kungen ser hans nöd och tar in hans nöd i sig.  Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Jesus vet vad som finns i Faderns hjärta och han har kommit för att berätta det för oss. Han vet hur det känns i Faderns hjärta när hans barn gör illa och slarvar bort det liv han skänkt dem. Han lider med dem. Ja, han låter dem gå i frid och efterskänker dem deras skuld.

HÄPNING - Matteus 18:28-35
Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”

   Vad hemsk han var! Vi häpnar! Den som fått sin miljonskuld efterskänkt kan inte efterskänka en tusenlapp åt den som var skyldig honom den. Han vill inte ge honom anstånd, utan lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. Vad hemsk han var!! Men är det inte detta som händer när vi inte förlåter varandra?
   Vi binder varandra i varandras synder. Vi ger varandra inte en chans att komma ur misslyckanden och nederlag. "Se där går den som..." Förlåt din nästa och ge henne en chans att börja om.
   Vi blir själva bundna av den andres synder. Paulus säger att han vill förlåta för att inte Satan skall få övertaget över oss (2 Kor.2:11). I texten får fångvaktarna och bödelsdrängarna ta hand om den som inte vill efterskänka den andres skuld.
   Känner du bödelsdrängarna? De heter Oförsonlighet och Hat och Hämnd och Bitterhet och Besvikelse och Självömkan. Alternativet till att inte förlåta är att man blir omhändertagen av bödelsdrängarna. De torterar dig och håller dig i fångenskap. Mörka och onda tankar vill inte släppa. Dag och natt hälsar de på.
   I Jesu ord på korset finns en nyckel till att kunna förlåta andra: Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör! För att kunna förlåta dem som gjort dig illa behöver du anlita himmelska krafter! Du får som Jesus ropa ut FADER...! Och du får åkalla Jesu namn och be om hjälp. Då får du se hur Jesus ställer sig bredvid dig. Han förestavar förlåtelsebönen mycket långsamt: Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
   Det är som om Jesus ville säga: "Jag har försonat också den människans synd. Jag är hos dig. Jag vill hjälpa dig att förlåta. Och när du gör det, kan jag gå in i dina minnen. Jag kan läka de sår som du har fått. Då kan du sedan se tillbaka utan att det gör ont i dig".
   Liksom Fadern ständigt är beredd att ta emot dem som misslyckats, för att förlåta och upprätta dem, vill han att vi ska vara lika förlåtelseberedda. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta (Kol.3:13). Petrus säger samma sak. Han skriver i sitt brev att Jesus är vårt exempel och att vi ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist (1 Petrus 2:22). Jesus gav inte igen när man gjorde honom illa. Han överlät dem åt den Gud som dömer rättvist. Han ger en bra definition på att förlåta: ATT FÖRLÅTA ÄR ATT GE UPP SIN RÄTT ATT ANKLAGA. Du kan ha rätt i allt det du säger om de andra: De har gjort dig illa, de är dumma. Men du överlämnar det de gjort till FADERN. Han får ta hand om dem och det de gjort.
    Alternativet till att inte förlåta är att du själv får bära på hat, hämnd, bitterhet, besvikelse... Och det gör så ont. Men där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Det blir så för dig som förlåter den andre.

Med varm hälsning
Bengt Pleijel 89+

som försökte skriva detta himmelska söndagsgodis till alla snälla, stygga och snällstygga barn, delvis påverkad av vad han själv skrivit i Sångpostillan årg. 2, och som också finns på bibelskolan.com, tryck här. Där finns också vandring 58: "Guds folk lever av förlåtelse" - tryck här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut