onsdag 1 februari 2017Inför Kyndelsmässodagen – Jungfru Marie kyrkogångsdag

UPPENBARELSENS LJUS

är temat på Kyndelsmässodagen. Går vi till kyrkan då, träffar vi Jungfrun Maria. Det är inte bara vår utan också hennes kyrkogångsdag. Och med henne möter vi många spännande människor. Josef är med henne. Kanske var det han som bar Jesusbarnet. Och den gamle Simeon är där, 90 år enligt mina beräkningar. Och Hanna Fanuels dotter av Asers stam, denna underbara gamla bönetant, som inte kunde låta bli att berätta för alla vad hon sett och hört och förstått. Vi träffar också profeten Mika och på vår charterresa till Jerusalem presenteras vi för några av de tre tusen som blivit drabbade av den helige Ande på Pingstdagen. Ha förväntningar!
   Det lyser om dem alla, som vi möter i dagens texter. De kommer, slocknade och utbrända, men blir ljus, tända av Jesus. Symeon sjunger om Jesus att han är ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna. Alla ljusen samlas upp på Kyndelsmäss i en kandelaber – ljusstake. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus, fackla, bloss.
   Vi tänder ljus när det mörknar på färden i världen. Just nu undrar vi vad det är för mörka krafter som drabbar mänskligheten lite över allt. Vi skakas av rapporter om det som är aktuellt. Kyrkans folk deppar av missmod, missförstånd, misstag, missunnsamhet. Men den som missar en mässa missar en massa. I mässan tänds ljuset, motrörelsen kommer i gång. Vi smittas av Symeon som sjunger om Jesus och Hanna som ber. Ja, alla dem vi möter i dagens texter ger oss

RECEPT FÖR MISSMODETS KYRKA

1. Läs Mika 7:7-8 och hör vad han säger i sin bok:
Men jag, jag skall skåda efter Herren, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus.

Läs hans ord sju gånger. Låt hans ”jag” bli ditt. Kryp in i det. Upptäck vad som då händer.

2. Läs Apostlagärningarna 2:42-46, och låt dig dras in i de troendes gemenskap i Jerusalem:
De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen , brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.
Häpna! Vad långt ifrån Missmodets kyrka! Bävan och under! Jubel och glädje! Ingen slår om sitt eget vakt. Ingen hoppar omkring bara på ett ben. De står och går stadigt på fyra ben. Vad får du för recept att ta med dig till Missmodets kyrka?
   Vill du ha vägledning av en guide, rekommenderar jag Peter Halldorfs bok "Andens folk", kapitel 2. Den finns inspelad av Peter och finns på bibelskolan.com / Bibelvandringar /Andens folk / kapitel 2, "en ny mänsklighet". Tryck här och lyssna där.

3. Läs Lukas 2:41-46
Läs den i din egen bibel eller psalmbok. Vill du träffa en guide finns denne i Sångpostillan årg 3 och på bibelskolan.com och han lotsar dig gärna genom denna text, och hjälper dig gärna att övervinna din blyghet, då du får träffa Josef och Maria och Jesusbarnet och Symeon och Hanna. Tryck här.1. Varför Josef och Maria gick till kyrkan.
Det var en lydnadshandling. Gud hade sagt i Mose lag att när tiden var inne för deras rening skulle varje förstfödd av mankön helgas åt Herren. När en kvinna i Israel fått ett gossebarn skulle hon räknas som oren i sju dagar och då offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. Och sedan får hon stanna hemma i trettiotre dagar. Får hon en dotter får hon stanna hemma lite längre. Nyfödda flickebarn behöver mycket omsorg.
   Vi kan tycka att dåtidens hälsolagar var både svårbegripliga och stränga. Reningen som det talas om här beror inte på att man ser sexualliv och barnafödande som syndigt. Barn såg man i Israel som en rikedom och välsignelse. Kvinnan som föder barn ärar och upphöjer man. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus, som olivplantor är dina barn kring ditt bord (Psalt.128:3 Fb). Kärlekens Gud ger kärlekens bud. Kvinnan som fött barn behöver få ta ledigt efter förlossningen. När Gud talar om orenhet och behov av rening, talade han på ett språk som männen på den tiden kunde begripa. Lämna Maria i fred. Ligg inte med henne. Maria blev inte mammaledig, men hon blev ”makeledig”.

2. Varför Simeon går till kyrkan.

Det var en lydnadshandling. Den helige Ande hade sagt till honom att han inte skulle dö förrän han fått se Herrens Messias. Den helige Ande hjälpte Symeon att se framåt. Inte tillbaka till den gamla goda tiden med minnen från fornstora dar. Den bästa tiden låg framför honom.
   Simeon hör och gör. Han finner två unga föräldrar med ett barn i famn. Han tar barnet i sin famn, sjunger en lovsång och kommer med ett budskap.
   Framtiden kommer med prövningar – fall eller upprättelse. Men Simeon är trygg. Barnet han bär, bär honom. I Guds händer vad som än händer.

3. Varför du går till kyrkan.

Det är en lydnadshandling. Den helige Ande gläder sig när han får hjälpa dig att höra Guds röst och dra dig in i kärlekens kraftfält. Du som har erfarenhet av fall, får erfarenhet av upprättelse Jag tror att Anden vill säga dig att du inte får dö förrän du fäst dina ögon på Jesus och tar emot Jesus i ditt liv. Du behöver inte vara rädd att gå över tröskeln till Livets land, om du som Symeon får ta emot Jesus och bära Jesus i din famn. Du får samma upptäckt som Simeon: Barnet du bär, bär dig! Sonen och den helige Ande är Faderns två händer som bär dig nu. Du hittar Simeons glädje: Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, ty mina ögon har skådat frälsningen …

4.Varför finns Hanna alltid i kyrkan?

Det är en glädjehandling. När du träffat denna underbara bönetant, förstår du. Ingen bryr sig om henne. Men hon bryr sig om andra. Hon tackar och prisar Gud så att alla hör henne. Och hon talar med alla om barnet som Maria bär. Och där, när hon är inför Jesusbarnet, visar det sig att hon hade en profetisk gåva. Hon förstod och kunde uttrycka vad Herren just nu ville uppenbara.
   Vilken förebild! Vi får se en som kunnat lämna bitterhet och besvikelser och sorger, och i stället blivit fylld av himmelsk glädje och kan tala med alla andra om vad hjärtat är fullt av. Hanna är ett exempel på hur Gud kan förvandla ÅLDERDOM och FATTIGDOM och ENSAMHET till välsignelse, förvandla personliga tragedier så att de inte trycker ned, arbeta igenom personliga problem så att man sedan kan gå och tala med andra om den befrielse som Herren kan ge. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem, skriver Jesaja (Jes 63:9, 1917).

5. Vad händer i kyrkan?

Himmelrikets krafter kommer i rörelse. I dagens alternativtext från Matt 13:31-33, talar Jesus om det. Han berättar om himmelriket som ett senapskorn och himmelriket som en surdeg, Jesus vill komma till tals med oss om den lilla början och den mäktiga framtiden.

Ja, detta är receptet för Missmodets kyrka: Närkontakt med Jesus! Lyssna till Andens maningar! Lyd i glädje!

God framtid tillsammans med Jesu alla vänner önskar
Bengt Pleijel 90+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut