tisdag 9 maj 2017

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Det sjunger om söndagarna i Påsktiden. Förra söndagen jublade vi på Jubilate-söndagen. Nu ”sjunger vi Herranom en ny sång”. Cantate är söndagens latinska namn. Det bor en kantor i det ordet.
   Söndagens tema är ATT VÄXA I TRO. Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen (Psalt 71:21 B 1917).
   Det kan bo en smärta i växandet. Vi kan få växtvärk. Därför behöver vi tröst och vägledning.
   Det bor en glädje i växandet. Vi är Vägens folk, vi är inte framme. Inte färdigfrälsta. Det finns mer att se, det finns mer att upptäcka, fler spännande AHA-upptäckter, som väntar på oss. Ha förväntningar på söndagens texter. Och gör det med sång!

1. Sjung till Herren en ny sång!
Så börjar söndagens Psaltarpsalm 98:1-8. Börja ”vandringsväxandet” in i söndagens texter med att läsa, begrunda, andas in den psalmen. ”Kom inför Herren som allting så härligt bereder”. Låt dig smittas av glädjen, låt den få spela och sjunga i ditt hjärta. Då klappar hjärtat med friska slag!
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

2. Hör vad den Helige säger till dig!
   Jesaja 57: 15-16 berättar om det. Den Helige, som själv är hel, full av godhet, kärlek, glädje, kraft möter den som är trasig, trött, ledsen, modlös. Han ger kraft, läkedom, liv. Dröj kvar i hans vårdcentral …

Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

3. Låt dig ledas av Anden!
Den uppmaningen ger Paulus i Galaterbrevet 5:13-18

Ni är ju kallade till frihet, syskon! Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om Anden får styra er står ni inte längre under lagen
   Varje kristen är kallad att få leva i Guds barns härliga frihet – frihet från skuld och skam, frihet från bindningar och bundenhet till saker och ting, och människor och minnen. Skulden blir borttagen av Jesus, när vi ger den till honom. Bindningar bli avklippta av Andens svärd. Minnen blir helade av Jesus. Han går in i de förflutna och tvättar rent allt som är smutsigt. Han läker bitterhetens och självfördömelsens sår. Vi är kallade att höra ihop med honom och hitta varandra som syskon. Men! Det finns makter och krafter som vill ta friheten ifrån dig. Därför

KÄMPA FÖR FRIHETEN!
   Se upp för farlig fiende: KÖTTET = vår gamla människa, vårt stöddiga JAG. Fienden finns i oss. Han biter och sliter och gör slut på oss själva och varandra.

KÄMPA FÖR FRIHETEN! 
   Ta kontakt med ANDEN. Den helig Ande leder oss in i Guds barns lek – KÄR LEKEN - där vi får hjälp att överraska människan bredvid oss att få blomma ut, känna sig älskad och viktig här och nu

4. Vet att Jesus ber för oss!
Johannes talar om det för oss i Johannes evangelium 17:9-17. Vi dras in i bönens kraftfält. Jesus ber nu för sig själv, för sina närmaste, för allt Guds folk, för alla som genom lärjungarna kommer till tro på honom. Vi finns med där! Paulus säger i Rom 8:34 att Jesus ber för oss. "Du har gått till Fadern. står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu"(Sv Ps 359:3). Jesu förbön fortsätter. Följ med in i Jesu bön. En atmosfär av himmel, renhet, frid och glädje möter oss. Vi hamnar i ett ”grönområde”, ett växthus för vårt inre barn .

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Det finns många böneämnen i denna text. Lägg märke till tre av dem: 

1. Jesus ber för dem som Fadern har gett honom.

   Just nu ber han inte för världen. Han koncentrerar sin bön på dem han vill sända till världen. Du har en uppgift att fylla! Du är en gåva från Fadern till Jesus. Vågar du se dig själv så? Det händer något med oss när Jesus tar emot denna gåva. Han tar hand om oss, han förhärligas i oss. Det blir regeringsskifte i oss. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. ”Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt” (Sv Ps 359:5). Du växer in i ett nytt, spännande liv. Ditt gamla liv, ”satsa på dig själv-liv” där du säger ”allt mitt är mitt” är så fattigt och gör dig så ensam. Nu lär vi oss att säga till Gud: Allt mitt är ditt. Om allt som är mitt nu ligger i Guds hand så är allt som ligger i Guds hand också mitt. Allt ditt är mitt, Din uppgift är att ta emot och slösa himmel omkring dig!

2. Jesus ber om att vi ska växa i enhet
   Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
   Tyngdpunkten i Jesu bön här är att de skall vara i oss. Där hittar vi varandra. Om tyngdpunkten ligger i att vi ska vara ett, så riktar vi blicken på varandra. Vi ser olikheterna. Hur ska vi kunna göra om varandra? Hur ska jag kunna ändra på dig?
   Men om tyngdpunkten ligger i att de skall vara i oss, då riktas blicken mot Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi dras in i detta kraftfält, in i denna gudomliga närvaro. Där händer det något med oss. Vi kommer fram till enheten i tron (Ef 4:13). Enheten finns, men vi kommer fram till den. Vi anar detta då vi går fram till nattvardsbordet. "Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidande kärleks förbund, till ett med de trogna, som nu i din härlighet bo, i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro" (Sv Ps 393:3-4).

3. Jesus ber om att vi ska växa i mognad.
   Fyra gånger hör vi här uttrycket: Inte tillhör världen (17:14, 16). En kristen tillhör inte världen. Precis som Jesus själv inte tillhör världen. Vi kristna hör med till annorlundafolket. Vi tillhör Guds rike. Därför ber Jesus nu: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda (15).
   De är i världen. Där behöver Jesus sitt folk. Där ska de leva skuldra vid skuldra med andra människor.
De ska inte isolera sig från världen. Inte heller anpassa sig till världen. Det är bara en person de ska undvika: Den Onde. Han vill göra allt trasigt. (Dia-bolos = den som kastar isär) Jesus göra oss hela, ge oss hel-gelse. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Jesu ord är som sädeskorn, frön – laddade med rötter, stjälk, blad, blommor, doft, frukt … Det bor en glädje i växandet! Påstår

Bengt Pleijel 90+ som gärna guidar dig genom denna söndags texter, bibelskolan.com tryck här. Denna söndags predikan finns inte i boken Sångpostillan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut