måndag 13 februari 2017SEXAGESIMA, REFORMATIONSDAGEN

DET LEVANDE ORDET

är temat som sjunger denna söndag. Guds ord är liv. Och ger liv. Det händer något med oss då Ordet kommer i rörelse i oss och bland oss. Vi formas! Vi formas efter Jesus. Det säger både Paulus (Rom 8:29 ) och Johannes ( 1 Joh 3:1-3 ). En ny RE-FORMATION börjar hända med oss efter kyrkbesöket på söndag, som också har namnet Reformationsdagen.
Men se upp! Och hör upp!

Profeten Jeremia har ett allvarsord att ge oss. Läs
Jeremia 23:23-29
  Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte Gud långt borta? Kan någon gömma sig så väl att inte jag ser honom? säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord? säger Herren.
  Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, en dröm, en dröm!” Är det jag som verkar i de profeter som profeterar lögn och predikar sina egna bedrägliga påfund? Med de drömmar de berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn, så som deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han berättar en dröm, men den som har fått ta emot mitt ord, han förkunnar verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, en slägga som krossar klippan?

   Vad vill Jeremia säga oss? Det går inte att gömma sig för Gud. En del försöker det … gör jag mig en boning ytterst i havet … (Psalt 139:9). Jag drömmer mig bort, styrs av märkliga ”högkänslor” (ni ser väl på Skavlan?), bygger luftslott. Men akta dig – i vårt millennium har man lärt sig spränga luftslott.
   Det finns farliga förkunnare och falska profeter. Det pågår en ständig kamp om oss människor. Vi utsätts för ständig påverkan. Indoktrinering. Propaganda. Affärsmän, journalister, rörelser av olika slag vill styra våra tankar. Man vinklar TV-program. Man gömmer undan halva sanningen i tidningsartiklar. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar. Lurar. Allt detta gör oss osäkra. Vad ska man tro?
   Men det är skillnad på halm och strå, säger Jeremia att Herren säger. Det är skillnad på agnar och sädeskorn. Falska profeters tomma drömmar är som agnar som flyger bort med vinden. Men Guds ord är laddat med liv, växt, näring. Guds ord är också som eld som avslöjar och förbränner all ytlighet. Guds ord är som en hammare, en slägga som krossar våra ”försvars- bunkerklippor” till grus. När detta drabbar oss blir vi först förskräckta. Men efter ett tag upptäcker vi att det var KÄRLEKEN som skakade om oss. Då sjunger vi: ”Dig vare pris för Livets ord…” (Sv Ps 42:4).
   Guds ord är som eld och slägga, (hammare), skriver Jeremia. Nu kommer Hebreerbrevets anonyme författare och tar fram ett svärd. Läs

Hebreerbrevet 4:12-13
   Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

   Gud ord är levande. Det ger liv. Det är verksamt. Fyllt av dymanis – kraft. Det händer något när Bibelns ord flyttar från väggens hylla och hamnar i hjärtats mylla. En befrielse i mitt inre livs låsningar. Det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. För min räddnings skull behövs ibland svärdet – operationskniven som gör ont men ger hälsa.
   Lägg märke till detta: Det är inte vi som ser på Bibeln, har en bibelsyn. Det är Bibeln som ser på oss. Och sätter strålkastarljuset på det vi inte själva ser. Ty egentligen vet vi väldigt lite om oss själva. Vi vet inte hur vi ser ut bakifrån. Badrumsspegeln talar varje morgon om för oss att vi har ögon. Sömniga? Trötta? Men inte hur de ser ut när vi ser på varandra – med varma, goda, snälla ögon … eller med mördande blickar, fyllda av vrede, hat, avund, förakt.
   Framför allt vet vi inte hur vi ser ut inuti. Där finns själ, ande, led, märg. Där finns tankar och minnen och magkänslor. Där finns en massa kryp som heter bakterieflora. Och en otrevlig polis som stör vår nattsömn. Som ofta brottas med hans majestät JAG. Jag tänker på Mr Sam Whete...
   Jag ser inte. Men Gud ser. Allt ligger naket och blottat för hans öga. Att komma inför hans ögon, är det förskräckligt? Eller underbart? Kanske förskräckligt UNDERBART!

Gud för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig och i dunkelt ser du mig 

Läk mitt öga att jag ser hur du är i allt som sker.
Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig.

Och om jag ej mer förmår, gå tro den väg du går,
Led mig vid din fasta hand steg för steg mot livets land.

När min tanke tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid – inneslut den i din frid.

All din nåd är öppen famn och ditt namn en öppen famn.
Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.
Sv Ps 217

Nu kommer Johannes. Han avslöjar oss just då vi ställer till med teologiskt bråk och samfundsgräl. Lyssna till

Johannes 6:60-69
   Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?” Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: ”Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.” Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: ”Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.”Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”

Det blev bråkigt i församlingen. För och emot Jesus. Några sa: Det är outhärdligt, det han säger. Andra tyckte som Jesus och citerade honom: De ord jag har talat är ande och liv. Man kom i dispyt om nattvarden. ”Det är bara bröd och vin vi får”, sa en del. ”Det är Jesus själv som kommer till oss i detta bröd och vin”, sa andra. (Joh 6:48-56). Några ville förfölja Jesus. Andra fortsatte att följa honom. Jesus vänder sig till dem och oss och frågar: Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.   Också vi kan hamna sådana situationer. Trossyskon förstår inte trossyskon. Vad göra? Gå in i din kammare … Tala med Jesus ... Låt Ordets ljus komma in i ditt hjärta. I ordet var liv och livets var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:4-5) Lyssna i nattvarden in Kärlekens pulsslag: Kristi kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet! Ta med dig dina ”trosgrälvänner” som dina bönebarn vid nästa nattvardsgång. Bed att du och de ska hamna i samma Vi: VI såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning … av hans fullhet har VI alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16)

Det finns mer att hem-ta i denna Johannestext. Nyfikna hänvisas till Sångpostillan årg 3 sid 128 elller bibelskolan.com tryck här. Är du där finns du på samma plats som

Bengt Pleijel 90+

som blir glad över att få träffa just dig.

1 kommentar:

  1. TACK Fader Bengt! Jag blir också glad av att träffa Dig!
    Med vänlig hälsning
    Gjohn-Marko Berisha

    SvaraRadera

Skriva ut