tisdag 23 maj 2017


Inför Himmelsfärd och Pingstnovena

DEL 1: På torsdag den 25 maj 2017 är det

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG.


En stor festdag i kyrkoåret! En ABBA-dag. Jesus går till Fadern. En sky tar honom bort. Skyn är i Bibeln tecknet på Guds närvaro. Jesus går från vår värld till Guds värld. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och får namnet över alla namn, HERREN. Guds eget namn. Jesus är Gud. Han blir HERRE ÖVER ALLTING. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans NÄRVARO! NU! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt – i Chile och i Ljungskile. Och där du bor. Hos DIG !
   Guds barn tindrar med ögonen. Vad ser de? De ser och sjunger: Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er (Psalm 15:2). Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra då in i dagens texter och läs dem i din Bibel eller psalmbok:

Daniel 7:13-14
berättar om hur Daniel ser hur en som liknade en människoson, kom med himlens skyar. Jesus använder den benämningen om sig själv ca 80 gånger för att förklara vem han är. Det uttrycker både det högsta och det lägsta i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. ”Sann Gud och mänska sann, oss arma mänskor frälsa från synd och död han kan” (Sv Ps 113:3).
   Se mer om detta i min bok om Daniels bok – ”I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER”, vägsträcka 31, sid 145. Bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 10, tryck här

Apostlagärningarna 1:1-11
Apostlarna får befallning att inte lämna Jerusalem. Där skall snart nästa stora händelse i frälsningsdramat hända. Den helige Ande skall komma. Då skall något spännande ske med dem. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). De skall utrustas med helig Ande så att budskapet om Jesus kan spridas till jordens yttersta gräns - det är platsen där du bor. På den svåraste platsen skall det största ske: Där skall ”Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla” (Sv Ps 161:1). Jesu himmelsfärd är inte budskapet om vår himmelsfärd. Himlen får vänta. Nu rustas vi för färd mot jordens yttersta gräns. Gå ut … Ge ut …

Johannes 17:1-8.
Fadern tar oss ut ur världen, bort från det maktblock som står Gud emot och han ger oss åt Jesus. Kan du se dig själv som en gåva, en present, som Fadern ger till Jesus. Den som lever i Jesu kraftfält är Faderns gåva till Jesus. Där kommer vi in i den himmelska GE-rörelsen. Fadern utger sin Son. Jesus utger sig själv. Mässans bröd och vin är Jesu kropp och blod FÖR DIG utgiven och utgjutet. Utanför kyrkporten fortsätter GE-rörelsen.
   Läs mer om detta i Sångpostillan årg 3, sid 264 , bibelskolan tryck här.


Del 2: På fredag den 26 maj 2017 börjar

PINGSTNOVENAN

De nio (novena) dagarna som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas Pingstnovenan. Kristna från hela världen och från många olika kyrkor samlas i bön och förväntan på Pingstens under. Vi förenar oss med dem och beger oss till ”salen i övre våningen”(Apg 1:12-14). Där träffar vi apostlarna, Jesu mor och bröder och en hel del andra, tillsammans 120. Vi väntar med dem i bön på detta: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i din kommun, din församling, din familj ….
   Vi emot klarsyn, kraft för vår vandring till ”jordens yttersta gräns”. OBS! Gränsövergången finns alldeles utanför din köksingång. ”Upplys mig helige Ande så att jag kan förstå, också nu gör Herren, det som han gjorde då” (Sv Ps 646:4).

PINGSTNOVENA-RECEPT 
1. Leta rätt på VANDRINGAR i bibelskolan.com. Vandringar 39-47 nystar upp den helige Andes röda tråd. FÖRSLAG: Vandra en vandring varje dag i pingstnovenan. Tryck här.

2. Läs, begrunda, gnola, sjung en DEN HELIGE ANDE–PSALM varje dag i svenska kyrkans psalmbok. Nr 50-54. 361-368, 646.

3. Leta varje dag i pingstnovenan rätt på ett bibelord om den helige Ande, stoppa in det i hjärtat, smält det, begrunda det, sänd det vidare genom blodomloppet till hela kroppen ….


DEL 3: På söndag den 28 maj 2017 är det

SÖNDAGEN FÖRE PINGST

som också är tredje dagen i pingstnovenan. Temat är HJÄLPAREN KOMMER. Han är på väg. Förväntningarna stiger …
   Denna söndag får du veta vad Hjälparen den helige Ande vill hjälpa oss med. Vi ska sprida kärlekens bud. Anden drar oss in i Guds kärleks rörelse mot världen. För det använder han både våra ögon och öron, vår mun och vårt hjärta. Om du letar dig fram till Sångpostillan årg 3, sid 266 eller bibelskolan.com. så får du smittas av en körsång, tryck här. Du gnolar med …

Helig Ande kom och använd mig
mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, 
allt tillhör dig, 
kom och fyll mig 

så jag kan sprida kärlekens bud. 

Dagens texter berättar om hur den Helige Ande tar hand om sina jordiska redskap. En del har blivit trötta, besvikna, t.o.m. utbrända, andra är fulla av förväntningar.

FÖRSTA KUNGABOKEN 19:9-16 – visar hur Herren själavårdar den deppade Elia. Elia, som har erfarit den stora triumfen i kapitel 18, får uppleva den stora tragedin i kapitel 19. Han vill inte leva längre. Lägg märke till hur mjukt Herren tar hand om Elia. Kap 19:5 ff berättar om hur Herren sänder en ängel till honom, som ger honom änglamat och låter honom få sova ut. Sedan får han enskilt samtal med Herren som inte skrämmer honom med storm och åska och eld. Han kommer mjukt till sin deppade profet - som en stilla susning.

APOSTLAGÄRNINGARNA 1:12-14
tar oss med till ett bönemöte i Jerusalem. Det finns stora löften om bönhörelse i enskild bön i Bibeln. Ännu starkare där vi ber tillsammans. Vi behöver syskon i tron där vi ber, tröstar, uppmuntrar varandra och hjälper oss att förstå vad Herren har för planer med oss.

JOHANNES 16:12-15
Jesus berättar om vad som händer när Anden kommer. Sångpostillan årg 3, sid sid 266, eller bibelskolan.com hjälper dig upptäcka mer, 
tryck här.
   Nu är det bara sex dagar kvar i Pingstnovenan! Under de dagarna fortsätter vi vår upptäcktsvandring. Ett uppmuntringsord från dagens psaltarpsalm 33 bär oss:

Vi sätter vårt hopp till Herren, 
han är vår hjälp och vår sköld.

I honom har våra hjärtan sin glädje, 
vi förtröstar på hans heliga namn


När sedan PINGSTDAGEN är inne…. ja, då möts vi, Pingstens vänner, på kristenhetens första ekumeniska stormöte i Jerusalem.

Halleluja!
Bengt Pleijel 90+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut