tisdag 7 februari 2017Söndagen SEPTUAGESIMA inleder ”förfastan”, som sedan fortsätter med söndagen Sexagesima och Fastlagssöndagen, fram till Askonsdag. Septuagesima betyder den sjuttionde. Vi befinner oss nu i 70-dagarsförberedelsen före Påsk. Nu är budskapet

NÅD OCH TJÄNST

Först kommer nåden, Guds obegripliga och oförtjänta godhet. Du hittar den då du gör en U-sväng. Vänder helt om! Fadern står där. Han begär inte din meritlista. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:51). Han vet vad du vill, men han frågar, för han vill att du skall uttrycka det.
   Först ger han dig NÅDEN. Sedan kommer utnämningen. Du blir MINISTER. Det betyder tjänare. Nåden, Guds obegripliga och oförtjänta godhet, fungerar som en drivkraft som lockar ut dig i tjänst. Först fyller han på din inre motor med bensin. Sedan kan du tuta och köra. Först låter du dig fyllas av Ande, skriver Paulus i Efesierbrevet 5:18 ff. Andens olja ger mig en inre drivkraft.
   Bergspredikan börjar med att Jesus lägger himmelrikets salighet i våra hjärtan. Det ger oss en inre kraft att leva ut bergspredikans livsstil. Det börjar alltså inte med mina duktigheter. Duktigheterna föder jämförelse och avund, gör mig stor och pösig, jag glömmer alla andra och blir ängslig, självupptagen och tråkig. Duger jag nu?
   Söndagens texter hjälper oss att hitta rätt.

1. GUD VILL NÅDEN
avslöjar Salomos vishet 11:22-26
Som vägens minsta vikt är hela världen för dig, som en droppe av morgonens dagg, där den faller ner på jorden. Men du är barmhärtig mot alla, därför att du förmår allt, och du överser med människornas synder, för att de skall omvända sig. Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det som du har skapat, ty du skulle aldrig gett gestalt åt något du hatade. Hur skulle något kunnat bestå mot din vilja? Hur hade det kunnat bevaras om det hade kallats till liv av dig? Du skonar allt därför att det är ditt, du härskare som älskar allt levande.
Så lyder Salomos vishet. Gud vi tackar dig.

Salomos vishet hör till de s.k. apokryferna, en samling skrifter som finns i Bibel 2000, men inte i Folkbibeln. Apokryf betyder fördold, undangömd. De räknas inte som helig skrift, men, säger Martin Luther, kan vara god och nyttig läsning. Salomos vishet är skriven på grekiska, sannolikt i Egypten under sista århundradet f.Kr. Den är uppkallad efter kung Salomo.
   Här får vi begrunda fem verser. Du får blicka in i Guds tankar och vilja med världen och dig. Stanna i förundran och häpnad. Upptäck att Gud vill NÅDEN. Fånga upp en tanke som du vill bevara i ditt inre tankställe.

2. PAULUS VILL BLI LIK JESUS
säger han i Filipperbrevet 3:7-14 (Folkbibeln)
Gör nu detta experiment: kryp in i textens nio JAG, och upptäck vad du själv egentligen vill.
Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.

  • Tankar: 
  • Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. Den tröttsamma personen plågar mig inte längre. 
  • Jag vinner ”högsta vinsten”! Beskriv den - Kunskap … vinst … liv … gemenskap med Kristus 
  • Jag slipper den ”lägsta vinsten”? Beskriv den: …förlust … lämpligt för sophögen, avskräde. 
  • Jag får en ”ny vilja” … jag vill lära känna Kristus. 
  • Helig glömska. 
  • Målinriktad 

3. DU KOMMER IN  I ANNORLUNDAFOLKET, OCH FÅR EN ANNORLUNDA FRAMTID
som du får läsa om i Matteus 19:27-30
Petrus säger: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?” Jesus svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist.
Vad får vi för besväret? undrar Petrus. Hur skall det bli med oss?
   Jesus ler förmodligen. På rak arm lovar Han den mest fantastiska belöning. Den gång då Gud låter den nya skapelsen träda fram med nya himlar och en ny jord, då Människsonen sätter sig på sin härlighets tron, då ska de få sitta på tolv troner i himlen och döma Israels tolv stammar. Det syftar inte på Människosonens stora dom utan på det som sedan följer. Ordet döma betyder här ”styra”. I himmelriket finns tydligen en ordning med olika uppgifter.
   Vi undrar om Petrus blir röd i ansiktet och skäms över sin fråga. Ingen arbetsgivare är så generös som Jesus då han tar oss i sin tjänst. Den som lämnar allt och följer Jesus får hundrafalt igen. Ja, t.o.m. evigt liv. När man kommer in i kraftfältet omkring Jesus, får man en ny förankring, ett nytt centrum, en ny medelpunkt. Jesus står hela tiden i fokus.
   För Paulus blev det så. I dagens epistel från Filipperbrevet 3:7-14 berättar han att han vunnit högsta vinsten. Detta att vinna Kristus, som han uttrycker det, var så fantastiskt att han kastade alla sina egna ”vinningar” på sophögen, för att få bevaras och fördjupas i det han fått i Kristus.
   Om vi hittat detta, krävs det kanske vaksamhet och radikala grepp för att bevara det. Det kan bli kamp och splittringar med de allra närmaste. Jesus säger: Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.
   Jesus säger inte här att vi måste lämna dem. Han säger att om det går så att vi tvingas att lämna dem, blir vi inte övergivna. Om vi blir utstötta från vår egen familj får vi hundrafalt igen. Vi kommer in i Guds familj och får en väldig massa syskon och mostrar och kusiner. Vi kommer in i Annorlundafolket och får en annorlunda framtid! Och får leva det annorlunda JESUS-LIVET.
   Det sista Jesus säger är nyttigt för oss att lägga på minnet. Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist. I himmelriket är det ett helt annat räknesätt än på jorden. Det ordet av Jesus kan få bevara oss i barnaskapets glädje. Är vi Guds barn så är vi ju faktiskt det största man kan bli. Sträck på dig kungabarn!
   Johannes, den gamle aposteln - 90 år gammal - häpnar i sitt första kärleksbrev till oss – 1 Joh 3:1ff -
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!
   När vi upptäckt det och häpnat en stund, läser vi att Jesus vill något mer med oss. Vi ska bli lika Jesus! Vi ska upptäcka tjänandets glädje. Vi hittar inte det genom att spänna andliga muskler. Vi hittar det genom att tvätta oss. Och bada i nåden.

Var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

Nåd och tjänst!
Gå och bada med dig! är den vänliga uppmaningen du får av

Bengt Pleijel 90+

som är din guide in i djupare trosvandring i Sångpostillan årg 3 sid 122, eller bibelskolan.com tryck här

1 kommentar:

  1. Hej Bengt, och tack för dina underbara förklaringar och beskrivningar. Jag blir glad och lycklig från tårna upp till hårfästet (som blir högre för vart år). Tänk vilken glädjespridare du är!

    SvaraRadera

Skriva ut